Gelişmiş Arama
Ziyaret
34864
Güncellenme Tarihi: 2012/05/12
Soru Özeti
Hz. Meryem ve Hz. Asiye (s) nasıl ve ne zaman vefat ve nerede toprağa verildiler?
Soru
Hz. Meryem ve Hz. Asiye (s) nasıl ve ne zaman vefat ve nerede toprağa verildiler?
Kısa Cevap

Firavun, Asiye'nin iman ettiğininin farkına vardıktan sonra defalarca onu uyardı ve ısrarla Musa'nın (a) dininden dönmesini ve onun Allah'ından yüz çevirmesini istiyor. Sonunda Firavun'un emri üzrine ellerini ve ayaklarını çivilerle bağlayarak kızgın güneşin ününe atıp göğsünün üzerine büyük bir taş koydular ta ki şahadet mertebesine nail oldu. Onun Hz. Asiye’nin (s) kabri Mısırdadır.[i] Elimizdeki tarih kitaplarını inceledik ancak kaç yaşında iken vefat ettiği hakkında bir bilgiye ulaşamadık.

İslami kaynakların dediğine göre, kutsal kitabın aksine Hz.Meryem (s)-51 veya 63 yaşında- Hz. İsa (a) hayatta iken vefat etti. Hz. İsa’nın (a) kendisi cenazesini yıkamıştı.[ii] Hz. Meryem'in kabri Beytu'l Mukaddes'tedir.

 


[i]  Yakut Hamevi,Şehabeddin Ebu Abdullah Yakut b.Abdullah, ''Mu'cemu'l Buldan'', Lübnan/Beyrut: Daru-Sadır, 1995 m., İkinci Baskı, c.5, s.142

[ii] Kuleyni, ''Kafi'', İran/Tahran, Neşri-İslamiyye,1362ş. ,İkinci Baskı, c.1,s.459

Meclisi,Muhammed Bakr, ''Biharu'l Envar'', Lübnan/Beyrut, Muessesetu'l Vefa, 1404k.,c.43, s.206

 

Ayrıntılı Cevap

Soru iki bölümden meydana geldiği için cevabıda iki bölümde verilecek.

a) Hz. Meryem (s)

Hz. Meryem'in (s) hayatı hakkında elimizde açık ve net bilgiler yoktur dolayısıyla detaylı bir şekilde hayatı hakkında görüş belirtilemez.

Kutsal kitabın açık bir şekilde belirttiğine göre, Hz. Meryem (s), Hz. İsa'nın (a) vefatından sonra uzun bir süre daha yaşamış ve oğlunun çarmıha gerilmesine tanık olmuştur.[1] Lakin kutsal kitabta söylenenlerin aksine islami kaynaklarda Hz. Meryem'in (s) İsa (a) hayattayken vefat ettiği ve Hz. İsa'nın (a) onun cenazesini yıkadığı[2] anlatılmaktadır. Hz. Meryem'in (s) kabri Beytu'l Mukaddes'tedir.[3]

Hz. Meryem'in kaç yaşında vefat ettiği hususunda muhtelif görüşler öne sürülmüştür. Bazılarına göre 51 yaşında,[4] bazılarına görede 63 yaşında[5] vefat etmiştir. Vefat edişinin şekli hakkında sahih bir nakil elimizede yoktur.[6]

b) Hz. Asiye (s)

Firavun'un eşi olan Asiye, sihirbazlar karşısında Musa'nın (a)  mucizesini gördükten sonra kalbinin derinlikleri iman nuruyla aydınlandı ve o lahzadan itibaren Musa'ya iman etti. Asiye (s) sürekli iman edişini gizliyordu. Ancak Allah'a iman etmek ve sevgi beslemek her zaman saklanabilinecek cinsten değildir. Firavun onun iman ettğini fark edince defalarca onu uyardı ve ısrarla Musa'nın dininden ve Allah'ından uzak durmasını istemişti. Ama o, istikamet içinde asla Firavun'un isteğine teslim olmadı.

Sonunda Firavun'un emriyle elleri ve ayakları zincirlerle bağlanıp kızgın güneşin sıcağının altına atıldı ve göğsünün üzerine büyük bir taş konuldu. Hayatının son anlarını geçirirken okuduğu dua şuydu: '' Allah’ım! Benim için cennette kendi indinde bir ev inşa et. Beni Firavun'dan ve yaptıklarından ve bu zalim kavimden kurtar.''[7] Allah'da bu fedakâr, her şeyi gözden çıkaran mümine kadının duasını kabul etti ve onu Meryem gibi dünyanın en dekçin kadınlarından kıldı.[8]

Hz.Asiye'nin (s) mazarı Mısır'dadır.[9] Ancak onun hangi yaşta vefat ettiği hakkıda, ilgili tarih kaynaklarında bir bilgi bulamadık.

Hz. Meryem ve Hz. Asiye'nin (s) şahsiyetleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki indekslere bakabilirsiniz.

 1. '' Seyyideyi-Zenané Alem Fatima Ve Meryem (s)Soru 23558 (Site: 13742)
 2. ''Hz.Zeynep Ve Zenané Berteré Alem''Soru 15669 (Site: 15401)
 3. '' Makamı-Hz.Meryem (s)Soru 6591(Site:8306)

 


[1] Yuhanna İnicili;19,25

[2] '' Kafi'' , c.1, s.459,  ''Biharu'l Envar'',c.43, s.206

[3]  İbnu'l Fakih, Ebu Abdullah Ahmed b.Muhammed b.İshak, ''El'buldan'', Tahkik: Yusuf El'hadi, Lübnan/Beyrut, Alemu'l Kutup, Birinci Baskı, s.146

[4] İbni Esir, ''El'kamil Fi-Ttarih'',Lübnan/Beyrut, Daru-Sadır,1389k. , c.1, s.307

[5]  ''Nasihu-Ttavarih'', Hz.İsa'yı (a) konu eden cild, s.113

[6]   Örneğin denilir ki; bir gün Hz. Meryem sahraya çıkmıştı. Bir dağın eteğinde yoğun düşmüş ve yatmıştı. Bir daha da kalkmamış ve hayata gözlerini kapamıştı. Allah tarafından cennet hurileri gelip onu yıkamış ve beyaz bir parçayı üzerine çekmişlerdi. İsa (a) geldiğinde onu yatmış ve üzerine beyaz bir parça çekilmiş halde görüyor. Onu uyandırmaya kıyamayıp bir müddet etrafı gezmiş. Vakit geçti ve annesinin iftar ve namaz zamanı gelmişti. Yavaşça onu çağırdı cevap almadı. Yakınına gidip yüksek sesle çağırdı, yine cevap alamayınca üzerinden beyaz parçayı araladı ve annesinin vefat ettiğini gördü. Hüzün ve gözyaşları içinde annesini kaldırıp getirdi ve Beytu'l Mukaddes'te toprağa verdi.( ''Kısasu'l Enbiya'', Hüseyin İmad Zade, Neşri-İslam,1388ş.). Bu anlatılanlarının bir kısmı, Hz.İsa'nın (a) annesinin cenazesini yıkadığını serahaten ifade eden hadisler çelişmektedir. 

[7] Tahrim; 11

[8]  ''Biharu'l Envar'', c.13, s.164-165,  ''El'kamil Fi-Ttarih'', c.1, s.183-185

[9]  Yakut Hamevi, Şehabeddin Ebu Abdullah Yakut b.Abdullah, ''Mu'cemu'l Buldan'', c.5,s.142

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Ramazan ayında dövme yapmak orucun bozulmasına neden olur mu?
  28875 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/02/18
  Dövme, orucu bozmaz. Hatırlatılmalıdır ki orucu bozan şeyler şunlardan ibarettir: 1. Yemek ve içmek, 2. Cima, 3. Mastürbasyon (insanın kendi başına meni gelmesine neden olacak bir şey yapması), 4. Allah, Peygamber (s.a.a) ve onun halifelerine yalan isnat etmek, 5. Boğaza katı toz ulaştırmak, 6. Tüm başı suya sokmak, 7. ...
 • Nafile gece namazı nasıl bir ibadettir?
  7219 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/11/21
  Gece namazı, gece yarısından sonra ve her türlü riya, gösteriş ve kendini göstermeden uzak bir şekilde yerine getirilen çok faziletli ibadet ve namazlardandır. Gece namazı on bir rekâttır. Sekiz rekâtı, sabah namazı gibi iki rekâtlık namaz halinde, ama gece namazı niyetiyle kılınır. Sonra iki rekât Şef’ namazı niyetiyle ve ...
 • Dua ve İmam Hüseyin (a.s)’ın türbetinin şifa bulmadaki rolü
  12076 Yeni Kelam İlmi 2009/01/29
  Bu üç amel, hastanın şifa bulması için ayrı ayrı sebep olabilecekleri gibi üçüne birden de başvurulabilir. Ama insan dua ederken (Allah’la irtibata geçip, direkt olarak Ondan şifa isterken) doktora gider ve İmam Hüseyin (a.s)’ın türbetini de yerse daha iyi olur. Zira doktorun tedavisi, ...
 • Ruhlar Âleminde Zamanın Olmayışı
  5819 Eski Kelam İlmi 2012/01/18
  Zaman, aklî bir mefhum olup maddi varlıkların ontolojik tarzından elde edilir. Nitekim sebat mefhumu da soyut varlıkların ontolojik tarzından elde edilir. Ruh, soyut varlıklardandır ve soyut varlıklar âleminde zaman mevcut değildir; çünkü zaman tabiat âleminin özelliklerindendir. Elbette ruhlar (soyutlar) âleminde maddi varlıklar için kullanılan “zaman” kelimesinin yerine, soyut varlıklar ...
 • Dövme yaptırmak haram mıdır?
  6102 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/02/22
  Ayetullah el-Uzma Hadevi Tahrani’nin cevabı:Bedene zararı yoksa, müstehcen şekiller olmazsa ve insanın şahsiyetini düşürmezse sakıncasızdır. ...
 • “Farz” ve “vacip” hangi manaya gelmektedir? Bu iki kelime arasındaki fark nedir?
  8673 مبانی فقهی و اصولی 2014/01/21
  Farz ve vacip eğer değişik durumlarda ve özellikle ayrı (birlikte değil) bir şekilde kullanılırsa, kesinlik ve belirleme anlamına gelir[1] ve ıstılahtaki manası ise mütealliklerinin zorunlu olmasıdır. Ama bu iki kelime arasında bir farkın olduğu bazı lügat kitaplarında zikredilmiştir. Farz ve vacip arasındaki fark, farzın ...
 • Eğer birisi oruçluyken eşiyle oynaşır ve bedeni gevşer ama meni gelmez ise görevi nedir? Eğer meni gelirse görevi nedir?
  4294 Cünüpte Şüphe Etmek 2018/12/08
  Meni bedeninizden dışarı çıkmadığı sürece cenabet olmazsınız ve gusül size farz olmaz. Taklit Mercilerin bu konuda fetvaları şöyle: “Eğer meni mecrasından hareket eder ama dışarı çıkmaz ise veya insan dışarı çıkıp çıkmadığından şüphe duyarsa gusül almak vacip olmaz.”[1] Buna göre cenabet olmadığı için orucu ...
 • Riyayı tedavi etmenin yolu nedir?
  11626 Pratik Ahlak 2011/10/22
  Riya, insanın güzel amel ve davranışları başkalarına göstererek toplumda itibar ve konum kazanmak istemesine denir. Riya ihlâsın karşı noktasında yer alır. Riya ameline yönelik ilahi gazap ve öfkeye dikkat etmek, halkın ödül ve teşvikinin değersiz olduğunu bilmek, insanların kadirşinaslıkta sözlerini tutmamalarına, şükranda bulunmamalarına, işleri unutmalarına ve güçsüzlüklerine bakmak, gönülleri ...
 • Kur’an’ın diğer din mensuplarına karşı barışcıl biçimde yaklaşım konusundaki görüşü nedir?
  33885 Tefsir 2010/10/07
  ‘Dinlerarasıbarış ve huzura dayalı yaşam’ olgusu, İslamın temel inançlarından biridir ve Kur’an-ı Kerim’in bir çok ayetinde çeşitli şekillerde buna açıkca vurgu yapılmıştır. Kur’an, bazı dinlerde görülen ve inanç farklılıklarından kaynaklanan din savaşlarını -haçlı seferleri gibi- anlamsız bulmaktadır. Kin gütmek ve başka dinlerin mensuplarına karşı düşmanlık beslemek yasaktır. Başkalarına ...
 • Haram aylarda savaşmak hakkında İslam’ın görüşü nedir?
  26310 Tefsir 2012/04/15
  Ayet ve rivayetlere göre, İslam haram aylarda (Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep) savaşmayı caiz görmemekle kalmamış, hatta hiç kimsenin bu aylarda savaşmayı düşünmemesi için katı bir tutum sergilemiştir. Hatta soruda belirtilen ayette haram aylarda savaşmak büyük bir günah sayılmış ve istenmeden işlenen cinayetlerin diyeti bile artırılmıştır. Bütün ...

En Çok Okunanlar