Ətraflı axtarış
Baxanların
11078
İnternetə qoyma tarixi: 2011/04/13
Sualın xülasəsi
Öz iradəmizi necə gücləndirək?
Sual
Xahiş edirik bunu açıqlayasınız, həyat durumunda və günahla qarşı- qarşıya gəlmək üçün öz iradəmizi necə gücləndirək?
Qısa cavab

İradəli şəxs o insandır ki, çətinliklə üzləşdikdə, onun öhdəsindən layiqincə gəlsin, onu yerinə yetirmək qərarına gəlir və öz səyi və payidarlığıyla onu icra edir. Aşağıdakı göstərişlər iradənin təqviyət olması üçün sifariş olunmuşdur:

1. Həyatınızda və yaxud hər hansı bir işi ilk mərhələdə yerinə yetirmək üçün onun hədəfini özünüz üçün dəqiq olaraq müəyyən edin.

2. Öz istedad və gücünüzü tanıyın.

3. Bütün yerinə yetirəcək işləriniz üçün ardıcıl olaraq tərtib çərçivəsində praqlamınız olmalıdır.

4. Özünüzə təlqin edin ki, nəzərinizdə olan hər hansı bir işi görüb, məqsədinizə çatmağa qüdrətiniz vardır.

5. Güclü iradəyə malik olmaq üçün, tədriciylə onun ələ gəlməsinə diqqət yetirməli və bir işi təkrar olaraq bir neçə dəfə həll etməlidir.

6. Gündəlik, təyin olunmuş saatda idman etməlidir.

7. Namazlarını ilk vaxtlarında qılmalıdır.

8. Allaha təvəkkül etməlidir.

9. Günahların son aqibətinə və təsirinə diqqət etməlidir.

10. Əxlaq mövzusunda olan kitabları mütaliə etməli və bu mövzuda olan az məlumatlarla kifayətlənməməlidir.

Ətreaflı cavab

Sualın cavabı daha ətraflı şəkildə olması üçün, yaxşıdır ki, iradəli insan və iradəsiz insanı vəsf edək. İradəli şəxs o insandır ki, bir iş haqqında düşündüyü zaman, onu icra etməyi özlüyündə lazım bilib onu icra etmək qərarına gəlir, fəaliyyət və sabit qədəmliklə onu həyata keçirir. (Əlbəttə səhv bir qərarda israrlı olmaq, yersiz qürur və qəhrəmanlıq göstərmək, payidar olmaqlıq deyil və heç bir dəyəri belə yoxdur).

İradəsiz insan, bir işi gördüyü zaman az bir çətinliklə üzləşdikdə onu həyata keçirməkdən soyuyur və bundan sonra hədəfinə çatmaq üçün olan bütün səylərini itirir. Bəs iradəli şəxs o insandır ki, ağıllı məqsəd qarşısına qoyub, ona çatmadıqda, geriyə qayıtmır. Maddi və mənəvi olan bütün çətinliklər onun iradəsinə heç bir mənfi təsir qoymur və onun inkişafının qarşısını ala bilmir.

İnsan iki qism olan ruhu (fikri) və cismi (əməli) hissəyə malik olduğu üçün iradənin güclənməsi üçün, bu iki fikr və əməl hissəsində göstərişlərə riayət etmək tövsiyə olunur:

A: Fikir göstərişləri:

 1. Məqsədin təyin edilməsi:

əvvəlcə öz həyatında olan məqsədini və yaxud digər məqsədlərini bilməklə görmək istədiyi hər bir işi özü üçün canlandırmalıdır. Təbiidir ki, bu məqsəd, açıq, həyata keçirilməli, düşüncə daxilində olması lazımdır; və bundan əlavə öz həddini aşmadan öz istedad və gücüylə düzgün olaraq həyata keçirilsin; nəinki şüar üzündən olsun ki, sizin ona qüdrətiniz çatmır! Belə olmayan halda, o vaxt ki, sizin qüdrətinizdən kənar olan bir çətinliklə üzləşdiyinizdə ümüdsüz olaraq onu icra etməkdən çəkinirsiniz, və yaxud digər işləri də həyata keçirməkdən uzaqlaşaraq özünüzü qüdrətsiz görqrsünüz!!.

 1. Güc və istedadları tanımaq:

Bizim hamımız öz vücudumuzda bir çox istedadlara sahibik; onları tanımaq bizə kifayət edər və məqsədə çatmaq üçün onlardan istifadə etmək lazımdır.

 1. Praqram:

Bütün işlər və gecə- gündüz həyata keçirilən fəaliyyətlər praqramla və öz qayda- qanun çərçivəsində olmalıdır. Bunun üçün də cədvəl üzərində öz işlərinizi icra etməlisiniz ki, bu cədvəldə gecə- gündüz və həftənin gündəlik işlərini qeyd etməlisiniz. (yatmaq, istirahət, ibadət, idman, mütaliə və...) hər bir fəaliyyətinizi özünə məxsus zamanında cədvəldə qeyd etməli və heç bir vaxtınızı işsiz buraxmamalısınız. Hər gün o praqrama baxaraq, onu dəqiq icra edib, gecə yatmamışdan əvvəl onu qiymətləndirib öz hesabınızı aparın, yaxşı olar ki, düzgün bir mühasibəçi kimi dəqiq olaraq, öz gündəlik işlərini və müvəffəqiyyətini gözdən keçirməlisiniz; müvəffəq olduğunuz zaman, özünüzü həvəsləndirməli və səhv iş gördükdə isə tənbeh etməlisiniz.

 1. Təlqin:

Təlqinin özünün iradənin güclü olmasında hesabsız təsiri vardır; bunun üçün də hər gün bir neçə cümləni özünüzə təlqin edin; misal üçün bu cümlələr kimi: "Mən öz işlərimi həyata keçirmək üçün kifayət qədər idarəm vardır". "Heç bir şey mənim iradəmə nöqsan gətirə bilməz". "O işlər ki, mənim nəzərimdə həyata keçməlidir, icra edirəm və heç bir qüvvə mənim qarşımı almağa malik deyildir". "Mənim iradəm hər gün güclənir". Mən müvəffəq olmalıyam; çünkü müvəffəqiyyət güclülər nişanəsidir" və

 1. İradənin tədriclə güclənməsi:

Möhkəm və güclü iradəyə malik olmaq üçün onun tədriciylə olmasına və onda lazım olan məsələlərin təkrar həll olunması lazımdır, hesab etməyin ki, heç bir səy göstərmədən və bir anda buna nail olmaq olur. həmişə Allaha təvəkkül edib bütün işlərin həlli üçün ondan kömək diləyin.

B. Əməl olunmalı göstərişlər:

İradəni gücləndirmək üçün əməl olunmalı göstərişlərə diqqət edib, onlara əməl edin:

 1. Hər gün səhər ən azı igirmi dəqiqə və müəyyən saatda idman edin.

 2. Namazı ilk vaxtında qılmaq, imkan olduqda, sübh namazından bir neçə dəqiqə əvvəl yuxudan oyanıb gecə namazı qılın və əgər o vaxt yuxudan ayılmadınız, onun qəzasını yerinə yetirin.

 3. Qrşınıza məqsəd qoyun ki, hər gün Qurandan bir neçə ayə oxuyacaqsınız (ən azı 30 və yaxud 50 ayə) istədikdə isə qabaqdakı həftələrdə onun sayını artırın.

 4. Günahı tərk edib nəfsin istəkləriylə müxalifət etmək, iradənin güclənməsində böyük rol oynayır; bunu nəzərə alaraq, günahların son nəticə və təsirlərinə diqqət yetirmək lazımdır.[1]

 5. Öz öhdənizə götürdüyünüz işləri, yarıda saxlamayın. Onları ən yaxşı şəkildə və nəzərdə tutulmuş nəticəyə çatdırır.

 6. İşlərdə səhlənkarlıq etmək, insanın fikrinin dağılmasına səbəb olur, bunun üçün də bundan uzaq olub öz fəaliyyətlərinizdə diqqətli olun.

 7. Əgər oruc tuta bilirsinizsə, oruc tutun çünki iradənin güclənməsində böyük rolu vardır. Amma əgər oruc tuta bilmirsiniz, yemək- içməyinizi az bir miqdara çatdırın.

 8. Əxlaq mövzusunda olan kitabları[2] mütaliə edin; xüsusiylədə alimlərin və İlahi övliyaların[3] həyatı haqqında ki, insan iradəsini güclənməsində təsiri vardır.[1] - Günahane kəbirə və keyfəre günahan və... kimi kitablar ki, bu mövzuda yazılmışdırş mütaliə olunsun.

[2] - Mərhum Məraqinin Merace səadət kimi kitablar.

[3] - Nişan əz bi nişanha, bərgi əz dəftəre aftab, Kimyaye məhəbbət, dər məhzəre Lahutiyan və ... kimi kitablar.

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • Məhəmməd ibni Hənəfiyyənin rəvayətində deyilən “hüczə” kəlməsinin mənası nədir?
  5727 Hədis elmləri 2012/02/13
  Rəvayətlərdə “hüczə” kəlməsindən məqsəd dünyada bizimlə Allah, Peyğəmbər və imamlar (əleyhimus-salam) arasında qərar verilən sarılma vasitəsi və səbəbidir. O səbəblər din, gözəl əxlaq, saleh əməllərdən ibarətdir. Əgər insanlar islam dininə tabe olsalar, gözəl əxlaqa yiyələnsələr və yaxşı işlər görsələr, bu əməllər axirətdə ilahi ...
 • Sizin nəzərinizcə, dinsizlərin islam və sair səmavi dinlər müqabilində əks mövqe seçmələrinin səbəbi nə ola bilər?
  8229 Təzə kəlam 2012/03/14
  Dinsizlərin səmavi dinlər, xüsusilə islam dini müqabilində əks mövqe seçmələrinin müxtəlif siyasi, ictimai, iqtisadi, mədəni kökləri ola bilər. Bu dörd səbəbdən daha artıq məlumat əldə etmək üçün ətraflı cavaba baxa bilərsiniz. ...
 • Niyə Yəhudiləri yəhudi adlandırırlar?
  5329 Qədim kəlam 2012/02/12
  Bəni İsrail qövmünün yəhud adlandırılmasının səbəbi barədə ixtilaf vardır. Bəziləri deyiblər ki, "yəhud" kəlməsi hidayət tapmış (hidayət olmuş) mənasınadır və onun illəti (səbəbi) Musanın (ə) qövmünün buzova pərəstişdən tövbəsidir.[1] Bəziləri isə bu qövmün "yəhud" adlandırılmasının səbəbini onların, həzrət Yəqubun (ə) "Yəhuza" adlı dördüncü övladı ilə ...
 • Xums nədir və hansı yerlərdə aiddir?
  19160 O şey ki, ona xums təəlluq tapır 2014/05/22
  Xums lüğətdə beşdə bir mənasındadır. Şəri termində isə əkinçilikdən, sənətdən, ticarətdən, təhqiqatdan və ya hər yolla ələ gətirilən gəlirdən beşdə birini Allaha xatir ayrılması və lazımı yerə çatdırılması deməkdir. Xums İslamda vacib əməllərdən biridir və Quranda onu cihad hökmü ilə birgə gəlmiş[1] və əhəmiyyətinə ...
 • Şiələrin etiqadına görə qiyamət gününün ən mühüm sorgusu, Əhli- beytin (ə) vilayətindən və dostluğundandır?
  5935 ولایت، برترین عبادت 2012/09/01
  Peyğəmbər (s) və ailəsiylə dostluq, Quranın təlimatlarından və Peyğəmbərin (s) tövsiyələrindən götürülübdür. Bu şiənin ən mühüm etiqadı əsaslarındandır və heç bir şiənin onda şəkki yoxdur. Bu barədə etuqadımız var ki, ölümdən sonrakı həyatda necə ki, namazdan orucdan və zəkatdan və... sual olar, vilayətdən və Əhli- beyt sevgisindən ...
 • Allah- Taala, təbii qanunlara tabedirmi?
  5212 Qədim kəlam 2012/02/13
  Təbiət qanunlarının hamısını təsis edən Allahdır. Təbiətinə əsasən öz iradəsindən başqa heç bir əmrin tabeçiliyində deyil. Əgər hansısa əmrlərin (işlərin) yerinə yetirilməsini iradə edə, baş verər. Bu əsnada, bu dünyada hansısa bir qaydanın özündən üstün bir güc vasitəsilə sınması məxsus bir İlahi qaydadır və mümkün olan bir işdir ki, ona ...
 • Təyin olunmuş ruziylə, insanın çalışmasının nə rabitəsi var?
  6756 Qədim kəlam 2010/09/23
  Rizq və ruzu iki cürdür: Dalınca getdiyimiz ruzi və bizim dalımızca gələn ruzi. Rəvayətlərdə, bizim dalımızca gələn ruzi " talib rizq" və dalınca getdiyimiz ruzi "mətlub rizq" adlanmışdır. Talib və qəti ruzi, vücud, varlıq, ömür, şərait, mühit, ailə və istedad və sair ruzisidir ki, bu qism ruzi ...
 • Əgər şərii and əksinə əməl edilsə (hens), andın özü, öz qüvvəsində qalırmı?
  5037 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/03/04
  And içməyin şərtləri var ki, o şərtlərin hamısı olduqda, insan onu yerinə yetirməyə vəzifəlidir və onu yerinə yetirmədikdə, kəffarəyə səbəb olacaq. Əgər bir dəfə anda qarşı çıxsa, o and sındırılıb və ona qarşı yenidən çıxmağın kəffarəsi yoxdur. Andın şərii olması üçün, yenilənməlidir (yenidən and içilməlidir). ...
 • Ислам бахымындан сөз азадлығынын мејар вә һәдди нәдир?
  5134 Nizamlar hüquq və əhkam 2010/06/12
   Сөз азадлығы ислам ҹәмијјәтиндә стратежи вә чох мүһүм бир әһәмијјәтә маликдир. Чүнки, һәр бир ҹәмијјәтин вәзијјәти ҝөзләнилмәз һалда дәјишилә биләр. Ҹәмијјәтин тәбиәти буну тәләб едир ки, ондан өтрү һәмишә сабит бир ганун гәрар вермәк олмаз. Ислам һөкумәти дә ҝәрәк бу вәзијјәт вә сифәтләри ...
 • Zirar məscidi hansı mənadadır? Və onun tikilmə dastanı nədir?
  7921 Məlanların tarixi 2012/02/09
  Ərəb qramatikasında: "Zirar" mufaələ babındandır. Lüğətdə ziyan vurmaq[1] (bilərəkdən[2]) mənasında işlədilmişdir. Quranın Tövbə surəsində bu məsələyə işarə olunmuşdur.Zirar məscidinin bu cür adlandırılmasının illəti; bu cəhətdən olmuşdur ki, münafiqlərdən bir dəstəsi öz çirkin hiylələrini İslam və ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  157029 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/31
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  137283 Əməli əxlaq 2011/06/28
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  112992 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/01/02
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  103138 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/04/14
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  86555 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/09/01
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  77799 Nizamlar hüquq və əhkam 2015/06/29
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  50786 Hədis elmləri 2014/05/20
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Müvəqqəti evlənməinin sözləri nədir?
  39307 Nizamlar hüquq və əhkam 2014/05/22
  Müvəqqəti əqdin (mütənin) oxunmasından ötrü bir neçə şərt lazımdır: 1.Müvəqqəti əqdin oxunması; bu mənada ki, müvəqqəti evlənmədə təkcə qadınla kişinin bu əmələ razı olmaları kifayət etməz. Əqdin oxunması xüsusi kəlmələrlə bu əməlin inşa olunmasının niyyəti ilə oxunmalıdır. 2.Ehtiyat vacib budur ki, ərəb dilində düzgün qaydada oxunmalıdır. Əgər ...
 • Saqqal və bədən tüklərini kəsməyin hökmü nədir?
  38816 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/08/09
  Ülgüc və ya üz qırxan maşınla yalnız üz tüklərini (saqqalı) dibindən qırxmaq[1] (belə ki, başqaları - onun üzündə saqqal yoxdur – deyə) ehtiyat vacibə görə caiz deyil.[2] Əlbəttə, saqqalın bir hissəsini belə kəsmək, onu tam kəsmək hökmündədir.
 • Salam "Əmmən yucibul- muztər" امّن یجیب المضطرّ duası harada gəlibdir?
  38213 Əməli əxlaq 2012/09/10
  "Əmmən yucibul- muztərrə iza dəahu və yəkşifus- su" « أَمَّنْ يُجيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوء » cümləsi Quranda Nəml surəsinin 62- ci ayəsində gəlibdir. Buyurur: "Əli hər yerdən üzülüb darda qalan birisi ona dua etdiyi zaman onun duasını qəbul buyuran".