Advanced Search
Hits
787
Tanggal Dimuat: 2016/11/28
Ringkasan Pertanyaan
Menurut pandangan Alquran, apa tugas dan kewajiban para penguasa dan pejabat masyarakat terhadap rakyatnya?
Pertanyaan
Menurut pandangan Alquran, apa tugas dan kewajiban para penguasa dan pejabat masyarakat terhadap rakyatnya?
Dear User. Answer of this question is not translated for current language. If you intrested, you can fill this form to request a translation.
Islam Quest team will translate and send answer as soon as posible.

 

Silahkan Masukkan Redaksi Pertanyaan Dengan Tepat
Silahkan Masukkan Redaksi Pertanyaan Dengan Tepat
Kode Keamanan *
Libatkan Saya.
Silahkan Masukkan Redaksi Pertanyaan Dengan Tepat

 

Klasifikasi Topik

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Bagaimanakah cerita Aisyah meninggal dunia?
  25537 همسران و فرزندان پیامبر ص
  Terdapat perbedaan pendapat terkait dengan bagaimana proses meninggalnya Aisyah. Literatur-literatur Ahlusunnah memandang kematiannya sebagai kematian natural dan berkata bahwa pada usia 58 tahun Aisyah wafat dan Abu Hurairah yang menyalatkan jenazahnya. Namun ada juga yang menulis bahwa Aisyah meninggal dunia sebelum itu dan Abu Hurairah sendiri tutup ...
 • Apakah benar bahwa Allah Swt akan melupakan haknya di hari Kiamat namun tidak akan pernah melupakan hak manusia?
  10932 Teologi Lama
  Taubat adalah salah satu jalan bagi keselamatan manusia dari hukuman dan azab Ilahi. Taubat bermakna kembali untuk tidak mengerjakan dosa-dosa dan berpaling kepada Allah Swt. Allah Swt tidak akan membuat manusia putus asa akibat dosa-dosa yang dikerjakannya. Allah Swt menyeru supaya manusia melakukan taubat yang sebenarnya. Di samping itu, ...
 • Apakah seluruh sabda dan ucapan Nabi Saw merupakan wahyu atau tidak?
  42115 Teologi Lama
  Terdapat ragam pendapat para pemikir otoritatif terkait masalah ini. Sebagian berpandangan, dengan memperhatikan kemutlakan ayat 3 dan 4 surah al-Najm,[i] bahwa seluruh ucapan, perbuatan dan perilaku Nabi Saw adalah wahyu. Sebagian lainnya berkeyakinan bahwa ayat 4 surah al-Najm terkait dengan al-Qur’an dan ayat-ayat yang diwahyukan kepada Nabi ...
 • Apakah dalam pandangan Islam sujud takzim itu dibenarkan?
  12214 Tafsir
  Dalam pandangan Islam dan mazhab Ahlulbait As, sujud merupakan bentuk terindah dan terparipurna ibadah yang terkhusus untuk Allah Swt dan tidak dibenarkan untuk selain Allah Swt.Akan tetapi sujud kepada Nabi Yusuf As bukanlah sujud dalam konteks ibadah, melainkan sejatinya merupakan ekspresi dan ungkapan ibadah kepada Tuhan. Sebagaimana kita mengerjakan ...
 • Dimanakah letak Haram Imam Husein As?
  5428 Sejarah Para Pembesar
  Imam Husein bin Ali As, beserta para sahabat dan penolongnya telah meneguk cawan syahadah di medan Al-Thaf (Karbala), Irak, tepatnya pada bulan Muharram tahun 61 H akibat dari kezaliman tangan kotor Yazid bin Mu'awiyah. Dan Haram Imam Husein As terletak di kota Karbala, Irak, beserta seluruh keluarga, para sahabat, ...
 • Bagaimana hubungan antara Wilâyah Fakih dan Wilâyah Rasulullah Saw serta para Imam Maksum As?
  4269 System
  Jawaban Ayatullah Mahdi Hadawi Tehrani sebagai berikut: Wilâyah berasal dari Allah Swt dan Allah Swt menganugerahkan wilâyah ini kepada Rasulullah Saw dan para Imam Maksum As. Pada masa ghaibat (okultasi) wilâyah ini diserahkan oleh para Imam Maksum As kepada para juris ...
 • Ceritakan sejarah lengkap Muslim bin Ausajah?
  4981 Dirayah al-Hadits
  Walaupun sahabat Imam Husain As termasuk sahabat-sahabat pilihan para Imam Maksum As, sebagaimana ketika Imam Husain As berkata-kata kepada para sahabat dan penolong setianya pada malam Asyura, “Aku tidak mengenal sahabat yang lebih baik dan lebih utama dari pada para sahabatku” [1] namun kita ...
 • Apakah memakan kepiting hukumnya haram?
  16773 Hukum dan Yurisprudensi
  Di dalam ungkapan-ungkapan fukaha  (ulama ahli fikih) telah dijelaskan tentang kriteria kehalalan daging hewan laut. Mereka berkata: "Apa yang dapat disimpulkan dari riwayat-riwayat adalah bahwa daging hewan-hewan laut itu tidak boleh dimakan alias haram[1] kecuali jenis ikan yang berisisik"
 • Bolehkan puasa nazar digabungkan dengan puasa bulan ramadhan??? Contoh : saya bernazar apabila mendapatkan sesuatu untuk berpuasa selama 3 hari.
  11611 Serba-serbi
  Di bulan Ramadhan setiap orang yang berpuasa tidak dapat berniat puasa selain puasa bulan Ramadhan, entah puasa itu wajib baginya seperti puasa nadzar atau tidak seperti musafir.[1] Karena itu puasa nadzar (atau musafir) di bulan Ramadhan tidak sah. [iQuest]
 • Saya senantiasa berhadapan dengan seabrek persoalan dan problema dalam hidup saya. Apakah ada jalan bagi saya untuk keluar dari persoalan tersebut?
  7088 Teologi Lama
  Manusia senantiasa berada dalam altar ujian dan cobaan Ilahi melalui beragam jalan. Terdapat sebagian orang yang keluar sebagai pemenang dari ujian ini. Berdasarkan hal ini, mereka tidak pernah putus asa dari rahmat Ilahi dan senantiasa berdoa serta memohon rizki dan supaya terlepas dari belenggu persoalan hidup, ...

Populer Hits