Gelişmiş Arama
Ziyaret
4946
Güncellenme Tarihi: 2012/04/09
Soru Özeti
Niçin bazıları ölülerin kabirlerini yarıp araştırma yapıyorlar? Acaba bu iş haram mıdır?
Soru
Niçin bazıları ölülerin kabirlerini yarıp araştırma yapıyorlar? Acaba bu iş haram mıdır?
Kısa Cevap

Büyük taklit mercilerinin bu soruya cevapları şöyledir:

Müminin kabrinin açılması haramdır. Ama aşağıda zikredilen konularda kabrin açılmasının sakıncası yoktur:

1. Cenaze gasbi yere defnedilmiş olursa ve yerin sahibi, cenazenin orada kalmasına razı olmazsa.

2. Cenazeyle birlikte defnedilen kefen veya başka bir şey gasbi olursa ve bunun sahibi, kefenin kabirde kalmasına razı olmazsa ve aynı şekilde meyyit, kendine has özel bir eşya ile defnedilir de cenazenin varisleri, o şeyin kabirde kalmasına razı olmazlarsa.

3.Cenaze gusülsüz ve kefensiz defnedilmişse veya guslünün batıl olduğu anlaşılırsa ya da şeriatın emrettiği gibi kefenlenmiş olmazsa veya cenaze kabre kıble istikametinde konulmamışsa.

4. Hakkın ispat edilmesi için cenazenin bedenini görmek isteseler.

5. Cenaze; kâfirlerin mezarlığı veya pis bir yer veya toprak dökülen yerler gibi cenazeye saygısızlık olacak bir yere defnedilmişse.

6. Kabri açmaktan daha önemli şer’i bir mesele olursa örneğin: Defnedilen hamile kadının karnından canlı çocuğu çıkarmak isterlerse.

7. Cenazenin bedeninin parçalayıcı bir hayvan tarafından parçalanmasından korkulursa veya selin ve düşmanın cenazeyi dışarı çıkarmasından korkulursa.

8. Cenazenin kendisiyle defnedilmeyen parçası defnedilmek istenirse, ama bu durumda cenazenin bedeni görülmeyecek şekilde o parçanın kabre konulması ihtiyatı vaciptir.[1]

9. Cenazeyi mübarek ziyaret yerlerinden birisine nakletmek isterlerse ki; bu durumda cenazeye karşı hürmetsizlik olmaması şarttır.[2]

Yukarıda zikredilenlere ilaveten, bazen özel maslahat gereğince (şehir yapılanması meseleleri gibi) hâkimin hükmü, bu işin yapılmasının caizliğine sebep olur.

 

 


[1] Tevzihu’l mesail (Mahşi- İmam Humeyni)”; c. 1, s. 349.

[2] Ayetullah Hui, Ayetullah Tebrizi, Ayetullah Zencani, Ayetullah Fazıl, Ayetullah Sistani, Ayetullah Safi ve Ayetullah Behçet; A. g. e: s. 351.

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Fakirlere infak etmenin felsefesi nedir?
  6987 انفاق و قرض الحسنه 2012/06/11
  Bazen falankes fakirdir ve mutlaka bir şey yaptığı için Allah onun fakir kalmasını istiyor; biz zenginiz ve mutlaka işlediğimiz bir amelden dolayı Allah’ın lütfü kapsamına girmişiz, o halde ne onların fakirlikleri ve ne de bizim zenginliğimiz hikmetsiz değildir!! Denilir. Hâlbuki infak emrinin çeşitli hikmet ve felsefeleri vardır. ...
 • Ödünç (karz) olarak verdiğimiz malın humusunu vermeli miyiz?
  4904 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/06/14
  Söz konusu olan para kesb ve kazancından birikilmiş durumda ve humus yılı üzerinden geçmiş ise bütün taklidi Mercilerin bu bağlamdaki fetvası şöyledir: Humus yılının başı geldiği zamanda ödünç olarak vermiş olduğu parayı kolaylıkla (zahmetsizce) alınması mümkün ise o paranın humusunu çıkartmalısın. Ama eğer humus yılının geldiği sırada ödünç verilmiş olan ...
 • İran’da halktan zekatı, devlet mi yoksa devlete bağlı kurumlar mı alır?
  5174 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/10/12
  İslam Cumhuriyeti devleti, yetkililer ve ülkenin kültürel konulardaki uzmanlarının çabalarıyla, İslam dininin für’ûundan olan, Kur’an-ı Kerimde yer yer namazın yanında zikredilen ve İslamın önemli buyruklarından olan zekat kültürünün ihya ve yaygınlaşması için bir kaç yıldır bütün İran’da çalışmalar yapılmaktadır. Köylü ve çiftçilerden zekatın kolay ...
 • İmam Hüseyin’in (a.s) kırkı hakkında açıklamada bulunabilir misiniz?
  13112 تاريخ بزرگان 2012/03/12
  Kırkıncı gün merasimi hakkında kültürümüzde yer alan şey, Sefer ayının yirmisine denk gelen Şehitlerin Efendisinin (a.s) şahadetin kırkıncı gününü anmaktır. İmam Hasan Askeri (a.s) bir hadiste müminin alametlerinin altı tane olduğunu buyurmuştur: Elli bir rekât namaz, kırk duası, sağ ele yüzük takmak, toprağa secde etmek ve namazda ...
 • Ehl-i Sünnet kitaplarında halifelerin sahabelere karşı yanlış tutumlarını gösteren örnekler var mı? Varsa onları yazabilir misiniz?
  10566 تاريخ کلام 2011/03/03
  Bu soruya cevap verbilmek için sahabeyi, Ehl-i Beyt’in (a.s) yolundan giden sahabeler ve diğer sahabeler diye ikiye ayırmak gerekiyor. Bunu yapmamızın nedeni, Peygamberimizin Ehl-i Beyt’e verdiği özel önemden dolayıdır. Birinci grupta, 1) Peygamberimizin vefatından sonra Hz. Ali’den ve Onun (a.s) evinde toplananan sahabelerden biat alınması ...
 • Yaşayan anne ve babaya yönelik yapılan hayırlar doğru mudur?
  17009 Pratik Ahlak 2011/04/11
  Her insan iyi işler yapıp sevabını başkalarına ve bu cümleden olmak üzere anne ve babasına bağışlayabilir. Böyle bir durumda bu hayırlı amelin sevabı onlara ulaşacak ve buna ek olarak aynı sevabın benzeri veya hatta ondan daha fazlası ameli bağışlayan için de göz önünde bulundurulacaktır. ...
 • Arapçada seslerin değişmesiyle cümlenin manası değişmektedir, hal böyleyken Kur’an’da nasıl bir tahrif meydana gelmemiştir?
  9102 Kur’anî İlimler 2011/04/21
  Tahrif için değişik manalar belirtilmiştir. İslam âlimleri Kur’an’da eksiklik ve fazlalık anlamında bir tahrifin gerçekleşmediğine dair hemfikirdirler. Başka bir ifadeyle Kur’an’dan ne bir şey azalmış ve ne de Kur’an dışında olan bir şey ona eklenmiştir. Hareke ve seslerin azalmış veya çoğalmış olması bağlamında da Kur’an’ın harf ...
 • Ğurerü’l-Hikem gibi muteber bir kaynaktan hadis naklederken rivayetin adresini kendisinden aldığımız referansı belirtmememizin sakıncası var mıdır?
  5045 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/10/23
  Sorduğunuz sorunun fıkhî hükmünü istemeniz nedeniyle büyük mercilerden –Allah onları korusun- meseleyi sormayı gerekli gördük. Aşağıda kendilerinin yanıtı takdim edilmektedir: Hz. Ayetullah Uzma Hamaney’in (ömrü uzun olsun) Bürosu:Sorudaki varsayımda sakıncasızdır. Hz. ...
 • Neden kötü bir olay yaşandığında maslahatın bu olduğu söylenir?
  2961 شبهه شناسی 2020/01/20
 • İmanımızın ve inancımızın zayıflamasını nasıl önleyebiliriz?
  5597 Büyük Şahsiyetlerin Siresi 2019/09/17
  Ehlibeyt mektebinin inançlarını kendimizde güçlendirmek için bilimsel olarak bu inançların delillendirilmesi ve inanç dairesinin hurafelerden ayırt edilmesi gerekir. İnanca yönlendirilen bütün muhtemel şüphelere uygun cevaplar verilmelidir. Bilinmelidir ki bu bilimsel mücadele şerri ibadetler ve nefis tezkiyesiyle birlikte olmalıdır. Zira nasıl ki kötü ve ahlaksız davranışlar imanı zayıflatıyorsa ...

En Çok Okunanlar