Gelişmiş Arama
Ziyaret
52125
Güncellenme Tarihi: 2010/08/14
Soru Özeti
Peynir yemek neden mekruhdur.
Soru
Mümkünse peynirin mekruh olmasının felsefesini açıklar mısınız?
Kısa Cevap

Hikmet sahibi Allah, kullarının faydasına olan şeyleri farz kılmış, onların zararına olan şeyleride ya haram yahutta mekruh etmiştir. Masum İmamlardan (a.s) peynir hakkında bize ulaşan rivayetlerden, peynirin tek başına yenildiğinde mekruh olduğu anlaşılmaktadır. Ama cevizle yenirse zararı olmayacağından mekruhta olmayacaktır.      

Ayrıntılı Cevap

Hikmet sahibi Allah, kullarına karşı merhametli olduğundan onlara bir şeyi farz kılmışsa bu, ondaki faydalardan ve eğer bir şeyi haram etmişse buda ondaki zararlardan dolayıdır. Aynı şekilde eğer bir şey için mekruh demişse yine zararı olduğu içindir. Ancak bu zarar onu haram edecek derecede değildir. Peynirde bu türdendir.

Masum İmamlardan (a.s) peynir hakkında bize ulaşan rivayetler üç grup altında toplanmaktadır:

1-Bazılarında faydalı olduğu söylenmiştir, örneğin İmam Bakır’ın (a.s) şöyle buyurduğu rivayet olunur: ‘Peynir benim sevdiğim yiyeceklerdendir.’[1]

2- Bazılarında peynirin zararlı olduğu belirtilmiştir, zira insanın zayıflamasına neden olmaktadır.[2]

 İmam Rıza (a.s) şöyle buyuruyor: ‘İki şey mideye girerse onu bozar, biri peynir, diğeride bayat et.’[3]

İmam Sadık (a.s) bazı şeylerin özelliklerini sayarken şöyle buyuruyordu: ‘İki şey zaralıdır ve fayda vermezler: Peynir ve kuru (bayat) et.’[4]

3- Bazı rivayetlerde ceviz ve peynir tek başlarına yenilirse ağrı, hastalık ve zarara yol açabileceği belirtilmiştir. Ama cevizle yenirse zararı olmadığı için mekruh olmaktan çıkar ve hatta rivayetlerde ‘şifa’ diye ifade edilen faydalı bir yiyecek halinede gelir.[5]

İmam Sadık (a.s) şöyle buyuruyor: ‘Peynir ve ceviz ikisi beraber şifadır, (ama) tek başlarına zararlıdırlar.’[6]

Bu rivayetlere dayanarak şöyle bir netice alabiliriz: Peyniri tek başına yemek mekruhtur, ama cevizle yenirse zararı olmaz, dolayısıyla da mehruk olmaktan çıkar.

Beslenme bilimi ve tıp bu konuda şöyle diyor:[7]

1-Peynir müterakim bir besin olduğu için etli yemeklerin yerine veya düşük besinli yemeklerin yanında yenilmelidir. Peynir yemeklerden sonra yenilmek istendiğinde hafif yemeklerden sonra yenmelidir, ağır yemeklerden sonra asla yenmemelidir, çünkü mide onu hazmetmekte zorlanmaktadır.[8]   

Mide rahatsızlığı olanlar ceviz yerken ihtiyatlı olmalılar. Böyleleri cevizi peynirle yerlerse daha iyi olur.[9]

2- Peynir soğuk mizaçlı ve geç hazmedilen gıdalardandır; cevizle yenildiğinde insanı şişmanlattığı ve cildi yumuşattığı bilinmektedir.[10] Peynir, sebze ve cevizle yenildiğinde insana kilo aldırır.

3-Peynirin hazmı ve vücuttan atılması geç olur ve iştahı azaltır. Sıcak mizaçlı insanlar ve değişken mizacı olanlara zararı azdır, ama soğuk mizaçlı ve balğamı olanlar eğer ondan devamlı yerlerse zararlı olur. Peynir, kabızlık veya bağırsak tıkanması neden olan şiddetli bir bağırsak iltihabına yol açabilir. [11]

4- Peynirde kalsiyum, cevizde fosfor var.

Bedenin peynirdeki kalsiyumu cezbedebilmesi için fosfora ihtiyacı var. Peynir cevizle yenmezse, kandaki kalsiyum beyindeki fosforu alır. Bu da beyinin yavaş çalışmasına neden olur.

Bu yüzden peyniri cevizle ve akşam yiyin, zira kalsiyum ve fosfor en iyi şekilde akşam cezbolur.[12]

Birisi İmam Sadık’tan (a.s) peynirin özelliği hakkında sorduğunda İmam (a.s) ‘Zararlıdır ve faydası yoktur’ diye buyurdu. Aynı adam akşam İmamın (a.s) huzuruna vardığında baktı ki İmamın (a.s) sofrasında peynir var; hayretle İmam’a (a.s) ‘Siz sabahleyin peynirin faydalı olmadığını söylemiştiniz, şimdi ise sofranızda peynir var’ diye arzettiğinde İmam (a.s) ona şöyle buyurdu: ‘Sabahleyin peynir yemek iyi değildir, ama akşamları iyidir; ayrıca cinsel gücüde artırır.’[13]

5- Peynirde tiramin maddesi vardır. Onun fazlası beyinin yavaş çalışmasına neden olmaktadır. Beden bu maddeyle mücadele etmek için anzim üretir. Anzim o maddenin etkisini yokedebilir. Anzim işlevinin artması için bedenin bakırın miktarının çoğalması lazım. Bununda tek yolu peynirle beraber ceviz yemektir. Zira cevizin içinde bol miktarda bakır vardır.     [1] -Muhammed b. Yahya, Ahmed b. Muhammed b. İsa’dan, o da İbn-i Mahbub’dan, o da Abdullah b. Sinan’dan, o da Abdullah b. Süleyman’dan şöyle nakleder: İmam Bakır’dan (a.s) peynir hakkında sorduğumda şöyle buyurdu: ‘Beni hayrete düşüren bir yiyecekten sordun…’ (el-Kafi, c.6, s.339)

[2] -el-Kafi, c.6, s.7, 315

[3] -Bihar-ul Envar, c.66, s.104

[4] -Vesail-uş Şia, c.17, s.39

[5] -Resulullah (s.a.a) buyuruyor: ‘Peynir zararlıdır, ceviz zararlıdır, ama ikisi beraber yenirse şifaya dönüşür. (Bihar-ul Envar, c.62, s.294)

[6] -Muhammed b. Yahya, Ahmed b. Muhammed’den, o da İbn-i Mahbub’dan, o da Abdulaziz b. el-Abdi’nin şöyle dediğini nakleder: İmam Sadık (a.s) buyuruyor... (el-Kafi, c.6, s.340)

[7] -Ahmed Emin Şirazi, İslam Pezeşk-i Bi Daru,

[8] -Bk: Che Bayad Kerd ve Chegune Bayad Pukht? s.251.

[9] -Danişname-i Rüşd.

[10] -Mahzen-ul Edviye, Cim (ج) Harfi.

[11] -Evvelin Danişgah, c.6, s.256

[12]- a.g.e. s.227

[13] -Bihar-ul Envar, c.66, s.106

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Zaman nedir? İnsan tarafından kontrol edilebilir mi?
  12107 İslam Felsefesi 2011/11/22
  Filozofların önemsedikleri ve görüş ayrılığına düştükleri felsefî önemli konulardan birisi zaman meselesidir. Zaman hakkında değişik teoriler öne sürülmüştür. Meşhur filozoflar şöyle demektedir: Zaman hareketin miktarıdır, müstakar olmayan bir varlıktır ve hareketle vardır. Hareket onu taşır. Molla Sadra şöyle der: Zaman hareketin miktarıdır ve hareket etmeleri açısından hareket eden şeylerin ...
 • Hz Masume’nin (s.a) hareminin tarihçesi nedir?
  10981 زیارت قبور و بنای مراقد 2012/06/14
  Hz. Masume (s.a) Şiilerin yedinci İmamı Hz. Musa bin Cafer’in (a.s) değerli kızıdır. Onun saygıdeğer annesi Hz. Necme hatundur. Hz. Masume (s.a) hicri-kameri 173. yılın Zilkade ayının ilk gününde Medine’de doğmuştur. Hicri-kameri 200’de Abbasilerden Memun’un ısrar ve tehdidi üzerine İmam Rıza (a.s) sürgünü andırır bir şekilde Merv’e ...
 • Kadınlar Ev, arazi ve toprak gibi taşınmaz şeylerden irs götüremiyorlar. Hal böyle iken Hz. Fatma (s.a.) Fedek arazisinin kendisine ait ve onun hakkı olduğunu iddia edebiliyor mu?
  5225 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/05/23
  Yapılan iki işkâlın her birisinin iki farklı cevabı vardır. Birinci işkâla karşı şöyle denilmeli: 1.   Kadının topraktan (taşınmaz mülk) irs götüremesini nefiy eden rivayetler kadının kendi kocasının malından irs götüremesiyle alakalıdır. Kızın kendi babasının veya başkasının ...
 • Hz. İsa Ve Suyun Üzerinde Yürüme
  11038 Eski Kelam İlmi 2011/10/23
  Peygamberleri tanımanın yollarından birisi mucizedir. Mucize ıstılah olarak öğretilecek ve öğrenilecek türden olmayan ve insanların yapmaya güç yetiremeyeceği olağanüstü işlere denir.[1] Hz. İsa (a.s) bazı mucizelere sahipti. Ölüleri diriltmek, doğuştan kör olanlara şifa vermek ve hastaları iyileştirmek bu mucizelerin bazılarıdır. Kur’an’da şöyle buyrulmaktadır: “…
 • Dövme abdest, gusül ve hac amellerini yerine getirmek için bir sakınca yaratır mı?
  9024 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/08/21
  Taklit mercilerinin çoğu dövme hakkında şöyle buyurmuştur: Eğer dövme salt renk olursa veya derinin altında bulunursa ve deri üstünde suyun ulaşmasını engelleyen bir şey olmazsa abdest, gusül ve namaz doğrudur.[1] Eğer deri üstünde engel bulunursa ve deriye suyun ulaşmasını engelleyecek ...
 • imamların makamı enbiyaların makamindan daha mi üstün?
  12450 Eski Kelam İlmi 2011/02/14
  İmamların ilmi makamları nebilerinkinden daha üstün olduğu meselesi birçok rivayetlerde konu edilmiş. Bunun asıl delili imamların (a.s.) nurani olan batini boyutlarının peygamber (s.a.a.) ile bir olmalarıdır. Peygamber (s.a.a.) diğer peygamberlerden üstün olduğu gibi, bu kaynaktan yararlanan imamların ilmi makamı da diğer tüm peygamberlerden ...
 • Niçin network marketing, ve QI İnternational İran’da yasaklanmış ve haramdır?
  12625 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/06/12
  Gold quest ve Goldmine gibi piramit sistemiyle sermaye toplayan şirketlerin İran’da yasaklanışı ülkenin ekonomisine vurdukları büyük zararlardan dolayıdır.Bu zararlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz:1-     Karşılığında ülkeye eşdeğere ...
 • Kadın kocasının izni olmadan internetin sanal ortamında başkalarıyla geniş bir irtibat kurabilir mi?
  5354 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/02/15
  Taklit merciilerinin bu soruya verdikleri cevap şöyledir:Hamanei:Kocanın malını kullanmayı gerektirmiyorsa izin almak gerekmez. Ancak namahremle irtibat kurmak genelde fesat doğuracağından veya günaha düşme tehlikesi olduğundan caiz değildir.Sistani: Namahremle irtibat hiç bir şekilde ...
 • Bir malın humusu verildikten sonra ona yeniden humus vacip olur mu?
  4719 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/04/07
  Bilindiği üzere humus, füru-u dinden olup İslam’ın önemli farzlarından biridir ve ibadet sayılmaktadır. Bu yüzden kurbet kastıyla (Allah’ın emrini yerine getirmek niyetiyle) yerine getirilmelidir.Mal ve sermayeye humus geldiğinde bir kere humusları verilirse üzerinden uzun yıllar geçse de ona artık humus gelmez. Ama mal ...
 • neden namaz kılmalıyız?
  7655 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi 2010/12/18
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...

En Çok Okunanlar