Gelişmiş Arama
Ziyaret
21036
Güncellenme Tarihi: 2009/06/01
Soru Özeti
Cenabet guslü alması gereken biri namaz kılabilmek için guslün yanı sıra abdestte alması gerekir mi?
Soru
Bazı ilmi- haller de okuduğum kadarıyla insan cünüp olduğu zaman, namaz vakti gelirse namazını aldığı cenabet guslü ile kılabilir. Acaba gusülden sonra abdestte alabilir mi? Zira gusülden sonra insanın birden tuvalet ihtiyacı olabilir.
Kısa Cevap

 

Cenabet guslü yerine getirmiş olan kimse normal şartlarda abdesti bozan bir durumla karşılaşmadığı takdirde (tuvalete çıkma, yellenme gibi…)aldığı cenabet guslü ile namaz kılabilir ve namaz için abdest almaması gerekir. Eğer abdesti bozan bir durumla karşılaşmadığı halde gusülden sonra namaz için abdest alırsa haram olan(yapmaması gereken ) bir iş görmüştür ama yinede bu halde kıldığı namaz sahih dir.[1]  Hangi sebepten ötürü olursa olsun abdesti bozulursa namaz için abdest alması gerekir.[2] Eğer gusülden sonra abdesti bozan bir durumla karşılaştığının ihtimalini veriyorsa böyle bir durumda namaz kılmak için abdest alması gerekmemekle birlikte abdest alması daha iyidir.

Hz. Ayetullah Mehdi Hadevi Tahran inin cevabı:

Zikredilen sorunun açıklaması şu şekilde dir:

Cenabet guslünden sonra normal şartlarda abdesti bozan bir durumla karşılaşmadığı takdirde namaz için abdest alması gerekmez. Bilakis ihtiyat gereği abdest alması caiz değildir. Abdest alırsa haram olan(yapmaması gereken ) bir iş görmüştür ama yinede bu halde kıldığı namaz ve daha öncesinde aldığı gusül sahih dir. Hangi sebepten ötürü olursa olsun abdesti bozan bir durumla karşılaşırsa namaz için ve abdest gerektiren her türlü amel için abdest alması gerekir.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki soru cevap portallarına başvurabilirsiniz.

 1. Abdest yerine vacip olmayan gusül; No:3249.
 2. Abdestin ve guslün batıl olması; No: 3867.

 

 


[1] Gusül esnasında ve daha sonrasında abdesti bozacak bir durumla karşılaşılmadığı takdirde namaz için abdest almak caiz değildir. Ama kılınan namaz ve alınan gusül sahihtir, urvet’ul-vusga , c.1, s.479.

[2] Tovzih’ul-mesail, c.1,s.227,m.391, cenabet guslü almış kimsenin anamaz için abdest alması gerekir. Ama diğer gusüllerle namaz kılmak sahih değildir abdest alınması gerekir.

 

 

Ayrıntılı Cevap

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Zikir nedir ve türleri nelerdir?
  16118 Pratik İrfan 2012/09/24
  Zikir ve Allah’ı anmanın birçok ruhi ve ahlaki yapıcı etkisi vardır ve bunun karşısında Allah’ın kulunu hatırlaması, kalbin aydınlanması, kalp huzuru, Allah’a itaatsizlik etmeden korkmak, günahların bağışlanması ve ilim ve hikmet bunlardan sayılır. Genellikle zikir kalpsel ve dilsel olarak iki türe ayrılır. Dille yapılan zikre “vird” de ...
 • Zumer suresinin 10’uncu ayeti Müslümanın hangi özelliklerini vurgulamaktadır?
  2421 Tefsir 2020/01/20
 • Nasıl Resulü Ekrem (s.a.a)’i rüyada görebiliriz?
  4299 Pratik Ahlak 2019/01/22
  Mefatih’ul-Cenan adlı eserde evliyayı rüyada görmek için tavsiye edilen ameller ve zikirler beyan edilmiştir. Ama teveccüh etmek gerekir bu yollar tek başına istediğimiz şahsı görmek için yeterli sebep değildir. Yani bu amelleri ve zikirleri yerine getiren herkes Resulü Ekrem’i (s.a.a) rüyasında görecek diye bir şey yoktur. Bu ...
 • Üzeri kutlu isimlerle nakşedilmiş bir yüzük kanalizasyona düştüğünde vazife nedir?
  6720 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/09/12
  Üzerinde Allah’ın veya Peygamberin (s.a.a) veyahut bir imamın isminin yazıldığı bir kâğıt veya saygı gösterilmesi gerekli olan herhangi başka bir şey tuvalete bağlı kanalizasyon kuyusuna düşerse, onu dışarıya çıkarmak ve yıkamak her ne kadar zor olsa da farzdır. Dışarı çıkarmak mümkün değilse, tümüyle yok olduğundan emin olmayana ...
 • Vaizlerin Sultanı Şirazi kimdir?
  3232 تاريخ بزرگان 2019/06/22
  Yirminci yüzyılın tanınmış meşhur Alim şahsiyetlerinden biriside Vaizlerin Sultanı Merhum Seyit Muhammet Şirazi (1314/1391.k) dir. Minberde, vaiz vermede, hitabette vede münazarada üstad ve yetenekli bir şahsiyettir. ‘Peşaver geçeleri’ adlı eser kendisinin ehlisünnet ulemasından bazı alimlerle peşaver şehrinde yapmış olduğu münazaraların metinleştirilmiş şeklidir. O dönemden günümüze bu eser ...
 • Mevcudat nasıl Allahu Teâlâ nın ayet ve nişaneleridir?
  6136 Teorik İrfan 2011/08/20
  Mevcudat hem zati olarak hem de sıfat yönüyle Allahu Teâlâ'nın vücudunun nişaneleridir.  Bu konunun açıklaması şu şekildedir: Mevcudat zat ve mahiyet açısından mümkünü'l-vücutturlar. Vücut bulabilmeleri için vacipu'l- vücut olan Allaha muhtaçtırlar. İşte bu yüzden onların vücutları ve varoluşları vacipu'l-vücut olan Allahın varlığına delildir. Dahası Hikmet-i Mütealiye göre mümkünü'l- vücut ...
 • İncil Kuran gibi Allah tarafından nazil mi olmuştur; yoksa havarilerin Hz. İsa (a.s)’ın sözlerini topladıkları eser midir?
  2265 پیامبران و کتابهای آسمانی 2020/01/19
 • İmam Ali'nin (a.s.) görüşünde kuranın yeri nedir?
  8937 Kur’anî İlimler 2010/12/18
  İmam Ali'nin görüşü ve anlayışında kuranı kerim en üstün mertebede yer almış ve makamının yüceliği bakımından en yüce makama sahiptir. Nehcül-balagada kuranla alakalı zikir edilen bazı özellikleri ve nitelikleri aşağıdaki maddeler şeklinde özetlenebilinir: 1- insanların hayrını isteyen öğüt verici, 2- Yol gösteren en iyi kılavuz, ...
 • İmam Hüseyin’in (a.s) Rukayye adında bir kızı var mıydı?
  22365 تاريخ بزرگان 2011/12/20
  Fedakarlık ve insani kemallerle dolu Kerbela gibi bir olayda yaşı küçük olan kimseler fazla dikkat çekmemiş olabilir. Hz. Rugayye’nin (s.a) yaşamı, babası, amcası, halası gibi yüce şahsiyetlerin nurlarının ışığı arkasında kaldığından tarih kitaplarında İmam Hüseyin’in (a.s) Rugayye adında küçük bir kızı olduğu konusuna değinilmemiştir. Bazı maktellerde İmam ...
 • Allah Teala bir şahsiyete ve kendini bilme özelliğine sahip mi?
  6234 Teorik İrfan 2009/08/20
  İslam, Hıristiyanlık dininin aksine Allah Tealayı bir insan olarak görmemiş ve Allah Teala’yı sınırlı bir varlık olarak telakki etmemiştir. Onun insani bir vücuda sahip bir varlık olduğuna inanmaktadır. İşte bu yüzden İslam dininde Allah Teala:1.             İnsanla karşılaştırılmaz.

En Çok Okunanlar