Gelişmiş Arama
Ziyaret
6667
Güncellenme Tarihi: 2012/04/11
Soru Özeti
Hikaye, tatmin, mizac ve sadık rüyalar hangi tür rüyalardır? Bu konuda rivayet var mıdır?
Soru
Hikaye, tatmin, mizaç ve sadık rüyalar hangi tür rüyalardır? Bu konuda rivayet var mıdır?
Kısa Cevap

Rüyalarda hikaye, tatmin ve mizac deyimleri[1] bizim (Şia) rivayetlerde gelmemiştir. Ama yalan rüya veya perişan rüyanın tersi olan sadık rüya rivayetlerde görülmektedir.

Konunun anlaşılması için belirtelim ki uyku sırasında insanın nefsi dış dünyayla meşgul olmadığı için kendi alemine yönelmektedir; ve nefs, maddi alemle olan ilişkisini ne kadar çok keserse o ölçüde manevi alemle olan bağı şeffaf olur.

Kimi zaman, beyin hülya alemiyle çok meşgul olmasından dolayı manevi alemle irtibat kurulamıyor. Sonuçta da insanın rüyaları beynindeki oyunlardan başka bir şey olmuyor. Bazı zamanlar ise bu irtibat bir dereceye kadar çıkabiliyorsa da nefsin elde ettiği şeyler kişisel şuuraltının etkisinde kaldığı için değişime uğramaktadır. Bazende bu irtibat öyle bir şekildedir ki nefs, bütün hayal ve düşüncelerden sıyrılmış olarak bir ayna gibi amel eder.[2]

Rüyaları çeşitli kısımlara ayırmanın nedeni budur. Nitekim rüya tabiri kitaplarında ‘Perişan’ ve ‘Doğru/Sadık’ rüyalar olmak üzere iki genel kısıma ayırılmıştır.[3] Perişan rüya, bir Kur’an deyimi olup insan beyninin faaliyetleri sonucu üretilen rüyalardır.

Ancak bazı rüylarda nefs, hülyalardan daha fazla uzaklaştığından manevi alemle irtibat kurabiliyor. Bu irtibat öyle bir şekildedir ki nefs, manevi alemin suretler, nurlar, öğretiler ve hakikatlerini aldıktan sonra beyin ve düşünce yoluyla onları derk ediyor. Bu aşamada beyinin rüya görmesi bir ayna gibi manevi alemin hakikatlerini seyretmesi demektir. Bu tür rüyalar sadık rüyalardır ama tabire ihtiyaçları vardır. Tabir edildikten sonra alemdeki hakikatlerden haber verecektir. Tıpkı Kur’an’da Hz. Yusuf’un tabir ettiği rüyalar gibi.              

 

 


[1] -Rüya türleri ve konularına göre çeşitli bölümlere ayrılmaktadır. Örneğin, rüya gören bazen kendi rüyasını, bazen de başkalarının rüyalarını anlatır. Bunlara ‘hikaye edilen’ rüyalar denir. (Bkz: Dr. Mansur Servet, Rüya ve Nakş-ı An Der Mutun-u İrfani, Neşriye-i Danişkede-i Ulum-i İnsani-i Danişgah-ı Tebriz, Yıl:52, sayı:211) 

[2] -Kutbuddin Şirazi, Şerh-i Hikmeti’l-İşrak, s.503’den alınmıştır, İntişarat-ı Encümen-i Asar-ı Mefahir-i Ferhengi.

[3] -Seccadi, Seyyid Cafer, Ferheng-i Maarif-i İslami, c.1, s.231, İntişarat-ı Danişgah-ı Tehran.

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Zatı âlinizin Kur’an’ın tahrif edildiği hadisler konusundaki görüşünüz nedir?
  5565 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/03/10
  Hz. Ayetullah Mehdi Hadevi Tahrani’nin bu bağlamdaki görüşü şöyledir: Kur’an’ın tahrif edildiğini söyleyen hadisler ya senet bakımından zayıftırlar ya da sadır olma cihetinden hüccet değildirler veya delaletleri kabul edilebilinir durumda değildir. Kur’an-ı Kerim hiçbir zaman tahrif olmamış ve olmayacaktır. Kur’anın tahrif ...
 • Allah maddi şeyleri mutlak yokluktan yaratmışsa bu, O’nun kudretinin maddi şekil, form ve kudrete yansıdığı anlamına gelir mi?
  6522 Teorik İrfan 2012/03/12
  Evet, yokluktan yaratmak bu manadadır; çünkü yokluk Allah’ın kendisi aracılığıyla yaratacağı bir şey değildir. Rivayetler de bu manaya değinmiştir; yani diğer ilahi sıfatlar ile birlik içinde olan ve bizim ilmimizin haddi dışında yer alan Allah’ın mutlak kudreti yaratıkları yokluktan yaratmıştır ve gerçekte bu yaratıklar Allah’ın mutlak kudretinin ...
 • Müstehcen filmlere bakmaktan nasıl tövbe edebiliriz?
  22167 Teorik Ahlak 2010/02/01
  Günah, kötü kokulu bir lağım kuyusu gibidir, insan ona ne kadar çok dalsa kokusunu o kadar az alır. Zira insanın koku alma duyusu iş yapamaz hale gelir ve daha fazla battığının farkında olmaz. Öte yandan, insanın bu ...
 • İslam dini zor ve çetin bir din midir?
  9032 دین اسلام 2015/06/29
  En kâmil ilahi din olan İslam’ın temeli kolaylık ve yumuşaklık üzerine kurulmuştur. Kolaylık ve yumuşaklık İslam’ın hüküm ve kanunlarında mevcuttur. İslam’ın temellerinin apaçık ve kavramlarının da basitliği her akıllı ve uygar insan için anlaşılır niteliktedir ve her temiz ve sağlıklı fıtrat onun basit, anlaşılır, mantıklı ve makul ...
 • (Windows ve Microsoft Office takımı gibi yabancı disklerin) telif hakkına riayet etmek farz mıdır?
  5615 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/10/30
  Hz. Ayetullah Mehdi Hadevi Tahrani (ömrü uzun olsun) belirtilen sorunun yanıtında şöyle buyurmuştur:Kitap telifi, bir araç icat etmek veya bir disk üretmek gibi manevî bir iş yapmak, bunu yapan şahıs için özel bir hak yaratır ve hak sahibinin izni olmaksızın onun manevî ürününden yararlanılamaz. Eğer üretici Müslüman değilse, ...
 • Acaba dövme yaptırmak haram mıdır?
  8753 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/03/10
  Ayetullahe'l-uzma SİSTANİ’NİN (Allah yüce gölgesini devam ettirsin) defteri: Haddi zatında caizdir. Ayetullahe'l-uzma MEKARİMİ ŞİRAZİ'NİN (Allah yüce gölgesini devam ettirsin) defteri: Bedene özel zararı olmadığı müddetçe ve ahlaki fesada neden olan resimler olmazsa caizdir ve her halükarda abdest ve gusül için sorun ...
 • İnsan kendi çocuğuna Muhammed Mehdi ismini takabilir mi?
  12069 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/09/21
  Bu soruyu cevaplandırmak için iki noktaya dikkat etmek gerek:1-   Hadislerimiz bizi İmam-ı Zamanı (a.f.) Muhammed ismiyle zikir etmekten men ediyor; ama bu yasaklık hiçbir halette Muhammed ismini kollanamazsınız, hatta kendi ...
 • Cemaat namazı niyetinde namaz rekâtlarının sayısı belirtilmeli midir?
  5526 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/09/12
  Asıl yanıta değinmeden önce niyette iki önemli konunun dile getirildiği noktasını hatırlamak gerekir:1. Niyette söz gerekli midir?2. Niyette muteber olan şeyleri dile getirmenin lazım olmadığı açıklığa kavuştuktan sonra[1] hangi şeylerin niyette gerekli ve muteber olduğu konusu ortaya çıkmaktadır. ...
 • Acaba kadın yargıç olabilir mi?
  10894 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/05/06
  Fakihler ve din uzmanları kadının yargıç olması gibi bazı konular hakkında farklı görüşlere sahiptirler. Bu gibi konular, dinin zaruri ve zorunlu konularından sayılmamaktadır.Kadının yargıç olamayacağını söyleyenler, bu hususta nakledilen rivayetlere ve icma delililine dayanmışladır.
 • Erkek altın saat kullanabilir mi?
  28981 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/11/27
  Boyna altın zincir asmak, altın yüzük takmak ve ele altın kaplama saat takmak gibi altınla süslenmek[1] erkeğe haramdır ve bunlarla namaz kılmak da namazı bozar.[2] Elbette altın saat ve altın zincir sadece ...

En Çok Okunanlar