Gelişmiş Arama
Ziyaret
6011
Güncellenme Tarihi: 2012/04/04
Soru Özeti
Genel olarak İsrail oğulları suresinin temel öğretileri nelerdir?
Soru
Genel olarak İsrail oğulları suresinin temel öğretileri nelerdir?
Kısa Cevap

Müfessirlerin meşhur görüşüne göre, İsrail oğulları suresi (İsra)[1] Mekke de nazil olmuştur ve Mekkî surelerden sayılmaktadır.[2] Genel olarak İsrail oğulları suresinin temel öğretileri aşağıdaki konular esasınca şekillenmektedir:

 1. Özellikle Kur’an’ın mucize oluşu ve Peygamber’i Ekrem’in (s.a.a) peygamberliğinin delilleri.
 2. Ahiret, inkârcılık meselesi, ödüllendirme ve amel defteri meseleleri ile ilgili hususlar.
 3. Surenin başında ve sonunda yer alan İsrail oğulları kavminin maceralı tarihinin bir bölümü.
 4. İrade ve (ihtiyar) özgürlüğü meselesi ve her tür iyi ve kötü amelin neticesinin insana döneceği hususu.
 5. Diğer dünya için bir numune olan bu dünya hayatındaki hesap ve kitap meselesi.
 6. Başta akrabalar ve özel olarak da baba ve anne olmak üzere tüm düzeylerde hakşinas olma konusu.
 7. İsrafın, cimriliğin, evlat öldürmenin, zinanın, yetim malını yemenin, tartıda hile yapmanın, tekebbür ve kan akıtmanın haram olması.
 8. Tevhit ve ilahiyat alanındaki konular.
 9. Hak karşısındaki her türlü inatçılıkla mücadele etmek ve günahların insan ile Hakkın çehresini müşahede etme arasında perde oluşturduğu meselesi.
 10. İnsanın şahsiyeti ve onun diğer yaratıklardan daha erdemli ve üstün oluşu.
 11. Her türlü ahlaki ve içtimai hastalıkların tedavisinde Kur’an’ın etkisi.
 12. Kur’an’ın mucize oluşu ve ona karşı durulamayacağı.
 13. Şeytanın vesveseleri ve şeytanın insana sızma yollarıyla ilgili olarak müminlere verilen uyarı.
 14. Ahlaki öğretiler.
 15. Tüm insanlar için ibret dersleri olması hedefiyle yukarıdaki hususlar bağlamında peygamberlerin tarihinden kesitler.[3]

Özetle bu sure inançsal, ahlakî ve toplumsal konular bütünü kapsar ve değişik alanlarda insanın yükseliş kaydetmesi ve tekâmül etmesi için kâmil bir reçete sayılır.[4]

Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

 


[1] Bu surenin meşhur ismi, Beni İsrail’dir ve İsra ile Sübhan gibi başka isimleri de vardır; Mekarim Şirazi, Nasır, Tefsir-i Numune, c. 12, s. 3, Daru’l-Kütübi’l-İslamiye, Tahran, 1374 ş.

[2] a.g.e. s. 5.

[3] a.g.e. s. 5 ve 6.

[4] a.g.e. s. 6.

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar