Gelişmiş Arama
Ziyaret
14290
Güncellenme Tarihi: 2011/12/20
Soru Özeti
Hz. Abbas su getirirken hangi şiiri okudu?
Soru
Hz. Abbas su getirirken hangi şiiri okudu?
Kısa Cevap

Eskiden savaşçılar savaşlarda kendi safındakilere moral vermek, düşmanların da moralini bozmak için şiarlar verir, kahramanlık şiirleri okurlardı. İmam Hüseyin (a.s) ve ashabı da aşura günü anlamlı ve etkili şiarlar verir, kahramanlık şiirleri okurlardı. İmamın (a.s) değerli kardeşi Hz. Ebulfazl Abbas da aşura gününde güzel ve eşsiz şiirler okuyordu. Abbas (a.s) onları okudukça İmam Hüseyin’in safında olanlar özelliklede kadınlar ve çocuklar moral buluyor, bu şekilde onun yaşadığını anlıyorlardı. Aşağıda onun okuduğu şiirlerden birkaçını örnek olarak getiriyoruz:

Çocuklar susuzluktan ağlamaya başladığında İmam Hüseyin (a.s) kardeşi Abbas’ı su getirmesi için Fırat nehrine yolladı. Hz. Abbas nehirin etrafında mevzilenmiş 4000 kişiye karşı şu şiiri okudu:

Hidayet olmuş kalple bu kavimle savaşıyorum.

Peygamberin evlatlarını savunuyorum.

Keskin kılıcımla başlarına vuruyorum ki,

Efendim Hüseyin’in etrafından dağılın diye.

Ben Ali Murteza’nın oğlu Abbasım.

Ki O, her zaman teyid edilmiştir.

Abbas, düşman askerlerini sağlı sollu dağıtıp, nice mert görünümlü namertleri kılıçtan geçirirken şöyle diyordu:

Ölüm geldip çattığı zaman ondan korkmam.

Bedenimin kahramanların içinde yere düşmesinden korkmam.

Ben Abbasım, işim susuzlara su vermektir.

Düşmanla çarpıştığım zaman ölümden korkmam.

Fırat nehrine vardığı zaman önce ondan bir avuç alıp içmek istedi, ancak suyu geri döktü ve onu içmedi. Bu şekilde vefasını ortaya koydu. Ardından şu şiiri okudu:

Ey nefs! Hüseyin’den sonra alçalasın.

Ondan sonra sakın canlı kalmayasın.

Hüseyin ölüm şerbetini içerken.

Sen soğuk ve berrak su mu içersin

Oysa bu iş uzaktır benden

Bu ne benim dinimdir, ne de sağlam inançlı kimsenin.

Bu sırada oklar ve mızraklar yağmur gibi yağmaya başladı. Zeyd b. Verka ona saldırarak sağ kolunu kesti, O da kılıcı sol eline alarak şu şiiri okudu:

Andolsun Allah’a eğer sağ elimi keserseniz,

Dinimi yine de sonsuza dek koruyacağım

Sadık ve takvalı imamımdan ki

Pak ve emin peygamberin evladıdır

Himaye edeceğim.[1]

Bunlar onun aşura günü okuduğu kahramanlık ve savaşa ait şiirler ve şiarların bir kısmıdır. Fakat su getireceği zaman yaşadığını göstermek için Tekbir getirdiğine dair herhangi bir kanıta rastlamadık. Ancak ‘La Havle ve La Kuvvete İlla Billah’ vb. gibi şiarların İmam Hüseyin’in askerlerinin asıl ve genel şiarları olduğunu söyleyebiliriz. Ubeydullah b. Ziyad ve onun Ömer b. Saad gibi uşakları, İslam adına ve harici oldukarı (dinden çıktıkları) bahanesiyle İmam Hüseyin’le (a.s) savaştıklarında Yezidin ordusununda böyle şiarları kullandıkları uzak bir ihtimal değildir.

 [1] -Hz. Ebulfazl’ın (a.s) aşura günü okuduğu kahramalık şiirlerinin bir kısmı

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • İslam ve İmam Humeyni’nin eğlence ve şakaya yönelik bakışı nedir?
  7773 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/07/24
  İslam’ın bakışında yaratılışın asıl hedefi, insanın tekâmülüdür ve evrendeki varlıkların tümü bu büyük hedef doğrultusunda yaratılmıştır; zira insan yaratıkların en üstünüdür. Kur’an şöyle buyurur: “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.”
 • Melekler her yıl kadir gecesinde amel defterlerimizi İmam Mehdi’nin (a.s) huzuruna takdim ediyorlar mı? İmam (a.s) onları imzalıyor mu?
  10455 Tefsir 2011/07/28
  Muteber rivayetlere göre kulların bütün işleri Peygambere (s.a.a) ve Masum İmam’a (ilahi hüccete) nazil olmaktadır. Bu yüzden şu anda zamanın İmam’ı (a.f) yaşadığından kulların işlerinin takdiri ona sunulmaktadır. Soruların cevabına gelince:1- Geçmiş ümmetlerde kadir gecesi yoktu.
 • Kartlar, kumar aletlerinden midir?
  4892 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/12/10
  Sorunuz taklit mercilerinin bürolarına gönderildi ve aşağıda şimdiye kadar elimize ulaşan cevapları yayınlıyoruz.Hz. Ayetullah Hamanei’nin Bürosu: Kartlar örfte kumar aletlerinden sayılmaktadır ve onunla oynamak her halükarda hatta bahis şartı olmazsa bile haramdır. Hz. Ayetullah Mekarim Şirazi’nin ...
 • Yasin Suresi’nin altıncı ayetiyle İsra Suresi’nin on beşinci ayeti arasında bir uyuşmazlık mı var?
  9646 Tefsir 2008/08/12
  Bu iki ayet arasında herhangi bir uyuşmazlık söz konusu değildir. Çünkü ikinci ayette (İsra Suresi, on beşinci ayet) bir peygamber göndermedikçe azap olmadığını söylüyor ancak birinci ayette (Yasin Suresi, altıncı ayet) “ataları uyarılmamış” diyor ve herhangi bir azaptan bahsetmiyor. ...
 • Aşura Duasında imamların (a.s) makamlarının izale edilmesi ve onlardan uzaklaştırılması hakkında belirtilen cümlenin manası nedir?
  4905 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü) 2011/04/12
  İmamların (a.s) makam ve mertebelerinden uzaklaştırılması ve izale edilmesinden maksat, onların ilahî ve tekvini konumlarının gerek ve eserlerine dikkat etmemek ve onları toplumsal konumlarından uzaklaştırmaktır.[i] İmamlar (a.s) yaratılışsal ve toplumsal diye iki tür makama sahiptirler. Yaratılışsal makamlar; feyiz ...
 • Akıl din ile neden çelişir?
  10616 Yeni Kelam İlmi 2010/07/24
  Akıl, insanların içsel hücceti olup kemal yolunda kendilerine rehberlik eder. Şeriat (din) ise kirlilik girdabından insanları kurtarmak ve onları insanî kemal ve saadete sevk etmek için dışsal bir hüccettir. Buna göre zahir ve batın hüccetlerin birbiriyle çatışır olması mümkün değildir. Akıl bir fenomen ve her fenomen ...
 • Bir genç hac ya da umreye gitmeden önce nasıl tezkiye yapmalıdır?
  23447 Pratik Ahlak 2009/07/08
  Manevi hac yolculuğuna çıkan birisi, aşağıdaki tavsiyelerimize uyarsa, inşallah faydalı olur:1-       İnsan her şeyden önce niyetini Allah rızası için ihlâslı etmeli ki, Allahtan başka kimse kalbinde olmasın.
 • Tanrının bir enerji olduğunu söylemekteler, bu doğru mudur?
  10759 Eski Kelam İlmi 2010/07/24
  Yüce Tanrı zorunlu varlık, âlim ve irade sahibidir. O, her türlü ihtiyaç, sınırlılık ve eksiklikten arı ve münezzehtir. Ama enerji eksiklik, ihtiyaç ve sınırlılıkla eşdeğer olup ilim ve iradeden yoksun bir varlıktır. Enerjinin özellikleri ile Yüce Tanrının sıfatları arasında yapılan mukayeseden Tanrının enerji ...
 • Sakalı tıraş etmenin hükmü
  4980 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/09/21
  Hiçbir taklit mercii sakalı tıraş etmeyi hangi bahaneyle olursa olsun caiz bilmemektedir. Bütün merciler bu işten sakınmayı gerekli bilmekteler. Buna göre başkaları tarafından alaya alınmak bir işin cevazına sebep olmaz. İmam Humeyni bu konuda şöyle diyor: Sakalı tıraş etmek veya tıraşa benzer şekilde makineyle vurmak muhayyerlik zamanı farz ihtiyat gereği ...
 • Aşura günü İmam Hüseyin’in (a.s) kuyu kazarak suya ulaşma imkânı yok muydu?
  7489 تاريخ بزرگان 2011/01/20
  Yezidilerin İmam Hüseyin (a.s) karşısındaki en kirli ve alçakça taktiği İmamın karargâhını hayatın zorunlu unsurundan yani sudan mahrum bırakmalarıydı. Hz. Hüseyin (a.s) bu sorunu halletmek için çok etkili olan birçok girişimde bulundu. Bu girişimlerden biri de kuyu kazmaktı. İmam Hüseyin (a.s) ve yarenleri bu yöntemi kullandılar. ...

En Çok Okunanlar