Gelişmiş Arama
Ziyaret
8884
Güncellenme Tarihi: 2009/08/25
Soru Özeti
İkindi namazının ilk vakti ne zamandır?
Soru
İkindi namazının ilk vakti öğle namazından hemen sonra mıdır yoksa bir kaç saat sonra mı?
Kısa Cevap

İkindi namazının ilk fazilet vakti, bu namazın fazilet vaktinin başlangıcıdır ki o da öğle namazının (fazilet) vaktinden sonradır. Ancak bir de öğle ile ortak vakitleri vardır ki ayrıntılı cevapta açıklanmıştır.

Ayrıntılı Cevap

Günlük farz namazların üç vakti vardır:

1-Özel vakit: Bu vakitte başka namaz kılınamaz

2-Müşterek vakit: Öğle ve ikindi veya akşam ve yatsı arasında ki müşterek vakittir. Tertip riayet edilerek iki namaz bu müşterek vakitte kılınabilir.

3-Fazilet vakti: Bu vakitte namaz kılındınğında sevabı daha çok olur.

Yukarıda ki açıklama göz önüne alındığında ikindi namazı ve onun vakti konusunu şöyle açıklayabiliriz: Genel olarak öğle ve ikindi namazlarının kılınma vakti öğle ezanından mağribe (güneşin batımına) kadardır. Bu zamanın başlangıcı öğle namazı kılınacak kadar olan miktar öğlenin özel vaktidir. İkindi namazı öğlenin bu özel vaktinde kılınırsa batıldır.[1] Vaktin sonu, mağribe ikindi namazını kılacak kadar kalan miktar ikindinin özel vaktidir.[2] Bu iki zaman aralığı öğle ve ikindinin müşterek vaktidir. Onda her iki namazda kılınabilir, ancak öğleni ikindiden önce kılmak gerekir.[3]

 

İkindi namazının fazilet vakti öğle namazının özel vaktinden sonra[4] başlar ve şahis'in[5] gölgesinin kendi boyunun iki katına çıkmasına kadar sürer. Buna göre ikindi namazının ilk vakti onun fazilet vaktinin başlangıcıdır.[1] -Fakat namaz esnasında yanlışlık yaptığını anlarsa niyetini öğle namazına çevirmeli, namazı tamamlamalı, ardından ikindi namazını kılmalıdır. (İmam Humeyni, Tevzih-ul Mesail)

[2] -Dolayısıyla ikindinin özel vaktine kadar öğle namazını kılmayan kimsenin öğle namazı artık kazaya kalmıştır. Bu özel vakitte yalnızca ikindi namazını kılmalıdır, daha sonra öğle namazını kaza etmelidir. (İmam Humeyni, Tevzih-ul Mesail, M.731)

[3] -İmam Humeyni, Tahrir-ul Vesile, c.1, Kitab-us Salat, Mukaddimat-us Salat, el-Mukaddimat-il Ula, M. 6-7-8, s.112; İmam Humeyni, Tevzih-ul Mesail, M.731

[4] -İmam Humeyni, Tahrir-ul Vesile'de önce 'Zahire göre ikindi namazının fazilet vaktinin başlangıcı bir şeyin gölgesinin yedide dördüne ulaşıncadır' diye buyururken sonra 'Onun başlangıcının öğle namazınının miktar ve eda zamanından sonra olmasıda uzak bir görüş değildir.' Diye buyurmaktadır. (Tahrir-ul Vesile, c.1, s.112, M.6)

[5] -Yere batırılan çubuk gibi ince uzun her hangi bir şeye şahis denir. Öğlen namazının ilk vakti olan Güneşin zeval vaktinin başlangıcını bilmek için şahis'ten faydalanılır. Bir çubuğu dik olarak yere batırırsak onun gölgesi kaybolur sonra diğer yönde yeniden görülmeye başlarsa bu Güneşin zeval vakti ve öğle namazının ilk vaktidir. Öğle namazının fazilet vaktinin belirlenmesi ise şöyledir: Öğlen namazının fazilet vakti öğlenin başlangıcından şahis'in gölgesinin kendi boyuna ulaşıncaya kadardır. (Tahrir-ul Vesile, c.1, Kitab-us Salat, Mukaddimat-us Salat, el-Mukaddimat-il Ula, M. 6, s.112;  Urvet-ul Vuska (İmam Humeyni'nin haşiyesi), s.272-273; Muhammed Hüseyin Fellah, Amuzeş-i Fıkh, s.125-126

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Farz namazlarımda iftitah tekbirinden sonra Fatiha suresinden önce teveccüh (veccehtu vechiye...) duasını okuyabilir miyim?
  11343 Namazın Sünnetleri 2012/12/23
  Namaz kılanın yedi tekbirle namaza başlaması müstehaptır. Onlardan birini (niyetinde) tekbiret’ü’l-ihram saymalıdır (buna göre gerçekte altı tekbir müstehaptır.) Ve bu tekbirlerin arasında, Masum İmamlardan rivayet edilen üç duanın okunması müstehaptır.[1] Allame Hilli gibi bazı alimlerin sözlerinden anlaşılan, yedi tekbirden birincisinin mi sonuncusunun mu ...
 • İbn-i Arabi’nin Zamanın İmamı Hz. Mehdi (a.s) hakkında ki görüşü nedir?
  39839 تاريخ بزرگان 2010/04/07
  İbn-i Arabi’nin eserlerini incelediğimizde onun Hz. Mehdi (a.s) hakkındaki inancı ortaya çıkar. Ahir-uz zamanda zuhur edecek Hz. Mehdi’nin (a.s) asker ve komutanları hakkında Fütuhat-ı Mekkiyye’nin 366. babında şöyle yazar: “Allah’ın yeryüzünde yaşayan ve zuhur edecek halifesi vardır. Onun zuhuru dünya zulüm ve kötülükle dolduğu zaman gerçekleşecek ve ...
 • Şii Müslümanlar cehenneme gitmeyecekler mi?
  14292 Eski Kelam İlmi 2011/10/30
  Kıyamette bireylerin muhasebeye çekilmesi, cennet nimetlerinden faydalanması veya cehennem azabına duçar olması, bir kaideye göredir. Yüce Allah bu esas ve kaideyi Kur’an-ı Kerim ayetlerinde bize bildirmiştir. Yüce Allah bu hususta grupsal ve ulusal özellikleri kenara koyarak insan amellerini ölçü olarak belirtmektedir; yani sevap ve cenneti insanın iman ve salih ...
 • İmam Hüseyin (a.s)’ın şehadeti muharremin onuncu günüdür, Kameri takvimde de yılın ilk ayı muharremdir. Neden?
  6616 تاريخ بزرگان 2009/02/04
  Kameri takvimde yılın ilk ayının muharrem olmasının İmam Hüseyin (a.s)’ın şehadetiyle bir ilgisi yoktur. İslam’dan önce de kameri yılın başlangıcı muharrem idi. Cahiliyyet döneminde Araplar muharremi yılın ilk ayı olarak kabul ederlerdi.Ancak bilmek gerekir ki, Araplar, başka milletler örneğin Avrupalılar veya İranlılar gibi ...
 • Afganistan ve Pakistan ülkelerindeki aktif fırka ve mezhepler nelerdir?
  25760 تاريخ کلام 2010/12/22
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Ölü telkininde ne söylenmesi gerekir?
  2629 Kefenleme Ve Defin 2019/01/23
  Ölü defninde sünnet olan adaptan biride ölüye şehadetlerini telkin etmektir. bu sünnet şu şekilde yerine getirilir: Ölüyü kabre koyduktan sonra kefenin düğümleri çözülür ve ölümün yüzü toprağa koyulur. Daha sonra topraktan bir yastık düzeltilerek başı onun üzerne koyulur. Tekrar sırt üstü yatmaması için sırt tarafına kerpiç koyulur ...
 • Acaba İran'da idam cezasının kaldırılmasına ve işkencenin yasaklanmasına dair ümit var mıdır?
  7073 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/06/14
  İdam cezasının ve hadler türünden olan diğer cezaların kaynağı kuranı kerim ve rivayetlerdir. Onları kâmil bir şekilde ilga etmek imkânsızdır. Kısas ile ilişkin had eğer diye sahibi olan kişi tarafından bağışlanırsa veya diğer cezai konularda eğer İslam hükümeti tarafından bazı maslahatlar fark edilirse daha ...
 • Nikâh sözünün felsefesini açıklar mısınız?
  5578 Ahlak 2010/07/24
  İslam açısından evlilik aile ve ardınca toplum teşkil etmek için kutsal bir sözleşme olup cinsel güdüyü gidermek, nesli çoğaltmak ve korumak, insanın tekâmülü, huzur ve sükûnet, iffet ve edep, duyguların pekişmesi ve birçok başka güzel özellik gibi eser ve neticeler taşır. Bu kutsal sözleşmenin sağlanması sadece ...
 • Ahiretin mümkün ve gerçek olduğuna dair hangi deliller mevcuttur?
  21297 Eski Kelam İlmi 2011/04/11
  Önem açısından ahiret ve kıyamet meselesi tevhid meselsinden sonra en önemli dinî ve İslamî meseledir ve Kur’an ayetlerinin üçte birinden çoğu bu hususta nazil olmuştur. Kıyameti ispat eden deliller aklî ve naklî diye iki bölüme ayrılmaktadır:
 • Arapçayı bilmeyenlerin Kuran’a bakmalarının veya okumalarının ne gibi faydaları vardır?
  11751 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/01/23
  Kuran, sıradan bir kitap değildir. Aksine Allah’ın kelamı olması gibi birçok farklı konumlara sahiptir. Sözleri de Allah tarafından İslam Peygamberi’ne (s.a.a) vahiy edilmiştir. Birçok derin ilim ve öğretiler içerir. Yaşam kitabı, insanın tekâmülü, hidayet kitabı vb. ayrıca kutsaldır ve kendisine has bir değeri vardır. Bu esasa göre; ...

En Çok Okunanlar