Gelişmiş Arama
Ziyaret
9130
Güncellenme Tarihi: 2012/03/12
Soru Özeti
Neden Allah boşanmadan çok nefret etmektedir?
Soru
Neden Allah boşanmadan çok nefret etmektedir?
Kısa Cevap

Boşanma ve evlilik arasında bir karşıtlık bulunduğundan, Allah’ın boşanmadan nefret etmesinin nedenini öğrenmek için, ilkönce evliliğin önemi açıklanmalıdır.[1] Yüce Allah Kur’an’da insanların çift yaratılmasını huzur ve sükûnet sağlayan ilahi ayet ve nişanelerden saymıştır.[2] Masumların (a.s) rivayetlerinde de evlilik büyük bir öneme haizdir. Öyle ki Hz. Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmuştur: İslam’da Allah katında evlilikten daha sevimli ve değerli bir müessesenin temeli atılmamıştır.[3] Evliliğin önemli faydalarından birisi insan neslinin çoğalması ve korunmasıdır; bu yüzden, boşanmak evlilikten ayrılma sayılır ve bu vesileyle bir aile dağılmakta ve genellikle anne ve babanın sıcak elini başlarında hissetmesi ve onların varlıklarını yanlarında duyumsaması gereken evlatlar velisiz ve sığınaksız kalmaktadır. Maalesef toplumdaki suçlu bireylerin çoğunu bu tür çocuklar oluşturmaktadır. Yanı sıra boşanma yaratılış felsefesine de aykırıdır. Bunlara ek olarak, birçok başka delil uyarınca, boşanmak Allah katında çok menfurdur. Elbette menfur boşanmanın makul bir delil olmaksızın gerçekleşen boşanma olduğunu belirtmek gerekir.[4] Ama bir insanın boşanmak için kabul edilir bir delili varsa, bu menfur olmayacaktır; zira boşanmak gerçekte bu tür durumlar için bir çözümdür.

Bu sorunun ayrıntılı cevabı bulunmamaktadır.  

 


[1] Bkz: Felsefe-i İzdivaç Der İslam, 1300; Felsefe-i Hutbe-i Akd, 1445.

[2] Rum, 21.

[3] Saduk, Men La Yahziru el-Fakih, c. 3, s. 383, İntişarat-ı Camia-i Müderrisisin-i Kum, 1413 h.k.

[4] Hür Amuli, Vesailü’ş-Şia, c. 22, s. 283, Müessese-i Âlu’l-Beyt (a.s), Kum, 1409 k. Subat’tan rivayet edildiği üzere Allah Resulü şöyle buyurmuştur: “Delil olmaksızın eşinden boşanma talebinde bulunan her kadına cennet kokusu haramdır.”

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Müslüman olmayan Ülkelerdeki Bankalarda yatırım yapmak caiz midir?
  6371 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/06/20
  İran İslam Cumhuriyetinin rehberi seyit Ali Hameney konuyla alakalı bir soruya vermiş olduğu cevapta şöyle buyurmuş: "Haddi zatinde gayri İslami ülkelerdeki bankalarda yatırım yapmak işkâlsız ve sakıncası yoktur. Yani eğer bu bankalarda yapılan yatırım onların İslam ve Müslümanların aleyhine olan iktisadi ve siyasi güçlerinin artmasına neden olmuyor ise yatırım yapmanın ...
 • Mecusiler Kimlerdir?
  21745 Eski Kelam İlmi 2011/10/22
  Arap dilinde Zerdüşt dinine mensup olanlar için kullanılan “Mecusi” kavramı, Yunancaya girdikten sonra “magus” şeklini alın kadim Farsçadaki “meguş” veya “megu” kavramından alıntılanmıştır. (İngilizcedeki magic kavramı bu kavramdan alıntılanmıştır). Bu kavram Arap diline girdikten sonra “Mecusi” şekline bürünmüştür. Mecusilerin dini olan Zerdüşt dini, kutsal kitaplar (Tevrat ve İncil) ile ...
 • Namaz dinin direği ise neden fürû-u din’den sayılmıştır?
  9282 Eski Kelam İlmi 2010/10/12
  Usul-u din, insanın akıl ve idrakıyla kabul ederek İslam’a girdiği inançlar topluluğuna denir. İslam’agirildikten sonra insanın üzerine bir takım bireysel ve toplumsal vazifeler farz olur ki, onlardan biri namazdır. Namaz, ahkamın içinde çok önemli ...
 • Kur’an’da gelen ‘Sadugatihinne ve ‘Ucurehunne’ neyin hakkındadır?
  6116 Tefsir 2012/02/22
  ‘Sadugatihinne’[1] daimi evlilik hakkındadır ve mehir için ‘Sıdak’ denmiştir.[2] Bu kelimenin geçtiği ayet, kadınların kesin haklarının birinden bahsetmekte ve koca, karısı bağışlamadığı sürece[3] karısının mehrini ödemesi ...
 • İmam Hüseyin’in (a.s) Rukayye adında bir kızı var mıydı?
  22365 تاريخ بزرگان 2011/12/20
  Fedakarlık ve insani kemallerle dolu Kerbela gibi bir olayda yaşı küçük olan kimseler fazla dikkat çekmemiş olabilir. Hz. Rugayye’nin (s.a) yaşamı, babası, amcası, halası gibi yüce şahsiyetlerin nurlarının ışığı arkasında kaldığından tarih kitaplarında İmam Hüseyin’in (a.s) Rugayye adında küçük bir kızı olduğu konusuna değinilmemiştir. Bazı maktellerde İmam ...
 • Üzeri kutlu isimlerle nakşedilmiş bir yüzük kanalizasyona düştüğünde vazife nedir?
  6720 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/09/12
  Üzerinde Allah’ın veya Peygamberin (s.a.a) veyahut bir imamın isminin yazıldığı bir kâğıt veya saygı gösterilmesi gerekli olan herhangi başka bir şey tuvalete bağlı kanalizasyon kuyusuna düşerse, onu dışarıya çıkarmak ve yıkamak her ne kadar zor olsa da farzdır. Dışarı çıkarmak mümkün değilse, tümüyle yok olduğundan emin olmayana ...
 • Kendi görevini bilmediği için Ehl-i Sünnet fıkhına göre amel eden bir Şia’nın görevi nedir?
  6335 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/02/06
  Cevap: Biz sizin sorunuzu taklid mercilerinin fetva bürolarına gönderdik şu şekilde cevap verdiler:Ayetullah Uzma Hamenei’nin Fetva Bürosu: Yapmış olduğu ameller, şimdi taklid ettiği fetva merciinin fetvalarıyla uyumlu değilse o amelleri kaza etmelidir.
 • İstihsan nedir? Neden Ehlibeyt mezhebi fıkhında reddedilmektedir?
  14700 مبانی فقهی و اصولی 2012/09/24
  Sadece Ehlibeyt ve Şia mezhebinin istihsana muhalefet ettiği ve onu delil bilmediği Ehlibeyt mezhebine yöneltilmiş bir ithamdır; zira Ehlisünnetin dört mezhebinin önde gelenlerinin birçoğu da istihsanın delil teşkil etmediği konusunda bizim ile aynı inancı paylaşırlar. İstihsan sözlükte iyi saymak ve beğenmek anlamına gelir. Istılahta ise onun için ...
 • İmam tanınmadığı takdirde cemaat namazının hükmü nedir?
  5522 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/11/27
  Cemaat imamının şartlarından biri de onun adil olmasıdır[1] ve bu adalet cemaat imamında görülmeli ve ispat edilmelidir.[2] "Adalet" insanı büyük günah işlemekten ve küçük günahı tekrarlamadan alıkoyan batındaki bir Allah'tan korkma haletidir. ...
 • Kur’an kendi ayetlerinden birine benzer bir ayet getirmeyle düşmanlarına meydan okumuş ve onları mücadeleye davet etmiş midir?
  17734 Tefsir 2011/09/21
  Aziz İslam Peygamberinin (s.a.a) ebedi mucizesi, birçok mucizevî boyuta sahip bulunan, her zaman için baki olan, tüm dost ve düşmanlara meydan okuyan, onları mücadeleye davet eden, onlardan bu kitabın ilahi olmasından şüphe duyuyorlarsa ona benzer bir kitap veya onun surelerine benzer on sure veyahut en azından onun ...

En Çok Okunanlar