Gelişmiş Arama
Ziyaret
9012
Güncellenme Tarihi: 2012/03/12
Soru Özeti
Neden Allah boşanmadan çok nefret etmektedir?
Soru
Neden Allah boşanmadan çok nefret etmektedir?
Kısa Cevap

Boşanma ve evlilik arasında bir karşıtlık bulunduğundan, Allah’ın boşanmadan nefret etmesinin nedenini öğrenmek için, ilkönce evliliğin önemi açıklanmalıdır.[1] Yüce Allah Kur’an’da insanların çift yaratılmasını huzur ve sükûnet sağlayan ilahi ayet ve nişanelerden saymıştır.[2] Masumların (a.s) rivayetlerinde de evlilik büyük bir öneme haizdir. Öyle ki Hz. Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmuştur: İslam’da Allah katında evlilikten daha sevimli ve değerli bir müessesenin temeli atılmamıştır.[3] Evliliğin önemli faydalarından birisi insan neslinin çoğalması ve korunmasıdır; bu yüzden, boşanmak evlilikten ayrılma sayılır ve bu vesileyle bir aile dağılmakta ve genellikle anne ve babanın sıcak elini başlarında hissetmesi ve onların varlıklarını yanlarında duyumsaması gereken evlatlar velisiz ve sığınaksız kalmaktadır. Maalesef toplumdaki suçlu bireylerin çoğunu bu tür çocuklar oluşturmaktadır. Yanı sıra boşanma yaratılış felsefesine de aykırıdır. Bunlara ek olarak, birçok başka delil uyarınca, boşanmak Allah katında çok menfurdur. Elbette menfur boşanmanın makul bir delil olmaksızın gerçekleşen boşanma olduğunu belirtmek gerekir.[4] Ama bir insanın boşanmak için kabul edilir bir delili varsa, bu menfur olmayacaktır; zira boşanmak gerçekte bu tür durumlar için bir çözümdür.

Bu sorunun ayrıntılı cevabı bulunmamaktadır.  

 


[1] Bkz: Felsefe-i İzdivaç Der İslam, 1300; Felsefe-i Hutbe-i Akd, 1445.

[2] Rum, 21.

[3] Saduk, Men La Yahziru el-Fakih, c. 3, s. 383, İntişarat-ı Camia-i Müderrisisin-i Kum, 1413 h.k.

[4] Hür Amuli, Vesailü’ş-Şia, c. 22, s. 283, Müessese-i Âlu’l-Beyt (a.s), Kum, 1409 k. Subat’tan rivayet edildiği üzere Allah Resulü şöyle buyurmuştur: “Delil olmaksızın eşinden boşanma talebinde bulunan her kadına cennet kokusu haramdır.”

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Ahit duası senet ve metin olarak teyit edilir özellikte midir?
  10760 Varie 2013/08/13
  Gıyap döneminde okunan ve derin bir içeriği bulunan dualardan birisi Ahit Duasıdır. Bu duayı Allame Meclisi Biharu’l-Envar’da üç bölümde aktarmış ve bunun iki bölümünün senedini de belirtmiştir. Her ne kadar Ahit Duasının çoğu ravileri Şia’nın büyük şahsiyetleri ve fakihlerinden sayılsa da onlar arasında açık bir duruma sahip ...
 • Kehf suresinin Muhtevası ve okumasının fazileti nedir?
  54145 Tefsir 2012/04/19
  Kehf suresi kuranı kerimin diğer sureleri gibi faziletlere ve birçok nitelik ve özelliklere haizdir. Bu yücelik ve faziletler peygamberden (s.a.a.) ve İmamlardan (a.s.) nakledilen birçok rivayetlerde beyan edilmiştir. Peygamberden (s.a.a.) nakledilen bir rivayette şöyle denilmektedir: Bu sure nazil olduğunda yetmiş bin melek onunla birlikte imiştir. Her kim ...
 • acaba Bedir ve Tebük savaşlarında peygamber (s.a.a) evlayı mı terk etti ya maslahatı mı?
  6962 Eski Kelam İlmi 2010/11/08
  Bir grup Müslüman düşünürlerin inancına göre her hangi bir konuyla alakalı gerçekleşen bir olay hakkında peygambere (s.a.a) vahiy gelmemişse, hz. Resul (s.a.a) o olay hakkında karar alıyordu. Elbette Onun (s.a.a) aldığı karar evlaya veya maslahata ters gelebilirdi. Bu iki olaya bağlı olarak ...
 • Bir Müslüman’ın başlangıçta ve ilk olarak taşıması gereken inançlar nelerdir?
  9450 Yeni Kelam İlmi 2013/08/13
  Her insan iki şehadeti yani “Eşhedu en la İlahe İllalllah ve Eşhedu enne Muhammeden Resulullah” cümlesini söylemekle gerçek bir Müslüman sayılır ve Müslümanlık hükümleri ona tatbik edilir. Böyle bir insanın bedeni temiz olur, çocukları da temiz sayılır, Müslüman bir kadınla evlenmesi ve Müslümanlar ile muamele yapması mubah ...
 • İçki veya domuz eti sunan lokantalarda veya İsrail’e yardım eden kurumlarda çalışmak haram mıdır?
  10524 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2009/06/06
  Ayetullah Uzma Hameni domuz eti konservesi yapan bir işyerinde veya gece kulüplerinde ve fesat yerlerinde çalışmanın hükmü hususundaki bir soruya şöyle cevap vermiştir:“Domuz eti, içki satmak ve kabare, kumar, fuhuş, içki merkezleri vb. yerlerde çalışmak caiz değildir ve bu yollarla elde ...
 • Allah, taklit üzere Müslüman olmayı kabul eder mi?
  7302 Eski Kelam İlmi 2009/08/25
  Ahirette inancımız hakkında sorulan soruya “Atalarımızı taklit edip onları körü körüne takip ettik” demekten başka bir cevabımız yoksa bu cevap geçerli olmaz. Çünkü böyle bir durum insanın fıtrat ve yaratışına da aykırıdır. İnanç, ilim ve yakin üzerine olmalıdır. Elbette bu ilim ve yakini insan bir bilenin ...
 • Ehlisünnetin görüşünde beyan edilen Ehlibeyt kimlerdir?
  11719 اهل بیت و ذوی القربی 2012/07/25
  “Ehlibeyt” kelimesi iki defa Kur’an-ı Kerim’de zikrolunmuştur.[1] İlki Hz İbrahim’in (a.s) ailesi hakkında ve diğer ayet ise konumuz olan Ahzab suresinin 33. ayetinde. Bu ayetin sonunda, Allah-u Teala iradesinin Ehlibeyt’in tathiri olduğundan haber vermektedir. Tarih boyunca bu ayet farklı yönlerden İslami ilimler bilginlerinin araştırma ...
 • Acaba irfan bağlamında Nehcü’l Belağa’da numuneler mevcut mudur?
  6451 دین و عرفان 2012/07/21
  İrfan, imamların nazarında pratik ve teorik irfan olmak üzere iki kısma ayrılmamaktadır ve onların sire ve lisanlarında pratik irfan teorik irfandan ayrı değildir; zira onlar pratik irfanla hakikatlerin tanımını elde ettiler ve sonra elde etikleri hakikatlerin tanımını kelam kalıbına dökerek insanlara sundular. Ayriyeten irfanın teorik ve pratik ...
 • Ölünün üçünde, yedisinde ve kırkında merhum için taziye meclisi düzenlemek nebevi bir sünnet midir yoksa bidat mı?
  3602 Pratik Ahlak 2019/08/06
  Merhum olmuş bir müslümanın arkasından üçünde, yedisinde ve ... taziye meclisi düzenlemekte gaye bir zamanlar aramızda bulunan fakat şimdi ahret yurduna göç etmiş şahısları anmak ve yad etmektdir. Böylesi taziye meclislerinin düzenlenme sebebi matem sahiplerine başsağlığı dilemenin ve hemdert olmanın yanı sıra kariler, meddahlar ve konuşmacılar tarafından ...
 • Tanrıyı inkâr etmenin nedeni O’nu ispat eden delillerin yetersizliğinden mi kaynaklanır?
  6056 İslam Felsefesi 2012/03/12
  İlahi peygamberlerin tüm hikmet ve kesin burhanlara rağmen yine de kendi zamanlarındaki kâfirlerin inkârına maruz kalması, inkârcıların inadının göstergesidir; çünkü onlar hakkı tasdik etmek istememektedir. Yeterli delillerin sunulmaması veya inkârcıların delillerin tümüyle reddedilmemesi diye bir şey söz konusu değildir. ...

En Çok Okunanlar