Gelişmiş Arama
Ziyaret
7216
Güncellenme Tarihi: 2010/08/08
Soru Özeti
Daha fazla ücret vererek taksitle araba satın almanın bir sakıncası var mıdır? Peşin olarak araba satın almak için kar ile borç almanın da bir sakıncası var mıdır?
Soru
Satıcının üzerine bir miktar kar eklediği taksitle araba satın almanın hükmü nedir? Bu faiz ve haram mıdır? Eğer birinden bir miktar para alır ve peşin olarak araba satın alırsak ve de o şahıs da alınan miktarın üzerine bir kar eklerse bunun hükmü ne olur?
Kısa Cevap

Borç şekliyle peşin fiyatından daha fazla bir fiyatla otomobil gibi bir malı satın almak ve satmak doğrudur. Ama sizin ikinci sorunuzdaki husus borç faizi olup haramdır.

Ayrıntılı Cevap

Şeriat açısından (otomobil gibi) bir malı borç şekliyle peşin fiyatından daha fazla bir fiyatla satarlar yahut satın alırlarsa (satıcı başta bu malı peşin suretiyle şu miktara ve borç veya taksitle daha fazla olan şu miktara satıyorum der ve alıcı da daha fazla bir ücretle borç veya taksit şekliyle satın almayı kabul eder) doğrudur ve faiz değildir. Hz. Ayetullah Hamaney bu husustaki bir sorunun yanıtında şöyle buyurmaktadır: “Peşin fiyatından daha fazla bir miktarla borç olarak mal alım ve satımının sakıncası yoktur ve peşin miktar ile borç miktarı ararsındaki fark faiz sayılmaz.”[1] Ama birinden bir miktar para borç alıp onunla araba satın alırlarsa ve borç veren borcu alanın parayı geri ödeyeceği zaman asıl borç miktarına ek olarak kar sıfatıyla bir miktar daha ödemesini şart koşarsa, bu faiz borcu yahut borç faizinin ta kendisidir ve haramdır. Kendileri, borç faizinin mahiyeti hakkında sorulan bir sorunun yanıtında da şöyle buyurmuştur: “Borç faizi, borç alanın borç alması nedeniyle borç sahibine ödediği borç miktarına ek olan miktardır.”[2]


[1] Tevzihü’l-Mesail, (el-Mahşi lil-İmam Humeyni), c. 2, s. 283, s. 1630.

[2] Tevzihü’l-Mesail, (el-Mahşi lil-İmam Humeyni), c. 2, s. 281, s. 1619.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Tuvalet yerini mescide dönüştürmek mümkün müdür?
  8262 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/12/18
  Eğer tuvaletin bulunduğu arsa tuvalet hizmetini karşılamak hedefiyle vakfedilmemişse, onu mescide eklemek mümkündür. Ama tuvalet hizmeti doğrultusunda kullanılmak üzere vakfedilmişse, onu mescide dönüştürmek olanaksızdır. Lakin orada namaz kılmanın bir sakıncası olmaz. Merhum Ayetullah Uzma Gülpaygani (r.a)’dan şöyle bir soru sorulmuştur: “Mescidin genişletilmesi neticesinde onun eski tuvaleti mescidin hayatına eklenmiş, ...
 • İslam dininin dinozor hakkındaki görüşü nedir?
  78721 Tefsir 2010/01/16
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Allah’a giden yolda nuranî hicaplar yani imamlar (a.s) yükselmeye neden olur mu?
  8955 Pratik İrfan 2011/08/21
  İrfan ile ilgili tabirlerde gözlemlenen nuranî hicaplar kavramı, yolcunun ruhanî seyir ve yolculuk merhalelerinde kendisinde durması durumunda yüksek merhalelere çıkmasını engelleyen her merhaleye denir. Gerçekte manevi tekâmül ve rüşt amillerine her tür bağımsız bakış nuranî hicap olarak adlandırılır. Bu manasıyla nuranî hicapların imamlar hakkında kullanışının negatif bir değer ifade ...
 • Araştırmadan kendisi için taklid mercii seçen bir kişinin şimdi vazifesi nedir?
  6457 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2009/07/11
  İnsan tevzihu’l-mesail kitaplarında yazılı olan[1] yollarla araştırıp a’lem müctehidi belirlemesi ve ona taklid etmesi gerekir. Buna göre bu şer’i ölçüler riayet edilmeden yapılan taklid geçersizdir.[2]Başka bir ifade ile eğer belirlenen yollarla araştırmadan kendisi ...
 • Necis elbise kuru temizleme ile yıkandığında pak olur mu?
  7101 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/09/04
  Fikhi esaslara göre necis elbisenin üzerinden necisu'l-ayn giderildikten sonra sadece mutlak su ile yıkandığında pak olur. Tevzihu'l-Mesail kitabında yer alan hükme göre su dört şart olduğunda necis bir şeyi pak eder. 1- Suyun mutlak oluşu. Buna göre mutlak olmayan sular örneğin gülsuyu, ve çay gibi sıvılar ...
 • Bir mercii taklit etmede kendisinin rızası gerekli midir?
  5064 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/10/30
  Hz. Ayetullah Mehdi Hadevi Tahrani’nin bu husustaki görüşü şudur:Eğer şerî muteber yollardan (açık delil, şöhret ve vicdanî ilim) bir şahsın taklit için salahiyeti olduğu tespit edilirse, onu taklit etmek caiz olur ve kendisinin onayına gerek duyulmaz. Daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki adrese müracaat ediniz:
 • Meni sıvısı kemiğin imik sıvısının üretimi ve bedenin diğer işleri için faydalıdır. Böyleyken evlenirsem bu sıvı heder olmaz mı ve bunu korumam gerekmez mi?
  26008 Pratik Ahlak 2010/09/22
  Yanıtın açıklığa kavuşması için ilkönce mastürbasyon günahının bazı manevî ve cismanî zararlarını hatırlatıyoruz:1- Manevî Zararlar1-1- Mastürbasyon günahı insanın Allah’tan uzaklaşmasına neden olur; öyle ki diriliş gününde Yüce Allah bu günahı işleyenlere ne bakacak ve ne de ...
 • Üç Haslet hadisinin senedi sahih midir?
  6129 Tefsir 2011/10/23
  Söz konusu hadisin bazı ravileri hakkında elde herhangi bir bilgi yoksa da birkaç sebepten dolayı ona istinat edilebilir:1-Hadis, çeşitli birinci grup rivayet kaynaklarında gelmiştir. Ve biliyoruz ki bir rivayet değişik kaynaklarda gelmişse ve büyük muhaddisler ona önem vermişlerse bu, onun itibarını ve muhaddislerin ...
 • Kaderi bilmek insanların faydasına mıdır yoksa zararına mıdır?
  6162 Eski Kelam İlmi 2011/10/22
  Değiştirilebilecek de olan gelecekteki hadiselerin bazıları bazen rüya ve benzeri şartlarda insan için aşikâr olmaktadır. Bu iş sadece Allah’ın isteği üzerine gerçekleşir ve onda bir hikmet bulunur. Ama eğer bir insan amel etmek ve kendini tanımak yerine meraklanarak geleceği bilmeye çalışırsa ve özellikle bu ilgi salt maddî ve dünyevî ...
 • Siffin ve Nehrivan savaşlarının vuku bulmalarının amilleri nedenlerdi?
  8957 تاريخ کلام 2012/04/07
  Muaviye Hz. Ali’nin (a.s.) Osman'ın öldürülmesine neden olan eyleme katıldığını bahane ederek Hz. Ali'ye biat etmekten kaçınıp ona karşı baş kaldırması, Siffin savaşını çıkartan en önemli nedendir. Müminlerin Emiri Hz. Ali, kamil surette zaferi kazanma eşiğine geldiği sırada, savaş Amr b. As'ın kurduğu hileyle sonuçlandı. Hakemeyn olayı ...

En Çok Okunanlar