Gelişmiş Arama
Ziyaret
10019
Güncellenme Tarihi: 2012/02/18
Soru Özeti
İmam Sadık’ın (a.s) buyurduğu: ‘İlimin 25 harfi İmam Zaman (a.f) zuhur ettiğinde ortaya çıkacaktır.’ sözünden maksat nedir?
Soru
İmam Sadık’ın (a.s) buyurduğu: ‘İlim 27 harftir. Peygamberler şimdiye kadar iki harfi getirmişlerdir. İnsanlar o ikisinden başkasını bilmiyorlar. Kaimimiz kıyam ettiğinde diğer 25 harfide ortaya çıkaracak, insanlara verecek ve önceki iki harfide ona ekleyerek toplam 27 harfi insanların içinde yayacaktır.’ rivayet hakkında bana mantıklı ve bilimsel bir açıklama yapabilir misiniz?
Kısa Cevap

İmam Zaman’ın (a.f) zuhurunda ortaya çıkacak önemli meselelerden biri maddi ve manevi ilimlerin gelişmesidir. Gerek sorudaki rivayette, gerekse başka rivayetlerde o dönemde ilim en yüksek seviyesine çıkacağı belirtilmiştir.

Dikkat etmek gerekir ki bu rivayet ve diğer rivayetler bütün insanların 27 harfi hemen öğreneceklerini söylemiyorlar. Aksine İmam Sadık’ın (a.s) sözünde geçen ‘Ahrece’[1] ibaresi İmam Zaman’ın (a.f) diğer harfleri çıkaracağı manasını vermektedir. İmam (a.f) ilmin 27 harfini insanların öğrenmesi için ortaya çıkaracak ve ilim sofrasını bu hadde açacaktır. Ama herkes o 27 harfi öğrenip ilmin üst mertebesine ulaşacak mı? Bu, insanların kendi çabasına bağlı olan bir şeydir ve kesinlikle ilmin üstün mertebesine ulaşacak olanlar, ilmi öğrenenler olacaktır. Onlar da öğrendiklerini başkalarına öğreteceklerdir. İlim öğrenmek isteyenlerde onların yanına gideceklerdir. Nitekim İmam Ali (a.s) bir rivayette şöyle buyurmaktadır: ‘Şialarımın Küfe mescidinde çadırlar kurup Kur’an’ın asıl ilimlerini öğrendiklerini görür gibiyim.’[2]

Sonuç: Hz. Veliyy-i Asr (a.f) zuhuruyla ilmin 27 harfini öğrenmenin ortamını hazırlasa ve hatta bir anda ilmi ilerlemeler kaydedilse de yine de ilmin zirvesine çıkamayanlar olacaktır. İlmin zirvesine çıkmak çaba harcamayı gerektirmektedir. Tıpkı takva gibi; takva da çaba harcamakla elde edilir. Nasıl ki takvanın zirvesine çıkmak için mücadele etmeye ihtiyaç varsa ilmin 27 derecesine ulaşmak içinde çaba harcamaya ve zahmet çekmeye ihtiyacı vardır.[1] -Meclisi, Muhammed Bakır, Biharu’l-Envar, c.52, s.336, Müessesetü’l-Vefa, Beyrut, HK.1404.

[2] -a.g.e. s.364

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar