Gelişmiş Arama
Ziyaret
3218
Güncellenme Tarihi: 2012/10/27
Soru Özeti
Erkeğin kısa kollu gömlek giymesinin hükmü nedir?
Soru
Erkeğin kısa kollu gömlek giymesinin hükmü nedir?
Kısa Cevap
Taklit Mercilerin fetvası üzere erkeklerin avret yerlerini örtmesi vacip bunun dışında kalan yerleri örtmesi vacip değildir. Ancak giyim tarzı ve bedenin çıplaklığı namahremin günaha düşmesine yol açacağını bilirse hüküm değişir. Her halükarda sünnet erkeğin örfen örtüğü yerleri namahrem karşısında örtmesidir.[1]
Buna göre erkeğin hicabı göbekten dize kadar değildir. Ancak kadınların sporcu erkeklerin bedenine bakması hakkında bazı noktaları hatırlatmak isteriz:
 1. Kadının namahrem erkeğin bedenine bakması lezzet kastı olmaksızın dahi caiz değildir.[2] Buna göre kadınların statlara ve salonlara giderek güreş ve futbol müsabakalarını canlı olarak izlemeleri caiz değildir.
 2. Televizyondan yarı çıplak bir şekilde güreşen güreşcileri kadınların izlemeleri hususunda Taklit Mercilerin görüşleri şu şekildedir:
Ayetullah Humeyni, Lenkerani, Sistani, Hemadani, Horasani: Eğer günaha düşme korkusu ve lezzet kastıda yoksa fesada da yol açmıyorsa sakıncalı değildir.[3]
Ayetullah Behçet, Safi, Mekarim: Butür programlar izlemek fesada yol açtığı ve şehveti tetiklediği için caiz değildir.[4]
Ayetullah Tebrizi: Eğer canlı yayınlanmaz, günaha düşme korkusu ve lezzet kastıda yoksa sakıncası yoktur. Eğer canlı yayınlanırsa her halükarda caiz değildir.[5]
Ayetullah Hameney: Eğer canlı yayınlanmaz, günaha düşme korkusu ve lezzet kastıda yoksa sakıncası yoktur. Eğer canlı yayınlanırsa her halükarda  vacip ihtiyat gereği caiz değildir.[6]
Not: Bu soruda farzedilen  sporcu erkekler ve güreşcilerin izleyen kadın tarafından televizyon dışında şahsen tanımadığı varsayımı üzerinedir. Aksi taktirde bütün Taklit Mercilerin fetvası kadının izlemesinin haram olduğu yönündedir.[7]
 

[1] Porseşha ve pasoğhayi daneşcuyi, 70.s.
[2] Porseşha ve pasoğhayi daneşcuyi, 46.s.
[3] Ayetullah Nuri, İstiftaat, 1.c, 458; İmam Humeyni, istiftaat, 3.c, 12.s; Ayetullah Sistani ve Ayetullah Vahid’in bürosunun verdiği cevap.
[4] Ayetullah Safi, Cami’ul-Ahkam, 2.c, 1607 ve 1622.s; Ayetullah Behçet, Tevzuh’ul-Mesail, muteferrige, 2.m; Ayetullah Mekarim’in bürosunun verdiği cevap.
[5] Ayetullah Tebrizi, Sirat’en-Necat, 2.c, 897 ve 1.c, 1487.
[6] Ecvebe’tul-istiftaat, Ayetullah Hameney, 9811.s
[7] Nerm Efzar Porseman.
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Namahrem bir kızla bir oğlanın ilişkisinin yasak olduğuna dair birkaç hadis yazar mısınız?
  7432 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/02/04
  İki namhrem arasındaki ilişki konusu çok geniş olup, bazılarının kesinlikle sakıncası yoktur. Soruda belirsizlikler olmasıyla birlikte yinede birkaç açından ona cevap verebiliriz.Namhremler Arasındaki İlişkilere Ait Hadisler1- Kafi’de kendi senediyle Saadu’l Eskaf’tan İmam Bakır’ın şöyle buyurduğunu rivayet eder: ‘Ensardan bir ...
 • Yasin Suresi’nin altıncı ayetiyle İsra Suresi’nin on beşinci ayeti arasında bir uyuşmazlık mı var?
  9630 Tefsir 2008/08/12
  Bu iki ayet arasında herhangi bir uyuşmazlık söz konusu değildir. Çünkü ikinci ayette (İsra Suresi, on beşinci ayet) bir peygamber göndermedikçe azap olmadığını söylüyor ancak birinci ayette (Yasin Suresi, altıncı ayet) “ataları uyarılmamış” diyor ve herhangi bir azaptan bahsetmiyor. ...
 • Evrendeki boylamsal silsileyi açıklar mısınız?
  5867 İslam Felsefesi 2010/09/22
  Meşa, İşrak ve Aşkın Hikmet ekolü taraftarı dâhil tüm ilahî bilgeler “bir kaidesi” esasınca şöyle demektedir: Yüce Allah yalın ve birdir. Hakeza bir cihete sahiptir. Bu nedenle yaratılış evreni ve birçok sonucun bir ve yalın olan ilahî zattan sadır olması muhaldir. Bundan dolayı bilgeler akıllar ...
 • Tanrı nedir ve varlığını ispatlayan deliller var mıdır?
  2768 وجود 2020/01/14
  İslam dininde Tanrı Allah olarak ifade edilir. Allah Teala mutlak vücut ve mutlak kemaldir. Buna binaen  her türlü kusur ve noksanlıktan münezzehtir. Mümkün olan her şeye kadir eşsiz bir varlıktır. Bütün mahlukata her an ve her halde agahtır. Her şeyi duyan, gören, irade ve ihtiyar sahibidir. Her ...
 • Peygamber Danyal (a.s) kimdi?
  19473 تاريخ بزرگان 2012/01/23
  Danyal (a.s), Kur’an’da adına işaret edilmeyen peygamberlerdendir. Ama kendisi hakkında birçok rivayet mevcuttur.[1] Birçok rivayete göre, Danyal, Babil’in zalim hükümdarı Buhtunnasr ile çağdaştı ve onun tarafından zulüm ve eziyete maruz bırakılmaktaydı. Bazı tarihî kaynakların da bildirdiği üzere, Buhtunnasr, İran ...
 • Bir insanın mürtet olmasının hükmü şeriat hâkiminin hükmüne gerek duyar mı?
  6966 Kâfir 2012/03/12
  Sorunuz büyük taklit mercilerinin bürolarından soruldu ve alınan cevapları aşağıda aktarıyoruz: Hz. Ayetullah Uzma Hamaney (ömrü uzun olsun): Mürtetlik şeriat hâkiminin hükmüne gerek duymaz. Eğer dinin gereklerinden birini inkâr etmek peygamberliği veya aziz İslam Peygamberini inkâr etmeyle veyahut şeriata bir noksanlıkta bulunmayla sonuçlanırsa, ...
 • İslam’ın doğuşunda Allah tarafından tesis edilen ya da imzalanan siyasal-toplumsal hüküm ve kanunlar, ebedi kanunlar sunulması anlamına mı gelmektedir?
  5148 Yeni Kelam İlmi 2011/09/21
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Nur ayetinin nitelikleri nelerdir?
  26134 Kur’anî İlimler 2011/06/20
  Kuran amel kitabıdır. Kuranı okumak tefekkür ve iman için bir başlangıçtır. Bu da yine muhtevasına amel etmek için bir vesiledir. Büyük mükâfatların bütünü buradan ve bu şartlarla tahakkuk bulur. Tüm surelerin okumasında hem dünyevi hem uhrevi eserler vardır. Masum imamlar (a.s.) tarafından her surenin fazileti beyan edilmiştir. ...
 • Hafızayı takviye etmenin yolları nelerdir?
  7001 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü) 2012/04/04
  Peygamber efendimiz ve masum İmamlardan bizlere ulaşan rivayetlerin bir kısmı bazı bitkilerin özellikleri, ilaçlar ve yiyecekler hakkındadır. Birçok rivayette hafızayı takviye etmenin yolları ve hangi yiyecekler ve ilaçların kullanılması gerektiği açıklanmıştır. Zikri geçen rivayette İmam Ali (a.s) şöyle buyuruyor: “Her kim biraz halis safranı, ayak otu ve ...
 • Sakalı tıraş etmenin hükmü
  4973 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/09/21
  Hiçbir taklit mercii sakalı tıraş etmeyi hangi bahaneyle olursa olsun caiz bilmemektedir. Bütün merciler bu işten sakınmayı gerekli bilmekteler. Buna göre başkaları tarafından alaya alınmak bir işin cevazına sebep olmaz. İmam Humeyni bu konuda şöyle diyor: Sakalı tıraş etmek veya tıraşa benzer şekilde makineyle vurmak muhayyerlik zamanı farz ihtiyat gereği ...

En Çok Okunanlar