Gelişmiş Arama
Ziyaret
5362
Güncellenme Tarihi: 2008/03/26
Soru Özeti
Fahişe bir bayanla geçici nikâh yapılabiliniyor mu?
Soru
Fahişe bir bayanla geçici nikâh yapılabiliniyor mu?
Kısa Cevap
Fahişe bayanlarla geçici veya daimi evlilik haram değildir. Ama farklı delillerden ötürü böyleli bir evlilikten sakınmanız hem dininiz için ve hem de dünyanız için daha hayırlıdır.
 
Ayrıntılı Cevap
Bu cevabın açıklanması için denilmelidir ki rivayetlerimizin birçoğunda aynen bu soru imamlarımızdan (a.s.) sorulmuş. Masum imamlarımız (a.s.) da konuları dikkati nazarda tutarak münasip cevaplar vermişlerdir.
Başlangıçta söz konusu rivayetlerin içinden ikisini seçip tercüme edip ihtiyarinize sunacağız, sonra kısa bir tahlille cevabımız açıklanacaktır.
Birinci rivayet: İshak b. Cureyr şöyle diyor: İmam Sadık (a.s.) a sordum: bizim Şehrimiz Küfe’de fuhuşla meşhur olan bir bayan var. Acaba onunla geçici (muta) evlilik yapabilir miyim? İmam (a.s.) cevaben şöyle buyurdu: Acaba söz konusu kadın kendi kapısında alamet koymuş mu?[1]  Dedim: eğer böyle bir şey koymuş olsaydı hükümet tarafından yakalanıyordu! İmam buyurdu: onunla geçici nikâh yap. Sonra sahabelerinin birisine yavaş bir şeyler anlatı. Sonra ben o şahsı gördüm ve kendisinden, o gün İmam kulağında ne söyledi diye sordum. O cevaben şöyle dedi: O gün imam bana şunu söyledi: eğer o bayan kapısına alamet koymuş olsaydı bile yine onunla geçici nikâh yapmasında sakınca olmazdı. Zira bu evlilikle o, söz konusu bayanı haramdan alı koyar ve helal amele sevk ediyor oluyor. [2] 
Başka bir rivayette Hasan b. Zarif nakil ediyor ki yaşadığımız bölgede güzel yüzlü bir bayan vardı, onunla geçici evlilik yapmak istedim. Ama o fahişe idi ve yabancılarla irtibata geçmekten asla sakınmazdı. Bu nedenle ondan tiksindim. Ama bir müddet sonra kendi kendime şöyle dedim! Bizim İmamlarımız fahişe kadınla geçici evlenmek noktasında her hangi bir sakınca olmadığını demişlerdi. Zira onun, haramdan helale sevk edilmesine neden oluyor. (bu tereddüdü yok etmek için) imam Hasan Askeriye yazdığım mektupta onun görüşünü sordum.
O cevaben şöyle buyurdu: fahişelerle evlenmenin sakıncası yoktur. Ama buna rağmen kendi komşunla geçici evlilik yapmaktan perhiz ediniz. Zira o arsız bir bayandır ve senin komşun olduğu için meseleyi aleni edeceğinden korkuyorum ki aleni ederse senin için sorun icat eder.
İmamın bu görüşünden sonra onunla evlenmekten vazgeçtim. Ama benim komşularımdan birisi onunla geçici nikâh kıydı ve bu evlilik kendisi için sorun icat etti ve onun yakalanmasına neden oldu ve büyük miktarda ceza olarak para ödedi. Allah u Teâlâ İmam’ın bereketiyle beni bu soruna yakalanmaktan kurtardı.[3]   Bu tür bayanlarla geçici evliliğin mekruh olduğunu belirleyen birçok hadis daha vardır.[4] Ve geçici evliliğin de pak ve temiz olan müminlerle yapılması tavsiye edilmiştir.[5]
Bu rivayetlerde ve konuyla irtibatlı var olan diğer rivayetlere dikkat edildiğinde derk ediyoruz ki;
  1. İslam daimi evliliğe çok tekit etmiş ve geçici evliliği istisna-i bir durum olarak beyan etmiş ta ki bu evlilik zevklerin vesilesi olup aileleri bozmaya neden olmasın;[6]
  2. Eğer her hangi bazı nedenlerden ötürü geçici evlilik yapma kararını almışsan evlenilecek taraf namuslu, afif, idesini bekleyen, namuslu, iffetli ve şer’i kanunlara riayet eden temiz birisiyle evlenmeniz daha iyidir.
  3. Fahişe kadınlarla geçici evlilik yapmak her ne kadar mekruhtur ama haram değildir. Zira söz konusu kadınların en azında bu evlilik dönemlerinde haramı işlemelerine mani oluyor. Bu esas gereğince Şia fakihlerin hiçbirisi böyle bir evliliğin haram olduğuna dair fetva vermemişlerdir.
  4. Böyleli bir evlilik çoğu zamanlarda cismi, ruhi ve kişilik bağlamında sorunlara neden olduğu için böyle bir evliliğin yapılmamasına tavsiye ediliyor. Zira şu konu açıktır ki helal olan her amel insanın sosyal ve kişiliğiyle uyumlu olmayabilir. Örneğin: çöplüklerden faydalı şeyleri ayırt etmek her ne kadar faydalı ve helal bir iştir ama camianın birçok kişisi için münasip bir iş olamıyor.
  5. Eğer kişi mezkûr konuları dikkate almaz ve yine böyleli bir kadınla geçici evlilik yapmak istiyorsa ihtiyat yönlerine dikkat etmesi gerekiyor. Ez cümle; evliliği resmi bir şekilde yapmalı veya güvenilir kişilerin şahit tutsun.
 

[1] Eskiden resmi olan fahişe kadınlar belli olsunlar diye kendi evlerinin kapısına bir işaret koyuyorlardı.
[2] Şeyh Hur Amili, Muhammed b. Hüseyin, “Vesailu’ş- Şia” Müesese-i Alul – Beyt, 1409, c. 21, s. 29, rivayet, 26429.
[3] Age., c. 21, s, 29 – 30, rivayet numarası, 26440.
[4] Age, s. 27
[5] Age., s. 25
[6] Age., 22 – 23.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar