Gelişmiş Arama
Ziyaret
5943
Güncellenme Tarihi: 2011/03/01
Soru Özeti
arapça dilinin en kamil dil olduğuna dair delil var mıdır?
Soru
acaba sadece kuranın kamilliğinden dolayı arapça dilinin en kamil dil olduğunu söylemek mümkün mü?
Kısa Cevap

Arapça dilinin kuran dili olarak seçilmesi elbette ki bu dilin değerli ve şerefli olmasına neden olamuştur. Ancak arapça dilinin kamilliği kuranın kamil olduğ için değildir. Lügat ve kavramdaki genişliği, dilsel sisteminin mühkemliği, türlü tabirlere haiz olması, irabı (kelimenin cümledeki farklı konumlarını belirtilmesi içun son harfının üzerindeki harkenin farklılaşmayı) ve iştikakı (farklı manalar elde etmek için masdar olan kelinden farklı kelimelere türemeyi) kabullenmesi ve… gibi kendisine has ve özgün özellik ve niteliklere haiz olması, bu dili en kamil bir dil konumuna getirmiştir.

Ayrıntılı Cevap

Arapça dilinin kuran dili olarak seçilmesi elbette ki bu dilin değerli olmasına neden olamuştur. Ancak arapça dilinin kamilliği kuranın kamil olduğ için değildir. Balakis arapça diline munhasır ve kendisine özgü olan özellikler ve niteliklere sahip olması arapça dilinin en kamil veya en kamil olan dillerden birisi olmasına neden olmuştur. Allahu teala kendi ayet ve nurani kelimelerini bu dilin kalıbına sokarak beşeriyete sunmasının sırrı ve hikmetlerinden (birçok hikmetin yanı sıra) birisi, bu dilin bu özelliklere ve nitelliklere sahip olmasından dolayı olabilir. Şimdi burada arapça diline has ve kendisine munhsır olan birkaç özelliğe işaret ediyoruz:

1-   Lügat ve istılah bakımından en geniş dillerdendir.

2-   Farklı tabirlere sahip olma bakımından çok çeşitlidir. Bir mana veya birbirine yakın manlar için çok farklı tabirlere shiptir.

3-   Mühkem ve çok güçlü dilsel sisteme sahiptir.

4-   İrabı kabul etme kabiliyetine sahiptir. Diğer dillerde olmayan bu özelliğin anlamı şudur: kelimeinin son harfı üzerindeki halet ve hareke değişiyor. Kabul ettiği bu değişim gereğince ona mutabik bir şekilde kelimenin cümledeki konumu ve yeri belirleniliyor. Bu vesileyle cümleyi söyleyen kişi; konuşan ile dinleyen kişi; muhatap, beraberce sözlerde ve konuşmada yapılması mümkün olan hatalardan korunurlar.

5-   Manalarla harfler arasında bir uyumluluğa sahiptir. Bu konu bazı geçmişteki ve bazı çağdaş lügat alimleri tarafından ortaya atılmış. Bu anlayışa göre elfaz ile manalar arasında özel bir tenasüp ve uyumluluk söz konusudur. Örneğin ibni Farıs şöyle yazıyor: "(ق) ve (ط) harfleriyle başlayan üç harflı olan kelimerin tümü; "قطع, قطف, قطل, قطم " ve… kesmek anlamındadırlar".[1] Böyleli konular arapça dilinde oldukça fazladır.

6-   İştikak özelliğine sahiptir; iştikak, asıl olan bir kelimeden (masdardan) bir çok mana elde etmek için farklı ve sayılı kelimeyi türetmek anlamındadır.

7-   Daha başka özellikler; manadaki zerafet ve dikkat, eş anlamlı (muteradif) ve çok manalı tek kelimelerin oldukça fazla olması ve tek mana için birçok lafzın olması ve…

Araşpça dili bu ve buna benzer kendisine özgü olan niteliklere sahip olduğu için kamil bir dil olmuştur. Kuranın bu dille nazil olmasının hikmetlerinden birisi de bu olabiliyor.[1] "Mikyasu'l-luga".

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar