Gelişmiş Arama
Ziyaret
22611
Güncellenme Tarihi: 2011/07/18
Soru Özeti
Zifaf gecesinin adabı nasıldır?
Soru
Lütfen zifaf gecesi hakkında bir açıklama yapar mısınız?
Kısa Cevap

Zifaf gecesi gelinle güveyin (damat) şer’i yolla karı koca olama akdini yaptıktan sonra birlikte kalacakları ilk gecedir. Bu gece her fert için kendi hayatında çok önemli ve çok mübarek bir gecedir. Bu nedenle İslami kaynaklarda bu gece için birçok adap zikredilmiştir. Mübarek oluşuna kaynaklık yapan evlilik hakkında varit olan hadislerdir. Hadiste şöyle denilmiştir: “Müminin izdivaç ve evlenmekle imanının yarısı tekmil olacaktır. Bu gecede dua kabul ediliyor, bu gecede melekler gelin ile güvey için rahmet yağdırıyorlar”.

Evlenme ve karı koca ilişkisi bağlamında var olan adaplar iki türdür:

A)         Zifaf gecesiyle irtibatlı olan adaplar.

Bu bağlamda zikredilen adaplar şunlardır:

1-         İlkin gelin ile güvey (damat) abdest alsınlar.

2-         Cahiliyet merasimlerinin tersine zifaf gecesinde tekbir getirsiler.

3-         Abdest aldıktan sonra huzu ve huşu ile iki rekat namaz kılsınlar. Gelin ile damadın (güveyin) kaderinde çok etkili olan aşağıdaki duayı okusunlar: “Allahım! Kadının (gelinin) ülfetini, rızayetini, sevgisini bana ve benim rizayetimi de ona bana ver, en güzel bir şekilde bizi birleştir. En iyi ülfeti bize ver. Helâlı seven haramdan nefret eden sensin”.

4-         Zifaf namazını kıldıktan sonra yakarış ve dua etsinler.

5-         Gelin zifaf odasına girdikten sonra güveyin yönünü kıbleye çevirir halde elini gelinin alnına koyacak ve kendisi, gelin ve kendisinden gelecekte doğacak evlatları için dua etsin: “Allahım! Bu kadını senden emanet aldım. Senin kelimelerinle onu helal kıldım. Eğer bu kadından benim için bir çocuk karar kılmışsan onu bereketli ve kamil kıl. Onda şeytan için pay bırakma”.

b)         Evlenmenin genel adapları “müstahaplar”:

1-         Abdest alınsın.

2-         Bismillah söylensin.

3-          Cima yaparken acele edilmemeli. Kadının kendisi de tam lezzet götürebilmesi için hazırlanmalıdır.

4-         Cima pazartesi, Salı, perşembe ya Cuma geceleri yapılmalı.

5-         Kadının temayülü olduğu vakitlerde cima yapılmalı.

Aşağıdaki hususiyetlerle (vakitlerde) cima yapmaktan sakınması tavsiye ediliyor:

1-         Ayın veya güneşin tutulduğu gecelerde.

2-         Güneşin batacağı vakitte.

3-         Fecirden güneşin doğuncaya kadar.

4-         Ramazan ayı hariç diğer ayların ilk gecesi

5-         Ayın son gecesinde.

6-         Uykuda gerçekleşen ihtilamdan sonra.

7-         Çocuğun bulunduğu odada.

8-         Kadınının aletine bakmak.

9-         Çıplak haliyle.

10-       Göğün altında (açık yerlerde).

11-       Önünü veya arkayı kıbleye dönük durumda.

12-       Tok karınla[1]

13-       Onlara bakan veya seslerini işitecek çocuğun bulunduğu yerde, onların dediklerini anlamasa bile.

14-       Namaz ile kamet arasında, zira bu vakit ibadi olan amellere hastır.

15-       Kurban bayramının gecesinde.

16-        Ramazan bayramının gecesinde.

Zikir edilen vakitlerde ve haletlerde cima yapmak mekruhtur. Bunun haricindeki vakitlerde sakıncası yoktur.[2]

Konuyla ilişkin daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki kaynaklara müracaat ediniz:

1-         İbrahim EMİNİ, “ayin hemserdari”.

2-         İŞTİHARDİ, “izdivac-i asan”.

3-         MİŞKİNİ, “izdivaç der İslam”.

4-         Dr. PAKNEJAD, “izdivaç mektebi insan sazi”.

5-         ALLAME MECLİSİ, “hilyetu’l muttakin” s. 70-75.

6-         izdivaç ve mesail cinsi” bir grup yazmış.

7-         Dr. Seyit Cevat MUSTEFEVİ, “bihişt-i hanevade”.[1]sefinetul-bihar”, c. 1, s. 181.

[2] Cd. Pursıman.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Aceleyi gidermek için ne yapılmalıdır?
  6052 Teorik Ahlak 2012/05/03
  Acele, dinsel öğretilerin men ettiği hususlardandır. Bu, işleri yapmada erken girişimde bulunmak anlamına gelir. Acele etmek hız ve işleri zamanında yapmak ile fark eder. Hız, öncüllerin ve gerekli şartların hazır olmasından sonra insanın fırsatı elden vermemesi ve işi yapmak için girişimde bulunmasıdır. Acelenin karşısında ise soğukkanlılık ve ...
 • “A’lem, fe’l a’lem”in anlamı nedir?
  7476 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2009/06/06
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Darwin’in evrim teorisi hakkında görüşünüz nedir?
  9759 Eski Kelam İlmi 2012/11/11
  Doğa bilimcileri arasında bitkiler ve canlıları içine alan varlıkların yaratılışı hakkında iki hipotez mevcuttur. A. Türlerin evrim teorisi veya transformizm: Bu hipotez canlı varlıkların başlangıçta bir hücreli varlıklar olarak okyanuslarda ve denizlerin derin katmanlarındaki çamurlarda bir atılım ile ortaya çıktığını söylemektedir. B. Türlerin ...
 • İslam Peygamber’inin mektuplarını padişahlara kim ulaştırmaktaydı?
  2670 Tarih 2020/01/20
 • Allah-u Teala, Şeytanı niçin yaratmıştır?
  20355 Eski Kelam İlmi 2008/05/04
  Şeytanın, insanların yoldan çıkartılması ve saptırılmasındaki rolü sadece davet etmekle sınırlıdır ve diğer yandan insanın tekâmüle ermesi, her zaman için zıtlıklar, çelişkilerden ve çekişmelerden geçmekle gerçekleşmektedir. Bu yüzden en mükemmel bir düzende böyle bir varlığın yaratılması boş ve yersiz olarak algılanmamaktadır. Tam tersine böyle bir varlığın olması hayır ve hikmet ...
 • Resul-i Ekrem (s.a.a) Kerbela toprağına secde etmiş midir?
  10112 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/04/28
  Şii fıkhına göre, 1) Secde mutlaka toprağa ve topraktan çıkan (bitki gibi) şeylere yapılmalıdır. Resul-i Ekrem’de (s.a.a) halıya, kilime, deriye, plastiğe vb. şeylere değil, toprağa,kuma, taşa, bitkiye vb. topraktan olan şeylere secde ederdi. Şiilerin üzerine secde ettikleri Hüseyni türbet ise ...
 • Amerika ve İngiltere müşrik sayılır mı? Onlar müşriklerden uzak olma merasiminin içine girer mi?
  7271 Eski Kelam İlmi 2012/06/16
  Müşrik, Allah-u Teâlâ için ortak ve eş gözeten kimseye denir. Hıristiyanlar teslise (bağımsız olarak üç şeye tapmak) inanır. Bazı Yahudiler de Uzeyr’i Allah’ın oğlu bilir. Bu her iki husus da ilahi zatta terkibe neden olur. Hâlbuki Allah’ta terkip bulunmaz ve o tam, kâmil ve yalın bir varlığa ...
 • Doğum günü kutlaması haram mıdır?
  47916 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/03/11
  Doğum günü kutlaması İslamî geleneklerden değildir ve İslamî öğretilerde insanın kendi doğum gününü kutlaması tavsiye edilmemiştir. Biz bu yeni geleneği kınamak istemiyoruz. Elbette başkalarının geleneklerini körü körüne kabullenmeyi de benimsemiyoruz; zira geleneklerin ümmetin bilincinde derin kökleri olması gerektiğine inanıyoruz. Ama böyle bir geleneğin dayatılmasından sonra onun mükemmel ...
 • “Envaru’l-muşa\'şa’in” kitabında Hıdır Dağı ve Cemkeranla ilgili imam Ali’den (a.s.) bir hadis rivayet edilmiş. Bu hadis sahih midir? Ve İmam\'ın Kerametlerinden sayılıyor mu?
  7198 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü) 2012/04/03
  Her nekadar böyle bir hadisi, kesin bir dille inkâr edilemez ama hali hazırda, bu hadisi sadece Müminlerin Emiri'nin (a.s.) hayatından bin sene fasılayla yazılmış olan kitaplarda görebiliriz. Üstelik "Envarul-Muşe'şein" gibi sonradan yazılan kitablarda da senedi dikkatlice beyan edilmeden Şeyh Saduk'un bir kitabına (Munisu'l-Hazin) nisbet verilmiş. Mezkûr ...
 • İnsan yüce Allah'ın sevgisini nasıl kazana bilir, yani Allah'ın bizi sevmesi için neler yapmalıyız?
  83026 Pratik Ahlak 2008/05/19
  Hiç şüphesiz Allah sevendir, fakat Allah'ın sevmesiyle biz insanların sevmesi çok farklıdır. Allah seviyor dediğimiz zaman bizim sevdiğimiz gibi algılamamalıyız, zira insan sevgisi bir takım duygusal hareketler ve değişimler sonucu oluşmaktadır ve Allah bu tür değişimlerden münezzehtir. Allah'ın kullarını sevmesi, Onun zatını sevmesinden kaynaklanmaktadır. Allah kendi yaptığı ...

En Çok Okunanlar