Gelişmiş Arama
Ziyaret
5396
Güncellenme Tarihi: 2011/04/12
Soru Özeti
Aşura Duasında imamların (a.s) makamlarının izale edilmesi ve onlardan uzaklaştırılması hakkında belirtilen cümlenin manası nedir?
Soru
Aşura Duasında imamların (a.s) makamlarının izale edilmesi ve onlardan uzaklaştırılması hakkında “sizi Allah tarafından verilen makamlarınızdan uzaklaştıran ve mertebelerinizden izale eden gruba Allah lanet etsin” diye belirtilen cümlenin manası nedir? İmamlar imamet rütbesi ve velayet makamından uzaklaştırılmış ve izale mi edilmiştir? Oysaki biz bu makamların insanlar tarafından engellenemeyeceğini bilmekteyiz.
Kısa Cevap
İmamların (a.s) makam ve mertebelerinden uzaklaştırılması ve izale edilmesinden maksat, onların ilahî ve tekvini konumlarının gerek ve eserlerine dikkat etmemek ve onları toplumsal konumlarından uzaklaştırmaktır.[i] İmamlar (a.s) yaratılışsal ve toplumsal diye iki tür makama sahiptirler. Yaratılışsal makamlar; feyiz ve nimetlerin yaratılmasının vasıtası, ilahî nurun mazharları, ilim kapısı ve madenlerinin kilidi ve ilahî yakınlaşma makamının en sağlam irtibat yolu olmak gibi hususlardır. Gerçi bu makamları yaratmak ve belirlemek Yüce Allah’ın elindedir ve insanın yaratılışsal makamları belirleme ve değiştirme gücü bulunmamaktadır, ama bu makamların gereği olan velayet, insanlara hâkim olmak ve insanlar için din ve vahyin temellerini tefsir etmek ve açıklamak gibi toplumsal makamlar engellenebilir ve önüne geçilebilir hususlardır. Ehli Beyt (a.s) düşmanları onları bu makamlardan uzaklaştırmışlardır. Nitekim İmam Seccad’ın bir duasında şöyle yer almaktadır: Hilafet ve imamet makamı senin takdir, tedbir ve buyruğuna göreydi. Bu hakkı zorla aldılar. Hükmünü değiştirdiler. Kitabın terk edildi, farzlar değişti ve Peygamberin (s.a.a) sünneti terk edildi.[ii] İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmaktadır: Her bayramda Ehli Beytin hüzün ve üzüntüsü tekrarlanmaktadır; zira onların hakkı diğerlerinin elindedir.[iii] Nitekim İmam Sadık (a.s) da şöyle buyurmuştur: Allah hâkimiyet ve saltanatı bize vermişti, Ümeyye oğulları bizden aldı.[iv] Netice olarak söylemeliyiz ki her ne kadar imamların tüm tekvini ve teşrii makamları Yüce Allah’ın buyruk ve takdirine göre olsa da hilafet ve son Peygamberin (s.a.a) vasiyetini gasp edenler bu ilahî hakka saygı duymamış ve tekvini ve ilahî makamlarının bir boyut ve cüzü olan toplumsal haklar kendilerinden zalimce gasp edilmiştir. Buna ek olarak, Ehli Beyt ve takipçilerine yönelik birçok ihanet, eziyet, işkence ve cinayete mürtekip olunmuştur. Tüm bunlar imamların (a.s) ilahî makamlarıyla çelişmektedir ve Aşura Duasında bunlardan imamların kendi makamlarından uzaklaştırılmaları ve kenara itilmeleri şeklinde bahsedilmiştir 


[i] Uzaklaştırmak ve izale etmek burada kenara itmek, uzak kılmak ve engel çıkarmak anlamındadır.

[ii] Meclisi, Muhammed Bakır, Bihar, c. 86, s. 218.

[iii] Saduk, İlelü’ş-Şerayi’, c. 2, s. 390.

[iv] Kuleyni, Kâfi, c. 8, s. 266.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar