Gelişmiş Arama
Ziyaret
5211
Güncellenme Tarihi: 2011/04/12
Soru Özeti
Aşura Duasında imamların (a.s) makamlarının izale edilmesi ve onlardan uzaklaştırılması hakkında belirtilen cümlenin manası nedir?
Soru
Aşura Duasında imamların (a.s) makamlarının izale edilmesi ve onlardan uzaklaştırılması hakkında “sizi Allah tarafından verilen makamlarınızdan uzaklaştıran ve mertebelerinizden izale eden gruba Allah lanet etsin” diye belirtilen cümlenin manası nedir? İmamlar imamet rütbesi ve velayet makamından uzaklaştırılmış ve izale mi edilmiştir? Oysaki biz bu makamların insanlar tarafından engellenemeyeceğini bilmekteyiz.
Kısa Cevap
İmamların (a.s) makam ve mertebelerinden uzaklaştırılması ve izale edilmesinden maksat, onların ilahî ve tekvini konumlarının gerek ve eserlerine dikkat etmemek ve onları toplumsal konumlarından uzaklaştırmaktır.[i] İmamlar (a.s) yaratılışsal ve toplumsal diye iki tür makama sahiptirler. Yaratılışsal makamlar; feyiz ve nimetlerin yaratılmasının vasıtası, ilahî nurun mazharları, ilim kapısı ve madenlerinin kilidi ve ilahî yakınlaşma makamının en sağlam irtibat yolu olmak gibi hususlardır. Gerçi bu makamları yaratmak ve belirlemek Yüce Allah’ın elindedir ve insanın yaratılışsal makamları belirleme ve değiştirme gücü bulunmamaktadır, ama bu makamların gereği olan velayet, insanlara hâkim olmak ve insanlar için din ve vahyin temellerini tefsir etmek ve açıklamak gibi toplumsal makamlar engellenebilir ve önüne geçilebilir hususlardır. Ehli Beyt (a.s) düşmanları onları bu makamlardan uzaklaştırmışlardır. Nitekim İmam Seccad’ın bir duasında şöyle yer almaktadır: Hilafet ve imamet makamı senin takdir, tedbir ve buyruğuna göreydi. Bu hakkı zorla aldılar. Hükmünü değiştirdiler. Kitabın terk edildi, farzlar değişti ve Peygamberin (s.a.a) sünneti terk edildi.[ii] İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmaktadır: Her bayramda Ehli Beytin hüzün ve üzüntüsü tekrarlanmaktadır; zira onların hakkı diğerlerinin elindedir.[iii] Nitekim İmam Sadık (a.s) da şöyle buyurmuştur: Allah hâkimiyet ve saltanatı bize vermişti, Ümeyye oğulları bizden aldı.[iv] Netice olarak söylemeliyiz ki her ne kadar imamların tüm tekvini ve teşrii makamları Yüce Allah’ın buyruk ve takdirine göre olsa da hilafet ve son Peygamberin (s.a.a) vasiyetini gasp edenler bu ilahî hakka saygı duymamış ve tekvini ve ilahî makamlarının bir boyut ve cüzü olan toplumsal haklar kendilerinden zalimce gasp edilmiştir. Buna ek olarak, Ehli Beyt ve takipçilerine yönelik birçok ihanet, eziyet, işkence ve cinayete mürtekip olunmuştur. Tüm bunlar imamların (a.s) ilahî makamlarıyla çelişmektedir ve Aşura Duasında bunlardan imamların kendi makamlarından uzaklaştırılmaları ve kenara itilmeleri şeklinde bahsedilmiştir 


[i] Uzaklaştırmak ve izale etmek burada kenara itmek, uzak kılmak ve engel çıkarmak anlamındadır.

[ii] Meclisi, Muhammed Bakır, Bihar, c. 86, s. 218.

[iii] Saduk, İlelü’ş-Şerayi’, c. 2, s. 390.

[iv] Kuleyni, Kâfi, c. 8, s. 266.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Ahde amel etmemenin kefareti nedir?
  6535 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2009/09/07
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Dini teklifi yerine getirmede kız ve erkek arasındaki fark nedir? Bu farkın delili nedir?
  6984 بیشتر بدانیم 2012/09/09
  Dini teklifin yerine getirilmesinde kız ve erkek arasında yaş yönünden fark vardır ve fıkıhta “Teklif Şartları” denilen teklifin alt yapısını oluşturan şartlar; buluğ, akıl, güç ve ihtiyardan ibarettir. Teklif, baş ağrısı ve meşakkat değil, fikri olgunluğun göstergesi, kız ve erkeğin kemali ve onların seçkinlik ve ...
 • Lütfen Şia tefekkürünün temlini ve özelliklerini açıklayınız.
  9137 Eski Kelam İlmi 2008/05/14
  Şia tefekkürünün temeli ve Şia ilimlerinin hepsi Kuran’ı Kerim’den alınmıştır.Kuran’ı Kerim’in ayetlerinden anlaşılan anlamı ve Resulü Ekrem’in söz ve davranışlarını ve hatta takrirleri (bir davranış karşısında onu onaylarcasına susmasını) hüccet bilir ve yine masum İmamların (a.s) ...
 • Acaba Yasin suresi okunurken dinleyen kişinin salâvat getirmesi doğru mudur? Bu alışkanlığın delili nedir?
  11873 Tefsir 2011/09/10
  Rivayette,  Ne zaman Resulullah’ın adı geçse veya anılsa ona salâvat göndermemiz tavsiye edilmiştir. Aynı şekilde başka bir rivayette Peygamber'in on tane isminin olduğu ve bunların beşinin Kuran-ı Kerim'de zikir olunduğu bildirilmektedir. Bu isimlerden biride “Yasin” dir. Buna göre Ehl-i Beyt de Al-i Yasin olmaktadır. Yasin suresinin ilk ayetinin ...
 • Sürmeyle abdest veya gusül alınabilir mi?
  35117 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/02/14
  Abdest ve gusül alırken bedende, suyun deri ve uzuvlarına ulaşmasına engel olacak herhangi bir şeyin olmaması gerekir. Buna göre sürme, gözün içine çekilirse abdest ve guslün doğruluğuna zarar vermez. Ama gözün etrafına veya kaşlara çekilirse bakılmalıdır, abdest veya gusül uzuvlarına suyun ulaşmasına engel midir, değil midir?
 • İslam hükümlerini sormak uzmanlık gerektirir mi?
  4968 Pratik Ahlak 2010/09/06
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Kur’anî ve dinî faaliyetler karşılığında veya genel olarak vacib-i kifayinin karşılığında ücret almanın hükmü nedir?
  6741 Dinsel Faaliyetler Nedeniyle Ücret Almak 2012/05/15
  Kur’an öğretmek, hıfzetmek gibi Kur’anî faaliyetlerin dışında kalan, namazın farzlarını öğretmek gibi farzların karşılığında alınan ücret caiz değildir. Ama dinin müstehap olan amelleri için ücret almanın sakıncası yoktur. Kur’anî faaliyetler, Hamd ve sure öğretmenin dışında olursa onun karşılığında da ücret almanın sakıncası olmaz, ancak mekruhtur. Fakat hediye ...
 • Aşırılık nedir ve ondan nasıl uzak kalınabilir?
  16265 Eski Kelam İlmi 2011/03/01
  “Ğuluv” (aşırılık) sözlükte fazlalık ve uzamak anlamındadır; başka bir ifadeyle had ve ölçüyü aşmaktır veya daha iyi bir tabirle her şeydeki ölçü ve konumdan çıkmak ve öteye geçmek aşırılıktır. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de aşırılığa şöyle işaret etmektedir: “Ey Kitap ehli! Hakkın dışına çıkarak dininizde aşırı gitmeyin.” ...
 • İbadetlerimiz “kendimiz içindir” den maksat nedir? Bu mesele "İbadet Allah için olmalıdır" ilkesiyle bağdaşlaştırılabilinir mi?
  11081 İslam Felsefesi 2009/06/17
  Allah'u Teâlâ, hikmet sahibi olup anlam ve hedefsiz her hangi bir şeyi emretmediği kesin olduğu için, biz insanları, yerine getirmekle mükellef kılıdığı ibadetlerin esersiz olmayıp bazı faydalara haiz oldukları kesindir. Diğer taraftan Allah'u Teâlâ, zati itibariyle zengin ve bu ibadetlere ihtiyacı olmadığı hasabiyle, bu ibadetlerin faydası Allah'ın ...
 • Alim ve fazıl kime denir, aralarındaki fark nedir?
  11214 Teorik Ahlak 2012/03/04
  İlim, cehaletin zıddıdır. İlim sahibi olana alim denir. Ama fazl, bir şeyde fazlalığın olduğunu gösterir ve zıddı eksikliktir. Başkalarına göre bir çeşit fazileti ve üstünlüğü olan kimselere fazıl denir. Buna göre diyebiliriz ki her ilim fazldır, ama her fazl ilim değildir. Mantıktaki ifadesiyle aralarında UmumveHususMutlak (Tam Girişimlilik=İnclusion) vardır. ...

En Çok Okunanlar