Gelişmiş Arama
Ziyaret
12048
Güncellenme Tarihi: 2010/01/16
Soru Özeti
İkinci Halife, Hz. Ali (a.s)’ın damadı mıydı?
Soru
İkinci Halife, Hz. Ali (a.s)’ın damadı mıydı?
Kısa Cevap

İkinci halifenin Hz. Ali (a.s)’ın kızı Ümmü Kulsümle evlendiği konusu hem Şii, hem de Sünni rivayetlerde gelmiştir. Ama bu olayı anlatan rivayetler aynı olmayıp, birbirlerinden farklıdırlar. Sünni ve Şii rivayetlerde ortak olan nokta ikinci halifenin Ümmü Kulsüm’ü istediği, ama Hz. Ali (a.s)’ın buna muhalefet ettiğidir. Ömer b. Hattap defalarca tehditlerde bulunarak bu isteğini yinelemiştir. Hz. Ali (a.s) bu isteğe karşı olmasına rağmen Ümmü Kulsüm’ün evlilik işini amcası Abbas b. AbdulMuttalib’e bırakmıştır. Ve onun isteğiyle Ömer’le Ümmü Kulsüm’ün nikah akdi okunmuştur. Bazı rivayetlerde zifaftan önce Ömer’in öldüğünü ve Hz. Ali (a.s)’ında kızını alarak evine döndüğü belirtilmiştir.

Ayrıntılı Cevap

İkinci halifenin Hz. Ali (a.s)’ın kızı Ümmü Kulsümle evlendiği konusu hem Şii, hem de Sünni rivayetlerinde gelmiştir. Ama bu olayı anlatan rivayetler birbirlerinden farklıdırlar. Rivayetler senet ve içerik yönünden geniş incelenmeye tabi tutulmuştur. Bu rivayetlerden alınabilecek netice ve Sünni ve Şii rivayetlerde ortak olan nokta İkinci halifenin (Ömer b. Hattap) Ümmü Kulsüm’ü Hz. Ali (a.s)’dan istediği[1] ve Onu (a.s) tehdit ettiği,[2] Hz. Ali (a.s)’ın ise özür getirip onun bu isteğini kabul etmediğidir.[3]

 

Ömer yeniden Hz. Ali (a.s)’ı tehdit edip, defalarca bu isteğini yinelemekteydi.[4] Sonunda Hz. Ali (a.s), Ümmü Kulsüm’ün evlilik işini amcası Abbas b. Abdulmuttalib’e bıraktı. Onun izniyle Ömer b. Hattap’la Ümmü Kulsüm’ün nikahı kıyıldı ve Ümmü Kulsüm Ömer b. Hattab’ın evine gitti. Ömer’in ölümünden sonra Hz. Ali (a.s) Ümmü Kulsüm’ü kendi evine getirdi.[5]

Bu konuyla ilgili şia kaynakları esas alınırsa asla bu evlilik Ehl-i Beyt’le Ömer’in arasının iyi olduğuna gelmez aksine bu tehditle gerçekleşen bir evlilik sayılır ve Ehl-i Beyt hakkında bir haksızlığın nişanesidir.

Olay Şii ve Sünni rivayetlerinde böyle gelmiştir. Ama acaba Ömer’le Ümmü Kulsüm arasında zifaf gerçekleşti mi, acaba Ümmü Kulsüm’ün bu evlilikten çocuğu oldu mu gibi konularda güvenilir bir delil yoktur. Fakat Şii ve Sünni alimler rivayetlerden bazı neticeler almışlar ve görüşler belirtmişlerdir. Eski Şii âlimlerinden (Gaybet-i Suğra döneminden) Nevbahti diyor ki: Ümmü Kulsüm, Ömerle evlendiği zaman küçüktü, büluğ çağına ermeden Ömer öldü (öldürüldü).[6]

Yine Sünni alimlerinden Zerkani Maliki (Ö. 1122 h.)’de şöyle diyor: Ümmü Kulsüm, Ömer b. Hattabın karısı idi ve büluğ çağına ermeden önce Ömer dünyadan gitti.[7][1] - Tehzib-ul Tehzib, c.1, s.44

[2] - Tabakat-ı İbn-i Saad, c.3, s.259

[3] - Kafi, c.5, s.246

[4] - a.g.e.

[5] - a.g.e. c.6, s.115

[6] - Bihar-ul Envar, c.42, s.91

[7] - Şerh-ul Mevahib-il Leduniyye, c.7, s.9

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Neden Peygamberin şahsiyeti güç kazandığında değişmektedir?
  5793 Kur’anî İlimler 2011/04/12
  Her ne kadar bu iddiaya yönelik bir delil belirtilmemişse de her davranış değişikliğinin şahsiyet değişiminin göstergesi olmadığını bilmemiz gerekmektedir. Peygamber-i Ekrem (s.a.a) değişik durumlarda içinde bulunduğu zaman, mekân ve konum gereği zahirde farklı davranışlarda bulunmuş olabilir, ama bunların hiçbirini onun şahsiyetindeki farklılığa isnat edemeyiz. Bunun birçok başka ...
 • Aşura günü İmam Hüseyin’in (a.s) kuyu kazarak suya ulaşma imkânı yok muydu?
  8302 تاريخ بزرگان 2011/01/20
  Yezidilerin İmam Hüseyin (a.s) karşısındaki en kirli ve alçakça taktiği İmamın karargâhını hayatın zorunlu unsurundan yani sudan mahrum bırakmalarıydı. Hz. Hüseyin (a.s) bu sorunu halletmek için çok etkili olan birçok girişimde bulundu. Bu girişimlerden biri de kuyu kazmaktı. İmam Hüseyin (a.s) ve yarenleri bu yöntemi kullandılar. ...
 • Domuzun parçaları gibi necasetlerin bazı kısımları Müslüman olmayan kimselere satılabilinir mi?
  5601 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/03/10
  Hz. Ayetullah’el - Uzma Mekarim Şirazi (Allah ömrünü uzun etsin): Eğer bu konu hakkında yakininiz varsa onun alınıp satılması sakıncalıdır. Hz. Ayetullah’el - Uzma Safi Gülpeygani (Allah ömrünü uzun etsin): Soruda gelen konu hakkında bilgim yok ama eğer söz konusu maddeler ...
 • Anne rızası olmadan Müslüman olmayan bir kızla evlenmenin hükmü nedir?
  7977 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/09/22
  İslam dini insanların bozulması ve yozlaşmasını önlemek ve ahlakî yozlaşmalardan kaynaklanan problemlerden birey ve toplumu korumak ve aynı şekilde aile müessesesini güçlendirmek için evlenmeyi çok tavsiye etmiştir. Elbette gencin hayatı ve geleceği için karar alabileceği bir erginlik ve rüşt yaşına ermesi de İslam dini tarafından önemsenen ...
 • Neden İmam Ali (a.s) Nehcü’l-Belağa’da kendi imametinden söz etmemiş ve sadece hilafetini gasp ettiklerinden şikâyet etmiştir?
  9183 تاريخ بزرگان 2012/05/16
  İmam Ali’nin kendini savunması, kabiliyetlerini, liyakatini ve üstünlüklerini dile getirmesi gerçekte imamet makamını savunmak ve tanıtmaktır; zira eğer halk bundan haberdar olmazsa çok ağır bir hüsrana uğrayacaktır (nitekim bu vakıa maalesef İslam tarihinde gerçekleşti). Bu esas uyarınca İmam Ali (a.s) şartların gerektirdiği durumlarda kendi rehberlik ve imamet ...
 • Acaba bireysel fıkıhta uzmanlık siyasal (hükümetsel) fıkıhta uzman olabilmek için gerekli mukaddime midir?
  5720 Düzenler 2015/05/21
  İslami fıkıh bir biriyle irtibatlı ve iç içe girmiş birçok bilimlerin bütündür ki onun her bir bölümünü bir diğerinden müstakil bir ada şeklinde dikkate alıp sadece bir bölümünde yetişip uzmanlaşmak mümkün değildir. Elbette doğal olarak şu imkân mevcuttur ki bazı dini düşünürler fıkhın has bir bölümünde yapmış ...
 • İmam Muhammed Cevat (a.s)’ın biyografisini açıklar mısınız?
  2469 تاريخ بزرگان 2020/01/20
 • Bu asırda kızları köleliğe çekmek caiz midir?
  6464 Eski Kelam İlmi 2011/10/23
  Her şeyden önce köleliğin İslam dini tarafından temelleri atılan bir kurum olmadığını, bilakis bu fenomenin İslam’ın doğduğu çağda dünyanın tüm bölgelerinde yaygın olan bir realite olduğunu bilmeliyiz. İslam köle sahiplerine ciddi bir zarar vermeksizin ve mevcut toplumsal dengeyi ani ve hızlı bir girişimle ortadan kaldırmaksızın imkânların elverdiği ölçüde ve ...
 • Kendimizi yetiştirmeye ve nefsimizi arındırmaya nereden başlamalıyız?
  10712 Pratik Ahlak 2010/05/06
  Tezkiye, nefsi arındırmak ve temizlemek anlamına gelmektedir. Kur’an-ı Kerim’de nefsi arındırmanın önemi hakkında birçok ayet bulunmaktadır. Ama şu bilinmelidir ki; nefsi arındırmaya başlama noktası her insana göre değişir. İslam’ı henüz kabul etmemiş birisinin nefsi temizlemeye başlayacağı ilk aşama, İslam’ı kabul etmesidir. Müminler için ilk basamak, ...
 • Hangi ayet tevhidin kısımlarını içermektedir? Tevhidin kısımları nelerdir?
  15901 Eski Kelam İlmi 2011/08/14
   Tevhit konusu, Kuranî ve dinî kavramlar içinde en derin ve geniş konulardandır. Çünkü tevhidin çeşitleri ve mertebeleri vardır. Bu yüzden Kuran’da tevhit konusu birçok sure ve ayette genişçe ve derin olarak işlenmiştir. Kuran’ın bu üslup ve tarzı temel kavramlardadır. Bugün bu üslup, Kuran’ın konusal ...

En Çok Okunanlar