Gelişmiş Arama
Ziyaret
10390
Güncellenme Tarihi: 2010/07/05
Soru Özeti
Günlük birçok meşguliyetle birlikte nasıl ibadet yapılabilir?
Soru
İbadet hakkında bir sorum var: Âlim ve büyük şahsiyetlerin zamanlarının çoğunu namaz ve ibadet ile geçirdiklerini söylemekteler. Oysaki ben sabah saat 4-30’dan gecenin 12’sine kadar çalışma ve helal gelir kazanma ile meşgulüm (inşallah). Hal böyleyken, bu değerli insanların imamlarla irtibatının çok yakın olduğunu belirtmekteler. Eğer böyleyse kazanmayı ve çalışmayı bırakıp havzaya girelim. Kafası karışık böyle bir insanın yapması gereken nedir?
Eğer ibadetlerin dokuz bölümü helal gelir kazanmaksa, o zaman âlimler ve büyük şahsiyetler hakkında ne söylenebilir?
Kısa Cevap
Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız.
Ayrıntılı Cevap

Uygun cevaba ulaşmak için, birkaç noktaya dikkat etmek zaruridir:

1-       İbadet Allah’a kulluk etme ve O’nun emirlerini yerine getirme anlamındadır[i], her ne kadar namaz en yüce ibadet olsa da namaz ve duayla kısıtlı değildir; öyleyse Allah’ın emirlerini yerine getiren herkes Allah’a ibadet halindedir.

2-       Helal gelir kazanmak, geçimi sağlamak için şerî ölçülere riayet ederek her türlü çabalama manasındadır. Öyleyse kazma ve kürek sallamaya has değildir. Eğer bir kimse kanunî ve şerî şartlara riayet ederek mühendislik veya tıpla ilgili bir plan sunar ve geçimini sağlarsa, helal gelir kazanma halindedir.

3-       Eğer sabah saat 4-30’dan gecenin 12’sine kadar yani geceli ve gündüzlü takriben 20 saat çalışmayla meşgul olma hususunda abartma yapmadıysanız, farz ibadetlerinizi yapmaktan gafil olmakla kalmayıp istirahat, doğru eğlenme, çocukların eğitimi ve ailenin ruhî sorunlarını halletme gibi dünyevi hayatın zorunlu birçok işlerini de yerine getiremezsiniz ve bu dengesizlik size, ailenize ve çocuklarınıza giderilemeyecek darbeler indirebilir. İsteklerinizi azaltarak ve normal çalışma yoluyla (8 yahut 10 saat çalışma) kanaatle hareket ederek hayatın zaruri diğer ihtiyaçlarını karşılamak için daha fazla bir zaman ayırmanız gerekli görünmektedir. İmamların (a.s) buyurduğu gibi: “Hayatınızı üç bölüme ayırınız. Bir bölümünü geçimi sağlamak için. İkinci bölümünü meadı elde etmek ve uhrevi hayata azık hazırlamak için. Üçüncü bölümünü ise doğru ve helal eğlenme için.”[ii] Ama eğer hayatın temel ihtiyaçlarını karşılamak için böyle bir şekilde çalışmak zorundaysanız, bu durumda eğer geçim sağlama anlamında olan Allah’a yakınlaşma ve ilahî vazifeleri yapma niyeti taşır ve şerî farz yükümlülüklerinizi yerine getirirseniz, inşallah Allah karar kılınmış ibadetler için vaat edilen sevapların tümünü sizin için gözetecektir.

4-       Her ne kadar hesaplı programlarıyla ömürlerinin tüm anlarından en güzel şekilde istifade etseler ve özellikle geceyi ibadetle geçirmek olmak üzere sünnet ibadetleri yapsalar da İslam âlimlerinin temel görevi, gece gündüz demeden ilim ve marifet tahsilidir. Şayet biliyorsunuzdur ilim tahsili zor işlerden sayılmaktadır. Bu nedenle toplumdaki bireylerin çok az bir yüzdesi ilim tahsilinin ağırlığına tahammül edebilmektedir. Toplumdaki diğer fertlere kıyasla âlim ve bilginlerin sayısı nadirdir. İslam’da hiç bir amelin ilim tahsili kadar sevabı olmaması[iii] ve âlimlerin çabalarının değerinin şehitlerin çabalarından bile yüksek sayılması[iv] bu nedenden olsa gerek.   



[i] Kâfi, c. 1, s. 439.

[ii] Mekarimu’l-Ahlak, s. 472.

3. (عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: "أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ إِدْمَانُ التَّفَکُّرِ فِی اللَّهِ وَ فِی قُدْرَتِهِ.

أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا (ع) یَقُولُ: لَیْسَ الْعِبَادَةُ کَثْرَةَ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ إِنَّمَا الْعِبَادَةُ التَّفَکُّرُ فِی أَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَل") Rivayet edildiği üzere Ebu Abdullah şöyle buyurmuştur: “İbadetlerin en üstünü Allah Azze ve Celle ve kudreti hakkında düşünme idmanıdır. Ebu Hasan Rıza (a.s) ise şöyle buyuruyor: İbadet namazın ve orucun çokluğunda değildir. İbadet fakat Allah Azze ve Celle’nin buyruğu hakkında düşünmektir.” Bkn: Kâfi, c. 2, s. 55.

4 Bkn: Men La Yehziruhu’l-Fakih

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Aceleyi gidermek için ne yapılmalıdır?
  6052 Teorik Ahlak 2012/05/03
  Acele, dinsel öğretilerin men ettiği hususlardandır. Bu, işleri yapmada erken girişimde bulunmak anlamına gelir. Acele etmek hız ve işleri zamanında yapmak ile fark eder. Hız, öncüllerin ve gerekli şartların hazır olmasından sonra insanın fırsatı elden vermemesi ve işi yapmak için girişimde bulunmasıdır. Acelenin karşısında ise soğukkanlılık ve ...
 • “A’lem, fe’l a’lem”in anlamı nedir?
  7476 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2009/06/06
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Darwin’in evrim teorisi hakkında görüşünüz nedir?
  9759 Eski Kelam İlmi 2012/11/11
  Doğa bilimcileri arasında bitkiler ve canlıları içine alan varlıkların yaratılışı hakkında iki hipotez mevcuttur. A. Türlerin evrim teorisi veya transformizm: Bu hipotez canlı varlıkların başlangıçta bir hücreli varlıklar olarak okyanuslarda ve denizlerin derin katmanlarındaki çamurlarda bir atılım ile ortaya çıktığını söylemektedir. B. Türlerin ...
 • İslam Peygamber’inin mektuplarını padişahlara kim ulaştırmaktaydı?
  2670 Tarih 2020/01/20
 • Allah-u Teala, Şeytanı niçin yaratmıştır?
  20355 Eski Kelam İlmi 2008/05/04
  Şeytanın, insanların yoldan çıkartılması ve saptırılmasındaki rolü sadece davet etmekle sınırlıdır ve diğer yandan insanın tekâmüle ermesi, her zaman için zıtlıklar, çelişkilerden ve çekişmelerden geçmekle gerçekleşmektedir. Bu yüzden en mükemmel bir düzende böyle bir varlığın yaratılması boş ve yersiz olarak algılanmamaktadır. Tam tersine böyle bir varlığın olması hayır ve hikmet ...
 • Resul-i Ekrem (s.a.a) Kerbela toprağına secde etmiş midir?
  10112 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/04/28
  Şii fıkhına göre, 1) Secde mutlaka toprağa ve topraktan çıkan (bitki gibi) şeylere yapılmalıdır. Resul-i Ekrem’de (s.a.a) halıya, kilime, deriye, plastiğe vb. şeylere değil, toprağa,kuma, taşa, bitkiye vb. topraktan olan şeylere secde ederdi. Şiilerin üzerine secde ettikleri Hüseyni türbet ise ...
 • Amerika ve İngiltere müşrik sayılır mı? Onlar müşriklerden uzak olma merasiminin içine girer mi?
  7271 Eski Kelam İlmi 2012/06/16
  Müşrik, Allah-u Teâlâ için ortak ve eş gözeten kimseye denir. Hıristiyanlar teslise (bağımsız olarak üç şeye tapmak) inanır. Bazı Yahudiler de Uzeyr’i Allah’ın oğlu bilir. Bu her iki husus da ilahi zatta terkibe neden olur. Hâlbuki Allah’ta terkip bulunmaz ve o tam, kâmil ve yalın bir varlığa ...
 • Doğum günü kutlaması haram mıdır?
  47916 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/03/11
  Doğum günü kutlaması İslamî geleneklerden değildir ve İslamî öğretilerde insanın kendi doğum gününü kutlaması tavsiye edilmemiştir. Biz bu yeni geleneği kınamak istemiyoruz. Elbette başkalarının geleneklerini körü körüne kabullenmeyi de benimsemiyoruz; zira geleneklerin ümmetin bilincinde derin kökleri olması gerektiğine inanıyoruz. Ama böyle bir geleneğin dayatılmasından sonra onun mükemmel ...
 • “Envaru’l-muşa\'şa’in” kitabında Hıdır Dağı ve Cemkeranla ilgili imam Ali’den (a.s.) bir hadis rivayet edilmiş. Bu hadis sahih midir? Ve İmam\'ın Kerametlerinden sayılıyor mu?
  7198 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü) 2012/04/03
  Her nekadar böyle bir hadisi, kesin bir dille inkâr edilemez ama hali hazırda, bu hadisi sadece Müminlerin Emiri'nin (a.s.) hayatından bin sene fasılayla yazılmış olan kitaplarda görebiliriz. Üstelik "Envarul-Muşe'şein" gibi sonradan yazılan kitablarda da senedi dikkatlice beyan edilmeden Şeyh Saduk'un bir kitabına (Munisu'l-Hazin) nisbet verilmiş. Mezkûr ...
 • İnsan yüce Allah'ın sevgisini nasıl kazana bilir, yani Allah'ın bizi sevmesi için neler yapmalıyız?
  83026 Pratik Ahlak 2008/05/19
  Hiç şüphesiz Allah sevendir, fakat Allah'ın sevmesiyle biz insanların sevmesi çok farklıdır. Allah seviyor dediğimiz zaman bizim sevdiğimiz gibi algılamamalıyız, zira insan sevgisi bir takım duygusal hareketler ve değişimler sonucu oluşmaktadır ve Allah bu tür değişimlerden münezzehtir. Allah'ın kullarını sevmesi, Onun zatını sevmesinden kaynaklanmaktadır. Allah kendi yaptığı ...

En Çok Okunanlar