Gelişmiş Arama
Ziyaret
8522
Güncellenme Tarihi: 2009/06/06
Soru Özeti
Niçin Peygamber (s.a.a), Adanan’dan önceki -Hz. İbrahim’e kadar ve Hz. İbrahim’den Hz. Adem’e kadar olan- ecdadının (atalarının) sayılmasını men’ etmiştir?
Soru
Hz. Peygamber (s.a.a)’dan şöyle bir hadis nakledilir: Benim Adnan’dan önceki ecdadımı saymayın.” Bu hadis doğru mu? Eğer cevap olumlu ise bunun delili nedir?
Kısa Cevap

Peygamber’in (s.a.a) Adanan’dan önceki -Hz. İbrahim’e kadar ve Hz. İbrahim’den Hz. Adem’e kadar olan- ecdadının (atalarının) sayılmasını men’ ettiğini açıklayan hadisler çeşitli kitaplarda yer almıştır. Bu işten men’ etmenin sebebi Adnan’dan önceki atalarının bilinemeyişidir. Böylece Hz. Peygamber (s.a.a) tarihçilerin bu konuda ihtilafa düşmelerini önlemek istemiştir.

Ayrıntılı Cevap

Biharu’l-Envar[1], Keşfu’l-Gümme fi marifeti’l-eimme[2] ve El-menakip li al-i Ebi Talip[3] adli eserlerde yer alan bir hadise göre Hz. Resulullah şöyle buyurmuştur: “Benim soyumu (atalarımı) sayıp açıklamakta Adanan’a vardığınızda onunla yetinin (Adanan’dan önceki ecdadımı saymayın)”

Yine diğer bir hadiste şöyle buyurmuştur: “Benim atalarım Ma’d b. Adnan’dan İbrahim’e vardığında bunu açıklayanlar yalan söylemişlerdir.”[4]

Bunun delili de hadislerde yer aldığına göre Peygamber’in Adanan’dan daha önceki atalarının yani Adnan’dan Hz. İbrahim’e ve Hz. İbrahim’den Hz. Adem’e kadar olan atalarının belli olmayışıdır ve bu konuda tarihçiler farklı görüşe sahip oluşlarıdır. Bir hadis de şöyle buyurmuşlardır:

“Benim soyum Adnan’a vardığında artık durun. Sonra şu ayeti okudular: “Ad ve Semut ve Ashabu’r-resi ve bunların aralarında olan birçok kuşakları da biz (helak ettik)”[5] Daha sonra şöyle buyurdular: Allah’tan başka kimse bunları tam bilmez.[6]

Buna göre Hz. Resulullah’ın (s.a.a) bu işten men’ etmesinin sebebi Adnan’dan önceki atalarının bilinemeyişidir. Böylece Hz. Peygamber (s.a.a) tarihçilerin bu konuda ihtilafa düşmelerini önlemek istemiştir.[1] Biharu’l-Envar, c. 15 ، رُوِیَ عَنْهُ ص، «إِذَا بَلَغَ نَسَبِی إِلَى عَدْنَانَ فَأَمْسِکُوا».

[2] Keşfu’l-Gümme fi marifeti’l-eimme, c. 1 s. 65

[3] El-menakip li al-i Ebi Talip c. 1 s. 15

[4] El- Umde, s. 24

[5] Furkan: 38

[6] Kısasu’l-Enbiya Ravendi, s. 316

روی عنه (ص): إذا بلغ نسبی إلى عدنان فأمسکوا ثم قرأ: «وَ عاداً وَ ثَمُودَ وَ أَصْحابَ الرَّسِّ وَ قُرُوناً بَیْنَ ذلِکَ کَثِیراً»، لا یعلمهم إلا الله تعالى جل ذکره.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar