Gelişmiş Arama
Ziyaret
13780
Güncellenme Tarihi: 2009/05/18
Soru Özeti
mudarebe nedir?
Soru
mudarebe nedir?
Kısa Cevap

İslam fıkhı ıstılahında mudarebe: taraflardan birinin sermeye diğerinin ise iş gücü koyarak ve her iki kesiminde karda ortak oldukları ticari akit ve sözleşmedir. Daha açık bir tabirle: mudarebe iki taraf arasında gerçekleştirilen taraflardan birinin diğerini sermaye vermesi ve sermaye verilen şahsında bu sermaye ile ticaret yapmasıdır. Elde edilen kar da daha önceden belirlenmiş bir oranda taksim edilir. Sermaye verene malik sermayeyi çalıştırana ise amil denilmektedir.  Hatırlatmakta fayda var; mukaddes İslam dini kulların ibadet ile ilgili konularına teveccüh ve inayeti olduğu gibi geçim ve iktisadi konularına da teveccüh ve inayet etmektedir. Açıktır ki ferdin ve toplumun saadeti kulluk ve ibadettedir bu ise doğru bir geçim ve iktisat gerektirir. Müslüman’ın izzet ve azameti yaratıcısına olan kulluğunda ve bunun yanında geçim, iş ve ticarette göstereceği sağlıklı ve akıllı davranışlardadır. Allah Teâlâ buyuruyor:

"رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ إِقامِ الصَّلاةِ وَ إيتاءِ الزَّكاة  يَخافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فيهِ الْقُلُوبُ وَ الْأَبْصار"[1]

(Öyle) adamlar (vardır ki) onları ne bir ticaret, ne bir alış veriş Allâhı zikretmeliden, dosdoğru namaz kılmaktan, zekâtı vermek den alıkoymaz. Onlar kalplerin ve gözlerin (dehşetle) döneceği gönden korkarlar.

"فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ اذْكُرُوا اللَّهَ كَثيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون‏ "[2]

Artık namazı kılınca, yeryüzünde dağılın. Allah'ın fazlını isteyip arayın ve Allah'ı çokça zikredin; umulur ki felaha (kurtuluşa ve umduklarınıza) kavuşmuş olursunuz.

Bir rivayette şöyle geçmektedir: Kim çaba gösterip helal rızık tahsil ederse; Allah Teala dan sadaka almış kimse gibidir.[3] Şüphesiz mudarebeden kasıt Müslümanların pazarına, iktisadına canlılık kazandırmak; parayı piyasaya sürerek Müslümanların ticaretinin ve iş sektörünün gerilemesini önlemektir. Bu ticari akitte ki bir diğer amaç ise çalışkan ve yapıcı insanların önünün açılması bu kıymetli Müslüman ferlerin işlevsiz ve fonksiyonsuz kalmasını engellemektir.

Mudarebe sözleşmesinde zarar sermaye sahibine aittir. Ama elde edilen kazançla uğranılan zarar temin edilebilinir. Eğer Amil bütün zararı veya bir kısmını temin etmeyi üstlenirse sözleşmenin sıhhati acısından bunun sözleşmede izhar edilmesi gerekir.[4] Mudarebe istenildiğinde feshedilebilinen sözleşmelerdendir. Bazı şartlar taşır:

 1. Mudarebe akdini okumak (tarafların kabulü).
 2. Mükellefiyet şartlarını taşımak( akil olmak, baliğ olmak, ihtiyar sahibi olmak).
 3. Kazanç paylaşım oranını önceden belirlemiş olmak.
 4. Sermayenin meşru işlerde kullanılması.
 5. Mudarebenin kastı olan sermayenin nakit ve miktarının belirli olması.
 6. Amilin bu işi gerçekleştirecek gücünün olması.

Mudarebe temiz ve bereketli bir ticarettir. İslam dininin de teyit ve onayını almıştır.

 


[1] Nur, 37.

[2] Cuma,10.

[3] Kâfi, c.4, s.12.

[4] Tozih’ul-mesail,c.2, s.303.

 

 

Ayrıntılı Cevap

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Hayatımızda iyi ahlaklı olmanın yolları nelerdir? Iyi ahlak üzere olmanın ne gibi dünyevi uhrevi eserleri vardır?
  2288 دستور العمل ها 2019/10/09
 • Seyf b. Ömer tarafından üretilen Abdullah b. Sebe hikâyesinin sahte oluşu hakkında Şia âlimlerinin delili nedir?
  10612 تاريخ بزرگان 2010/07/24
  Gerçek İslam Şiiliğin kendisidir. Hz. Ali (a.s) onun öğretilerini Peygamber-i Ekrem’den (s.a.a) almış ve takipçilerine ulaştırmıştır. Şii düşüncesinin Abdullah b. Sebe adındaki Yahudi bir şahsa dayandırılması aklî ve naklî deliller ile tamamıyla yalandır. Bu hikâyenin aktarıcısı sıfatıyla “Seyf b. Ömer”’in varlığı bu iddianın ...
 • İmam Hüseyin (a.s) ve ashabı suları az olmasına rağmen Aşura günü nasıl gusül aldılar?
  6821 Masumların Siresi 2010/02/06
  İmam Hüseyin (a.s)'ın Ehl-i Beyt'i ve ashabının susuzluğuna ait rivayetlerle İmam (a.s) ve ashabının Aşura sabahı gusül, abdest ve temizlik yaptıklarına dair olan rivayetler hakkında söylemek gerekir ki, İmam (a.s)'ın kafilesinin suya ulaşmaması için muhasaraya alındığı ve İmam Hüseyin (a.s)'ın şehadet anında susuz ...
 • Ayet ve rivayetlere göre salih amellerin yok olmasına neden olan ameller hangileridir?
  10322 Pratik Ahlak 2012/02/04
  Ayet ve rivayetlerde, Allah’a iman, şirke düşmemek ve mürted olmamak amellerin kabul olunmasının ilk şartları olduğu, bunlar olmadan hiç bir salih amel kabul edilmeyeceği belirtilmiştir. Namazı terketmek, minnet ederek salih amel yapmak, başa gelen işlere razı olmamak vb. gibi amellerin yok olmasına neden olan şeyler -ayrıntılı cevap ...
 • Dört seçkin kadın ve babalarının ismi nedir?
  19054 تاريخ بزرگان 2010/05/19
  İnsanlık tarihi boyunca tevhid yolunda ve ilahi hedefler uğruna büyük fedakârlıklar gösteren Evliya ve Salihlerin içinde kadınlarda vardır. Onların namı insanlığın karanlık tarihinde parlamaktadır. İslami rivayet ve kaynaklarda büyüklük, fazilet ve yüce makamlarından ötürü en üstün kadınlar ve cennet kadınlarının en üstünleri olarak yad edilen, yücelikle övülen ...
 • imamların makamı enbiyaların makamindan daha mi üstün?
  12604 Eski Kelam İlmi 2011/02/14
  İmamların ilmi makamları nebilerinkinden daha üstün olduğu meselesi birçok rivayetlerde konu edilmiş. Bunun asıl delili imamların (a.s.) nurani olan batini boyutlarının peygamber (s.a.a.) ile bir olmalarıdır. Peygamber (s.a.a.) diğer peygamberlerden üstün olduğu gibi, bu kaynaktan yararlanan imamların ilmi makamı da diğer tüm peygamberlerden ...
 • İmam niçin masum olmalıdır ve imamın masum olduğu nasıl belirlenmelidir?
  11072 Eski Kelam İlmi 2008/06/18
  Şia, Ehl-i Sünnet’in aksine, imamın, da masumiyet konusunda peygamberler (s.a.a.) gibi olduğuna inanmaktadır. Bu yüzden İslam Peygamberi ve diğer ilahi peygamberlerin de masum oldukları gibi, imam da hata ve yanlıştan masum olmalıdır.Ama Ehl-i Sünnet, peygamberden sonraki halifeliği, ilahi değil, toplumsal bir makam olarak görmektedirler onlara göre bu makam halk ...
 • Oğlanları sünnet ederken sünnet bölgesinden alınan derinin yaratılış nedeni nedir?
  40702 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/05/27
  Sünnet, taşıdığı bir takım olumlu fayda ve eserler nedeniyle İslam gibi bazı dinlerde farz kılınmıştır. Erkeklerin sünnet edilmesinin bazı eser ve faydaları şunlardan ibarettir: Yeni doğmuş ve süt emen çocukların idrar sisteminin iltihaplanmasını önlemek, kansere müptela olmanın önüne geçmek ve AİDS hastalığını önlemek. Bu azanın ...
 • İslama göre sadaka nerelerde kullanılmalı ve seyide sadaka vermek haram mıdır?
  9140 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/04/28
  İslam fıkhına göre insan zekatını (sadakasını) sekiz yerde harcayabilir:1) Fakire (kendisinin ve ailesinin yıllık geçimini sağlayamayan kimseye fakir denir; mesleği, mülkü veya sermayesi olupta yıllık geçimini sağlayan kimse fakir değildir).2) Miskine (durumu fakirden daha kötü olan kimsedir). 3) Masum ...
 • Rüyada bilinçli olma imkânı mevcut mudur? Bazı rüyaların gerçekleşmesinin nedeni nedir?
  10609 Teorik İrfan 2012/02/18
  Bilgelerin görüşüne göre uyku, zahiri duyuların tedricen dış dünyayla ilişkisinin kesildiği, ama batıni duyuların henüz aktif olduğu bir haldir. Uyku anında dış dünyayla uğraşmaktan ve değişik meşguliyetlerden uzaklaşması neticesinde insan nefsi, melekût âlemine odaklanır ve nefis madde âleminden ne kadar çok uzaklaşırsa, nefsin kendi âlemiyle irtibat kurması daha fazla ...

En Çok Okunanlar