Gelişmiş Arama
Ziyaret
9548
Güncellenme Tarihi: 2008/06/22
Soru Özeti
Modern İnkılabi (pop) müzikleri dinlemenin hükmü nedir?
Soru
Acaba inkılabi müzikleri (savaş marşları) dinlemenin bir sakıncasının olmadığını dikkate alarak, modern inkılabi (pop) müzikleri dinlemek haram mıdır?
Kısa Cevap

Bu soruyu cevaplandırmak için öncelikle Taklit Mercilerine başvurup sonra çok kısa bir şekilde müziğin haramlığının hikmetini felsefi olarak inceleyeceğiz.

Hz Ayetullah El Uzma Seyyid Ali Hamenei:

Eğlence toplantılarına uygun her türlü coşturucu/eğlendirici çalgı ve eğlence haramdır.

Hz Ayetullan El Uzma Fazıl Lenkerani:

Eğer müzik eğlence toplantılarında kullanılan türden, coşturucu/eğlendirici ve heyecan uyandırıcı olursa haramdır ve bunun dışında kalan şekillerde sakıncasızdır ve hangi merkezden yayınlandığının bunda bir etkisi yoktur.

Hz Ayetullah El Uzma Behçet:

Müzik coşturucu/eğlendirici olursa, dinlenmesi ve alım satımı haramdır.

Hz Ayetullah El Uzma Safi Gülpeygani:

Toplumun örfünde müzik olarak bilinen her şeyin dinlenmesi, bestelenmesi, öğrenilmesi, öğretilmesi ve müzik aletlerinin satımı haramdır.

Hz Ayetullah El Uzma Mekarim Şirazi:

Eğlence ve fesatla alakalı her türlü ses ve çalgılar haram ve bunların dışında olması durumunda helaldir. Bunun belirlenmesi örf ehlinin geneline göre olur.

Hz Ayetullah El Uzma Tebrizi (r.a):

Eğlence toplantılarıyla alakalı, eğlenceli müzikleri dinlemek caiz değildir ve aynı şekilde bestelenmesi, öğretilmesi ve eğlence müzik aletlerinin alım satımı caiz değildir.

Hz Ayetullah El Uzma Sistani:

Eğer müzik, eğlence toplantılarıyla alakalı değilse haram değildir.[1]

O hal de eğlence toplantılarıyla alakalı coşturucu/eğlendirici çalgı ve müzikler haramdır.

Ancak haram olduğu konu ve somut örneklerinin belirlenmesine gelince, müzik çeşitlerinden biri olan pop müziği, müziğin haram olan örneklerinden midir, yoksa caiz midir konusu mükellefin kendisine aittir; zira müzikle az da olsa aşinalığı olanlar harekete geçirici ve eğlence toplantılarıyla alakalı olup olmadığını ayırt edebilirler.[2]

Bu sebeple, eğer harekete geçiren ve eğlence toplantılarıyla alakalı olan, inkılâp ve savaş marşları dahi olsa, dinlemek aynı şekilde haramdır.

Pop müziği de bu kaidenin dışında değildir ve harekete geçirici ve eğlence toplantılarıyla alaka içermesi durumunda haram ve dinlenmesi de caiz değildir.

Ancak neden harekete geçirici ve eğlence toplantılarıyla alakalı olduğu zaman, haram ve eğer böyle değilse helaldir, meselesine gelince, bu ayrı bir konu olmakla birlikte çok genel olarak şöyle denilebilir: İlahi hükümler, ilahi ilim ve hikmet esasınca ve her hükmün faydası ve zararlarıyla alakalı olarak kanunlaşıp açıklanmıştır ve bunların hikmetlerini Allah Teâlâ’nın dışlında kimse bilemez. Hükümlerin neyle alakalı olduğu ve bazı hikmet ve felsefesi (hakiki sebebi değil) insanların bilgi alanına girebilir.

Bu anlamda müzik içinde şöyle denilebilir; insanı hidayet yolundan, manevi ve fikri yücelikten dengeli ve dingin bir yaşamdan alı koyan, sinirsel ve ruhi rahatsızlıklara, akli eksikliğe, anlık ve yapmacık rahatlığa, şehvetin canlanmasına ve hayatın gerçeğinden uzaklaşılmasına vesile olan konular nehyedilmiştir. Ayrıca hareketli ve heyecanlı müziklerin etkisiyle ve ya eğlence toplantılarıyla alakalı müzikleri dinlemenin tesiriyle bir takım hastalık ve rahatsızlıklar oluşur. Birçok kitap ve makaleler yazılmış ve bunlardan bazıları müziğin ruh ve sinirler üzerindeki etkisi adı altında yayınlanmıştır ki daha fazla bilgilenmek için bunlardan istifade edilebilir. Eğlence ve hareketi içeren toplantıların başka olumsuz etkileri daha vardık ne var ki bunları zikretmek geniş bir fırsatı gerektirir.[1] Bakınız: Mesaili cedid ez didgahı ulema ve meracii taklid, Seyyit Muhsin Mahmudi c 1, s 53,54.

[2] Müziğin haram olmasının delilleri ve felsefesi hakkında daha fazla bilgi edinmek için, müziğin hürmeti ve delilleri konularıyla alakalı 932 inci sorusu: müzik dinlemek, 1595 inci sorusu: yaratılış ve müziğin haram oluşu, 1078 inci sorusu: müziğin haram ve helal olmasının delilleri ve 388 inci sorusuna bakınız.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Ahmet ismi İncil’in neresinde gelmiştir?
  24943 Eski Kelam İlmi 2011/11/12
  Bu konuda dikkat edilmesi gereken önemli nokta şudur: Kur’an, İncil’de İslam Peygamber’inin (s.a.a) müjdeleyici olduğunu söylüyorsa, tahrif edilmiş İncil’i değil, Hz. İsa’nın (a.s) getirdiği incili kastetmektedir. Elbette tahrif edilmiş hali hazırdaki İncil’de de, bu meseleye işaret edilmesi dikkate değer bir konudur.Hz. Mesih (a.s), “Farkilit”ın geleceği müjdesini vermişti. Bu kelime ...
 • Eğer Yüce Allah Peygamber ve kullarına iyyake nabudu ve iyyake nestain demelerini buyurmuşsa, neden “kul” (söyle) kelimesi zikredilmemiştir?
  9276 Tefsir 2011/12/18
  Kuşkusuz Yüce Allah ibadet ve namazlarında istifade etmeleri için bu ayeti kullarına nazil etmiştir. Elbette benzer durumlarda genel olarak “kul” (söyle) ve “kulu” (söyleyiniz) gibi kelimler de cümle başında yer almaktadır. Ama Arap edebiyatını ve tüm dillerdeki mevcut diyalogları incelemeyle, kesin karine ve delillerin bulunması ve onların ...
 • Hadis külliyatında ‘israiliyat’ denilen bir kavram geçmektedir. Ehlibeyt mektebi kaynaklarında İsrailiyat’ın konumu ve itibarını açıklar mısınız?
  3396 2020/09/05
  İslam uleması ‘israiliyat’ kavramını İslami olmayan, özelliklede hicri ilk yüzyıl içerisinde Yahudi ve Hristiyanların İslam dinine sokmaya çalıştıkları inançlar, efsaneler ve hurafelerin tamamı için kullanmaktadır.Bu kelime ilk başta Yahudilerin İslam dinine sokmaya çalıştıkları hadisler için telaffuz edilmekteydi. Ama gerçekte bu kavram biraz daha geniş ...
 • basiret gözüyle Allah-ı görmek, kalp ile Allah-ı müşahede etmekle aynı mıdır?
  13449 Pratik İrfan 2010/12/18
  Hazreti Ali'nin (a.s.) kelamında söz konusu olan basiret gözü ile Allah-ı müşahede etme meselsi kelam ilmince Allah-ı görme meselesiyle ilgili bir konudur. Bu konuyla ilgili hak ve doğru olan görüşe göre kalbi rüyet ve tecelliden farklı olan gözsel rüyet hak Teâlâ hakkında imkânsızdır. Ama Allah ile buluşmak ...
 • Muhammed b. Osman Ömri’nin İmam-ı Zaman’ı (a.c) hac mevsiminde gördüğü iddiası doğru mudur?
  6183 Eski Kelam İlmi 2011/07/21
  Her ne kadar böyle bir iddiada bulunan kimseden kabul edilmesi mümkün olmasa da İmam-ı Zaman’ı (a.s) gıyap döneminde görmek esasen kesin ve makbul bir husustur. Hz. Hüccet’in (a.s) ikinci naibi halk ile İmam arasında irtibatı sağlayan vasıta olması nedeniyle, kuşkusuz küçük gıyap döneminde bu görüşme ...
 • Ayakların üstünü mesetme konusunu hadisler ile ispatlayınız?
  7591 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/07/21
  “Vesailu’ş - Ş,a” gibi Şia’nın Muteber Kitaplarında İmamlardan (a.s.) nakledilmiş olan hadislere baktığımızda abdest alınırken başın ön kısmının ve ayakların üstünün Mes edilmesinin vacip olduğunu görürüz. Keza hadislerden istifade ediliyor ki ayaklar Mes edilirken sağ ve sol sırasını dikkate alarak ayakların parmaklarından başlayarak ayaklarda var olan çıkıntıya ...
 • Acaba fakihler Cuma namazının seçmeli farz olduğu konusunda görüş birliğine ulaşmışlar mıdır?
  3294 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2018/11/11
  Cuma namazı, masum imamın fiziki huzurunun olduğu, diğer şartların imkânı ve takiye gerektirecek bir durum olmadığı taktirde hükmü aşikardır. (Yani farzdır) Gaybet döneminde çeşitli hükümler Cuma namazı hakkında beyan edilmiştir. Bu görüşlerden en meşhur olanının “Cuma namazı seçmeli farz” olduğu söylenebilir. Hatta bazı fakihler Cuma namazının seçmeli ...
 • Mersiye okuyucuların her yıl mersiyelerine ekledikleri yeni şeylerin sakıncası yok mudur?
  8088 تاريخ بزرگان 2009/01/29
  Aşura kıyamı ve Kerbela tarihinin iki sayfası vardır: Biri yiğitlik ve iftiharla dolu nurlu ve beyaz bir sayfa, diğeri benzersiz veya eşine az rastlanır bir cinayetin işlendiği bir facia oluşu. Bu yüzden Kerbela’da meydana gelen musibetleri imkansız ve akla aykırı olarak algılamamak gerekir. ...
 • Ehl-i beyt’i neden birkaç kişide sınırlıyorsunuz?
  6913 Eski Kelam İlmi 2008/02/18
  Ehl-i Beyt’in on dört masumlarda sınırlandırılması, beşeri bir sınırlandırma değildir. Tathir ayetinden ve Peygamber (s.a.a.)’den gelen rivayetlerden anlaşılan bir sınırlamadır.Bu iddianın ispatlanması için birçok rivayet delil olarak getirilebilir.1) Kuran-ı Kerim, Peygamber (s.a.a)’e Arapça olarak indirilen ilahi bir kelamdır. Allah’ın ...
 • Kimler İmam-ı Zaman (a.c.f) ile irtibat halindedirler?
  12383 Eski Kelam İlmi 2012/10/24
  İmam-ı Zaman (a.c.f) ile irtibat halinde olmanın teorik temelleri ve bunun değişik türleri kendi yerinde incelenmelidir. Bununla birlikte Şia ulemasının bazı muteber kitaplarında Mukaddes-i Erdebili, Seyit Bahru’l-Ulum, Seyit b. Tavus ve başka birçok büyük şahsiyetin görüşmeleri belirtilmiştir. Aynı şekilde birçok birey de İmam-ı Zaman (a.c.f) ile özel ...

En Çok Okunanlar