Gelişmiş Arama
Ziyaret
10373
Güncellenme Tarihi: 2011/10/30
Soru Özeti
Haram yoluyla meydana gelmiş cenabetin teri temiz midir?
Soru
Ayetullah Mekarim Şirazi’nin haram yoluyla meydana gelmiş cenabetin teri hakkında görüşü nedir? 1. Temiz midir? Cünüp olma esnasında el ve ayak terinin bulaştığı çanta kolu, cep telefonu ve ayakkabı gibi eşyaların temizlenmesi gerekir mi? 2. Değişik tahrik edici rüyalar görme neticesinde meydana gelen cenabetin eserleri şerî, ruhsal ve psikolojik açıdan mastürbasyonun eserleri gibi midir?
Kısa Cevap

Ayetullah Mekarim Şirazi’nin görüşüne göre haram yoluyla meydana gelen cenabetin teri temizdir. Lakin namaz için elbiseyi değiştirmek gerekir. Ama guslün ardından (müstehap ihtiyat gereği) tüm beden bir defa yıkanmalıdır. Mastürbasyondan hâsıl olan cenabetin eserleri ile uyurken hâsıl olan cenabetin eseri arasında fark vardır; çünkü mastürbasyon haram ve günahtır, ama uyurken cünüp olmak ise günah ve haram değildir. Haram bir amelin şerî ve ruhsal eseri ile haram olmayan bir amelin eseri arasında fark vardır.

Ayrıntılı Cevap

Bu soru birkaç bölümden teşkil olmaktadır:

1. Ayetullah Mekarim Şirazi’nin haram yoluyla meydana gelmiş cenabetin teri hakkında görüşü nedir?

2. Bir şeyle temas sağlanır ve ona ıslaklık sirayet ederse, o şey de temizlenmeli midir?

3. Şehvanî rüyalar görme neticesinde hâsıl olan cenabet ile mastürbasyondan hâsıl olan cenabet arasında ne gibi bir fark vardır?

Bu soruların yanıtı sırasıyla açıklanacaktır:

1. Ayetullah Mekarim Şirazi’nin haram yoluyla meydana gelen cenabetin teri hakkında kendi ilmihalinde yer alan fetvası şudur: “Zina veya kulampara veyahut mastürbasyon gibi haram yollarla cünüp olan kimsenin teri necis değildir. Ama kendisinin beden veya elbisesi terli olduğu müddetçe, farz ihtiyat gereği onunla namaz kılmaması gerekir. Müstehap ihtiyat gereği, haram yoluyla meydana gelmiş cenabetin terinden sakınılmalı ve bu ihtiyata riayet etmek amacıyla yıkanırken bedenin terlememesi için mülayim bir suyla gusül alınmalıdır. Bu az suyla gusül alması durumunda geçerlidir ve eğer çok su ve benzeriyle gusül alması durumunda ise sakıncasızıdır. Ama gusülden sonra (müstehap ihtiyat gereği) tüm beden bir defa yıkanmalıdır. [1]  

2. Cünüp olmuş şahsın teriyle ıslanmış eşyalar necis değildir ve onları yıkamaya gerek yoktur. Ama bu elbiseler ile namaz kılınmaz. [2]  

3. Sağlıklı beden taşıyan genç kız ve oğlanlar uyurken cünüp ve deyim yerindeyse ihtilam olurlar. Uyurken cünüp olmak tabii bir husustur ve evli erkek ve kadınlar için de bu vuku bulabilir. Bu durum bazen bir ameli yapmayla birliktedir; yani insan rüyada biriyle yattığını ve onunla bir amel işlediğini görür ve bazen de bu amel gerçekleşmeksizin vuku bulur. Her iki durum da İslam açısından günah değildir; zira aziz Allah uykuda olan fertten yükümlülük istemez ve onu uyurken yaptığı işlerden dolayı cezalandırmaz. [3] Her halükarda cenabet olduktan sonra kendisine gusül abdesti almak farz olur. [4] Mastürbasyon (insanın kendini tatmin etmesi), ardından acı verici bir azabı getirecek bir haram ve günahtır [5] ve doktorların ve uzman psikologların görüşüne göre bedensel ve ruhsal olarak birçok tahrip edici eserleri vardır. İki bölümde bu tahriplerin bazılarına işaret ediyoruz.

1. Bedensel Zararlar: Bu tabii olmayan amel beş duyu organıyla yakın bir ilişki içinde olması açısından, birinci derecede göz ve kulağı etkiler; yani gözü zayıflatır ve duyma duyusunu da dikkate değer bir ölçüde faaliyetten alıkoyar. Sürmesi durumunda bu amel baş dönmesine ve kulakta anormal seslerin duyulmasına neden olur. Bedensel güçlerin zayıflaması, bedendeki kanın azalması, rengin solması, zayıflık, tahammülün azalması, iştahsızlık ve diğer birçok bedensel tehlikeli hastalıklar mastürbasyonun neticelerindendir.

2. Ruhsal Ve Psikolojik Zararlar: Istırap ve içlenme mastürbasyona müptela olmuş şahsı sürekli rahatsız eden hususlardandır. Karmaşık fikirler ve düşünsel ikircik her zaman bu tür bireyleri kuşatır. Depresyon, duyarsız olmak, mutsuzluk, inziva, ahlaksızlık, saldırganlık, tahsil ve okumaya meyilli olmamak, yaratıcılığın yok olması, yeteneklerin bastırılması, irade zayıflığı, günah işleme duygusu ve başka birçok tehlikeli hasar bu hastalığın neticelerindendir. Daha fazla bilgi edinmek için 10010. yanıta (site: 9972) ve Civanan Çıra… gibi ilgili kitaplara müracaat edebilirsiniz. [6]  [1] Mekarim Şirazi, Tevzihü’l-Mesail-i Meraci’, c. 1, s. 90, mesele. 116.

[2] a.g.e. s. 91.

[3] Şeyh Saduk, Hisal, Tercüme-i Fehri, c.. 2, s. 417, Camia-i Müderrisin, Kum, 1362 ş.

[4] Danışcu, Cıvanan Çıra, s. 132, Peyam-i İslam, Kum, 1368 ş.

[5] Şeyh Saduk, Hisal, c. 1, s. 120, İntişarat-ı İlmiye-i İslamiye, çap-ı evvel, Tahran.

[6] Danışcu, Cıvanan Çıra, s. 69, Peyam-i İslam, Kum, 1368 ş.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Ehl-i kitap özellikle Hıristiyanlar pak mıdırlar?
  4898 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/07/31
   Ayetullah Mehdi Hadevi Tahrani'nin konuyla ilgili görüşü şöyledir: Kitap ehli paktırlar, kendisine Yahudi veya Hıristiyan denilen herkesin durumu aynıdır, teslise inansa bile. Nitekim günümüzdeki Hıristiyanlığın çoğu böyle bir inanca sahiptirler.[1] Bu konuda istifade edilebilecek kitaplardan bazıları şöyledir: Hoi, Seyyid Ebu'l-Kasım, ...
 • Okuyucusu kadın olan müzik, insana zindelik kazandırmak amacıyla da dinlense hükmü nedir?
  5089 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/04/28
  Yabancı müzik gına ve haram türden olursa onu dinlemek caiz değildir. Haram müzik, eğlence meclislerinde yani günah işlenen meclislerde dinlenen müziktir. Fakihlere göre bu tür müzikleri dinlemek ister kadın sesiyle olsun ister erkek sesiyle, ister canlı olsun ister kasetten, ister başka şekillerde mutlak olarak haramdır. Günlük işlerde insanı ...
 • İslam, ekonomi, pratik, eğlenmek ve İran kültürü ile bağdaşan uygun bir evlilik düğünü örneği nedir?
  5652 Pratik Ahlak 2011/04/12
  İslam insanî ve İslamî değerlerden biri sayılan evlilik hususuna çok önem vermiştir. Aynı şekilde merasim düzenlemeyi ve evlilik yemeği vermeyi müstehap ve güzel saymıştır. İslam’ın ölçüsü, bu merasimlerin günaha bulaşarak düzenlenmemesi ve savurganlık ve israf yapılmamasıdır. ...
 • Senetleri sahih olan Mütevatir-i Lafzi, Mütevatir-i Manevi ve Mütevatir-i İcmali hadis çeşitlerinin kuralı nedir?
  14045 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü) 2011/03/03
  Şii alimleri, bir haberin her tabakasında ki senet silsilesinde ravilerin sayısı ilime neden olacak ve rivayetin Masum’un (a.s) söylediğine yakin haddine ulaştıracak habere mütevatir hadis demekteler. Her tabakada yerine göre kişilerin sayısını farklı saymış ve ravilerin sayısı hakkında belli bir sayı belirtmemişlerdir. Onlara göre ölçü sözün Masumdan çıktığını ...
 • Allah’ı görme hakkında Şia’nın görüşü nedir ve bu hususta Ehlisünnetin görüşünü inceler misiniz?
  9909 پروردگار. نامها و ویژگی ها 2012/08/21
  Ehlisünnetin birçok âlimi eğer bu dünyada Allah görülmezse onun kıyamette görüleceğine inanır! Onlardan bazıları bu hususta şöyle demiştir: Bu Ehlisünnet ve hadis âlimlerinin inancıdır. Bazıları da Hz. Musa (a.s) ve İsrail oğulları tarafından Allah’ı görme hadisesi hakkında şöyle demiştir: Bu olay Allah’ı görmenin imkânsızlığına delalet etmez, sadece ...
 • Hayvana dönüşme nasıl olmaktadır ve şuan yeryüzünde bulunan hayvanlar, hayvana dönüşmüş olan insanlar mıdır?
  23862 Tefsir 2009/05/17
  “Mesh” sözlükte, bir şekilden daha kötü bir şekle dönüşme anlamına gelmektedir; Kuran ve hadis teriminde ise, bazı günahkâr (bazı özel günahlara sahip) kimselere ve ümmetlere nazil olan bir çeşit azaptır.Mesh olan insanlar hayvan (maymun, domuz vb.) şeklindedirler; yani işlemiş olduğu günahın hayvansal şeklini bu dünyada onun insanî şeklinin üzerine ...
 • Nasıl irabın olmamasına rağmen Kur’an tahriften uzak kalmıştır?
  7376 Kur’anî İlimler 2010/07/24
  Peygamber (s.a.a) döneminde Arapça dilini oluşturan harfler noktalama işaretini ayrıca her hangi nişane ve alametleri de taşımamaktaydı. Doğal olarak Kur’an da bu şekilde yazılmıştı ve iraba sahip değildi. Buna rağmen daha İslam dininin ilk döneminden itibaren Müslümanlar Kur’an’ı Kerim’i hıfz etmiştiler ve ...
 • Hangi imamın başka imamlardan farklı kendine özgü özellikleri vardır?
  6668 Masumların Siresi 2012/03/04
  Dini öğretilerimize göre Masum İmamların varlıkları iki yönlüdür. Biri nurani varlıkları, diğeri maddi varlıklarıdır. Nur varlıkları açısından onların hepsinin nuru birdir. Ama maddi ve cismi varlıkları açısından zaman ve mekan şartlarına göre her birinin kendine has özellikleri vardır. Örneğin İmam Ali cesarette ve hitapta, İmam Hüseyin cihad ve ...
 • Dünyevi ihtiyaçları karşılamak için Goldquest (Quest.net) faaliyetlerine katılmak haram mıdır?
  6248 Ahlak 2011/07/14
  1- Böyle şirketlerin faaliyetlerine katılmak halkımızın ekonomisine zarar verdiği için İslam cumhuriyetinin yargısı tarafından yasaklanmış ve bütün taklit merciileri de birçok şer’i sakıncaları olduğundan onlara katılıp ortak olmanın haram olduğu yönünde fetva vermişlerdir. Bizlerde bu ülkede yaşadığımızdan dünyevi ihtiyaçlarımızı karşılamak kastıyla da olsa bu ...
 • İnsan hem dünya ve hem ahirette refah ve huzurda içinde olabilir mi?
  12415 Eski Kelam İlmi 2011/04/12
  Bu dünya özel mahiyeti ve ontolojik mertebesi nedeniyle mutluluk ve mutsuzluğu, üzüntü ve sevinci ve zorluk ve rahatlığı kendi içinde katışık halde bulunduran bir takım yasa ve kanunlara sahiptir. Hiçbir zaman refah, huzur ve mutluluk mutlak bir şekilde burda bulunmaz. İnsanın dünyada taşıdığı bazı zorluklar, mümin ...

En Çok Okunanlar