Gelişmiş Arama
Ziyaret
2852
Güncellenme Tarihi: 2015/04/03
Soru Özeti
Acaba şahit olmadan nikah akti okunabilir mi?
Soru
Acaba daimi veya geçici nikah akti şahit olmadan insanın kendisi ve sevdiği kız birlikte okuyabilir mi?
Kısa Cevap
 İslam dinine göre evlilik yuva kurmak için gerçekleştirilen doğal, sosyal ve kutsal bir anlaşmadır. Bu birlikteliğin birçok sonucu ve eseri bulunmaktadır. Ezcümle cinsel ihtiyaçların karşılanması, neslin devamı, çocuk sahibi olmak, insanın kemale ulaşması, huzur, dinginlik, iffet ve hayanın korunması, duygusal bağların ve muhabbetin güçlendirilmesi gibi. Bu kutsal birliktelik ancak Allah Teala’nın kararlaştırdığı kanunlar, kriterler ve şartlar esasınca mümkündür.[1]
Kız babasının bu evliliğe rızayetin olması ve ilmi hallerde geçen diğer şartların taşınması halinde nikah akdi okunmalıdır. Kadın ve erkeğin bu evliliğe razı olması yeterli değildir. Şeriatin belirleği has sözcüklerden oluşan nikah akdinin okunması gerekmektedir. Vacip ihtiyat gereği nikah akdi sahih arapca ile okunmalıdır. Eğer kadın ve erkek nikah akdini sahih arapca ile okuyamıyorlarsa herhangi bir dilde bu özel sözcüklerin anlamını karşılayan sözcüklerle nikah akdini okuyabilirler. Bu durumda vekil tutmaları gerekli değildir. Ama kesinlikle "زوّجت" و "قبلت" “kendimi eş karar kıldım” “kabul ettim” anlamı anlaşılmalıdır[2].[3]
Yukarı ifade edilenlere binaen ilmi hallerde zikredilen bütün şartların bulunması durumunda bir erkek ve kadın hatta şahit olmasa dahi nikah akdini okuyarak evlenebilirler.[4]
Bu soruya Ayetullah Mehdi Hadevi Tahrani’nin vermiş olduğu cevap şu şekildedir:
 1. Daimi ve gecici evlilikte şahit şart değildir.
 2. Daimi ve gecici evlilikte erkeğin baba izni şart değildir.
 3. Evlilikte kızın baba izni kız yetkin ve reşide[5] ise şart değildir.  Ama kızın ergin ve yetkin olmaması halinde baba izni şarttır. Elbette ergin ve yetkin kız bakireyse sünnet ihtiyat baba izni olması yönündedir.
 4. Evlenirken kız veya erkeğin anne babasını üzmek ve eziyet etmek haramdır. Fetva sitesi link
Bu konuda daha fazla bilgi için aşağıdaki linklere müracaat edebilirsiniz:
 1. Geçici nikah nikah akdinin Arapça oluşu, 1098, site: 1150.
 2. Nikah kıyarken baba izni şartı, 3038, site: 3285.
 3. Kızın ailesinin haberi olmadan nikah kıymak, 3288, site: 3561.
 4. Kızın babasının haberi olmadan nikah kıymak, 6039, site: 6202.
 5. Nikah akdinin felsefesi, 1445, site: 1469.
 

[1] 1445 nolu dizin’den iktibas edilmiştir. Site:1469.
[2] Açıklanan görüş İmam Humeyni’ye aittir. Diğer taklit mercilerin fetvalarını öğrenmek için müracaat ediniz: tevzuh’ul-mesaili meraci, 2.c, 449-460, tehrir’ul-vesile, 2.c, 701-707 ve 734-736.
[3] 1098 nolu dizinden iktibas edilmiştir. Site: 1150.
[4] Ayetullah Vahid, minhac’us-salihin, 3.c, 1229.m; Ayetullah Behçet, tevzuh’ul-mesail, 1887.m; Ayetullah Sistani, minhac’us-salihin, 2.c, En’nikah, 3.m; Ayetullah Tebrizi, minhac’us-salihin, 2.c, 1229.m; İmam Humeyni, Ayetulllah Nuri, Ayetullah Mekarim ve Ayetullah Fazıl, Et’teligetu ele el’urve, en’nikah, 5.m; Ayetullah Safi, hidaye’tul-ibad, 2.c, en’nikah, 5.m; Ayetullah Hamaney, Ecvebe’tul-istiftaat,22.m.
[5] Yetkin ve reşide’den kasıt aklen ve zihnen kendi hayrına olana kanaat getireblecek fiziksel ve ruhsal olgunluğa ermiş kıza denir.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Evlatlarımızın ibadetlere ilgi duymasını nasıl takviye edebiliriz?
  6650 Pratik Ahlak 2010/08/22
  Dinsel farzları yerine getirmeye yöneltmek ve teşvik etmek için ilk önce bireylerin düşünsel altyapılarını incelemek ve onları ıslah ve takviye etmeye çalışmak gerekir. Bireyin Allah, varlık âlemi, insan, ahret vb. konulardaki görüş ve inancı onun iman, farzları yerine getirmeye bağlılık, davranış ve hareketlerine yönelik direkt bir ...
 • Eğer Peygamber Efendimizin (s.a.a) vasisi başlangıçtan beri belliydiyse, niçin Peygamber Efendimiz (s.a.a) vasilik konusunu davetini kabul etmeğe bağlı kıldı?
  7707 Eski Kelam İlmi 2007/11/18
  Şia’ya göre, imamet, yüce Allah tarafından verilen bir makamdır ve sadece Peygamber vasıtasıyla insanlara ulaştırılır. Çünkü imam, masumluk makamını taşımalıdır. Yalnızca Allah ve Peygamber kimin masumluk makamını taşıdığını ve yüce vilayet ve imamet makamına liyakatli olduğunu bilir. Ama görünürde o makamın daveti kabul etmeye bağlı kılınmasının sebepleri vardır. Onlardan bazıları ...
 • Ehl-i Sünnetin Şia olabilmesi için nasıl bir akideye sahip olmaları gerekir?
  13231 Eski Kelam İlmi 2010/05/04
  Şia ile Ehl-i Sünnet, itikat ve dinin füru’unda müşterek yönleri çok olan mezheplerdendir. Bazı yönlerden ise farklılıklar vardır. Şia ile Ehl-i Sünnet’in arasındaki asıl fark Resulullah’ın (s.a.a) Ehl-i Beyt’inin (a.s) velayet ve imamet meselesine bakış açıları ve inançlarıdır. Ehl-i Sünnet’in Şia olabilmesi için Resul-ü ...
 • 1- Kaldırılması mümkün olmayan bir engel elin üzerinde olduğu durumda acaba cebire abdesti mi alınması gerekir? 2- Zikredilen farz gereğince normal abdest niyetiyle abdest alınırsa abdesti sahih midir?
  5091 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/08/30
  Birinci soru hakkında fıkıhçıkların fetvası farklıdır. Ki bu fetvalar aşağıda zikrediliyor: 1-   Böyle bir kimse cebire hakkında zikredilen düstura amel etmeli.[1] İhtiyati vacip gereğince eğer teyemmüm edilecek yerin ...
 • Eğer birisi oruçluyken eşiyle oynaşır ve bedeni gevşer ama meni gelmez ise görevi nedir? Eğer meni gelirse görevi nedir?
  6129 Cünüpte Şüphe Etmek 2018/12/08
  Meni bedeninizden dışarı çıkmadığı sürece cenabet olmazsınız ve gusül size farz olmaz. Taklit Mercilerin bu konuda fetvaları şöyle: “Eğer meni mecrasından hareket eder ama dışarı çıkmaz ise veya insan dışarı çıkıp çıkmadığından şüphe duyarsa gusül almak vacip olmaz.”[1] Buna göre cenabet olmadığı için orucu ...
 • Namahrem ile tokalaşmak hakkında İslam’ın görüşü nedir?
  16744 Pratik Ahlak 2012/06/14
  Karşı cinsten biriyle tokalaşmak birçok birey için şehvetin tahrik olmasına neden olmayabilir, ama böyle bir sınırlı irtibat ile tahrik olabilecek fertler de mevcuttur. Hatta birinci grup arasında da kendilerini samimi gösterip meşru olmayan ilişkiler için altyapı hazırlamaya çalışan şahısların olması da muhtemeldir. Bu esas uyarınca toplumsal yaşamda ...
 • İslam devletinde medeni kurumların yeri nedir?
  6875 Düzenler 2010/12/04
  Toplumda halk kitleleriyle devlet arasındaki kuruluşlara medeni kurumlar denir. Köy ve şehirlerdeki kooperatifler, dernekler, spor kulüpleri ve birlikler (okul-aile birliği gibi) vb. medeni kurumlara örnek teşkil etmektedirler. Medeni kurumların varlığı halkçı düzenlerin temel özelliklerinden biridir. Bir işi ve mesleği olan herkes bu kurumlara üye olabilirler. Medeni kurumlar, toplumsal ...
 • Domuz enzimli cips yemek caiz midir?
  6908 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/11/08
  Büyük taklit mercileri yukarıdaki soruyu şöyle yanıt vermişlerdir:Hz. Ayetullah Uzma Hamaney (ömrü uzun olsun):Sorudaki varsayımda caiz değildir.Hz. Ayetullah Uzma Mekarim Şirazi (ömrü uzun olsun):Caiz değildir.
 • İbn-i Meysem Bahrani’nin kişiliği ve yaşamı hakkında bilgi verebilir misiniz?
  7164 تألیفات شیعی 2013/04/23
  HK. 697-699’da vefat eden ve İbn-i Meysem diye meşhur olan Kemaleddin Meysem b. Ali b. Meysem Bahrani, 7. yüzyılın başlarında Bahreyn’de dünyaya gelmiştir. İlim ve fakihliğin beşiğinde, köklü ve meşhur bir ailede yetişmiştir. İlim tahsiline kendi ülkesinde başladı. Sonra daha yüksek tahsil için Bağdat’a gitti. İbn-i Meysem ...
 • Hz. Müslim kimdi?
  17921 Büyük Şahsiyetlerin Siresi 2010/12/22
  Akil’in oğlu olan Müslim üç imam (müminlerin önderi Ali, İmam Hasan, İmam Hüseyin (a.s) ) ile aynı asırda olup onları yakından görmüş, İmam Hüseyin’in (a.s) imameti zamanında imamının hedefleri için canını feda etmiş ve Übeydullah b. Ziyad emriyle şahadete ulaşmıştır. O bu zamanda İmam Hüseyin’in (a.s) ...

En Çok Okunanlar