Gelişmiş Arama
Ziyaret
2990
Güncellenme Tarihi: 2015/04/03
Soru Özeti
Acaba şahit olmadan nikah akti okunabilir mi?
Soru
Acaba daimi veya geçici nikah akti şahit olmadan insanın kendisi ve sevdiği kız birlikte okuyabilir mi?
Kısa Cevap
 İslam dinine göre evlilik yuva kurmak için gerçekleştirilen doğal, sosyal ve kutsal bir anlaşmadır. Bu birlikteliğin birçok sonucu ve eseri bulunmaktadır. Ezcümle cinsel ihtiyaçların karşılanması, neslin devamı, çocuk sahibi olmak, insanın kemale ulaşması, huzur, dinginlik, iffet ve hayanın korunması, duygusal bağların ve muhabbetin güçlendirilmesi gibi. Bu kutsal birliktelik ancak Allah Teala’nın kararlaştırdığı kanunlar, kriterler ve şartlar esasınca mümkündür.[1]
Kız babasının bu evliliğe rızayetin olması ve ilmi hallerde geçen diğer şartların taşınması halinde nikah akdi okunmalıdır. Kadın ve erkeğin bu evliliğe razı olması yeterli değildir. Şeriatin belirleği has sözcüklerden oluşan nikah akdinin okunması gerekmektedir. Vacip ihtiyat gereği nikah akdi sahih arapca ile okunmalıdır. Eğer kadın ve erkek nikah akdini sahih arapca ile okuyamıyorlarsa herhangi bir dilde bu özel sözcüklerin anlamını karşılayan sözcüklerle nikah akdini okuyabilirler. Bu durumda vekil tutmaları gerekli değildir. Ama kesinlikle "زوّجت" و "قبلت" “kendimi eş karar kıldım” “kabul ettim” anlamı anlaşılmalıdır[2].[3]
Yukarı ifade edilenlere binaen ilmi hallerde zikredilen bütün şartların bulunması durumunda bir erkek ve kadın hatta şahit olmasa dahi nikah akdini okuyarak evlenebilirler.[4]
Bu soruya Ayetullah Mehdi Hadevi Tahrani’nin vermiş olduğu cevap şu şekildedir:
 1. Daimi ve gecici evlilikte şahit şart değildir.
 2. Daimi ve gecici evlilikte erkeğin baba izni şart değildir.
 3. Evlilikte kızın baba izni kız yetkin ve reşide[5] ise şart değildir.  Ama kızın ergin ve yetkin olmaması halinde baba izni şarttır. Elbette ergin ve yetkin kız bakireyse sünnet ihtiyat baba izni olması yönündedir.
 4. Evlenirken kız veya erkeğin anne babasını üzmek ve eziyet etmek haramdır. Fetva sitesi link
Bu konuda daha fazla bilgi için aşağıdaki linklere müracaat edebilirsiniz:
 1. Geçici nikah nikah akdinin Arapça oluşu, 1098, site: 1150.
 2. Nikah kıyarken baba izni şartı, 3038, site: 3285.
 3. Kızın ailesinin haberi olmadan nikah kıymak, 3288, site: 3561.
 4. Kızın babasının haberi olmadan nikah kıymak, 6039, site: 6202.
 5. Nikah akdinin felsefesi, 1445, site: 1469.
 

[1] 1445 nolu dizin’den iktibas edilmiştir. Site:1469.
[2] Açıklanan görüş İmam Humeyni’ye aittir. Diğer taklit mercilerin fetvalarını öğrenmek için müracaat ediniz: tevzuh’ul-mesaili meraci, 2.c, 449-460, tehrir’ul-vesile, 2.c, 701-707 ve 734-736.
[3] 1098 nolu dizinden iktibas edilmiştir. Site: 1150.
[4] Ayetullah Vahid, minhac’us-salihin, 3.c, 1229.m; Ayetullah Behçet, tevzuh’ul-mesail, 1887.m; Ayetullah Sistani, minhac’us-salihin, 2.c, En’nikah, 3.m; Ayetullah Tebrizi, minhac’us-salihin, 2.c, 1229.m; İmam Humeyni, Ayetulllah Nuri, Ayetullah Mekarim ve Ayetullah Fazıl, Et’teligetu ele el’urve, en’nikah, 5.m; Ayetullah Safi, hidaye’tul-ibad, 2.c, en’nikah, 5.m; Ayetullah Hamaney, Ecvebe’tul-istiftaat,22.m.
[5] Yetkin ve reşide’den kasıt aklen ve zihnen kendi hayrına olana kanaat getireblecek fiziksel ve ruhsal olgunluğa ermiş kıza denir.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Ahit duası senet ve metin olarak teyit edilir özellikte midir?
  10760 Varie 2013/08/13
  Gıyap döneminde okunan ve derin bir içeriği bulunan dualardan birisi Ahit Duasıdır. Bu duayı Allame Meclisi Biharu’l-Envar’da üç bölümde aktarmış ve bunun iki bölümünün senedini de belirtmiştir. Her ne kadar Ahit Duasının çoğu ravileri Şia’nın büyük şahsiyetleri ve fakihlerinden sayılsa da onlar arasında açık bir duruma sahip ...
 • Kehf suresinin Muhtevası ve okumasının fazileti nedir?
  54145 Tefsir 2012/04/19
  Kehf suresi kuranı kerimin diğer sureleri gibi faziletlere ve birçok nitelik ve özelliklere haizdir. Bu yücelik ve faziletler peygamberden (s.a.a.) ve İmamlardan (a.s.) nakledilen birçok rivayetlerde beyan edilmiştir. Peygamberden (s.a.a.) nakledilen bir rivayette şöyle denilmektedir: Bu sure nazil olduğunda yetmiş bin melek onunla birlikte imiştir. Her kim ...
 • acaba Bedir ve Tebük savaşlarında peygamber (s.a.a) evlayı mı terk etti ya maslahatı mı?
  6962 Eski Kelam İlmi 2010/11/08
  Bir grup Müslüman düşünürlerin inancına göre her hangi bir konuyla alakalı gerçekleşen bir olay hakkında peygambere (s.a.a) vahiy gelmemişse, hz. Resul (s.a.a) o olay hakkında karar alıyordu. Elbette Onun (s.a.a) aldığı karar evlaya veya maslahata ters gelebilirdi. Bu iki olaya bağlı olarak ...
 • Bir Müslüman’ın başlangıçta ve ilk olarak taşıması gereken inançlar nelerdir?
  9450 Yeni Kelam İlmi 2013/08/13
  Her insan iki şehadeti yani “Eşhedu en la İlahe İllalllah ve Eşhedu enne Muhammeden Resulullah” cümlesini söylemekle gerçek bir Müslüman sayılır ve Müslümanlık hükümleri ona tatbik edilir. Böyle bir insanın bedeni temiz olur, çocukları da temiz sayılır, Müslüman bir kadınla evlenmesi ve Müslümanlar ile muamele yapması mubah ...
 • İçki veya domuz eti sunan lokantalarda veya İsrail’e yardım eden kurumlarda çalışmak haram mıdır?
  10524 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2009/06/06
  Ayetullah Uzma Hameni domuz eti konservesi yapan bir işyerinde veya gece kulüplerinde ve fesat yerlerinde çalışmanın hükmü hususundaki bir soruya şöyle cevap vermiştir:“Domuz eti, içki satmak ve kabare, kumar, fuhuş, içki merkezleri vb. yerlerde çalışmak caiz değildir ve bu yollarla elde ...
 • Allah, taklit üzere Müslüman olmayı kabul eder mi?
  7302 Eski Kelam İlmi 2009/08/25
  Ahirette inancımız hakkında sorulan soruya “Atalarımızı taklit edip onları körü körüne takip ettik” demekten başka bir cevabımız yoksa bu cevap geçerli olmaz. Çünkü böyle bir durum insanın fıtrat ve yaratışına da aykırıdır. İnanç, ilim ve yakin üzerine olmalıdır. Elbette bu ilim ve yakini insan bir bilenin ...
 • Ehlisünnetin görüşünde beyan edilen Ehlibeyt kimlerdir?
  11719 اهل بیت و ذوی القربی 2012/07/25
  “Ehlibeyt” kelimesi iki defa Kur’an-ı Kerim’de zikrolunmuştur.[1] İlki Hz İbrahim’in (a.s) ailesi hakkında ve diğer ayet ise konumuz olan Ahzab suresinin 33. ayetinde. Bu ayetin sonunda, Allah-u Teala iradesinin Ehlibeyt’in tathiri olduğundan haber vermektedir. Tarih boyunca bu ayet farklı yönlerden İslami ilimler bilginlerinin araştırma ...
 • Acaba irfan bağlamında Nehcü’l Belağa’da numuneler mevcut mudur?
  6451 دین و عرفان 2012/07/21
  İrfan, imamların nazarında pratik ve teorik irfan olmak üzere iki kısma ayrılmamaktadır ve onların sire ve lisanlarında pratik irfan teorik irfandan ayrı değildir; zira onlar pratik irfanla hakikatlerin tanımını elde ettiler ve sonra elde etikleri hakikatlerin tanımını kelam kalıbına dökerek insanlara sundular. Ayriyeten irfanın teorik ve pratik ...
 • Ölünün üçünde, yedisinde ve kırkında merhum için taziye meclisi düzenlemek nebevi bir sünnet midir yoksa bidat mı?
  3602 Pratik Ahlak 2019/08/06
  Merhum olmuş bir müslümanın arkasından üçünde, yedisinde ve ... taziye meclisi düzenlemekte gaye bir zamanlar aramızda bulunan fakat şimdi ahret yurduna göç etmiş şahısları anmak ve yad etmektdir. Böylesi taziye meclislerinin düzenlenme sebebi matem sahiplerine başsağlığı dilemenin ve hemdert olmanın yanı sıra kariler, meddahlar ve konuşmacılar tarafından ...
 • Tanrıyı inkâr etmenin nedeni O’nu ispat eden delillerin yetersizliğinden mi kaynaklanır?
  6056 İslam Felsefesi 2012/03/12
  İlahi peygamberlerin tüm hikmet ve kesin burhanlara rağmen yine de kendi zamanlarındaki kâfirlerin inkârına maruz kalması, inkârcıların inadının göstergesidir; çünkü onlar hakkı tasdik etmek istememektedir. Yeterli delillerin sunulmaması veya inkârcıların delillerin tümüyle reddedilmemesi diye bir şey söz konusu değildir. ...

En Çok Okunanlar