Gelişmiş Arama
Ziyaret
6405
Güncellenme Tarihi: 2012/04/15
Soru Özeti
Allah’ı tanıma konusunu mahalledeki gençler topluluğuna nasıl açıklayabiliriz?
Soru
Allah’ı tanıma konusunu mahalledeki gençler topluluğuna nasıl açıklayabiliriz?
Kısa Cevap

İnançsal konular silsilesinde Allah’ı tanıma konusu en hassas konulardan olup birçok hususu içermektedir. Siz bu meseleleri tebliğ ederken ve açıklarken iki hususa riayet etmelisiniz:

Birincisi, uygun ve mantıki konuları seçmelisiniz.

İkincisi, muhatapların ruh hali ve ilmi düzeyine tam olarak riayet etmelisiniz.

Birinci konuda aşağıdaki meseleleri göz önünde bulundurmalısınız:

1. Gençlere rahat bir şekilde açıklamanız için Allah’ı tanımayla ilgili daha çok genelliği bulunan konuları seçmelisiniz.

2. Allah’ı tanımayla ilgili girift konulara girmekten kaçınmalısınız.

3. İlgili konuları uygun, mantıki bir düzen içinde dile getirmeli ve demagoji ve iphamlı sözlerden sakınmalısınız.

4. Allah’ı tanımayla ilgili konuları birbirinden ayırarak açıklayın ve sade yöntemler ve değişik örneklerden istifade edin.

Bu bahislerde gençlerin fıtri olarak Allah’a eğilim taşımalarından yararlanın.

5. Bu konuların anlaşılması için gençlere düşünmeleri ve netice almaları için yeterli bir vakit verin.

6. Konuları açıklayarak ve sınıflandırarak dile getiren kitaplardan yararlanın.

İkinci bölümde ise aşağıdaki hususlara dikkat edin:

1. Söz konusu gençlerin ilmi geçmişlerini göz önünde bulundurarak bununla bağdaşan ilahiyat konularını dile getirin ve eğer onların ilmi düzeylerini aşan meseleleri dile getirme niyeti güderseniz kesinlikle bunun öncüllerine riayet etmelisiniz.

2. Gençler eleştiri ve şüphe psikolojisine sahiptir. Asla bu özellik ile mücadele etmeyin, ama onları şüphede bırakmamaya da özen gösterin.

3. Oturumların daha verimli olması için onlardan Allah’ı tanımayla ilgili bazı kitapları okumalarını isteyebilirsiniz.

Yaratılıştaki enteresanlıkları dile getiren kitaplar gençlerin ruh halleri ile daha bağdaşır.

4. Allah’ı tanıma bahsinin başında bunun fayda, netice ve eserlerini gençlere anlatmaya çalışın. Böylece onlar bu bahsin dünya ve ahiret hayatındaki önem ve rolüne dikkat ederek konuya odaklanacaklardır.

Son olarak Yüce Allah’tan size başarı vermesini dileriz.

İlgili başlık:

1. 15971. Soru (Site: 15695), (Tebliğ yöntemi).

2. 19860. Soru (Site: 19167), (Din Tebliği).

3. 1041. Soru (Site: 1105), (Fıtrat Ve Allah’ı tanımak).

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Bilal evlenmiş midir, yoksa evlenmemiş midir? Eğer evlenmiş ise çocuğu veya çocukları var mıdır?
  5777 تاريخ بزرگان 2010/09/04
  Tarih kitaplarında Bilal’in evliliği hakkında bilgi bulunmaktadır. Örneğin peygamberin ısrarı ile beni Kenan kabilesinden bir kadınla evlenmiştir.[1] Bir başka yerde de beni Zühre kabilesinden bir kadınla evlendiği nakledilmiştir.[2] Bir başka kaynağa göre de ...
 • Tek bir kapısı olan Camiye hayız ve cünüp bir kimsenin girmesinin hükmü nedir?
  5982 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/08/30
  Hayız halinde olan kadın ve cünüp bir kimsenin Camide durması caiz değildir. Ama eğer bir kapıdan girip bir diğer kapıdan çıkıyorsa ya Camide var olan bir şeyi kaldırmak için Camiye giriyorsa sakıncası yok.[1] Buna binaen eğer Caminin tek bir ...
 • Kuran’da hangi ayet kurtuluş yolunu açıklamaktadır?
  2674 Tefsir 2020/01/20
 • Kafi’de sahih hadislerin fazla olmadığı iddiası doğru mudur?
  11232 Ricalu’l-Hadis (Ravilerin İncelenmesi) 2010/12/29
  Kuleyni’nin hadisler için söylediği ölçüler, muhalif ve çelişik hadisler içindir. Yoksa bütün sahih hadisleri tanımak için söylenen şu üç ölçüyle, yani ‘rivayetin Kur’an’la karşılaştırılması, sünniye muhalif olması ve tahyir’le sınırlı değildir; ölçüler bunlardan daha çoktur.Kuleyni’den sonra yazılan kitaplar, onun kitabının yetersiz olduğu anlamına gelmez. Çünkü ...
 • Ubey b. Kab’ın şahsiyeti nasıl idi?
  8592 تاريخ بزرگان 2012/03/12
  Ubey b. Kab, Hz. Peygamberin en meşhur sahabelerinden biridir, Şia ve Ehli Sünnet’i içeren tüm Müslümanların yanında saygıya sahiptir. Şii kaynaklarında ondan sınırlı sayıda rivayet nakledilmiştir. Rical bilginleri, onu Allah Resulü’nün sahabelerinden ve vahiy kâtiplerinden saymışlardır. Kendisinden nakledilen rivayetler göz önünde bulundurulduğunda, onun Ehli Beyte (a.s) ve ...
 • Kadınlar, arka arkaya 31 gün olan orucun keffaretini hayız halinde nasıl yerine getirebilirler?
  6008 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/02/14
  Arka arkaya tutulması şart olan oruçlarda (keffaret veya adak orucu gibi), hastalık, hayız, nifas vb. özürlerden dolayı mükellef arka arkaya oruç tutamazsa özrü (hastalık, hayız, nifas...) giderildikten sonra orucunu tutmaya hemen devam ederse orucu sahih olur ve yeni baştan oruçları tutmasına gerek yoktur.
 • Çöl ve sahraların yaratılış felsefesi nedir?
  10637 Eski Kelam İlmi 2012/04/09
  1. Allah-u Teâlâ’nın gökyüzü, yeryüzü, dağlar, denizler, ormanlar, çöller ve… kapsamak üzere yarattığı her şey fayda ve maslahat üzerinedir. Bunların yaratılışı hak iledir ve bunların hiçbirisine batıl yol bulunamaz.[1] Ne var ki beşer, bu maslahatları derk etmekten acizdir. Ormanlar ve denizler, insan için hissedilip ...
 • İnkılâbın Rehberi Seyit Ali Hameyney’i hazretlerinin namahrem kadına bakma bağlamındaki fetvası nedir?
  7312 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/10/20
  İnkılâbın Rehberi Seyit Ali Hameyney’i hazretlerinin namahrem kadına bakma bağlamındaki fetvası imam Humeyni’nin (r.h.) fetvasıyla aynıdır.Müslüman kadınlara bakmanın hükmü hakkında İmam Humeyni şöyle buyuruyor: “erkeğin kadının bedenine bakması ister lezzet kastıyla olsun ister lezzet kastıyla olmasın haramdır. Yüzüne ve ellerine bakması eğer lezzet kastıyla olursa haramdır. Ama eğer lezzet ...
 • Sigaranın orucu bozduğunu bilmeyen biri, sigara içerek tuttuğu oruçların kazasının yanı sıra keffarette vermeli midir?
  7618 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/04/13
  İmam Humeyni (r.a) ve diğer büyük taklit mercilerinin görüşleri şöyledir: (Oruç tutan kişi) Meseleyi bilmediğinden dolayı orucu bozan bir şey yapsa, eğer meseleyi öğrenme imkanı vardıysa farz ihtiyat gereği üzerine keffaret gelir. Eğer meseleyi öğrenme imkanı yoktuysa veya meselenin farkında değildiyse yahut filan şeyin orucu bozduğunu kesin olarak ...
 • Ferdi namaz cemaat namazıyla birleştirilebilir mi? (Merciim rehberdir)
  5500 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/12/22
  Ferdi namaz cemaat namazıyla birleştirilemez; elbette insan farz bir namazı kılma esnasında cemaat namazı kılınmaya başlarsa, eğer üçüncü rekata girmemişse ve namazı bitirdikten sonra cemaat namazına yetişemeyeceğinden korkarsa, namazı müstehap bir namaz niyetiyle iki rekat olarak tamamlayıp cemaate yetişmesi müstehaptır. Eğer müstehap namazı tamamlamayla da cemaate ulaşamıyorsa, müstehap namazı ...

En Çok Okunanlar