Gelişmiş Arama
Ziyaret
8404
Güncellenme Tarihi: 2014/01/21
Soru Özeti
İnsanlar mahşerde sorguya çekilecekleri vakit insanlar buna şahit olacaklar mı?
Soru
İnsanlar mahşerde sorguya çekilecekleri vakit başka insanlar buna şahit olacak mı? Olacaklarsa cennete girdiklerinde günahlarından dolayı bir utanma olmaz mı?
Kısa Cevap
Kur’an-ı Mecid’de işaret edilen kıyametin özelliklerinden biri, insanların sır ve batınî gerçeklerinin açığa çıkmasıdır.[1] Bugünde insanların iman veya küfrü, hayır yahut şer niyeti, riya ve ihlâsı ve gizli amelleri kendisi ve başkaları için aşikâr olur. Bu açık ve aşikâr durum müminler için iftihar ve hoşnutluğa, suçlular ve günahkârlar için ise başlarının eğilmesine, zillete ve utangaçlığa sebep olur. Bazen bu hadise insan için cehennem azabından daha acı hale gelecektir.[2] Aynı şekilde Kur’an’ın başka ayetlerinde belirtildiği üzere cennet ve cehennem ehli kendi çehrelerinden tanınır; cennet ehli nurani ve güzel bir çehreye sahip olacak, cehennem ehlinin ise siyah ve karaca yüzleri olacaktır.[3] Hz. Peygamberi Ekrem’den (s.a.a) nakledildiği üzere bazı Müslümanlar kıyamet gününde maymun şeklinde, bazıları domuz şeklinde ve başka çirkin hallerde haşredileceklerdir.[4] Bununla birlikte birçok hatalı mümin, günahları örten ve şefkatli Allah’ın affına mazhar olacak ve günahları ifşa edilmeyecektir. İmam Sadık (a.s) bu hususta kendinden sorulan bir soruya şöyle cevap vermiştir: “Allah mümin kulunu hesaba çektiğinde, onun günahını tek tek kendisine gösterecek ve ardından rahmetiyle onları bağışlayacak ve yakın melekler ve peygamberlerin bile günahından haberdar olmayacağı şekilde günahları örtecektir.”[5] Elbette bu vasatta cennet ehli olup ama hatası cennet ehli için aşikâr olacak ve bu hadiseden dolayı rahatsızlık duyacak kimseler de bulunacaktır. Ama cennet hiç kimsenin bir rahatsızlık, hüzün ve üzüntü duyacağı bir yer olmadığından Allah bu kötü geçmişi zihinlerdenden silecek ve onlar bu konuyu unutacaklardır.[6]
 

[1] Tarık Suresi, 9. ayet.
[2]Şirazi, Mekarim, Tefsiri Numune, c. 26, s. 369, Daru’l-Kutubu’l-İslamiye, Tahran, çapı evvel, 1374 h.ş.
[3]A’li İmran Suresi, 106. ayet.
[4]Bahrani, Seyyid Haşim b. Süleyman, el-Burhan fi Tefsiri’l-Kur’an, c. 5, s. 568, Müessese-i Bi’set, Kum, çapı evvel, 1374 h.ş.
[5]Meclisi, Muhammed Bakır, Biharu’l-Envar, c. 7, s. 260, Dar-u İhyai’t-Turasu’l-Arabi, Beyrut, çapı dovvum, 1403 h.k.
[6]A.g.e, c. 8, s. 355 – 356.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Bazen kıbleye doğru oturuyor ve temiz imamlar (a.s) ile sohbet ediyorum ve bu esnada bedenimde özel bir hal hissediyorum ve deyim yerindeyse tüm tüylerim ürperiyor. Bu hal neyin işaretidir?
  9831 Pratik Ahlak 2012/01/18
  Bildiğiniz gibi masum hazretler (a.s) bizim amellerimizi gözetlemektedir ve rivayetlerde de bu konuya işaret edilmiştir. Kesinlikle bu ilgi onların haremindeyken veya dikkatle kendilerine sevgi ifadesinde bulunduğumuzda daha çok ve belirgindir. Öte taraftan bedenin heyecanlıyken ve manevi hallerde reaksiyon göstermesi, hepimiz için vuku bulmuştur ve ayet ve rivayetlerde de bunun ...
 • Birbirini seven ve ilişkilerinde günaha düşmek istemeyen kız ve oğlan hangi şer’i yolla sorunlarını giderebilirler?
  16977 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2009/10/22
  İslam’a göre kadın ve erkek birbirlerinin tamamlayıcısıdır. Hekim olan Allah bu ikisini birbiri için yaratmıştır. Çünkü onlar birbirinin huzur kaynağıdır, birbirlerinin duygusal, ruhsal ve cinsel isteklerini karşılamaktadırlar.İslam iki tarafın da ihtiyaçlarının karşılanması için evliliğin (geçici veya daimi) çerçevesini belirlemiştir. Kadınla erkek ...
 • Niçin Abdulmuttalib oğlunun adını Abduluzza koymuştur?
  22722 تاريخ بزرگان 2008/07/22
  Abdulmuttalibin oğlu Ebu leheb (Haşim oğlu Abdulmuttalib oğlu Abduluzza) künyesi Ebu utbe’dir, Peygamber (s.a.a) efendimizin amcası ve aynı zamanda onun en katı düşmanlarından biridir. Annesi Beni Huzae kabilesinden Lubna ve eşi Harb ibn-i Umeyye’nin kızı ve Ebu süfyanın kız kardeşi, Ümm-i cemil adıyla tanınan Arvi veya Avra’dır. ...
 • Şia, Ömer b. Hattab’ın eşcinsel olduğuna mı inanmaktadır?
  14387 تاريخ بزرگان 2013/12/19
  Şia’nın raşit halifeler ve özellikle Ömer b. Hattab’a yönelik bakışı, imamların (a.s) bakışıdır. Şia’nın muteber hadis kitaplarının hiçbirinde Ömer b. Hattab’ın eşcinsel oluşu hakkında bir rivayet nakledilmemiştir. Şia’ya atfedilen bu tür sözlerin çoğu temelsizdir, esassızdır ve Şia âlimlerinin inancı değildir. ...
 • Ne zaman baba ve anne adına (onlardan vekalet ve niyabet olarak) namaz kılmak mümkündür?
  7573 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/07/28
   Diri bir kimse adına (onlardan naip ve vekil olarak) farz namaz ve oruç yerine getirmek caiz değildir. Mükellef olan her kes kendi farz namazlarını mümkün olan her şekilde yerine getirmelidir. (İster ayakta, ister oturarak, ister yatarak hatta işaret ile)İmam Humeyni ve diğer taklit ...
 • Şerî mesafe miktarı ne kadardır?
  5524 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/01/23
  A. Şerî mesafenin miktarı hakkında birkaç görüş vardır: Bazıları mesafe miktarının 22/5 km olduğu görüşündedir.[1] Bazıları şerî mesafenin 21/5 km olduğu fikrini taşımaktadır.[2] Bir grup da şerî mesafenin 22 ...
 • Cenabet olan kimse gusül almadan banyodan çıkarsa bütün bedeni necis sayılır mı?
  24678 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/06/12
  Sorunun cevabını vermeden önce şu noktayı hatırlamamız gerekir: Cenabetten maksat necasetle bütün bedenin necis olması değildir. Cenabet gerçekte manevi necasettir. Meni bedenin tümünü değil yanlızca bedenin değdiği yeri necis eder, yıkamakla ve necasetin gidermesiyle değdiği yer pak olur. Örneğin cenabet olan ...
 • Kuran’a göre gençlerin toplumdaki rolü nedir?
  2910 Tefsir 2020/01/20
 • Nevruz bayramı hakkında ne gibi bir şerî delil mevcuttur?
  12947 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü) 2011/08/21
  Bu bayram, İslam öncesi yaygın olan İranlıların antik bayramlarındandır. Rivayet kitaplarında İmam Sadık’tan (a.s) nevruzun fazileti hakkında bir rivayet nakledilmiş ve son dönemdeki meşhur fakihler bununla amel etmiş ve de nevruzda gusül almanın müstehap olduğuna fetva vermişlerdir. Lakin bazıları da bu rivayet hakkında münakaşa yapmıştır. Bu nedenle, yüzde yüz ...
 • Nafile namazlarını hangi zamanlarda kılmak gerekir?
  10895 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/10/22
  Nafile namazlarını kılmak, farz namazları kılmak için hazırlık oluşmasına ve insanda farzları ve farz namazları yerine getirmeye dönük bir rağbet meydana gelmesine neden olur. Nafilenin en önemli etkisi, yakınlık hadisi adındaki hadiste belirtilen şeydir: İmam Sadık (a.s) büyük atası Peygamberden (s.a.a), Peygamber (s.a.a) Cebrail’den ve Cebrail de Yüce Allah’tan ...

En Çok Okunanlar