Gelişmiş Arama
Ziyaret
6647
Güncellenme Tarihi: 2010/03/07
Soru Özeti
Mecbur kalınca günah işlemenin hükmü nedir?
Soru
Düğünlerde müzik dinlemek gibi mecbur kalınarak işlediğimiz günahın hükmü nedir?
Kısa Cevap

Dini öğretilere göre şer’i sorumluluklar insanın ihtiyar ve özgür iradesine bağlıdır; yani insan özgür iradesiyle güzel bir ameli yaparsa mükafatı hakkeder. Dolayısıyla şia fıkhında sorumluluğun kaldırıldığı yerlerden biri mecburiyettir. Müslüman biri haram müzik dinlemek gibi özgür iradesiyle yapmayacağı bir ameli mecburiyetten dolayı yaparsa burada haram müzik dinlemenin günahı kalkar. Ancak insanın kendisi böyle ortamlarda bulunmanın zeminini hazırlamamalıdır. İmkanlar dahilinde böyle yerlerden uzak kalmalıdır. Ama böyle yerlere gitmekten başka çare kalmamışsa, fakihlerin görüşüne göre ona bir günah yazılmaz.

 

Aşağıda taklit mercilerinin fetvalarını dikkatlerinize sunuyoruz:

 

Musiki Meclisleri:

 

248. Soru: Bir mecliste oynatıcı ve eğlendirici müzik dinlemeye mecbur kalırsak acaba günah işlemiş olur muyuz?

 

Bütün taklit mercilerinin cevabı: Etki edebileceğini tahmin ediyorsanız - diğer şartlarda hazırsa - kötülükten sakındırın, (bu işe karşı çıkın). Kabul etmezlerse - eğer sizin orda olmanız haram müzik dinlemeye veya günahı teyit etmeye neden olursa- o meclisi terk etmelisiniz. Ancak fitne ve fesada yol açarsa terk etmenize gerek yoktur, zaruret miktarı orada kalmanızda sakınca yoktur. Ama imkan dahilinde haram müziği dinlemekten sakının. Bu durumda ses, siz istemeden kulağınıza gelirse sakıncası yoktur.[1][1] - Seyyid Mücteba Hüseyni, Risale-i Daneşcuyi, s.173, Mesele: 248

Ayrıntılı Cevap

Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • İmam Hüseyin (a.s) için sine dövmenin bir delili mevcut mudur?
  15214 عزاداری و زیارت
  İmam Hüseyin (a.s) için matem tutmak Şia mezhebinin cüzlerindendir ve birçok delil bu hususu teyit etmektedir. Matem yöntemi hususunda da şöyle söylemek gerekir: Matem tutmanın niteliği İslam’ın usullerinden biriyle, bir ayet ve rivayet ile çelişmediği müddetçe sakıncasızdır ve değişik gelenekler matem merasimi için değişik yöntemleri kullanabilirler. Değişik ...
 • İslami düşüncenin kapsamlılığıyla ilgili dengeli bir proje sunmak mümkün müdür?
  6625 Yeni Kelam İlmi
  İslam, gönderilmiş olan son ve en mükemmel dindir. Bundan dolayı insan hayatını ilgilendiren bütün toplumsal ve ferdi alanlarda bu dinin yol gösterici olması beklentisi içerisindeyiz. “İslam’da sistematik düşünce teorisi “ İslam dininin kapsamlılığıyla ilgili dengeli bir teoridir. ...
 • Neden hikmet-i meşşa eşyayı birbirine zıt, ama hikmet-i mütealiye teşkik-ül vücud (varlığı dereceli) olarak kabul ediyor?
  6211 İslam Felsefesi
  Bu mesele filozofların bakış açılarına ve onların varlık felsefesi ekollerine bağlıdır. Meşşa filozoflarına ait olduğu söylenen ve ‘vücud ve mevcudun çokluğu’ diye bilinen görüşün özeti şudur: Varlıkların çokluğu inkar edebilecek bir şey değildir. Bu yüzden onların her biri kendilerine has varlıklar olacaklardır. Varlık gerçeği ...
 • Yaşayan anne ve babaya yönelik yapılan hayırlar doğru mudur?
  12990 Pratik Ahlak
  Her insan iyi işler yapıp sevabını başkalarına ve bu cümleden olmak üzere anne ve babasına bağışlayabilir. Böyle bir durumda bu hayırlı amelin sevabı onlara ulaşacak ve buna ek olarak aynı sevabın benzeri veya hatta ondan daha fazlası ameli bağışlayan için de göz önünde bulundurulacaktır. ...
 • Kur’an ayetleri ve celale isimleri taşıyan kullanışsız kâğıtları ne yapmak gerekir?
  4491 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Şeriata göre Kur’an ayetleri ve kutsal isimlere abdestsiz ve taharetsiz dokunulmamalı ve saygısızlık yapılmamalıdır.[1] (Mesela necis edilmemeli ve yakılmamalıdırlar vb.) Ama Kur’an ayetleri ve celale isimleri taşıyan gazete ve kullanışsız kâğıtların kesinkes yok edilmesi veya onları yok etmek için illa ...
 • Mürmenliler (Murmen dinsel fırkası) ehli kitap mıdır?
  4618 Eski Kelam İlmi
  1. Hıristiyanlığın birçok fırkası vardır ve Amerika’da bulunan çok meşhur bu fırkalardan birisi de Murmen adındaki gruptur. Bu grup, Jozef Smit adında bir ferdin önderliğinde 1820 yıllarında kurtarıcılık faaliyet ve tebliğine başladı. Jozef Smit, 1830 yılında yazdığı “Murmen” kitabında şöyle bir iddiada bulundu: Amerika kıtasını bulan Kıristof Kolom, Amerika’nın ...
 • Yoga-Zen konsantrasyonu (meditation) hakkında görüşünüz nedir?
  8234 Pratik Ahlak
  Bu tekniği yapanların iddiasına göre konsantrasyon egzesizi yapmak, bizi şaşırtıcı bir şekilde düşüncelerimizin arasında yolculuk yapmamızı sağlıyor. Onun, daha sağlıklı, ıztrapsız, endişesiz bir yaşam sağlaması, yorgunluğu gidermesi gibi birçok faydalar vardır. Ve bizi zihnin çeşitli safhalarına ve farkındalığa ulaştırıyor.Konsantrasyon, ...
 • Kur'an niçin Arapça nazil oldu?
  13387 Kur’anî İlimler
  Dil, insanların birbirleriyle anlaşmaları için en önemli araçtır. Allah-u Teala, Rahman suresinin başlarında konuşma yeteneğini büyük nimetlerinden saymaktadır. İnsanların hidayeti için gönderilen peygamberler, kavimlerinin dilleriyle konuşuyorlardı. Ahlak, ahkâm ve akaidi kavimlerinin diliyle onlara açıklıyorlardı. Allah-u Teala bi'setten önceki cahiliyet Araplarının şartlarını göz önüne alarak Resul-u Ekrem'i (s.a.a) ...
 • Kur’an’da kıyamet günündeki azap için farklı tabirler kullanmasının illet nedir?
  5421 معاد و قیامت
  Kuranı kerim kıssaları anlatırken takip ettiği yöntem şu esasa dayılıdır ki, kıssalardan hedeflenen hedefin tahakkuk edilmesini ifa etmekte müessir olan önemli noktalarla yetiniyor. Kıssanın detaylısına ve ayrıntılarına değinmiyor. Yani olayı baştan sona kadar açıklamıyor. Yerlere göre gerektiği ve uygun şekilde kıssalardan istifade ediyor. İlgili ayetlere ...
 • Bir Müslüman’ın yapabileceği en üstün müstehap amel nedir?
  11604 Pratik Ahlak
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...

En Çok Okunanlar