Gelişmiş Arama
Ziyaret
91923
Güncellenme Tarihi: 2010/01/14
Soru Özeti
Niçin altın takmak erkeğe haramdır?
Soru
Niçin altın takmak erkeğe haramdır?
Kısa Cevap
Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız
Ayrıntılı Cevap

Bilimsel açıdan erkeklerin altın takmalarının, zararlı etkilerinin olduğu ispatlanmıştır. Bu Zaralardan bazıları sinir sistemlerinin etkilenmesi[1] ve akyuvarların haddinden fazla artmasıdır.[2] Bunların yanı sıra bizim bilmediğimiz yönlerden de bu metalin erkek için zararlı olması mümkündür. Daha önemlisi ise bunun insanın manevi yönden verdiği zarardır.

Bilim insan sağlığını temin etmektedir ama müslüman insanın asıl kaygısı manevi boyutlarını korumak olmalıdır ve beden ve bilime birer araç olarak bakmalıdır. Çünkü insan sadece topraktan gelen maddi bir varlık değildir ve insanın insanlık yönü Allah-u Teâlâ’nın, yüce ilahi halifelik makamına ulaşması için ona vermiş olduğu yeteneklerin filiiyet dökülmesiyle gerçekleşir. Ama bu yeteneklerin gerçekten açılım yolu nedir? Bu yolun engelleri nelerdir?

Allah-u Teâlâ, ilahi lütfü gereği, şer’i hükümler kalıbında yeteneklerin inkişafını sağlayan yolları ve bu yolların engellerini açıklamıştır. Bu kaideyi göz önünde bulundurmakla beraber şüphesiz ilahi hükümlerin önemli maslahatlara dayandığı anlaşılır. Ama hükümlerin felsefelerinin anlaşılmasında birkaç noktaya dikkat edilmelidir:

1-) İnsanlar ilahi hükümlerin hepsinin felsefesini bulabilir mi? Bu sorunun cevabı hiç şüphesiz olumsuzdur; çünkü:

—Dini kaynaklarda bütün hükümlerin felsefesi açıklanmamıştır.

—Felsefesi açıklanan hükümlerin de bütün felsefelerinin kâmil bir şekilde açıklandığı bilinmemektedir. Belki bir hükmün birçok felsefesi olabilir ama Kur’an ve hadisler onların sadece bazılarını açıklamış olabilir.

—Günümüz bilimi ise bütün hükümlerin bütün felsefesini değil sadece bazı hükümlerin bazı felsefelerini


bulmaya kadirdir.


Buna göre bütün hükümlerin felsefesini kâmil bir şekilde öğrenmeyi ummak, bilimin gücünü aşan bir beklentidir.

2-) Hükümlerin felsefesi, sadece bilinen bilim dallarının içersinde olan maddesel ve fiziksel hikmetlerle sınırlı değildir. Çünkü bazı hükümlerin, bilinen bilimlerin dairesi dışında daha yüce illet ve hikmetleri varıdır. Örneğin tıp ilminde oruç tutmanın faydaları hakkında çok uzun konuşmalar yapılmıştır ama Kur’an-ı Kerim bu hükümdeki asıl gayenin o tibbi sonuçları elde etmek değil oruçta asıl geynin takva sahibi olmak olduğunu açıklamaktadır. Kur’an-ı Kerim’in oruç tutmanın sağlıkla ilgili faydalarından bahsetmemesinin nedeni, Müslümanları alt düzeydeki hedeflere yöneltmemek tam tersine yüce ilahi değerlere yönlendirmek için olabilir.

3-) Altın takmanın erkeklere haram olmasının sebebi hakkında, söylenen noktalara ilave olarak erkeklerin pahalı takıların peşine düşmelerini önlemek ve böylece onu sağduyu ile görevlerine yönlendirmek de olabilir


[1] B.k.z. İslam dininde sağlık, Doktor Ahmet Sabur İrdubadi.

[2] B.k.z. Yıllık İslam Mesajları, yıl: 1357 (h. ş.)

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Nasıl kötü düşünceleri kendimsen uzaklaştırabilir ve Allah ile irtibatımı daha iyi yapabilirim?
  11910 Pratik Ahlak 2011/04/12
  İrtibat her zaman iki yönlüdür. Allah ile irtibatımızın bazen kesilmesi ve zayıflaması bizim yönümüzden kaynaklanmaktadır. Ama O her zaman ve her yerde bizimledir. Yüce Allah şöyle buyuruyor: Nerede olursanız Allah sizinledir.[1] O halde Allah ile irtibatımız ...
 • Peygamber Efendimiz (s.a.a) neden kendi evinde defnedildi?
  13165 تاريخ بزرگان 2012/04/11
  Peygamber Efendimizin (s.a.a) vefatından sonra Müslümanlar Onun mübarek bedeninin defnedileceği yer konusunda ihtilafa düştüler. Kimisi mescide defendilsin, dedi, kimisi de ashabıyla defnedilsin, dedi. Emirü’l-Müminin Hz. Ali (a.s) ise şöyle buyurdu: ‘Allah, peygamberini en temiz mekanda ruhunu aldı; öyleyse vefat ettiği evinde gömülmesi en iyisidir.’[1] ...
 • Abdest ve teyemmümün felsefesi nedir?
  9445 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi 2011/04/12
  Banyo yapıldığı zaman ortaya çıkan şey dış temizliktir. Dış temizliğin yanı sıra, manevi temizlikte namazın şartlarındandır. Bu da ancak abdest ve gusülle gerçekleşir. Su kullanma imkanı yoksa, manevi ve batıni taharet için, abdest ve guslün yerine teyemmüm alınır. Ama bu, teyemmümün dış temizliğe faydası olmadığı ...
 • İmamlara ait resimlerin şer’i hükmü nedir?
  6625 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2009/09/07
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • İranlılar, Ömer’in eliyle mi Müslüman olmuştur?
  16598 تاريخ بزرگان 2012/01/18
  Eğer tüm İranlıların Ömer’in hâkimiyeti döneminde Müslüman oluşu kastediliyorsa, bu ihtimal kabul edilir değildir; zira İran Arap ve Müslümanlar tarafından fethedilmeden önce bir grup İranlı diğer ülkelerde bulunuyordu ve onlar İslam’ın doğuşunun ilk yıllarında Müslüman olmuştu. Ama Ömer’in hâkimiyeti döneminde İslam’ın İran’a girmesi ve Müslümanların davranışları nedeniyle bazı İranlıların ...
 • İslam’da bir bireyden başka bir bireye enerjinin aktarılması kabul edilmekte midir? Bunun şer’i hükmü nedir?
  7591 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/09/24
  Değerli kullanıcı; Bu fenomenin varlığının esası, onun vasıtasıyla tedavide bulunmak ve hakkında sayılan etkiler henüz ispatlanmış değildir ve bu meseleyi dile getiren kişilerin vehimlerinden kaynaklanmış olması da muhtemeldir. Bundan dolayı bazı büyük taklit mercileri, ipham taşıması nedeniyle soruya cevap vermekten kaçınmışlardır. Her haliyle diğer büyük ...
 • Hz Meryem için cennetten yiyecek ve meyve gönderilmesi nasıl mümkündür? Cennette bulunanlar da dünyaya dönebilir mi?
  15889 Tefsir 2012/05/27
  Ayet ve hadislerde bulunan karine ve delillere binaen Hz Meryem’in yiyeceği direkt olarak ve maddi aracılar kullanılmaksızın Allah tarafından ve cennetten sağlanıyordu. İslami öğretiler esasınca, cennette insanların hayatı ebedi olacak, onlar cennetteki nimet ve lezzetlerden daimi olarak yararlanacak ve nimetler yenilenecektir. Bundan dolayı bu nimetler için bir ...
 • Ramazan ayı orucunu tutmayan bir kimse mübarek ramazan ayının fıtriyesini vermeli midir?
  6554 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/06/14
  Ramazan bayramı akşamı esnasında ergin ve akıllı olan ve fakir ve bir başkasının kölesi olmayan herkesin kendisi ve maiyetinde olanlar için her bir şahıs bağlamında yaklaşık üç kilo buğday veya arpa veyahut hurma veyahut pirinç veya mısır gibi gıdaları müstahak birine vermelidir. Eğer bunlardan birinin parasını verirse ...
 • Acaba İnternet sitelerinden yapılan çalıntılar caiz midir?
  5573 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/06/21
  Mezkûr soruda mevcut fıkhın hükmü peşinde olduğundan dolayı taklidi mercilerin defterlerinden sormayı gerekli gördük dolayısıyla ilgili defterlerden sorduk verdikleri cevaplar şöyledir:Ayetullahe'l-uzma SİSTANİ'NİN (Allah yüce gölgesini devam ettirsin) defteri:
 • İçtihat kaynaklarının aynı olması göz önüne alındığında neden bazı meselelerde bazı müçtehitlerin görüşleri birbirinden farklıdır?
  6503 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/03/07
  Müçtehitler arasında görüş ve fetvanın aynı olması birkaç şeye bağlıdır: 1- İçtihat kaynaklarının aynı olması.2- İçtihadın bağlı olduğu öncül ilimlerde ekol birliği.3- İçtihat ...

En Çok Okunanlar