Gelişmiş Arama
Ziyaret
7779
Güncellenme Tarihi: 2012/03/10
Soru Özeti
Daha evlenmeden önce günah işlemiş olan eşimle yaşamamı sürdüreyim mi yoksa ondan ayrılayım mı?
Soru
Ben eşimin daha önce başkalarıyla telefonla irtibatlı oluğunu hata bir yerde eliyle birisine selam verdiğinden haberdarım. Bu konu evliliğimizden bir müddet geçmesine rağmen hep beni rahatsız etmiş ve kafamın kurcalanmasına neden olmuştur. Bu konu o kadar zihnimi kurcalıyor ki bazen artık talak almaya kadar beni sürüklüyor. Oysaki eşim daha önce gerçekleştirmiş olduğu o işlerden ve günahlardan çok pişmandır ve tövbe etmiştir.
Kısa Cevap

Masum olan (s.a.) kimseler hariç her insan kendi yaşam serüveninde birçok yanlışlıklara ve günahlara müptela olması çok olanaklıdır. Ama eğer günah işlemiş olan kişi daha önceki işlerinden gerçekten pişman ve tövbe etmiş ise kesinlikle Allah’ın inayetine nail olacaktır ve onun tövbesini kabul edecektir. Eğer eşiniz daha önceki işlerinden gerçekten pişman ve tövbe etmiş ise onunla yaşamını sürdür. Kesinlikle bunu bil ki sizin mükâfatınız Allah indinde mahfuzdur.

Ayrıntılı Cevap

Masum (a.s.) olan kimseler günahlardan ve çirkinliklere bulaşmaktan pak ve temizdirler. Masum olan insanlar dışındaki insanlar ise yaşam serüvenlerinde çok yanlışlıklar yapar ve günah işler olmaları olanaklıdır. İmam Sadık (a.s.) şöyle buyuruyor: “Mümin kimsenin günahı tövbe ile bağışlanır. Ve Mümin tövbe ettikten sonra güzel işler yapmayı düşünmelidir…”.[1]

Buna binaen masum olmayan insanlar hariç kendi yaşam serüveninde günah işlemeyen kişileri bulmak çok azdır. Kabul görülmeyen şey günah üzerinde kalıp ona devam etmek ve onu tekrarlamaktır. Eğer günah işlemeye devam eder ve tövbe etme ve onlardan vazgeçme düşüncesinde olmazsa ondan uzak kaçmak gerekir. Ama eğer günah işlemiş kişi kendiişlerinden pişman olmuş ve tövbe etmişse kesinlikle Allahın inayetine nail olacaktır. Onun tövbesi kabul görülecek ve onun gelişmesi ve ilerlemesi için ortam sağlanılacaktır. Günahkâr olan biz de Allah u Teala gibi günahlarından ve yanlışlıklarından vazgeçip pişman olan kimselerin pişmanlıklarını ve tövbe edenlerin tövbesini kabul etmeliyiz.     Onların ayıplarını ve günahlarını başka yerlerde açmamalıyız. Onlardan, gelişmelerinin, rüştlerinin ve yücelere çıkmalarının fırsatını almamalıyız. Buna binaen eğer eşiniz daha önceki işlerinden gerçekten vazgeçmiş, pişman ve tövbe etmiş ise onunla kâmil bir şekilde güzel davranışlarla yaşamını devam ettir. Onun ayıplarını yüzüne vurma ve hiçbir yerde onun ayıplarını söyleme! Allah u Teâlâ ondan kendi nimetlerini esirgemediği gibi sizde ona iyilik yapınız. Kesinlikle biliniz ki sizin ecriniz ve mükâfatınız Allah katında mahfuzdur. Yapılacak bu affın ve bağışın sizler için birçok semeresi ve bereketi olacaktır.

 


[1] Küleyni, “Kafi”, Tahran: İntişarat-i Daru’l - Kitabi’l - İslamiye, c. 2, s. 434, hadis no: 6.

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Allah-u Teâlâ’nın hilesinin anlamı nedir?
  8427 Tefsir 2012/06/11
  Arap lügatinde hile (mekr), bir kimseyi hedefin­den (hedef iyi ya da kötü olsun) alı koymaktır. Bu anlam esasınca hile her zaman ve her yerde kötü değildir. Bu kelimenin Allah-u Teâlâ’ya nispet verilmesi, zararlı komployu hünsa etmek anlamındadır ve bozguncular hakkında kullanıldığında, programları ıslah etmenin önünün ...
 • Eğer Muaviye kâfir idiyse o halde neden İmam Hasan Mücteba (a.s) onun ile barış yaptı ve hilafeti ona devretti?
  10938 Masumların Siresi 2010/08/22
  Muaviye, Ehli Sünnet kitaplarının tanıklığıyla şeriat karşıtı işlere ve şarap içmek, “iki bayram” namazı için ezan okutmak bidati ve Cuma namazını Çarşamba günü kılmak gibi birçok bidate mürtekip olmuştur. Bu nedenle ona karşı hiçbir müsamaha ve tolerans gösterilemez. Öte taraftan tarihin tanıklığıyla İmam Hasan’ın (a.s) Muaviye ...
 • Acaba Rüşvet Yemek Haram mıdır?
  10709 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/07/21
  Rüşvet etimolojik olarak “r-ş-v” kökünden gelme ve Arapça bir kelimedir. Kelimede bulunan “r” harfı feth (e), dam (u) ve kesr (i) (yani reşeve, rüşeve ve rişeve) olmak üzere üç şekilde kullanılmıştır. Bu kelime müfrettir ve onun cemi “reşa” veya “rişa” şeklindedir. Farsçada mozd (el emeği)
 • Tefsir-i bi-Rey ile entelektüelsel bir görüşten (güvenir (müvassak) haber-i vahit) yararlanarak yapılan tefsir arasında fark nedir?
  8468 Tefsir 2012/07/21
  Bazı ilimlerin Kur’anla irtibatı öyle bir şekildedir ki onlar olmaksızın Kur’an ayetlerini tefsir ve tahlil etmek imkansızdır. Sarf ilmi, nahiv ilmi, meani, beyan lügat vb. ilimler gibi. Dolayısıyla müfessir olan bir kimse Kur’anın daha iyi anlaşılması için etkili olan ilimlerde uzman olmalıdır. Kur’anı kerimde “am-has, mutlak-mukayet, nasih-mensuh” ...
 • Ye’cüc ve Me’cüc kavmi kimlerdi? Onların akıbeti ne oldu? Zülkarneyn’in onlar karşısında yaptıkları neydi?
  9366 Tefsir 2010/11/27
  Bu husustaki Kur’an ayetleri ve Tevrat’taki konular bütününden ve de tarihi verilerden anlaşıldığı kadarıyla bu topluluk Kuzey Asya bölgesinde yaşamakta olup güney ve batıya vahşi saldırılarıyla facia yaratmıştır. Zülkarneyn setinin kapatılmasıyla onların saldırıları büyük bir müddet sona ermiştir, ama ahir-i zamanda yeniden döneceklerdir. Bazıları vuku bulan ...
 • 1- Bir Sünni erkeği nasıl şia mektebiyle tanıştırabiliriz? 2- Şia bir kız Sünni bir gençle evlenebilir mi?
  18810 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2009/02/28
  Hem şia hem sünni müslümandırlar. İnanç, şer’i hükümler ve diğer konularda ortak yönleri çok fazladır. Elbette inkâr edilmeyecek bir takım faklı inanç ve görüşlere de sahiptirler. Ancak bu farklı görüşler, aralarında ihtilaf ve düşmanlığa yol açmamalı ve İslami kardeşlik temeline halel getirmemelidir.Bunun yanı ...
 • Erkeğin küpe takması caiz midir?
  24881 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2007/11/05
  Erkeklerin ziynet eşyalarından kullanmadaki İslam’ın kural ve ölçüsü iki şeyden ibarettir:1. Ziynet eşyasının altından yapılmamış olması. Çünkü altın takmak süs olsun veya olmasın erkeklere haramdır.2. Kadınlara mahsus olan ziynetlerden olmaması.Buna göre eğer bir bölge veya şehirde küpe kadınlara özgü bir ziynet sayılmazsa altından yapılmadığı takdirde ...
 • Naiplikle yapılan ibadetler, ibadetleri satın almak gibi değil midir?
  5887 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/05/27
  Kanun eksenli her toplumda ve her kanun koyucunun görüşünde asıl kanunların uzantısında bir takım kanunların bulunması kesin bir husustur. Asıl kanunlardan sonraki merhalede yer alan kanunlar, kanundan kötü yararlanmanın caiz oluşu manasına gelmez. Namaz, oruç ve hac gibi yükümlülükleri her şahsın kendi hayatı döneminde ve yaşarken yapması ...
 • Acaba bebek giysi takımı almak için yatırım yapılan paraya ve hakeza! Yatırım için satın alınmış olan arsa ve apartmana humus düşer mi?
  5528 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/03/12
  Tüm taklidi mercilerin fetvasına göre eğer içinde oturacak eviniz varsa, arsa ve apartmanı da kendi maaşınızdan ve kendi işinizden kazandığınız parayla, sermaye etmek ve onun karından yararlanmak için satın almışsanız ona humus taalluk eder. Ama eğer içinde oturacak eviniz yok ve variyetinizin azlığı nedeniyle arsa ve apartmanı ...
 • Muta hakkında rivayet edilen bütün rivayetler güvenilir midir?
  10412 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü) 2012/02/19
  Kuranı kerimde geçici evliliğin caiz oluşu ilan edilmiş olan islami sünnetlerdendir. Bu sünneti hasene, Peygamber Efendimiz (s.a.a) zamanında ve birinci halifenin halifelik süresinde ve ikinci halifenin döneminin belirli bir kesiminde de İslam toplumu içinde uygulanılıyor. Bu durum ...

En Çok Okunanlar