Gelişmiş Arama
Ziyaret
12210
Güncellenme Tarihi: 2012/03/14
Soru Özeti
Sigara filtresinde domuz kanının kullanılmasının hükmü nedir?
Soru
Yurt dışında ikamet etmekteyim. Son zamanlarda sigara filtrelerinde domuz kanının varolduğu hakkında çok haberler ve raporlar yaygınlaşmış durumdadır, acaba bu konu hakkında her hangi bir hüküm var mıdır?
Kısa Cevap

İran’daki “sigara kurumunun” müdürünün yaptığı açıklamaya göre dünyada sigara üreten şirketleri sigaranın filtresindeki elyafının yapıştırıcısında domuz kanının hemoglobin’inden istifade ediyorlar.[1]

Domuzun kendisi ve domuzun kanının necis oluşunda şek yok ve bunun haram oluşu müsellemdir. Rutubetli olarak her hangi bir yere temas ederse ondaki necislik temas ettiği şeye sirayet eder ve necis olur. Buna binen eğer domuzun kanı sigarada insanın dudaklarına ve ağzına temas ediyor şeklinde sigara filtrelerinde kullanılıyor ise ondaki necaset dudaklara ve ağza sirayet eder ve dolayısıyla dudaklar ve ağız necis olur.

Ama hatırlatmaya şayandır ki temizleyicilerden birisi de istihaledir. İstihale şundan ibarettir: necis olan cismin pak ve Tahir olan cisme dönüşmesi anlamındadır. Buna binaen necis olan her şey yakılarak küle veya dumana döner veya buharlaşırsa pak olur. İster o şey zati itibariyle necis olsun ister bir necise yaptığı temas neticesinde necis olmuş olsun.[2]

Elbette bu maddenin insanın selamet ve sağlığına zarar vermeyeceğinden emin olmak için tıpta uzmanlaşmış doktorlardan soruşturmak gerekir.

Hazret Ayetullah Mehdi Hadevi Tahrani (bereketi devam ettirsin) bu konuda vermiş olduğu fetva şöyledir:

Domuzun kanı necistir. Elbette eğer istihale eder ve artık ona domuz kanı denilmeyecek şekilde başka bir maddeye dönüşürse pak ve temizdir.

 


[1] Ruzname İran.

[2]Tevziül mesail (el- muhaşi lil imam Humeyni), baskı, 8, müesesei neşri İslami vabeste bı camiai müderrisin, 1424, h.k., c. 1, s. 120; Behcet, Muhammed Taki,”camiul mesail”, baskı, 1, Kum: (Temizleyici olan şeylerden dördüncüsü istihaledir. İstihaleden maksat şudur: necis olan bir cisim temiz ve pak olan cisimlerin birisine dönüşmesidir. Dolayısıyla eğer necis olan bir cisim yanar küle, buhara ve dumana dönüşürse temiz ve pak olur. Söz konusu olan necis ister zati itibarıyla necis olsun ister necis olan bir şeye yaptığı temastan dolayı necis olmuş olsun fark etmez ).

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar