Gelişmiş Arama
Ziyaret
6116
Güncellenme Tarihi: 2011/04/13
Soru Özeti
Arsamı satıp ev almak istiyorum. Arsadan elde ettiğim paraya humus gelir mi?
Soru
Yedi yıl önce aldığım kredi ve düğünde toplanan altınlarla kooperatiften bir arsa satın aldım. Üzerinden bu kadar süre geçtikten sonra şimdi değeri de artmıştır. Ev almak için onun parasına ihtiyacım var. Acaba sattığım zaman elime geçecek paraya humusu gelir mi?
Kısa Cevap

Hangi taklit merci’den taklit ettiğinizi belirtmediğiniz için bizde yalnızca İslam inkılabı rehberi Ayetullah Hamanei’nin fetvasını yazıyoruz:[1] İhtiyaç duyulan evi satın almak kooperatiften arsa almaya bağlı idiyse ve şu anda ev almak için bu arsayı satmak zorundaysanız yani onun değerinin  humusunu vermekle ihtiyacınız olan evi almaya gücünüz kalmayacaksa satılan arsanın parasının humusu yoktur.[2] Ama böyle değilse yani ev, ihtiyacınız olan bir ev değilse veya satılan arsanın değerinin humusunu verdiğinizde yine evi alma gücünüz olursa bu durumda onun hükmü aşağıda geldiği şekildedir:

Düğünde toplanan altınlar hediye ise hediyenin (Ayetullah Hamanei’nin fetvasına göre) humusu olmadığı için arsanın onlarla alınan kısmının humusu yoktur. Arsanın değerinin yükselmesi konusuna gelince, o arsayı ticaret yapmak ve değerinin yükselmesi için alıp saklamışsanız yükselen miktarın humusunu ödemeniz gerekiyor.[3]  

Arsanın krediyle alınan kısmı ise arsanın tüm değerinin (ilk ödenen para ve artan değeriyle birlikte) humusu vardır. Tabi krediden geri kalan kısmı düşebilirsiniz. Ama sonraki yıllarda ödediğiniz her miktarın humusunu vermelisiniz.[4][1]- Başka bir taklit merciinden taklit ediyorsanız, yazarsanız onun fetvasını yayınlayabiliriz.

[2]- Tevzih-ul Mesail-i Meraci, c.2, s.74, soru:884 (Ayetullah Hamanei’nin İstiftaatı), 8. Baskı, İntişarat-ı Camiay-ı Müderrisin, Kum, h.k.1424  

[3]- a.g.e. s.69, soru:860.

[4]- a.g.e. s.71, soru:868.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Gadir Hutbesini açıklar mısınız?
  5203 Eski Kelam İlmi 2011/01/17
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Şia’daki adaletin Mutezile ile farkı nedir?
  9204 Eski Kelam İlmi 2012/01/23
  Şia ve Mutezile’den ibaret her iki okul da adaleti kendi mezhep usullerinden biri olarak ilan etmekte ve her ikisi de aklî iyi ve çirkine inanmaktadır; yani bir takım konular hakkında hatta mukaddes şeriat tarafından bir hüküm belirtilmemişse dahi, insan aklı yalnız başına onların iyi veya kötü olduğunu ...
 • Eğer tavaf esnasında insanın tuvalet ile ilgili ihtiyacı söz konusu olursa yapılması gereken vazife nedir?
  6017 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/02/14
  Sorduğunuz soru birkaç taklidi merciin (Allah yüce izzetini artırsın) defterine gönderildi bu defterlerce verilmiş olan cevaplar şöyledir: Ayetullahe'l-uzma HAMENEY'NİN (Allah yüce gölgesini devam ettirsin) defteri:  Eğer birinci tavafta küçük abdest arız olursa ...
 • hatmi salavat nedir?
  15315 Pratik Ahlak 2011/04/13
  Hatim her hangi bir şeyi bitirmek sona erdirmek anlamındadır. Bunun temel özellik ve nitelliği yapılacak bu işin bir başlangıcı ve bir de sonu var olmasıdır. Hatmi salâvat ta bu anlamdadır. Kuranı baştan sona kadar okuyarak hatim edilmesi gibi. Kuranı baştan sona kadar okuyarak bitirmek şeklinde yapılan eyleme ...
 • Spor hareketleri müzikle yapılırsa sakıncası olur mu? Bu hareketler dans hükmüne girer mi?
  12055 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/10/12
  Dans ve müzik birbirinden ayrı iki konu olup her birinin kendine özgü hükümleri vardır. Yani haram dansla haram müzik bir arada olursa insan iki haram iş yapmış olur.Fakihlerin çoğu, oynak ve fesat amaçlı eğlence ortamlarına uygun müziklerin haram olduklarını ...
 • Şeytanın hedef ve programları nelerdir?
  8666 Eski Kelam İlmi 2008/05/04
  1) İnsanları sapıklığa düşürmek.2) İnsanları, hurafe ve bid’at olan amellere çağırmak.3) İnsanları, Allah’ın yaratış hedefinde değişiklik yapmaya çağırmak. Bunlar, Kuran’da geçtiği üzere Şeytanın hedef ve programlarındandır. ...
 • Allah’tan Başkasından yardım dilemek tevhit ile uyuşur mu?
  7639 Tefsir 2010/08/22
  Allah’tan başkasından yardım dilemek eğer ilahî büyük şahsiyet ve velilerin direkt olarak isteği yerine getirdikleri ve isteği getirmede Allah’a ihtiyaç duymadıkları inancıyla gerçekleşirse, bu şirk olup tevhit karşıtıdır ve caiz değildir. Ama bu büyük şahsiyetlerin Allah’ın izni ve Allah’ın kendilerine bahşettiği güç ile istekleri yerine getirdiklerine ...
 • neden namaz kılmalıyız?
  7651 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi 2010/12/18
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Başkalarına haksız yere lanette bulunmanın ve onları tekfir etmenin şeri hükmü ve eseri nedir?
  6771 Pratik Ahlak 2012/04/04
  Dinsel öğretilerimizde başkalarına haksız yere lanette bulunmanın ve onları tekfir etmenin yasaklanması ve İslam dininin hiç kimseye böyle bir izin vermemesinin yanı sıra, din önderlerinden nakledilen rivayetler bir şahsın bir başkasına lanet etmesi ve o şahsın lanete müstahak olmaması durumunda, lanetin lanet edene döneceğini bildirmiştir. ...
 • Din olmaksızın maneviyata ulaşılabilir mi?
  8952 Teorik Ahlak 2010/08/08
  Son olarak gündeme gelen yeni maneviyat tasviri, bir Müslüman olarak bizim zihnimizde yer alan maneviyat tasvirinden çok farklıdır. Bizim telakkimizde maneviyatın din ile sıkı sıkıya bir irtibatı vardır. Bir dinin maneviyatı, bir takım öğretiler mecmuasına göre amel etmekle hâsıl olur. Bunlar, maddî âlem ötesindeki hakikatlerden söz ...

En Çok Okunanlar