Gelişmiş Arama
Ziyaret
5596
Güncellenme Tarihi: 2011/08/17
Soru Özeti
Hac amellerini müstehap gusül ile yapmak caiz midir?
Soru
Hac amelleri farz gusül yerine müstehap gusül ile yapılabilir mi?
Kısa Cevap

Başta hatırlatılmalıdır ki; namaz için yeterli olan her temizlik (abdest, teyemmüm, müstehap gusül, …), temizlik ile yapılması gereken hac amelleri için de yeterlidir. Bundan dolayı ilkönce birkaç noktayı belirtmek gerekmektedir:

1. Farz gusül ile namaz veya abdest gerektiren hac amelleri gibi fiiller yerine getirilebilir mi?

2. Müstehap gusüller bu hususiyette (temizliğin yeterliliği) farz guslün yerine geçer mi?

Birinci soru hakkında şöyle söylemek gerekir: Bir grup muhterem merciinin görüşüne göre her farz gusül ile böyle bir temizliğe ihtiyaç duyan namaz ve ameller yerine getirilemez. Bu hususiyeti taşıyan tek farz gusül, cenabet guslüdür.

İmam Humeyni, Ayetullah Behçet, Ayetullah Hamaney ve Ayetullah Safi: Sadece cenabet guslü ile namaz kılınabilir. Ama diğer gusüllerin yanında abdest de alınmalıdır.[1] Dolayısıyla temizlik için müstehap guslün yanı sıra, cenabet guslü dışında olan diğer gusüller de yeterli değildir. Farz gusüllerin abdestin yerini tutacağını farz edersek, müstehap gusül de bunun yerine geçebilir mi? (İkinci soru) Bazı mercilerin görüşü şudur: Farz ve müstehap gusüllerin tamamıyla namaz kılınabilir. Elbette cenabet guslü dışındaki gusüllerin yanında ihtiyaten abdest alınmalıdır.

Ayetullah Mekarim: Farz ve müstehap gusüllerin tamamıyla namaz kılınabilir. Ama cenabet guslü dışındaki gusüllerin yanında müstehap ihtiyat olarak abdest de alınmalıdır.[2]

Ayetullah Tebrizi, Ayetullah Sistani, Ayetullah Nuri ve Ayetullah Vahid Horasani: Orta istihaze guslü dışında farz ve müstehap gusüllerin tamamıyla namaz kılınabilir. Elbette müstehap ihtiyat gereği (cenabet guslü dışında) abdest de alınmalıdır.[3] Bu muhterem mercilerin görüşüne göre, namazda hadesten temizlenmeyi gerçekleştirmek için müstehap gusüller ile yetinilebilir. O halde bu temizliğe ihtiyaç duyan hac amellerini müstehap gusüller ile yapmak sakıncasızıdır. Çok açık olduğu üzere bu görüş uyarınca, hiçbir müstehap gusül, hadesten temizlenmek gibi diğer alanlarda (cenabet ve ölüye dokunmayla oluşan ve bertaraf olması için gusle ihtiyaç duyduğumuz hal) farz guslün yerine geçmez.[4]  [1] Tevzihü’l-Mesail-i Meraci’, 391 ve 646.

[2] a.g.e., m. 391 ve 646.

[3] a.g.e., 391 ve 646, Ayetullah Vahid, Tevzihü’l-Mesail, m. 397 ve Ayetullah Nuri, Tevzihü’l-Mesail, m. 392 ve 647. (3249. Sorudan yararlanılmıştır).

[4] Daha fazla bilgi edinmek için bkz: el-Kavaid Ve’l-Fevaid, c. 1, s. 83.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar