Gelişmiş Arama
Ziyaret
6820
Güncellenme Tarihi: 2012/03/04
Soru Özeti
Hangi imamın başka imamlardan farklı kendine özgü özellikleri vardır?
Soru
On dört masumdan hangisinin başka imamlardan farklı kendine özgü özellikleri vardır?
Kısa Cevap

Dini öğretilerimize göre Masum İmamların varlıkları iki yönlüdür. Biri nurani varlıkları, diğeri maddi varlıklarıdır. Nur varlıkları açısından onların hepsinin nuru birdir. Ama maddi ve cismi varlıkları açısından zaman ve mekan şartlarına göre her birinin kendine has özellikleri vardır. Örneğin İmam Ali cesarette ve hitapta, İmam Hüseyin cihad ve şehadette, İmam Bakır ve İmam Sadık eğitim ve öğretimde, İmam Kazım zindana tahammülde gibi. Bu özellikler özel şartlardan dolayı Onlarda ortaya çıkmıştır. Yoksa ötekiler bunlardan yoksundur diye bir şey yoktur. Bu yüzden bir özellik İmamlardan sadece birine aittir, diğerlerinde yoktur diyemeyiz.

Belirtmek gerekir ki hadislerde İmamların dünyadaki rütbe ve konumları Onların sıralamasına göre gelmiştir.

Ayrıntılı Cevap

Dini öğretilerimize göre Masum İmamların varlıkları iki yönlüdür. Biri nurani varlıkları, diğeri maddi varlıklarıdır. Nur varlıkları açısından onların hepsinin nuru birdir.[1] Ama maddi ve cismi varlıkları açısından zaman ve mekan şartlarına göre her birinin kendine has özellikleri vardır. Örneğin İmam Ali cesarette ve hitapta, İmam Hüseyin cihad ve şehadette, İmam Bakır ve İmam Sadık eğitim ve öğretimde, İmam Kazım zindana tahammülde gibi. Bu özellikler özel şartlardan dolayı Onlarda ortaya çıkmıştır. Yoksa ötekiler bunlardan yoksundur diye bir şey yoktur. Bu yüzden bir özellik İmamlardan sadece birine aittir, diğerlerinde yoktur diyemeyiz.

Belirtmek gerekir ki hadislerde İmamların dünyadaki rütbe ve konumları Onların sıralamasına göre gelmiştir.

Aşağıda bu konuyla ilgili birkaç hadise yer veriyoruz:

I) İmam Sadık (a.s) buyuruyor: ‘Kim Emirü’l Müminin’in ziyaretini terkederse Allah ona nazar etmez. Melekelerin ve Peygamberlerin ziyaret ettikleri kimseyi ziyaret etmek istemez misin? Şüphesiz Emirü’l Müminin (a.s) bütün İmamlardan üstündür.’[2]

II) Hişam b. Salim diyor ki: İmam Sadık’tan (a.s) ‘İmam Hasan mı (a.s) üstündür yoksa İmam Hüseyin mi (a.s)’ diye sorduğumda: ‘İmam Hasan, İmam Hüseyin’den üstündür.’ diye buyurdu Ben: ‘Öyleyse imamet neden İmam Hasan’dan sonra İmam Hüseyin’inin soyundan geldi?’ diye sorduğumda şöyle buyurdu: ‘Allah Tebareke ve Teala, Musa ve Harun’un (a.s) sünnetinin o ikisinde gerçekleşmesini istedi. Onlar nübüvette ortak idiler, İmam Hasan ve İmam Hüseyin de imamette. Her ne kadar Musa Harun’dan üstün olsa da Allah nübüvetti Musa’nın değil Harun’un soyuna verdi.

Ben şöyle arzettim: ‘Bir zamanda iki imam olabilir mi?’ Buyurdu ki: ‘Hayır. Ama biri susar ve diğerinin peşinden giderse ve diğeri de onun rehberi olursa olur. Her ikiside konuşur ve imametle görevlendirilirse bu olmaz.’[3]

III) A’maş şöyle diyor: Hz. Sadık’tan ‘Allah Resulünden sonra en üstün insan ve halifeliğine en layık olan kimdir?’ diye sorduğumda şöyle buyurdu: ‘Ali b. Ebi Talib, ondan sonra Allah Resulünün kızı ve kadınların en üstünün iki oğlu Hasan ve Hüseyin’dir. Sonra Ali b. Hüseyin, sonra Muhammed b. Ali’dir. Sonra Cafer b. Muhammed, ondan sonra hidayet olmuş ve hidayet eden imamlardır. Zira vera’, iffet, doğruluk, salah ve içtihat, iyiye ve kötüye emanetini vermek, uzun secde etmek, geceleri ibadetle geçirmek, haramdan uzak durmak, fereci beklemek, güzel davranış ve güzel komşuluk onlardadır.’[4]

Daha fazla bilgi için bkz:

-İmamların Beşeri ve Psikolojik Boyutlardaki Farklılıkları: Soru:12183 (Site:11944)

-İmam Hüseyin: Hidayet Meşalesi ve Kurtuluş Gemisi: Soru:10875 (Site:10731)

-Hz. Muhammed (s.a.a) ve Hz. Ali’nin (a.s) Vahdet-i Nuraniyetleri Soru:7840 (Site:8095)        

 

 


[1] -İmam Zeynu’l-Abidin (a.s) buyuruyor: ‘Allah’ın kudretine şaşırmayın: Ben Muhammedim Muhammed’de benim. Muhammed dedi ki: Ey insanlar! Allah’ın işine şaşımayın: Ben Aliyim Ali’de benim. Hepimiz biriz, bir nurdanız; ruhumuz Allah’ım emridir. Birincimiz Muhammed, ortamızdaki Muhammed, sonuncumuz Muhammeddir ve biz hepimiz Muhammediz.’ (Allame Meclisi, Biharu’l-Envar, c.26, s.18, Müessesetü’l-Vefa, Beyrut, HK.1404.)

[2] -Seyyid Razi, Hasasiusu’l-Eimme (a.s), s.40, Mecmau’l-Buhus-i Astan-ı Kuds-u Razavi, HK.1406

[3] -Biharu’l-Envar, c.25, s.249.

[4] -Deylemi, Hüseyin, İrşadu’l-Kulub İl’s-Savab, c.2, s.421, İntişarat-ı Şerif Raziy, HK.1412.

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Kur’an’da, insanın elde ettiği rızkın helal olmasının yanında tayyip olmasıda istenmiştir. Helal ile tayyibin farkı nedir?
  13507 Kur’anî İlimler 2012/04/03
  Tayyib kelimesi Sihahu’l-Lügat’te[1] temiz şeyler diye mana edilmiştir. İbn-i Manzur bu mananın yanı sıra Tayyib’in daha geniş bir manada kullanıldığını ve çeşitli yerlere uyan manalarının olduğunu söylemektedir. ‘Temiz toprak’ denildiği zaman bitkilerin ekilmesine uygun yer kastedilmektedir. Temiz esinti, şiddeti olmayan, hafiften esen rüzgardır. Temiz ...
 • İmam Cevad (a.s)'ın (İmam Muhammed Taki) kaç tane erkek çocuğu vardı?
  7964 تاريخ بزرگان 2011/08/30
   İmam Muhammed Taki'den sadece iki erkek çocuk İmam Ali Naki ve Musa Mubarka isimlerinde kalmıştır. Diğer erkek çocuklarının olduğu rivayet edilmiş olsa da ensap hakkındaki kaynaklarında da sadece bu iki erkek çocuk hakkında ittifak vardır. Bu konudaki ihtilafın sebebi nesep hakkındaki ilk kaynaklardaki var olan ihtilaf ya da diğer çocuklarından ...
 • Acaba İslam peygamberi (s.a.a) ve Masum İmamlar (a.s) öğle ve ikindi namazlarını cem ederler miydi?
  4779 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2019/05/08
  Şia ve ehlisünnet kaynaklarından bizlere ulaşan rivayetler dikkate alındığında İslam Peygamberi (s.a.a) öğle, ikindi namazlarını ve akşam, yatsı namazlarını hem cem ederek hem de ayrı ayrı kılmışlardır. İslam Peygamberi (s.a.a) insanların zora düşmemesi ve rahat olması için bazı vakitler namazları cem ederek kılmaktaydı. İmam Sadık (a.s) şöyle ...
 • Peygamber Efendimize (s.a.a) göre başkalarına hediye vermenin adabı nasıldır?
  15592 هدیه 2012/05/19
  Hediye vermek ve almak Peygamber Efendimizin (s.a.a) ameli siresinde vardı. Ama Peygamber Efendimizden (s.a.a) gelen rivayetler esasınca hediye verme işi kendi ve diğerlerine meşakkat ve zahmeti beraberinde getirmemelidir; zira bu işteki hedef ünsiyet ve ülfet oluşturmaktır ve eğer onun adap ve şartlarına riayet edilmezse uygun olan neticeye ...
 • Acaba hazret Zeynep (a.s.) ve Kerbela esirleri aşuradan sonra kerbelaya döndüler mi? Eğer dönmüşlerse hangi tarihte ve kaç defa?
  8030 اربعین 2012/09/20
  İmam Hüseyin’in Ehlibeytinin (a.s.) esirler kervanının Kerbelaya döndüğüne inananlar bu dönüşün tarihinde ihtilafa düşmüşlerdir. Âlimlerden bazıları esirlerin Küfe ve Şama gitme zamanını ve hakeza onların Şam’da durmalarını dikkate alarak bu dönüşün birinci arbeinde (kırklık) gerçekleştiğini uzak bir ihtimal olduğunu kabul ederler. Ama âlimlerden bir kısmı da kendilerince ...
 • Şia, Ömer b. Hattab’ın küfrünün iblisin küfrü ile eşit olduğuna inanmakta mıdır?
  10271 شیعه و خلفا 2012/08/12
  Belirtilen rivayet evvela senet ve metin açısında zayıftır ve delil teşkil etmeyen mürsel rivayetlerden sayılmaktadır; zira Ayyaşi ile Ebu Basir arasındaki senet ve vasıta belli değildir. Eğer bazı mürsel rivayetlerin kabul edildiği söylenirse, Ayyaşi senetsiz mürsel rivayetleri delil teşkil edecek şahıslardan değildir. İkincisi rivayette Ömer b. Hattab’ın küfrü ...
 • Kur’an ayetleri ve celale isimleri taşıyan kullanışsız kâğıtları ne yapmak gerekir?
  5117 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/09/12
  Şeriata göre Kur’an ayetleri ve kutsal isimlere abdestsiz ve taharetsiz dokunulmamalı ve saygısızlık yapılmamalıdır.[1] (Mesela necis edilmemeli ve yakılmamalıdırlar vb.) Ama Kur’an ayetleri ve celale isimleri taşıyan gazete ve kullanışsız kâğıtların kesinkes yok edilmesi veya onları yok etmek için illa ...
 • Guslün felsefesi nedir?
  6333 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi 2012/04/16
  Cenabet guslünün felsefesi, nefsin cenabetten temizlenmesi ve arındırılması ve de bedenden pislik ve kiri gidermektir; zira cenabet tüm bedenden çıkar. Bu yüzden insanın tüm bedeni temizlemesi farz olur. Bilginlerin araştırmalarına göre, insan bedeninde tüm beden faaliyetlerini kontrol eden iki bitkisel sinir sistemi mevcuttur. Bazen bedende bu dengeyi ...
 • Acaba pilavın birkaç kez ısıtılma sonucu alkol kokusu alması onu necis eder mi?
  5753 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/08/17
  Sorunuz Taklit Mercilerin fetva bürolarına iletildi. Verdikleri cevap şu şekilde olmuştur:Hz. Ayetullah Uzma Hamaneyi: Açıklanan durum onun haram ve necis olmasına yol açmaz.Hz. Ayetullah Uzma Sistani: Temizdir ve yemenin bir sakıncası yoktur.Hz. Ayetullah Mekarim Şirazi: Necis değildir ama kayda değer bir ...
 • Çocuklukta hırsızlığın hükmü nedir?
  6049 Maddi Haklar 2019/02/20
  Hırsızlık, insanın boynuna hem kul hakkı hemde hakkullah getiren büyük günahlardan biridir. Cezası olduğu gibi hukuki işlemde onun için tayin edilmiştir. Eğer hırsız ceza için ön görülen bütün şartları taşıyorsa sağ elinin dört parmağı kesilmelidir.[1] Eğer baliğ olmamış bir insan hırsızlık yaparsa tayin ...

En Çok Okunanlar