Gelişmiş Arama
Ziyaret
8263
Güncellenme Tarihi: 2012/03/08
Soru Özeti
Öbür dünyada bedensel değişikliklerin yanı sıra cinsel sadizm isteğinin doyumu öreğindeki gibi ruhsal durumlarda da değişimler olacak mı?
Soru
Öbür dünyada bedensel değişikliklerin olacağı dikkate alınırsa acaba orada ruhsal değişiklerin de olacağını söyleyebilir miyiz? Yani insanların bildik hisleri ve bağımlılıkları; zira insanın ruhsal durumlarının değişeceği konusuna herhangi bir yerde rastlamadım. Asıl sormak istediğim şey şudur: Bu dünyada çocukluktan veya gençliğinin başından itibaren ömrünün sonuna kadar amelde veya düşüncede cinsel sadizm gibi sapıklığı olan kimsenin durumu değişecek mi? Allah’ın her şeyi düzelten gücü göz önüne alındığında böyle ruhsal durumu olan biri, ahirette insana zarar gelmeden veya Allah’ın kendi bildiği bir yolla cinsel sadizminin giderilmesine ümitli olabilir mi ya da Allah’tan bunu isteyebilir mi? Bu dünyada sadist kimse sadizmini kontrol edebilme ümidine sahip olabilir mi?
Kısa Cevap

Kur’an’da ki ayetlerden, cennetliklerde ruhsal değişimlerin olacağı, birçok ruhsal hastalığın giderileceği anlaşılmaktadır. İnsanın ahiretteki manevi rüştünden dolayı bu dünyada peşinde olduğu birçok kötü isteklerden kurtulacak, nefsani isteklerden daha üstün olan lezzetlere ulaşacaktır.    

Ayrıntılı Cevap

Ahirette bedensel değişiklikerin yanı sıra ruhsal değişikliklerinde olacağı Kur’an’daki ayetlerden anlaşılmaktadır. A’raf suresinde Allah’ın cennetliklere verceği nimetlerden birine ve onların kavuşacağı büyük huzura işaret ederek şöyle buyuruluyor: ‘Gönüllerindeki kini, hasedi gideririz.’[1]

İnsanların dünya yaşamındaki en büyük sorunlarından biri, kanlı savaşlara, can ve mal kayıplarına neden olmasının yanı sıra ruhsal huzuruda tümüyle ortadan kaldıran kin ve hasettir. İşte Allah Teala cennette bu ruhsal durumları değiştirecektir. Cennetlikler orada bedbahtlıklara yol açan tüm bu rezaletlerden kurtulacak, maddi ve manevi temizliğe ulaşacak, bedensel ve ruhsal güzelliklere sahip olacaklardır.

Sorunun ikinci bölümünün daha iyi anlaşılması için önce kısaca sadizm hastalığı hakkında bilgi verecek, ardından incelemeye geçeceğiz.

Sadizm,[2] başkalarına bedensel, ruhsal ve cinsel acı çektirerek huzura ve lezzete kavuşmanın adıdır. Böyle bir kimsenin özelliklerini ilk olarak 18.yy’da Fransız yazar Marquis de Sade romanlarında yazmıştır. Sadizm kelimesi onun adından (de Sade) alınmıştır.[3]

Ama daha öncede belirtildiği gibi ruhsal rezaletler öbür dünyada yok olacak, cennette kimse bu rezaletlere sahip olmayacak ve bu dünyanın sıkıntılarından kurtulacaklardır. Evet, cennetlikler orada ne isteseler hemen hazır olacak[4] ama manevi rüştten dolayı bu dünyada peşinde oldukları birçok kötü isteklerden kurtulacak, yerine beklentilerinin çok üstünde olan lezzetlere ulaşcaklar.[5] Bu yüzden onların olmasıyla beraber kimse bu kötü lezzetlere yanaşmayacaktır. Yine belirtildiği gibi cennetliklerin ruhsal hastalıkları orada tedavi edilecektir.

Buna göre bu dünyada cinsel istekler kontrol edilir, Allah’ın gösterdiği yoldan giderek doğru şekilde doyuma ulaşılır ve Allah’a itaat edilirse müminler için vaadedilen ahiret nimetlerine ve cennetin manevi lezzetlerine ulaşılabilir, İnşaallah.

Daha fazla bilgi için bkz:

-İnsan ve Cennette Akletme: Soru: 19038 (Site: 18496)

-Cennette Uyumak: Soru: 20823 (Site: 20098)  

 

 


[1] -A’raf/43.

[2] -Sadizm

[3] -tebyan.net, Selamet sayfası: Selamet-i Ruh ve Revan; Efsordegi, Bimariha-i Revani, Musahebe: Dr. Müçteba Cevanbahtı, Tarih: Pazar, 24.9.1387

[4] -Zuhruf/71.

[5] -Secde/17.

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Yerin küresel oluşu hakkında Kur’an’ın görüşü nedir?
  6001 Tefsir 2011/07/14
  Yüce Allah Kur’an’da yeri insan yaşamı için hazır ve elverişli bir mekân olarak tanıtmaktadır. Ama Kur’an’da yer hakkında kullanılan “medde” ve “musattah” gibi kelimeler, düzgünlük ve yaymak anlamında (çarpıklık ve alçaklık ve yüksekliğin karşıtı olarak) ifade edilmiş ve küresellik anlamının karşısında kullanılmamıştır. Bundan dolayı Kur’an’da yerin ...
 • Çağdaş arifler kimlerdir?
  7619 Teorik İrfan 2011/12/19
  Hicrî birinci ve ikinci asırdan günümüze dek meşhur Müslüman arifler sırasıyla aşağıda yer almaktadır:Hicrî birinci ve ikinci asır: Ebu Haşim Sofu Kufi, Şakik Balhi, Maruf Kerehi, Fuzeyl b. Ayaz.Üçüncü asır: Bayezid Bestami, Sırri Sakti, Haris Mehasibi, Cüneyd Bağdadi, Zunnun ...
 • İslam’ın Hakkaniyetinin Aklî Delilleri
  19202 Yeni Kelam İlmi 2012/01/23
  Her ne kadar bugün dünyada gözlemlenen dinlerde bir takım hakikatler yer alsa da, gerçek tevhit olan kamil hakikat sadece İslam’ın çehresinde gözlemlenebilirdir. Bu iddianın en büyük delili, diğer dinlerin muteber senetlerinin olmayışı ve metinlerinde tahrif ve aklî çelişkilerin bulunması ve bunun karşılığında Kur’an’ın senet taşıması, ...
 • Allah’ın bir olduğunun akli delili nedir?
  20758 Eski Kelam İlmi 2011/04/28
  İbrahimi dinlerin en önemli ilkesi olan tevhid, Allah Teala’yı bir bilmek, Onun bir olduğunu kabul etmektir. Tevhidin zıddı Allah’a şirk koşmaktır. Allah’ın her türlü şerik, eş ve benzerinin olmaması, her türlü harici akli ve vehmi terkipten uzak olması ve terkipsizliğinin ispatı Onun birliğinin ve tevhidinin ispatı dairesine girer.
 • Nazarı engellemek için üzerlik otu dumanını saçmanın dinî bir kanıtı var mıdır?
  135577 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/05/21
  Bazı hakikat ve gerçekleri anlamada insan aklı ve bilgisi yetersizdir. Nazar en azından bugüne kadar insan aklı ve bilgisinin ispat edemediği ve aynı şekilde onu reddetmeye dönük bir kanıt bulamadığı bir fenomendir. Kur’an ve rivayetleri içeren dinî metinlere müracaat ederek nazarı ispat eden deliller bulmak mümkündür. İnsan ...
 • Neden Peygamberin şahsiyeti güç kazandığında değişmektedir?
  6515 Masumların Siresi 2011/04/12
  Her ne kadar bu iddiaya yönelik bir delil belirtilmemişse de her davranış değişikliğinin şahsiyet değişiminin göstergesi olmadığını bilmemiz gerekmektedir. Peygamber-i Ekrem (s.a.a) değişik durumlarda içinde bulunduğu zaman, mekân ve konum gereği zahirde farklı davranışlarda bulunmuş olabilir, ama bunların hiçbirini onun şahsiyetindeki farklılığa isnat edemeyiz. Bunun birçok ...
 • Size göre namazda ezan ve ikamet (kamet) getirmek farz mıdır? Acaba bir ezanla birden fazla namaz kılmak caiz mi?
  21419 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2009/06/06
  Geçmiş fakihlerimizden bazıları örneğin İbn-i Akil ve İbn-i Cuneyd ezan ve ikamet getirmeyi farz bilmişlerdir.[1] Ustad Hadevi Tahrani’nin görüşüne göre yevmiye namazlardan önce ikamet getirmek ihtiyaten farzdır. Ancak günümüzdeki taklid mercilerinin çoğunluğu ezan ve ikamet hükümleri bölümünde şöyle ...
 • Neden Cevşen-i Kebir duasının seksen beşinci kısmında insanın sudan yaratıldığı buyrulmuştur?
  8102 Eski Kelam İlmi 2011/05/21
  Evrendeki maddî varlıkların tümü “su” adındaki ortak bir madde taşımaktadır. Bu kategoride evren bahçesinin gülü olan insan da sudan yaratılmıştır. Su insan yaratılışının ilk madde tohumudur. Öte taraftan insan bedeninin %80’nini su teşkil etmektedir. Bu husus hem Kur’an ve rivayetlerde ve hem de modern bilim tarafından ispat edilmiştir. Elbette ...
 • Acaba İslam Peygamberi şehit mı oldu?
  16712 تاريخ بزرگان 2011/09/28
  Şia ve Ehlisünnet’in Rivayi ve tarihsel kaynaklarında Peygamber’in (s.a.a.), zehirlendiğinden dolayı şehit olduğunu teyit eden birçok delil var olmakta. Ama şu noktaya da dikkat etmek gerekir ki eğer şehitliği kuranın tarif ettiği; yani Allah ve Allah resulü yolunda öldürülmek şekilinde tarif edersek açıktır ...
 • Ailenin duyarsılığından dolayı tutumadığım oruçları kaza etmek zorunda mıyım?
  4850 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/12/14
  Hz. Ayetullahi’l-uzma Sistaninin (allah yüce gölgesini dahada uaztsın) defteri:Eğer itminanla orucun vacip olmadığına inanarak oruç tutmamışsa (kefaret yoktur ve) kaza yeterlidir.Hz. Ayetullahi’l-uzma Mekarım-i Şirazinin (allah yüce gölgesini dahada uaztsın) defteri:Namaz ve oruçları tedrici bir şekilde kaza ediniz. Kefaretin ile ilgili (niteliği hakkında) tevzihu’l-mesailimizdeki 1301-1402 numaralı meselelerdeki ...

En Çok Okunanlar