Gelişmiş Arama
Ziyaret
7965
Güncellenme Tarihi: 2012/03/11
Soru Özeti
Neden ağaç altında cinsel ilişkiye girmemek gerekir?
Soru
Neden ağaç altında cinsel ilişkiye girmemek gerekir?
Kısa Cevap

Bazı alimlere göre[1] cinsel ilişkiye girmenin mekruh olduğu yerlerden biri meyveli ağacın altıdır.[2] Yani bu işin orada yapılmaması daha iyidir. Ama haram değildir.

Bu kerahetin nedeni Peygamber Efendimizin (s.a.a) buyurduğu şu sözdür: ‘Meyveli ağacın altında karınla cinsel ilişkiye girme; zira eğer bir çocuk dünyaya gelecek olsa cellad, katil veya casus olacaktır.’[3]

Ancak rivayet hakkında iki noktayı dikkate almak gerekir:

1- Bazı büyük alimlerin bu rivayetin doğruluğunda şüpheleri var.[4]

2- Rivayetin sahih olduğunu kabul etsek bile kerahet için söylenen neden, kesin ve devamlı değildir. Rivayet sadece böyle bir ilişkiden doğan bazı çocukların cellat, katil veya casus olabileceğini söylüyor. Kısacası rivayeti sahih kabul etsek bile kerahet hükmü, yalnızca onda belirtilen nedene bağlı değildir.[5]

Daha fazla bilgi için bkz:

Dizin: Eşle Cinsel İlişki Zamanının Şartları. Soru:2020 (Site:2066)   

Dizin: Cinsel İlişkinin Zaman ve Mekan Şartları. Soru: 19025 (Site: 18441)

 


[1] -Mevsuati’l-Fıkhi’l-İslami Tabakan Li-Mezheb-i Ehli’l-Beyt (a.s) (Seyyid Mahmud Haşimi Şahrudi’nin gözetiminde bir grup araştırmacı.), c.3, s.463, Müessese-i Dairetu’l-Maarif-i Fıkh-i İslami Ber Mezheb-i Ehl-i Beyt (a.s), Kum, 1. Baskı, HK.1423.

[2] -Hür Amuli, Muhammed b.el-Hasan, Vesail-uş Şia, c.20, s.251, Bab: H.6483, Müessese-i Alu’l-Beyt, Kum, 1. Baskı, HK.1409; Tabatabai Yezdi, Seyyid Muhammed Kazım, el-Urvetu’l-Vuska, c.2, s.801, Müessesetu’l-A’lami Li’l-Matbuat, Beyrut, 2. Baskı, HK.1409.

[3] -Vesail-uş Şia, c.20, s.251

[4] -Necefi, Muhammed Hasan, Cevahiru’l-Kelam Fi Şerh-i Şerayii’l-İslam, (Muhakkik ve Musahhih Kovçani, Abbas Ahundi, Ali, c.29, s.62, Dar-u İhyai’t-Terasi’l- Arabi, Beyrut, 7. Baskı, Bi Ta.

[5] -a.g.e.

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar