Gelişmiş Arama
Ziyaret
6987
Güncellenme Tarihi: 2012/04/03
Soru Özeti
Berzahta veya kıyamette ezan okunacak mı?
Soru
Berzahta veya kıyamette ezan okunacak mı?
Kısa Cevap

1- Berzah aleminde ezan okunması konusunda hadis kaynaklarında herhangi bir şey yoktur.

2- Bir rivayette İmam Bakır (a.s) şöyle buyuruyor: ‘Resul-i Ekrem (s.a.a) miraca gittiğinde geçmiş bütün Peygamberler Onun yanına geldiler. Cebrail, Allah’ın emriyle ezan okudu ve kamet getirdi.[1]

3- Kıyamette ezan okunacağı konusunda Resul-i Ekrem’den (s.a.a) gelen uzun bir rivayette bu dünyada ezan okuyanların kıyamette de ezan okuyacakları ve bunun ezan okuyanlara mükafaat olacağı belirtilmiştir. Soruyla ilgili hadisin bir bölümü şöyledir:

Bilal Habeşi diyor ki: Resullah’ın (s.a.a) şöyle buyurduğunu duydum: ‘Kıyamet günü Allah Teala insanları bir yerde toplar ve nurdan melekleri ellerinde nurdan bayraklar, arkalarında yularları zümrütten, eyerleri halis miskten ve çok güzel kokuları olan atlarla ezan okuyanların yanına gönderir. Ezan okuyanlar onlara biner ve onların arkasında dururlar. Melekler atların yularını ellerine alırlar. İşte o anda müezzinler en yüksek sesle ezan okurlar...’[2]     

 


[1] -Meclisi, Muhammed Bakır, Biharu’l-Envar, c.10, s.161-162, Müessesetü’l-Vefa, Beyrut, HK.1404.

[2] -Şeyh Saduk, Men La-Yahduruhu’l-Fakih, c.1, s.294, Neşr-i Camiay-ı Müderrisin, Kum, 2. Baskı, HK.1404.

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar