Gelişmiş Arama
Ziyaret
9627
Güncellenme Tarihi: 2012/03/12
Soru Özeti
Eğer cennet için tabakalar varsa, cehennem için de tabakalar var mıdır?
Soru
Eğer cennet için tabakalar varsa, cehennem için de tabakalar var mıdır?
Kısa Cevap

Ayet ve rivayetlerden cehennem tabaka ve yüzeyleri hakkında alınan netice üzere, cehennem de cennet gibi[1] değişik tabakalara sahiptir ve günahkârlar suç ve günah dereceleri hasebince bu tabakaların birinde müstakar olacak ve azaplandırılacaktır. Bir rivayette İmam Bakır (a.s), «لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُوم»[2] (onun yedi kapısı vardır ve her kapıya onlardan bir grup ayrılmıştır) ayeti hakkında şöyle buyurmaktadır: Bana Allah’ın cehennemi yedi tabaka karar kıldığı bildirildi.

1. Onun en yüksek tabakası olan ilk tabakası, “Cehim” adı taşır. Bu tabakadaki cehennem sakinleri, eziyet veren taşlar üzerine oturur ve onların kafatasları ve beyinleri sıcaklığın şiddetinden kaynar.

2. İkinci tabaka “Lazi”dir; bu derecedeki ateşin sıcaklığı el, ayak ve baş derisini yok eder ve Allah’ın emirlerine sırt çevirenler ve mal yığıp biriktirenleri kendine çeker.

3. Üçüncü tabaka “Sakr”dır ve onda ne bir şeyi bırakan ve ne de gitmesine izin veren bir ateş vardır. Beden derisini tamamen dönüştürür. On dokuz kişi (azap melekleri) oraya bırakılmıştır.

4. Dördüncü tabaka “Huteme” (parçalayıcı ateş) adı taşır ve ondan hız ve nicel olarak sarı develer gibi her tarafa dağılan büyük kıvılcımlar saçılır! Tarafına yönelen herkes tıpkı sürme gibi siyah kesilir.

5. Beşinci tabaka “Haviye”[3] (cehennem ve alçakların en alçağına düşme) olarak adlandırılır ve orada bir grup Malik[4] bize yardım et diye çığlık atar. Malik, onların çığlığına yanıt vermek için geldiğinde içinde kokmuş kötü bir su bulunan sarı renkli ateş tabaklarını önlerine koyar. Onların beden derileri aşırı sıcaktan dağlanmış demire dönmüş olacaktır ve bu ateşten tabaktaki suyu içmek için kaldırdıklarında yüz derileri tabağın aşırı sıcaklığından dökülecektir. İşte bu Yüce Allah’ın şu buyruğudur: «وَ إِنْ يَسْتَغيثُوا يُغاثُوا بِماءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرابُ وَ ساءَتْ مُرْتَفَقاً»[5] “(Susuzluktan) feryat edip yardım dilediklerinde, maden eriyiği gibi, yüzleri yakıp kavuran bir su ile kendilerine yardım edilir. O ne kötü bir içecektir! Cehennem ne korkunç bir yaslanacak yerdir.” Buna düşen kimse yetmiş yıl ateşte kalır ve yanan derisi yerine başka bir deri eklenir.

6. Altıncı tabaka “Sair” olarak adlandırılır ve onda ateşten yüz çadır, her çadırda ateşten üç yüz saray yer, her sarayda ateşten üç yüz ev ve her evde de üç yüz tür ateş azabı bulunur. Bu evler arasında ateşten yılan ve akrepler ve de yine ateşten pranga, zincir ve gerdanlıklar bulunur. Bu Yüce Allah’ın şu buyruğuna tekabül eder:

«إِنَّا أَعْتَدْنا لِلْكافِرينَ سَلاسِلَ وَ أَغْلالاً وَ سَعيراً»[6] Şüphesiz biz, kâfirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık!

7. Yedinci tabaka “Cehennem” olarak adlandırılır ve onda “Falak” yer alır. Bu açıldığında ateşin alevlendiği ve ateşli en dehşet verici azabın bulunduğu cehennem kuyusudur.[7]

Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.       

 


[2] Hicr, 44.

[3] Cehennemin “Haviye” olarak adlandırılmasının sebebi, düşme anlamında olan heva maddesinden türemiş olmasıdır. Düşmeden kasıt ise alçakların en alçağına düşmektir. Bkz: Tabatabai, Seyid Muhammed Hüseyin, el-Mizan, c. 20, s. 349, Defter-i İntişarat-ı İslamî, Kum, 1417 k.

[4] Cehennemdeki melek muhafızlardan birisidir.

[5] Kehf, 29.

[6] İnsan, 4.

[7] Meclisi, Muhammed Bakır, Biharü’l-Envar, c. 8, s. 289 – 290, Müessesetü’l-Vefa, Beyrut, 1409 k.

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar