Gelişmiş Arama
Ziyaret
5284
Güncellenme Tarihi: 2011/03/02
Soru Özeti
Eğer insanın eşi ilahi peygamberlere inanmazsa ne yapmak gerekir?
Soru
Eğer insanın eşi tanrıyı kabul ederse ama peygamberleri kabul etmezse ne yapmak gerekir? Kendisinin çok iyi bir insan olduğunu hatırlatmalıyım.
Kısa Cevap

Sorunuz değişik suret ve farzlar taşımaktadır. Özet olarak her birini ayrı şekilde açıklayacağız:

1. Sorunuzda işaret ettiğiniz peygamberlere (a.s) inanmamanın manası eğer ciddi ve derin bir araştırma ve incelemeyse veya gerçek anlamda inkâr etmek olmayıp önem vermemek ve ciddiye almamaksa, bu durumda peygamberleri ispat etmeyle ilgili kitapları kendisine vererek veya din âlimleriyle irtibat kurarak peygamberleri (a.s) kabul etmeye dair sağlam bir inanç hâsıl olur.

2. Eğer peygamberleri kabul etmemek inat ve direnim yüzündense, genel olarak şöyle söylemek gerekir: Eğer kendisinin peygamberlere ve özellikle de İslam Peygamberine inancı olmaması, bilmekle beraber inat ve direnim yüzündense, bu durumda eğer Müslüman bir anne ve babadan veya onlardan biri Müslüman olarak dünyaya gelmişse ve de buluğ ve erginliğe erdikten sonra mürtet olmuşsa (fıtri mürtet) veyahut kâfir bir baba ve anneden dünyaya gelmişse ama erginliğe erdikten sonra Müslüman olmuş ve sonra yeniden kâfir olmuşsa (milli mürtet), bu durumda mürtet ve kâfir ile evlilik geçersiz olur ve ayrılık için boşanmaya da ihtiyaç yoktur.[1] Elbette daha derin bir tahlille bu durumda sizin onunla süreceğiniz ilişkinin aşağıdaki suretlerde olacağını söylemek gerekir:

A. Evlenmeden önce eşiniz mürtet idiyse, bu evlilik geçersizdir.[2] 

B. Eğer evlendikten sonra ve yakınlaşma fiili gerçekleşmeden önce mürtet olmuşsa, mürtet olduğu o anda evlilik geçersiz olur.[3]

C. Eğer evlilikten sonra ve yakınlaşma fiili gerçekleştikten sonra mürtet olmuşsa, bu durumda boşanma iddeti süresince kendisine mühlet verilir. Eğer tövbe ederse evlilik sürer ve aksi halde evlilik geçersiz olur. Boşanma iddeti de eğer hamileyse hamilelik boyuncadır, aksi takdirde üç aydır.[4] 

3. Eğer özellikle İslam Peygamberini kabul etmiyorsa ve diğer peygamberleri kabul ediyorsa; yani Yahudi yahut Hıristiyan ise, bu evlilik gayri Müslüman ile yapılmış daimi evliliğin hükmüne girer ve bu da İslam fakihlerinin ekseriyetinin görüşüne göre geçersizdir.[5] [1] İmam Humeyni, İstiftaat, c. 3, İzdivac-ı Kafir ve Müşrik, s. 128, sualat-ı 132 ta 137.

[2] İmam Humeyni, Tahrirü’l-Vesile, c. 2, s. 254, Müessese-i Neşru’l-İslami, Hovze-i İlmiye-i Kum, Bita.

[3] Hür Amıli, Muhammed Hasan, Vesailu’ş-Şia, c. 28, s. 323; h. 2, 2. 324; h. 3, Müessesetü-Ali’l-Beyti’l-İhyayi’l-Turas, 1412 Mektebetü’l-İslam 1366; Necefi Yezdi, Muhammed Hasan, Cevahiru’l-Kelam, c. 30, s. 47.

[4] İmam Humeyni, Tahrirü’l-Vesile, c. 2, s. 266, İntişarat-ı Daru’l-İlim 1374 h.ş.

[5] Hür Amıli, Muhammed Hasan, Vesailu’ş-Şia, c. 2, s. 533; h. 2, s. 534, h. 4, , Müessesetü-Ali’l-Beyti’l-İhyayi’l-Turas 1412. Daha fazla bilgi için 842. Soruya (site: 913) müracaat edin.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • İmanımızın ve inancımızın zayıflamasını nasıl önleyebiliriz?
  6228 Büyük Şahsiyetlerin Siresi 2019/09/17
  Ehlibeyt mektebinin inançlarını kendimizde güçlendirmek için bilimsel olarak bu inançların delillendirilmesi ve inanç dairesinin hurafelerden ayırt edilmesi gerekir. İnanca yönlendirilen bütün muhtemel şüphelere uygun cevaplar verilmelidir. Bilinmelidir ki bu bilimsel mücadele şerri ibadetler ve nefis tezkiyesiyle birlikte olmalıdır. Zira nasıl ki kötü ve ahlaksız davranışlar imanı zayıflatıyorsa ...
 • Cebrail sadece vahiy esnasında mı Peygamber-i Ekrem’e nazil oluyordu yoksa sürekli Peygamberin yanında mıydı?
  8486 Eski Kelam İlmi 2011/09/21
  Cebrail Peygamber-i Ekrem’e sadece vahiy indirme esnasında gelmekteydi; çünkü rivayetlerde mesela Peygamber-i Ekrem (s.a.a) filan işle meşgulken Cebrail kendisine nazil oldu diye ifade edilen birçok örnek mevcuttur. Bu, Cebrail’in her zaman Peygamberle birlikte olmadığını yansıtıyor. Eğer Cebrail sürekli Peygamberin yanında olsaydı, artık nüzulün bir anlamı kalmazdı; zira nüzul mertebenin ...
 • Humus yılının başlangıcından birgün önce alınan yiyeceklerin humusunun verilmesi neden gereklidir?
  5366 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/03/14
  Herkes humus yılı boyunca şanına uygun şekilde ve israf etmeden gelirinden yaptığı -ailesine yiyecek almak gibi- harcamalarına humus gelmez. Ancak humus yılının sonunda humus yılından birkaç gün önce alınmış olsa bile bu yiyeceklerden fazla kalan kısmının humusunu vermesi gerekir. Zira sonuçta elindeki sermayeyle onları almıştır. Almasaydı ve ...
 • Bu devirde temizliğe riayet etmemize rağmen, adet görme guslünün felsefesi nedir?
  6426 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi 2012/05/16
  İslam’ın tüm hüküm ve buyrukları insanların maddi ve manevi maslahat ve menfaatleri korumak için oluşturulmuş ve bundan başka hiçbir hedef gözetilmemiştir. Yüce Allah bu hükümler ile insanlar için hem manevi hem de cismani taharet ve temizliğin sağlanmasını istemektedir. Esasen guslün ve adet guslünün hikmet ve sırları, zahiri ...
 • Acaba İslam dinine ve diğer semavi dinlere göre Davut (a.s) oğlu Süleyman (a.s)’ın padişahlığın yanı sıra Allah Teala tarafından gönderilmiş Peygamber miydi?
  4962 صفات و زندگی پیامبران 2019/04/07
  Kuran’ı Kerim’in açık beyanı üzere Hz. Davut (a.s) ve evladı Hz. Süleyman (a.s) ezcümle ilahi peygamberlerdendir. Hz. Davut (a.s)’a nazil olan “Zebur” kutsal kitap Kuran’ı Kerim de üç defa geçmiştir. Biz, Nûh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi, sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, (Peygamber ...
 • Sokak dilencilerine karşı görevimiz nedir?
  12540 Pratik Ahlak 2011/03/03
  Yardım isteyen herkese, hatta fakir olmayanlara bile yardım yapmak güzel bir şeydir. Ancak maddi imkanlar sınırlı olduğundan öncelikli olanlara yardım etmek gerekir. Günümüzde gerçek fakirleri araştırıp bulan müesseseler vardır; onlara yardım etmek fakir oldukları belli olmayan hatta fakir olmadıkları bilinen kimselere yardım etmekten daha iyidir. Ama fakirlere hakaret ...
 • Rivayetlerde işlerin sağ el ile yapılması üzerinde durulmasının sırrı nedir?
  11656 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi 2012/03/10
  Uygun bir neticeye ulaşmak için cevabı üç merhalede sunacağız. Bir. Amelleri sağ el veya sağ ayakla yerine getirmek ve onun önemi (dünya ile alakalıdır) İki. Ashab-ı yemin (Sağcılar) ve amel defterinin sağ ele verilmesi (ahiretle alakalıdır) Üç. Acaba bu şeyler itibari ...
 • Bazı dualarda belirtilen “ya Muhammed (s.a.a) ya Ali (a.s), ya Ali (a.s) ya Muhammed (s.a.a)” tabirinin manası nedir ve bunun senedi ne ölçüde sağlamdır?
  8350 Teorik İrfan 2012/09/24
  Bu dua, İbn-i Tavus’un Cemalu’l-Üsbu’ kitabında nakledilmiştir. Aynı şekilde Kef’emi’nin Misbahı, Veşailu’ş-Şia ve Biharu’l-Envar da bu duayı nakleden diğer kaynaklardır. Dinin kesin esaslarından olan Hz. Peygamber’in (s.a.a) makamının üstünlüğü noktasında bir kuşku bulunmamakla birlikte, Hz. Muhammed’in (s.a.a) ve Hz. Ali’nin (a.s) nurlarının hakikati arasında batıni bir birlik ...
 • Eğer Allah bir ferdi severse, halkın geneli de onu sever mi?!
  11298 Eski Kelam İlmi 2012/01/23
  Her ne kadar Allah’ın salih kullarının sevgisini halkın kalbine aktardığını yansıtan rivayetler olsa da, halkın ekseriyetinin bir şahsı desteklemesi zorunlu olarak onun Allah tarafından onaylandığı anlamına gelmez. Öte taraftan halkın ekseriyetinin bir şahsa düşman olması da onun Allah’ın gözünde düştüğü ve O’nun nezdinde bir değeri olmadığı şeklinde ...
 • Cumartesi gününde ihtiyaçtan dolayı balık tutan bir şahsın cezası maymun olmak mıdır?
  40667 Tefsir 2012/05/16
  İsrail oğullarının şeklinin değiştirilmesinin salt gelir elde etmek için balık tutmaları olmadığı bilinmelidir; çünkü bu iş günah değildir ve şeklin değişmesi gibi bir neticesi de bulunmamaktadır. İslam’ın mantığında Allah katında bu amel ibadet sayılmaktadır. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: Ailesinin rızkını sağlamak için çalışan ve çaba gösteren ...

En Çok Okunanlar