Gelişmiş Arama
Ziyaret
53075
Güncellenme Tarihi: 2008/01/16
Soru Özeti
Şer’i açıdan hayız günleri dışında insanın eşiyle cinsel ilişki kurmasını yasaklayan bir durum var mıdır?
Soru
Hangi günlerde eşimiz ile cinsel ilişki kurmamalıyız? Hangi günler günahtır? (Örneğin Aşura buna dâhil midir) Şer’i açıdan insanın eşiyle cinsel ilişki kurmasını yasaklayan bir durum var mıdır? Hayız halinde değilse, ilk gecede cinsel ilişkinin hükmü nedir?
Kısa Cevap

Hayız ve nifas günleri, ihram ve oruç durumu veya diğer ikincil durumlar dışında insanın eşiyle cinsel ilişki kurması haram değildir. Muharrem ve Sefer ayları ve de şehadet ve matem günlerinde cinsel ilişki kurmak şer’i açıdan haram değildir. Evet, bu dinsel önderlere yönelik bir tür saygı sayılır. Nitekim genellikle insanlar sevdiklerinin ölümünde onlara saygı olarak bir müddet cinsel ilişki kurmaktan uzak dururlar.[1],[2] Elbette bazı rivayetler esasınca, insanın eşiyle cinsel ilişki kurması bazı günler ve saatlerde uygun değildir ve bu rivayetler Şia’nın muteber (hadis ve fıkıh) kitaplarında mevcuttur ve bu buyrukların hikmet ve felsefesi bir ölçüye dek açıklanmıştır.[3]

Bugünlerin ve saatlerin bazıları şunlardır:

A) 1- Güneş ve ay tutulmasının gerçekleştiği gün ve gecede cinsel ilişki kurmak. 2- Güneş batması esnasında. 3- Fecrin doğmasından güneşin doğmasına dek. 4- Ramazan ayı dışında diğer ayların ilk gecesi.5- Ayın son gecesi. 6- Uyurken ihtilam olduktan sonra cinsel ilişki kurmak. 7- Çocuğun baktığı veya bir şey anlamasa bile cinsel ilişkiye girenlerin seslerini duyduğu yerde cinsel ilişki kurmak. 8- Cinsel ilişki esnasında kadının üreme organına bakmak. 9- Çıplak halde cinsel ilişki kurmak. 10- Gökyüzü altında cinsel ilişki kurmak. 11- Kıbleye dönerek veya kıbleyi arkaya alarak cinsel ilişki kurmak. 12- Karın doluyken cinsel ilişki kurmak. B) Burada yukarıdaki hususlardan ikisinin hikmet ve nedenine işaret etmek yerinde olacaktır: Ebu Said Hodri şöyle nakletmektedir: Hz. Peygamber (s.a.a) Hz. Ali’ye şöyle tavsiyede bulundu: Ey Ali eşinle aybaşı, ortası ve sonunda cinsel ilişki kurma; çünkü bu eşinin ve çocuğunun deli, eksik uzuvlu ve nakıs akıllı olmasına neden olur.

 Burada bazı noktalara dikkat etmek gerekir:

1- Bu rivayetlerin tümünün itibarı her ne kadar ispatlanmış olmasa da bazıları yeterli itibar ve güvenilirliğe sahiptir.

2- Bu tür hikmetlerin beyan edilmesi kesinlikle bunların gerçekleşeceği anlamına gelmez, sadece böyle bir gereğin olduğu ve diğer etkenlerin de olması durumunda etkide bulunacağı anlamına gelir. Lakin bazı durumlarda da bir takım şartların bulunmaması nedeniyle başka bir netice ortaya çıkabilir. Bazı araştırmacıların mehtaplı geceler ile mehtapsız gecelerin farklılığının denizde med ve cezrin gerçekleşmesinde etkili olduğu gibi, insan bedeni ve özel cima meselelerine de etki ettiği neticesine ulaştığı hatırlatılmalıdır.[4]

Hz. Ayetullah Hadevi Tahrani’nin sorunun son kısmına verdiği cevap ise şöyledir: Mübarek Ramazan ayının ilk gecesi hariç, diğer ayların ilk gecesinde insanın eşiyle cinsel ilişkiye girmesi mekruhtur. Ama her haliyle haram değildir.

 


[1] ez-Zarurat tubihu el-mahzurat, el-Hedaiku’n-Nasıre Fi Ahkami’l-İtreti’t-Tahire, c. 7, s. 14.

[2] 1993 sayılı (site: 2055) cevaptan alıntılanmıştır.

[3] Bkz: Vesailu’ş-Şia, c. 14, s. Ebvab-u Mukaddimat-ı Nikâh, Biharü’l-Envar, c. 103, s. 281, Cevahiru’l-Kelam, c. 29, s. 29, s. 54.

[4] Payıgah-i ittila’ resani nehad-ı nemayendegi makam-ı muazzam-ı rehberi der danışgah.

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Kıyamette bütün insanlar hatta Müminler ve Salihlerde mi hasrete ve üzüntüye duçar olacaklardır?
  3188 قیامت 2020/01/20
 • Bazı Kuran ayetleri, ilahi peygamberlerin masumluğuyla çelişiyor mu?
  16076 Eski Kelam İlmi 2007/11/26
  Yukarıdaki soruya şöyle cevap verilebilir:1. “İsmet” masum olan bir şahısta ruhla özleşmiş ve onu günah, unutkanlık, kötü işler ve hata yapmaktan engelleyen ve koruyan bir sıfattır. Bununla beraber masum olan şahıs mecbur kılınarak iradesi elinden alınmamaktadır.2) Peygamberlerin masum olmalarının sırrı, Allah’a olan aşk, inanç, kâmil bir iman ve ...
 • Bir grup hata yapabilen insanın el yazımı olan tarih neden kabul edilmelidir?
  5681 تاريخ کلام 2011/09/13
  İnsan tarafından düzenlenip tedvin edildiğinden ve insan da hataya mürtekip olabileceğinden tarih kabul edilmemelidir diye ifade edilen istidlali kabul etmiyoruz; zira bu istidlal doğru olursa, tüm beşerî bilimler itibarını kaybedecek ve günümüz dünyasında da hiçbir habere güven duyulamayacaktır. Çünkü onların hepsi insanın mahsulüdür. Biz insanların doğruyu yanlıştan ve iyiyi ...
 • Resul-i Ekrem’e (s.a.a) ve İslamî kutsallara hakaret edilmesinin fıkhî hükmü ve buna karşı koymanın yolu nedir?
  10832 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/05/21
  Yüce İslam Peygamberine hakaret eden ve bu çirkin davranışıyla milyonlarca insanı üzen kimse idama müstahaktır. İslam düşmanları Müslümanlar arasında tefrika yaratmak, İslam’ın yayılmasının önünü almak ve yolları üzerinde din adındaki engeli kaldırmak gibi utanç verici hedeflerine ulaşmak için İslamî kutsallara hakaret etmeye ve sövmeye yönelmişlerdir. Vahdeti korumak, kendi İslamî ...
 • Şefaatin kıyametteki yeri ve önemi nedir?
  8667 Eski Kelam İlmi 2009/06/17
  Şefaat, zayıf birini güçlendirmek, takviye etmek demektir. Şefi' (şefaat edici) ise ihtiyacı olana yardım eden ve onu mutedil bir duruma getirip ihtiyacını gideren kimsedir. Kıyamette şefaat etmek Allah'a mahsustur. Elbette Yüce Allah bazılarına da başkalarına şefaat etmeleri için izin vermiştir. Bu konu hakkında gelen birçok rivayetten kıyamette şefi'lerin çok olacağı ...
 • Ölü telkininde ne söylenmesi gerekir?
  3008 Kefenleme Ve Defin 2019/01/23
  Ölü defninde sünnet olan adaptan biride ölüye şehadetlerini telkin etmektir. bu sünnet şu şekilde yerine getirilir: Ölüyü kabre koyduktan sonra kefenin düğümleri çözülür ve ölümün yüzü toprağa koyulur. Daha sonra topraktan bir yastık düzeltilerek başı onun üzerne koyulur. Tekrar sırt üstü yatmaması için sırt tarafına kerpiç koyulur ...
 • İsm-i A’zam, Kerrubin, Tis’a Ayat, Tabut-i Şehadet vb. gibi deyimlerin açıklamasını yapabilir misiniz?
  8262 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü) 2012/06/16
  İsm-i A’zam’ı ve diğer yüce ve derin manaları içeren ‘Semat’ ya da ‘Şebbur’ duası meşhur irfani dualardandır. Semat duasının bazı bölümleri hakkında özetle şöye diyebiliriz: Bu duada Allah’ın İsm-i A’zam’ına, Peygamberlere ve Allah’ın peygamberiyle konuştuğu, vahyettiği mukaddes yerlere yemin verilmiş veya dua edilmiştir. Duanın cümle ...
 • İlk marangoz Hz. Nuh muydu (a.s), yoksa ondan önceki peygamberlerden marangoz olan var mıydı? Gerçekte marangozluk ilk olarak Allah’ın emriyle ve bir peygamberin vasıtasıyla mı ortaya çıktı?
  17605 تاريخ بزرگان 2011/10/17
  Hz. Nuh’un asıl adı, Abdulcabbar veya Abdulgaffar’dır, Nuh onun lakabıdır. Babası Lemek b. Metuşalah, annesi de Rakil’in kızı ‘Kınûşî’ idi. Ona ‘Nuh’ lakabının verilmesinin nedeni, ümmetinin günahları için nevha okumasından dolayıdır. Nevha okumaktan maksat, kavmini tevhide davet etmesi de olabilir. Hz. Adem’in (a.s) inişinden 1642 yıl sonra ...
 • Erkeklerin küpe kullanmalarının hükmü nedir?
  9221 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi 2008/02/16
  Bütün dini hükümler bir takım maslahatlara dayalıdır. Her hükmün mutlaka bir sebep ve felsefesi vardır. Ancak hükümlerin felsefesini bilmek ve ortaya koymak çok çetin bir iştir. Bunun yanı sıra bu alanda bir takım genel açıklamalar ortaya konabilir ve bazı genel ilke ve kaideler açıklanabilir. Ancak bu genel ...
 • Kendimizi yetiştirmeye ve nefsimizi arındırmaya nereden başlamalıyız?
  10385 Pratik Ahlak 2010/05/06
  Tezkiye, nefsi arındırmak ve temizlemek anlamına gelmektedir. Kur’an-ı Kerim’de nefsi arındırmanın önemi hakkında birçok ayet bulunmaktadır. Ama şu bilinmelidir ki; nefsi arındırmaya başlama noktası her insana göre değişir. İslam’ı henüz kabul etmemiş birisinin nefsi temizlemeye başlayacağı ilk aşama, İslam’ı kabul etmesidir. Müminler için ilk basamak, ...

En Çok Okunanlar