Gelişmiş Arama
Ziyaret
5285
Güncellenme Tarihi: 2011/04/13
Soru Özeti
İslam’ın içermiş olduğu programlar kaç kısımdır?
Soru
İslam’ın içermiş olduğu programlar kaç kısımdır?
Kısa Cevap

İslam Allahın en kâmil ve en son dini olma unvanıyla bütün insanların hidayetini ve dünyayı idare etmeyi üstlendiğini hak olarak iddia etmekte ve insanın sosyal ve bireysel olmak üzere tüm boyutlarını kapsayacak programlara sahiptir. Bu programları farklı perspektiflerden kısımlandırılması mümkündür. Bir perspektiften İslam’ın kapsadığı programları bireysel ve sosyal olmak üzere iki kısma ayırmak mümkündür:

a)   İnançsal veya usul-i din: bu türden olan programlar insanın düşünsel ve inançsal fikrini oluşturan temellerle irtibatlı olan inançların bütünüdür. Bu temeller ilahi tevhit, ilahi adl, nübüvvet, imamet ve mead gibi konularla alakalı meseleleri kapsıyor.

b)   Pratik ve eylemsel düsturlar (veya furu-i din veya ahkâm): bu türden olan programlar insanın günlük olarak pratik hayatında karşılaştığı amellerin yapılması gerekecek / yapılmalı ve gerekmeyecek /yapılmamalı ile ilgili programlardır. Bunlarda beş kısımdır. (vacip, müstahap, mubah, mekruh ve haram).

c)   Etik ve ahlaki meseleler: bu türden olan programlar insan ruhunu salim ve sıhhatli eğitmek ve adalet, sahavet, mertlik ve izzet gibi güzel hasletleri insanın ruhunda kökleştirmek ve haset, cimrilik, nifak ve … gibi kötü hasletleri de söküp atma yöntemini açıklayan konuları kapsıyor.[1]

Ama insanın sosyal hayatıyla ilgili İslam’ın programları farklı sistemlerde kategorize edilmektedir. Burada bir kaçına işaret ediyoruz:

1-   İslam’ın eğitim ve öğretim sistemi (çocuk eğitimi, ev, okul, üniversite…)

2-   İslam’da aile düzeni (eş seçimi, evlilik, eş sahipliği ve …)

3-   İslam’ın siyasi sistemi (hükümetin teşkili, seçimler, maliye işleri ve …)

4-   İslam’ın iktisadi sistemi (sermaye, üretim, alış veriş, kira ve …)

5-   İslam’ın yargı sistemi (emr-i bilmaruf, nahyi anil münker, had ve tazirlerin uygulanması kısas ve …)

6-    İslam’ın savunma sistemi (ordunun teşkili, savaş, sulh ve …)

7-   Genel ve sosyal ibadetler sistemi (Cuma namazı, cemaat namazı, hac ve …)

Bu sistemlerin her birisine ait kısımlar söz konusudur ki bunların bütünü kendine has yerlerde beyan edilmiştir.[1] FELLAH ZADE, Muhammed Hüseyin, “amuzeş-i fıkıh” intişarat-i el-hadi, 1386, s. 19-20.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Eğer din aklın teyit ettiği bir şey ise neden insanlardan akıl sahibi olan bazı kimseler dindar olmamış ve hiçbir dine girmemişlerdir?
  7294 عقل، علم، حکمت 2012/09/15
  “Akıl” kelimesi farklı metin ve ortamlarda farklı anlamlarda tefsir edilmiş. Bazen akıl örfi bir tarife sahiptir. Akıllı insan ve akıllı kişiler anlamında kullanılmış. Bazen de aklın manası filozofların felsefi konularda söylemiş olduğu şey anlamında almışladır. Şöyle tabir etmişlerdir ki felsefi konular akli konulardır. Akıl hakkında başka bir ...
 • Vaktin başında namaz kılmak mı iyidir yoksa iki doğuş arasında yatmamak mı?
  4844 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/04/11
  Her şeyden önce bir noktaya dikkat etmeniz lazımdır:Kerahete neden olan uyku ister sabah namazından sonra olsun, ister ondan önce olsun iki doğuş arasındaki uykudur. Bu yüzden sorunuza göre siz iki doğuş arasında uyuduğunuzdan dolayı her iki durumda da kerahete mürtekip olmuş bulunmaktasınız. ...
 • Hıristiyanlar Hz. Hızır’ın varlığını kabul ediyor mu?
  11006 تاريخ بزرگان 2012/01/18
  İncil’de Hz. Hızır’ın (a.s) ismi geçmemektedir ve Hıristiyanlığın diğer kitaplarının da onun hakkında bir bilgi içereceği uzak bir ihtimaldir. Elbette Kur’an’da da “Hızır” adı geçmemektedir ve ondan sadece kendisinin ubudiyet makamını ve özel ilim ve bilgisini yansıtan kullardan bir kul sıfatıyla söz edilmiştir.
 • Tanrıyı inkâr etmenin nedeni O’nu ispat eden delillerin yetersizliğinden mi kaynaklanır?
  6010 İslam Felsefesi 2012/03/12
  İlahi peygamberlerin tüm hikmet ve kesin burhanlara rağmen yine de kendi zamanlarındaki kâfirlerin inkârına maruz kalması, inkârcıların inadının göstergesidir; çünkü onlar hakkı tasdik etmek istememektedir. Yeterli delillerin sunulmaması veya inkârcıların delillerin tümüyle reddedilmemesi diye bir şey söz konusu değildir. ...
 • Hergün tövbe edebilir miyiz?
  3262 انسان و خدا 2019/09/24
  Tövbe İslam dininde ve semavi dinlerde önemli, temel konulardan olup teveccüh edilen bir öğretidir. Arifler ve Evliyanın nazarında da özel bir yeri bulunmaktadır.Her fırsatta tövbe faydalı olmakla birlikte belkide gereklidirde. Zira insan zahiren günah işlememiş olsa bile her an şeytani vesveseler ve insanı Allah’ı ...
 • Müslümanlar İran’ı fethettiklerinde neden İranlılara dinlerini özgürce seçme hakkını tanımadılar?
  11100 Yeni Kelam İlmi 2011/03/03
  Dinde zorlama mümkün değildir ve İslamın İran’da yayılışı, İranlıların zorla Müslüman oldukları iddiasını teyit etmemektedir. Aslında böyle bir şey özgürlükçü İranlıların yapılarına da uygun değildi ve olmayacaktırda. Örneğin Moğollar İran’a saldırdıklarında -İran’a yapılan belkide en mehametsiz ve en kanlı saldırı idi ve İslami İran’ın kültür mirasının büyük bir ...
 • Araf suresinin Genel anlamı ve okumasının fazileti nedir?
  39599 Tefsir 2012/04/07
  Araf suresi Mekkede nazil olan surelerden ve iki yüz altı ayete sahiptir.[1] Bu surenin muhtevası ve fazileti hakkında tefsir ve hadis kaynaklarında bazı konular zikreilmiştir. Bizde sorduğunuz soruyu dikkate alarak bu konuyu iki kısımda sunmaya çalışacağız: Araf suresinin fazileti
 • Guslün felsefesi nedir?
  6464 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi 2012/04/16
  Cenabet guslünün felsefesi, nefsin cenabetten temizlenmesi ve arındırılması ve de bedenden pislik ve kiri gidermektir; zira cenabet tüm bedenden çıkar. Bu yüzden insanın tüm bedeni temizlemesi farz olur. Bilginlerin araştırmalarına göre, insan bedeninde tüm beden faaliyetlerini kontrol eden iki bitkisel sinir sistemi mevcuttur. Bazen bedende bu dengeyi ...
 • Sokak dilencilerine karşı görevimiz nedir?
  12225 Pratik Ahlak 2011/03/03
  Yardım isteyen herkese, hatta fakir olmayanlara bile yardım yapmak güzel bir şeydir. Ancak maddi imkanlar sınırlı olduğundan öncelikli olanlara yardım etmek gerekir. Günümüzde gerçek fakirleri araştırıp bulan müesseseler vardır; onlara yardım etmek fakir oldukları belli olmayan hatta fakir olmadıkları bilinen kimselere yardım etmekten daha iyidir. Ama fakirlere hakaret ...
 • Eğer mümkünse Şia’nın temel fırkalarının sayısını beyan eder misiniz?
  10599 Eski Kelam İlmi 2010/05/18
  Şia kavramı, sözlükte “takipçi”, “yaver” ve bir tarz yol ve dine sahip olma anlamına gelir. Müslümanlar arasındaki literatürde ise Hz. Ali’nin (a.s) takipçilerine özgü bir bağlamda kullanılmıştır.  Hz. Ali’nin takipçileri hakkında da Hz. Ali’nin dostu ve seveni veya Hz. Ali’yi Osman’dan yahut diğer ilk iki halife ve ...

En Çok Okunanlar