Gelişmiş Arama
Ziyaret
6205
Güncellenme Tarihi: 2011/04/11
Soru Özeti
Hangi kaynaklarda hüküm ve yaratıkların hikmeti beyan edilmiştir?
Soru
Yer, gök ve yıldızlardan hapşırmak ve beyaz kefen ile defnedilmeye kadar her şeyin hikmetini bilmek istiyorum. Lütfen benim için birkaç kitap önerir misiniz?
Kısa Cevap

Esasen her hikmeti bilmek mümkün değildir; zira Yüce Allah bazı maslahatlar uyarınca birçok konuyu insana bildirmemiştir. Beyan edilenler hususlar da çok geniştir ve onların tümünü elde etmek ve bilmek herkes için müyesser değildir. Bu sebeple ve ömür ve fırsatın sınırlı olmasına binaen en faydalı konuları öğrenmek için en yakın yol seçilmelidir. Bu da tefsir kitapları ile Peygamber-i Ekrem’in (s.a.a) ve Ehli Beytin (a.s) muteber hadislerine müracaat ederek gerçekleşir.

Ayrıntılı Cevap

Merak ve araştırtma hissi insan özelliklerinden biridir. İnsan bu vasıtayla etrafında gerçekleşen her şeyin sırrını öğrenmek istemektedir. Herkesin ilgi duyduğu şeylerden birisi de yaratıkların yaratılışının ve İslam hüküm ve buyruklarının hikmetini bilmektir. Muhterem kullanıcının da işaret ettiği gibi yaratılan tüm varlıkların bir felsefe ve hikmeti vardır. Bu âlemde hiçbir şey abes ve boş olarak yaratılmamıştır. Nitekim ilahi hüküm ve buyrukların tümü de hikmet ve Yüce Allah’ın tedbiri esasıncadır. Bu sır ve hikmetleri bilmek iyi bir husustur ve Kur’an da defalarca insanı gökler, yer ve diğer varlıkların yaratılması ve onlarda bulunan nişaneler hakkında düşünmeye davet etmiştir. Ayet-i şerife şöyle buyurmaktadır: “Size ilimden ancak az bir şey verilmiştir.”[1] Bu, insanın taşıdığı sınırlılık ve noksanlıklara binaen çok doğaldır. Öte taraftan ilim tahsili ve tüm yaratıklar ve tüm hükümlerin hikmetini elde etmek için insanın ömrü ve fırsatı yeterli değildir. Elbette Yüce Allah’ın birçok yaratığın yaratılışının ve birçok hükümlerin teşri edilmesinin hikmetini beyan ettiğine dikkat edilmelidir. Müminleri önderi bu hususta şöyle buyurmaktadır: Yüce Allah bir takım şeyleri açıklamayıp susmuş ve beyan etmemiştir. Bu, unutmadan kaynaklanmamaktadır. Siz de (Allah’ın sustuğu her yerde) kendinizi meşakkate atmayınız.[2] Bazı hususlar da ise insanın yaratılışın ve hükümlerin hikmetini bilmeye çalışması gerekmektedir. Dini ve imanı koruması ve de vazife ve görevi yerine getirmek için faydalı olan her şeyi araştırması ve onlar hakkında meraklanması gerekir. Bir şey öğrenirse Allah’a şükretmeli ve öğrenmediği takdirde ise onu hikmetsiz bilmemelidir. Belirtilenler ışığında müracaat edildiği takdirde fenomenlerin birçok hikmetinin anlaşılacağı bazı İslam ilimleri kaynaklarını tanıtıyoruz:

1. İlgili tefsir ve tercümelerine müracaat ederek Kur’an-ı Kerim’e bakmak.

2. Kendileri hakkında yazılan şerhlerle birlikte rivayetlere müracaat etmek.

3. Duaları ve özellikle de Sahife-i Seccadiye gibi kitapları dikkatlice okumak.

4. Saduk’un İlelü’l-Şerayi’ kitabı.

5. Bu sitenin hükümlerin felsefesi bölümüne müracaat ederek birçok hükmün hikmetini öğrenebilirisiniz.     [1] İsra, 85.

[2] Subhi Salih, Nehcü’l-Belağa, kısar. 105, s. 487. انّ الله .....سکت لکم عن اشیاء و لم یدعها نسیاناً فلاتَتَکَلَّفُوهَا.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • İnsan nasıl Allah’ın mahbubu (sevimli kulu) olur?
  24919 Pratik Ahlak 2010/06/30
   Allah’la dostluk iki şekilde mümkün olur: 1- Kulların Allah’la dost olması 2- Allah’ın kullarıyla dost olması. Soruda geçen işte bu ikinci kısmıdır, yani kulların Allah tarafından sevilmeleri.Elbette evrende olan her şey Allah’ın yaratığı ve eseri olduğu için, Allah tarafından ...
 • Aristo mantığı ile diyalektik arasındaki farkı nedir?
  14845 İslam Felsefesi 2011/03/02
  Mantık bir kanunlar manzumesidir ve bu kanunlara riayet etmek düşüncede hataya düşmemizi engeller. Mantık eski ve yeni mantık diye iki kısma ayrılır. Eski mantık, bize nasıl doğru bir kıyas ve istidlal üreteceğimizi öğreten Aristo mantığıdır; başka bir ifadeyle Aristo mantığı istidlalin şekil ve kalıbına ek olarak, ...
 • Künye ne demektir? İslam Peygamberinin (s.a.a) künyesi olan Ebu’l-Kasım’ın manası nedir?
  57999 تاريخ بزرگان 2012/02/18
  Arap kültüründe Eb (erkekler için) ve Ümm (kadınlar için) takılarıyla başlayan isimlere künye denir. Künye kalıbında isim vermek Arap kabilelerinde insanı bir çeşit yüceltmek sayılmaktadır.[1] Ebu’l-Kasım, Ebu’l-Hasan, Ümmü Seleme, Ümmü Kulsüm vb. gibi. İslam da künyeye ...
 • Tathir ayeti Kur’an’ın hangi suresindedir?
  16333 Tefsir 2010/07/28
   Tathir ayeti olarak bilinen ayet Ahzap suresinin 33. ayetidir. Yüce Allah, bu ayette Ehl-i Beyt olarak bilinen belli kişileri tekvini iradesi ile pak kılacağını beyan etmiştir. Bu ayetin nüzul sebebi (iniş sebebi) hakkında Ehl-i sünnet ve Şia kaynaklarında yetmişe aşkın hadis nakledilmiştir. Bu ...
 • İslam dininin dinozor hakkındaki görüşü nedir?
  81760 Tefsir 2010/01/16
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Münafıklar ruhları çağırarak Müslümanlara sorun çıkarabilirler mi?
  6827 Eski Kelam İlmi 2009/09/22
  Ruh çağırmak ve ruhlarla irtibata geçmek mümkün bir şeydir; yani akli yönden imkansız değildir ve ruhla irtibat kuranlar olabilir. Evliyalar ve nefislerine çok riyazet çektiren kimseler dışında galiba kimse bu işi yapamaz. Münafıklar kibirli, kendilerini beğenmiş ve nefislerinin esiri insanlar olduklarından riyazet çekmeye de güçleri yoktur. ...
 • Sevgi ve muhabbetin önemi ve sınırları nedir?
  2495 Hadis 2020/01/19
 • Mercilerin (fetvalarına mürcat edilen kimseler) fetvalarında var olan ihtilaf, acaba Nehc’ül- Belağa'nın 18. Hütbesinde yasaklanmış ihtilafların örneklerinden sayılmaz mı?
  7176 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi 2009/06/17
  Bazı araştırmacıların akidesine göre Nehc’ül-Belağa’nın 28. Hutbesi, 17. Hutbenin bir bölümüdür. Ancak Seyit Razi’nin (r.a) toplamasında birbirinden ayrılarak müstakil hütbeler şekline girmiştir. Hutbenin içeriği de buna şahitlik etmektedir. Zira 17. hutbede cahil ve salih olmayan kadılardan (yargıç) söz edilmektedir. Bu kadılar vermiş oldukları kendi yanlış yargılarıyla halkın ...
 • Üç Haslet hadisinin senedi sahih midir?
  6346 Tefsir 2011/10/23
  Söz konusu hadisin bazı ravileri hakkında elde herhangi bir bilgi yoksa da birkaç sebepten dolayı ona istinat edilebilir:1-Hadis, çeşitli birinci grup rivayet kaynaklarında gelmiştir. Ve biliyoruz ki bir rivayet değişik kaynaklarda gelmişse ve büyük muhaddisler ona önem vermişlerse bu, onun itibarını ve muhaddislerin ...
 • Tahtel Hanekten (Çene altı)Maksat nedir?
  7664 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/10/09
  Namaz esnasında (sarığın bir ucuyla) çene altını bağlamanın sünnet olduğu hakkında her hangi bir rivayet elimizde yoktur. Sadece şeyh Saduk “Men la Yahdurul-Fakih” adlı kitabında bu amelin meşhur oluşunu kendi şeyh ve üstatlarına nisbetlendirmiş. Ama yolculukta veya her hangi bir ihtiyacı gidermek peşinde olduğu esnada çene altını ...

En Çok Okunanlar