Gelişmiş Arama
Ziyaret
5007
Güncellenme Tarihi: 2011/04/28
Soru Özeti
Okuyucusu kadın olan müzik, insana zindelik kazandırmak amacıyla da dinlense hükmü nedir?
Soru
Yabancı müziğe ilgi duyulsa ve onun bir kısmını kadın söylese, ama genel olarak müzik günlük işlerimizde bizi -günaha değil de- hareketli ve zinde tutarsa İslam açısından hükmü nedir?
Kısa Cevap

Yabancı müzik gına ve haram türden olursa onu dinlemek caiz değildir. Haram müzik, eğlence meclislerinde yani günah işlenen meclislerde dinlenen müziktir. Fakihlere göre bu tür müzikleri dinlemek ister kadın sesiyle olsun ister erkek sesiyle, ister canlı olsun ister kasetten, ister başka şekillerde mutlak olarak haramdır. Günlük işlerde insanı canlı tutuyor vb. bahanelerle helal olmaz.

Ayrıntılı Cevap

Müzik, Müslümanların örfünde eğlence ve günah meclislerinde dinlenen türden olursa haramdır ve ister kadın sesiyle olsun ister erkek sesiyle, ister canlı olsun ister kasetten, ister yalnız dinlesin, ister başkalarıyla birlikte, ister ondan etkilensin ister etkilemesin onu okumak ve dinlemek caiz değildir. Bu haramlık Şii fıkhının sabit hükümlerinden olup bu ünvanda olduğu sürece hükmü haramdır ve sakınmak farzdır. İş yaparken heyecan veriyor, canlı tutuyor vs. bahaneler onu haramlıktan çıkarmaz.[1] Daha fazla bilgi için bkz: Soru:932 (Site:1004).

Sorunuzu taklit merciilerinin bürolarına gönderdik ve şimdiye kadar elimize geçen cevaplar şunlardır:

Hz. Ayetullah el-Uzma Hamanaei: Genel olarak müzik, günah meclislerine uygun oynatıcı-eğlendirici türden olursa haramdır ve kadının sesi eğer gına şeklinde olursa veya zevk almak kastı varsa veyahut mefsede doğuracaksa caiz değildir.   

Hz. Ayetullah el-Uzma Sistani: Eğlence meclislerine uygun olursa haramdır. Yani eğlence meclislerine uygun olması onun ölçüsüdür.

Hz. Ayetullah el-Uzma Mekarim Şirazi: Caiz değildir.

Daha fazla bilgi için 1078. (Site:1256) ve 2832. (site:3064) soruların cevaplarına bakınız.


[1]- Ayetullah Hamanei, Ecvibet-u İstiftaat, c.2, s.19, 1. Baskı, İntişarat-ı el-Huda, h.ş.1380; İmam Humeyni, İstiftaat, s.571, 1. Baskı, İntişarat-ı Mihrap; Ayetullah Mekarim Şirazi, İstiftaat, s.148; Ayetullah Behcet’in bürosundan istifta; ve diğer fıkhi kaynaklar.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Yafuriye fırkasının menşei ve inançları nedir?
  5080 تاريخ کلام 2010/09/22
  Bu fırka hakkında tarihe fazla bir bilgi yansımamıştır. Tarihî kaynaklarda yer alan bilgiler şunlardır:1. “Yafuriye” fırkası Muhammed b. Beşir’in takipçileri olup Musa b. Cafer’in (a.s) imametinde duraksamış ve sonraları onun da imametini de inkâr etmişlerdir. Bu grup Musa b. Cafer’den (a.s) ...
 • Yağmur yağdığında dualar neden daha çok kabul olur?
  147278 Ahlak Felsefesi 2012/03/08
  Duanın zamanı için yapılan tavsiyelerden biri yağmurun yağdığı zamandır. Ayet ve rivayetler bunun genel nedeninin, yağmurun Allah’ın rahmetinin göstergesi olduğunu söylemekteler. Allah’ın rahmeti şu anda açıldığına göre duanın isticabetine daha fazla ümit bağlanılabilir. ...
 • İnsan kendi çocuğuna Muhammed Mehdi ismini takabilir mi?
  10056 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/09/21
  Bu soruyu cevaplandırmak için iki noktaya dikkat etmek gerek:1-   Hadislerimiz bizi İmam-ı Zamanı (a.f.) Muhammed ismiyle zikir etmekten men ediyor; ama bu yasaklık hiçbir halette Muhammed ismini kollanamazsınız, hatta kendi ...
 • Kısasın sakıt olmasına neden olan sebepler nelerdir?
  5109 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/08/30
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Acaba hayal gücünden uygun yararlanılabilinir mi?
  6295 İrfan Felsefesi 2012/04/09
  Hayal gücü (veya Musavvire) insani nefsin içsel algılarının mertebe ve konumlarından birisidir. Sureti (nesne) algılayan ve hissedilen şeylerin tikel şekillerini koruyan bu gücün işlevini tahayyül olarak isimlendirirler. İnsani nefis, melekût âleminin hakikatlerini şekillendirmesi için hayal gücünü bir ayna mesabesinde aklın eline verebilir, ne var ki ...
 • Peygamberin (s.a.a) vasiyyetinin yazılması engellendiği zaman Hz. Ali (a.s) neden buna karşı çıkmadı?
  11186 Eski Kelam İlmi 2010/08/14
  Peygamberimizin (s.a.a) isteğinin (vefat etmeden önce vasiyet yazmak için kalem ve kağıt isteğinin) engellenmesi tarihin meşhur olaylarındanır. Bu olaya ‘Yevm-il Hamis’, ‘Kalem ve Kağıt’ vb. gibi çeşitli isimler verilmiştir. Hz. Ali’nin (a.s) bu olayda susması onun gerçekleştiğinin reddini göstermez. Aksine onun deliline bakmak lazım. Acaba ...
 • Müstehcen filmler izlemeyi adet haline getirmiş kimseleri hidayete erdirmenin ve tedavi etmenin yolu nedir?
  11527 درمان رذائل اخلاقی 2014/04/20
  Her problemi çözmek için ilk önce onun nedenini öğrenmek gerekir. Bazen bir problemin meydana gelmesinde birkaç etken bir arada bulunur. Örneğin başıboş bir ortam, kötü şeylere ulaşılmasının kolay olması, evde cinsel güdünün tatmin edilmemesi, imanın zayıflaması ve meşru olmayan dünyevi zevklere eğilim bireyi günaha yöneltebilecek etkenlerdendir. Siz ...
 • Ehl-i Sünnet kitaplarında halifelerin sahabelere karşı yanlış tutumlarını gösteren örnekler var mı? Varsa onları yazabilir misiniz?
  10322 تاريخ کلام 2011/03/03
  Bu soruya cevap verbilmek için sahabeyi, Ehl-i Beyt’in (a.s) yolundan giden sahabeler ve diğer sahabeler diye ikiye ayırmak gerekiyor. Bunu yapmamızın nedeni, Peygamberimizin Ehl-i Beyt’e verdiği özel önemden dolayıdır. Birinci grupta, 1) Peygamberimizin vefatından sonra Hz. Ali’den ve Onun (a.s) evinde toplananan sahabelerden biat alınması ...
 • Ölünün üçünde, yedisinde ve kırkında merhum için taziye meclisi düzenlemek nebevi bir sünnet midir yoksa bidat mı?
  2941 Pratik Ahlak 2019/08/06
  Merhum olmuş bir müslümanın arkasından üçünde, yedisinde ve ... taziye meclisi düzenlemekte gaye bir zamanlar aramızda bulunan fakat şimdi ahret yurduna göç etmiş şahısları anmak ve yad etmektdir. Böylesi taziye meclislerinin düzenlenme sebebi matem sahiplerine başsağlığı dilemenin ve hemdert olmanın yanı sıra kariler, meddahlar ve konuşmacılar tarafından ...
 • İmam Hüseyin’in (a.s) kıyamında şehitlerden kaç tanesi Allah Resulü’nün (s.a.a) ashabındandı?
  6632 برخی صحابیان 2012/08/26
  Son Aşura araştırmacıları arasında ve yaptıkları tahkikat sonucu, İmam Hüseyin’in (a.s) yarenleri arasında beş kişinin Peygamber’in (s.a.a) ashabından olduğu ve Aşura kıyamında şahadete eriştikleri meşhurdur. Bu beş kişi şunlardır: Enes b. Haris, Hani b. Urve, Müslim b. Evsece, Habip ibni Mezahir ve Abdullah b. Yektar ...

En Çok Okunanlar