Gelişmiş Arama
Ziyaret
21091
Güncellenme Tarihi: 2010/02/01
Soru Özeti
Müstehcen filmlere bakmaktan nasıl tövbe edebiliriz?
Soru
23 yaşında bir gencim. Birkaç yıldır müstehcen filmlere izlemeye başladım ve bu iş, uydu yayınlarının da eve gelmesiyle daha da kolaylaştı. Defalarca tövbe ettim ama bu günahtan kurtulmayı başaramadım. Lütfen bu günahtan nasıl kurtulacağım konusunda bana yardımcı olun.
Kısa Cevap

Günah, kötü kokulu bir lağım kuyusu gibidir, insan ona ne kadar çok dalsa kokusunu o kadar az alır. Zira insanın koku alma duyusu iş yapamaz hale gelir ve daha fazla battığının farkında olmaz.

Öte yandan, insanın bu bataklığın her hangi bir yerinden dönmeye ciddi bir karar alması büyük bir başarıdır. Şu anda ve bu merhalede bu başarıya ulaşan kimse günahla mücadele için iradesini daha da güçlendirmelidir ki, diğer merhalelerde de başarıya ulaşsın.

Günahlarla mücadele iradesini güçlendirmenin yollarından bazıları şunlardır:

1-             Günahın zararlarının farkında olmak

2-             Kendi üstün şahsiyetinin değerini bilmek

3-             Allah (c.c)’un makamının azametini bilmek ve Onun emirlerini yerine getirmek.

4-             Günah ve nefisle mücadele etmenin bir seçkinlik olduğunu bilmek ve nefse galip gelmenin lezzetinin değerinin farkında olmak  

 

Bunun yanı sıra, yalnız kalmamak ve kitap okuma, spor, Kur’an kıraati ve hıfzı, ibadet etmek, oruç tutmak, dindar insanlarla beraber olmak, nefsi ıslah etme vb. gibi şeylerle boş vakitleri doldurmakta günah ortamlarını ortadan kaldırır.

 

Evlenmemişseniz şayet cinsel güdünüzü helal yoldan gidermek için hemen evlenme girişimde bulunun. Bu size hedefinizde yardımcı olacaktır.

 

Bu yolda dikkat edilmesi gereken çok önemli nokta, Allah’ın rahmetinden ve yardımından ümit kesmemek ve Ona hep tevekkül etmektir. Defalarca tövbenizi bozmanız sizi asla soğutmasın. Azimle ve yukarıda gösterilen yollara uymakla günahla mücadele edin. Biz inanıyoruz ki Allah’ın lütuf ve inayetiyle siz bunu başaracaksınız.

Ayrıntılı Cevap

Günah, pis kokulu bir bataklık ve lağımdır. İnsan orada bir süre kalırsa koku alma duyusu çalışmaz ve o pis kokuları alamaz hale gelir. Ve zamanla öyle bir duruma gelir ki, oradan kurtulmak için irade ve gücünü zayıflar. Kendini kurtarmak istese de geç kalmış olduğunu düşünebilir.

 

Öte yandan insan bu derin sapıklık bataklığının neresinden kurtulma kararı alır, telafi etmeye çalışır ve kendini kurtarmak için bir adım atarsa zararın önüne geçmiş olur. Bunun kendisi, daha sonraki mücadelelere yardımcı olacak büyük bir başarıdır.

 

Bu merhalede böyle filmlerin çirkin ve günah olduğunun farkında olmanız gaflette olmadığınızın ve Allah’ın size olan lütfünün bir göstergesidir. Tövbe ve dönmeye karar vermeniz, bir çıkış yolu bulmaya çalışmanız nefsinize karşı büyük bir zaferdir. Bunun kendisi çok değerli olan tövbe merhalelerinden biridir.

 

Tövbenin merhaleleri şunlardır:

1-             Günahı terk etmeye azmetmek.

2-             Günahı terk etmek

3-             Günahı telafi etmek (ahlaki faziletleri kazanmak ve güzel ameller yapmak)

 

Sizin günahı terk etmek için göstermiş olduğunuz bu azim ve irade gerçekte tövbenin ilk basamağıdır, bu yüzden sizi tebrik ediyoruz. Ama en kısa zamanda bir sonraki basamağa çıkmanız gerekecektir. Bu iş için, işlediğiniz günahı bırakmak istediğinizin nedenini bilmeniz gerekir; zira günahı terk etmek için güçlü bir nedeniniz olmazsa başarılı olamazsınız. Çünkü günah çekicidir. Nitekim İmam Caferi Sadık (a.s) şöyle buyuruyor: ‘Cennet (insanın cennete gitmesine neden olacak ameller) sıkıntılar ve zorluklarla beraberdir. Cehennem ateşi (insanın cehenneme gitmesine neden olacak ameller) ise insanın nefsanî istekleriyle beraberdir.’[1]

 

Öyleyse günahı terk etmek için, günahtan daha cazibeli bir neden bulmanız gerekecektir. Böyle bir gerekçe ve deliliniz yoksa onu edinmeye çalışın, sonra da elinizden geldiğince onu güçlendirin.

 

Aşağıda günahla mücadele etme amilini kendinizde icad ve takviye etmek için bazı yollar öneriyoruz:

 

1-             Günahın zarar ve kötü sonuçlarını öğrenmek için kitaplar okumak; İnsan yaptığı amelin kısa ve uzun vadeli sayısızca zararlarını bilir ve onlara dikkat ederse asla onları işlemeyecektir.

2-             Bir insan olarak kendi makam ve şahsiyetinin (Allah’ın yer yüzünde halifesi olduğunun) farkında olmalı ve bilmelidir ki günah işlerse insan bu makamından düşecektir.

3-             Allah’ın yüce makamının farkında olmak. Yani O’nun emirlerini yerine getirmek, O’nun amellerimize hazır ve nazır olduğunu bilmek ve O’nun karşısında günah işlememek.

4-             Bir Müslüman gencin yaşadığı toplumda etkin olduğu unutulmamalıdır. O, nefsini ıslah edip, günahla mücadele ederek toplumda olumlu eserlerin kaynağı olabilir. Kendisini günahtan kurtardığı gibi başkalarının da kurtuluş sebeplerini hazırlayabilir.

5-             Rahman olan Allah’ın; ancak kullarını, işlendiği zaman kesinlikle zarar verecek amellerden sakındırdığının farkında olmak. Yoksa Rahman olan Allah faydalı hiçbir amelden sakındırmaz. Eğer Allah Teala cinsel istekleri evliliğin dışında bir yolla giderilmesini yasaklamış[2] ve buna muhalefet edenleri bu dünyada ve ahrette cezalandıracaksa bunun nedeni o amelin, çok kötü zararlarından dolayıdır. İnsan Allah’ı seviyorsa onun emirlerine karşı gelmemelidir. Eğer (Allah’a sığınırız) Allah’ı sevmezse kendisine gelecek zararlardan korunmak için dahi olsa bu ameli yapmamalıdır.

6-             Günahın lezzeti kısa ve geçicidir, ama getirdiği kötü sonuçlar kalıcıdır. Hiçbir akıllı kimse geçici lezzet için kendisini uzun ve kalıcı zararlara sokmaz.

7-             Günah vadisine düşmenin bir başarı olmadığını bilmek gerekir. Buna iradesiz insanlar müptela olurlar. İnsanın değeri, Şeytani ve nefsani isteklerinin karşısında durması ve onlarla mücadele etmesindedir. Bu mücadeleye girmenin kendisi büyük bir zaferdir.  

 

Yukarıda önerilen yolları dikkate alarak imkan dâhilinde günah ortamından ve insanı günaha sürükleyecek yalnızlıktan uzak durun. Boş zamanlarınızı spor yapma, faydalı kitaplar okuma, Kur’an kıraati ve hıfzı, dindar insanlarla beraber olma, oruç tutmak vb. yollarla ve kendinize bu amelle mücadele edebileceğinizi ve onu terk edebileceğinizi telkin ederek doldurunuz.

 

Evlenmemişseniz eğer, cinsel isteğinizi sizi hedefinize ulaştırmaya yardımcı olabilecek helal yoldan gidermek için hemen evlenme girişiminde bulunun.[3]

 

Aziz dostum! Günahla, nefsin ve şeytanın vesveseleriyle mücadele etmek çok zordur, ama aynı derecede değerli ve lezzetlidir. Bu mücadelenin her merhalesinde elde edilen zafer lezzeti hiçbir lezzetle kıyaslanamaz. Şairin dediği gibi:

 

Terk etmenin lezzetini eğer bilsen

Nefsin lezzetine lezzet demezsin

 

Öyleyse bu çok zararlı ameli terk etmek için iradenizi kuvvetlendirin ve unutmayın ki, Allah-u Teala sizin için çok güçlü ve merhametli bir yardımcıdır. Allah, gerçek manada tövbe ettiğimizde günahlarımızdan geçer ve bize, aklımızdan bile geçmeyen yollarla günahla mücadelemizde yardımcı olur.

 

Bu mücadele yolunda, Allah’ın rahmetinden ümidi kesmeyin, O’ndan yardım dileyin ve ona tevekkül edin. Eğer tövbelerinizden dönerseniz soğumayın ve yeniden azimle günahla mücadele edin, yukarıda önerilen çözümlerle bu durumla mücadeleye devam edin. Biz inanıyoruz ki, Rahman olan Allah’ın lütfüyle bu mücadelede başarılı olacaksınız. İnşaallah.     [1] - Vesail-uş Şia, c.15, s.309, bab/42 (Haram Şehvetler ve Lezzetlerden Kaçınmanın Vacip Olması Babı)

[2] - ‘Kim bu sınırların ötesine geçmek isterse, işte onlar haddi aşanlardır.’ Mü’minun/7

[3] - Daha fazla bilgi bkz: İstimna ve Ondan Kurtulmanın Yolu, 326. soru

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • mümkünse yedi cennetin ne olduğunu ve ne anlama geldiğini bana açıklayınız?.
  16561 Eski Kelam İlmi 2010/11/08
  "Daru's-Selam", "Dahru'l-Celal", "Cennetu'l-Maava", "Cennetu'l-Huld", "Cennetu'l-Adn", "Cennetu'l-Firdevs", "Cennetu’n-Naim". Sayılan bu isimler yedi cennetin ismidir ki, rivayi ve tefsirsel kitaplarda zikir edilmiştir. Elbette bütün bu isimlerin tek bir cennete şamil geldiğine ve ancak her birisinin, cennetteki birer ...
 • Peygamberler imamların geleceğini müjdelemişler midir?
  4987 Eski Kelam İlmi 2010/11/27
  İslam Peygamberi ve imamlardan gelen bir takım hadisler, Peygamber ve imamların isimlerinin kutsal kitaplarda yer aldığına tanıklık etmektedir. Artı, Yahudiler ve Hıristiyanların elindeki mevcut kitaplarda da imamlardan bazıları mevcuttur. 1. Dini Öğretilerin İncelenmesiİmam Hasan’dan (a.s) nakledildiği ...
 • Allah kelimesinin lügatteki anlamı ndedir?
  11995 Eski Kelam İlmi 2011/03/01
  Farçada "huda" kelimesiyle karşılık bulmuş olan mübarek "Allah" kelimesi has isim ve Allahın en kapsamlı isimlerindendir. Hz Ali (a.s.) "Allah" kelimesinin anlamı hakkında şöyle buyurmuş: "Allah yaratıkların kendisinde şaşkılıkta kaldığı ve kendisine aşık oldukları bir mabud anlamını veriyor. Gözlerden gizli olan ve akılların (künhi zatiını) derk edemedikleri ...
 • İmam Ca'fer Sadık'a göre Kur'an karisinin özellikleri
  11765 Kur’anî İlimler 2011/07/19
  İmam Cafer Sadık (a.s) Kur'an karisi için bir takım özellikler ve vasıflar zikretmiştir. Bu cümleden şu vasıfları zikredilebilir: Ehl-i Beyt'in velayetini bilmesi, Kur'an'ı doğru okuması, Kur'an'ı okurken ondan etkilenmesi, abdestli olması, doğru bir kimse olması ve yağcılıktan uzak durması, Kur'an'a karşı tevazu ve huşu göstermesi, ilim öğrenmek yolunda çaba göstermesi, ...
 • Hayızlı kadın görünüşte namaz kılar gibi yapabilir mi?
  5233 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/11/21
  Sorunuzu taklit mercilerinin bürolarına yolladık. Elimize ulaşan cevaplar şunlardır:Hz. Ayetulah Hamanei’nin Bürosu: Caiz değildir; ancak emir ve vazife kastı olmaksızın kılabilir. Hz. Ayetulah Mekarim Şirazi’nin Bürosu: Sakıncasızdır.Hz. Ayetulah Mehdi ...
 • Müslüman olmayan birisinin kesmiş olduğu hayvandan yararlanıla bilinir mi?
  8721 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2009/05/13
  Ehl-i Beyt mektebinin fakihlerine göre, İslamî usullere göre kesilmemiş olan hayvanların etleri mundar (leş) hükmündedir. Bu hayvanların etleri haramdır ve yenmesi de caiz değildir. ...
 • Din tebliği (gayri Müslimleri ve başkalarını eğitmek ve onlara kılavuzluk etmek) tüm Müslümanlara farz mıdır?
  9108 Pratik Ahlak 2011/12/19
  İslam evrensel, herkesi kapsayıcı ve en kâmil bir din olup dinlerin en sonuncusudur. Bu nedenle tüm ulus ve milletlerden herkes onunla tanışmalıdır. Diğer halkların bu insan yetiştirici dinle tanışmasının tek yolu, İslam hakikatleri, emirleri, hükümleri ve öğretilerini tebliğ etmektir. Bu esasla Kur’an-ı Kerim’in değişik ayetlerinde din tebliğine önem verilmiş ...
 • Suhayb-i Rumi'nin kişiliği hakkında bilgi verir misiniz? Bu zat Ehl-i Beyt'in dostlarından mıdır? Hz. Ali'nin imametini kabul emiş midir?
  8251 تاريخ بزرگان 2008/05/25
  Suhayb b. Sinan, Irak asıllı ve Dicle’nin kıyılarında Musul şehrinin yakınlarında yaşayan kabilelere mensuptur. Babası ve amcası Kesra tarafından Ebelle şehrinin yönetimini üstlenmişler, İran ve Ruma arasında cereyan eden savaşlardan birinde Rumlulara esir düşmüş, onu Ruma’ya götürmüşler ve orada büyümüştür. Bu yüzden Suhayb-i ...
 • Bir odada bir kız ile yalnız kalmak sakıncalı mıdır?
  10033 Pratik Ahlak 2012/03/11
  Dinsel öğreti ve tavsiyelerde günahtan korunmak ve sakınmak için insana yasaklanan hususlardan birisisi, namahrem ile yalnız başına kalmaktır. İblis’in Hz. Musa’ya vasiyetinde şöyle okumaktayız: Ey Musa! Yabancı kadın ile yalnız kalma; zira her kim böyle yaparsa, yarenlerim değil, bizzat ben onun yareni olurum.[1] Aynı ...
 • Yer küre balık ve balıkta dişi bir ineğin üzerine mi kurulmuştur? Bu konunun beyan edildiği ve balık hadisi olarak meşhur olan hadisin senet ve şerhi nasıldır?
  9578 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü) 2012/11/04
  Bahse konu olan hadis senet açısından sahihtir. Bazı âlimler belirtilen hadisi şerh etmiş, hadisin değişik boyutlarına değinmiş ve bu ilmi diyalogun bilimsel, fiziksel konularla ilgili olup yeryüzünün düzeninin sırlarını ve yeryüzündeki kimyasal maddeleri anlamaya dönük olduğunu belirtmişlerdir. Lakin genel olarak bu hadis varlık âlemi hakkındaki hakikatleri açıklamak ...

En Çok Okunanlar