Gelişmiş Arama
Ziyaret
8080
Güncellenme Tarihi: 2011/08/30
Soru Özeti
İmam Cevad (a.s)'ın (İmam Muhammed Taki) kaç tane erkek çocuğu vardı?
Soru
Hz. İmam Muhammed Taki'nin (Cevad) kaç erkek çocuğu vardı? Eğer iki çocuktan fazla çocuğu vardıysa meşhur olmayan erkek çocuklarından seyitler var mı? Ulemanın İmam Muhammed Taki'nin kaç çocuğu olduğu hakkında ihtilaf etmelerinin sebebi nedir? Niçin bu konu tarihte açıkça yer almamıştır?
Kısa Cevap

 İmam Muhammed Taki'den sadece iki erkek çocuk İmam Ali Naki ve Musa Mubarka isimlerinde kalmıştır. Diğer erkek çocuklarının olduğu rivayet edilmiş olsa da ensap hakkındaki kaynaklarında da sadece bu iki erkek çocuk hakkında ittifak vardır. Bu konudaki ihtilafın sebebi nesep hakkındaki ilk kaynaklardaki var olan ihtilaf ya da diğer çocuklarından bir soyun kalmamasıdır.

Ayrıntılı Cevap

Bu konu nesep hakkında yazılan kaynaklarda ihtilaf vardır. Bazı kaynaklarda beş erkek çocuğunun olduğu nakledilmiştir. Ancak bütün kaynakların ittifak ettiği husus İmam Ali Naki

ve Musa Mubarka adında iki erkek çocuğunun olduğudur.[1]

Bu iki erkek çocuğa bütün kaynaklarda işaret edilmiştir.

Bununla birlikte eski kaynaklardan sadece umdetu'ttalip kitabında İmam Ali Naki, Musa Mubarka' Hasan, Muhammed isimlerinde dört erkek çocuğunun olduğunu açıklanmıştır.[2]

Son dönemlerde yazılan bazı ensap kaynaklarda İmam Muhammed Taki'nin İmam Ali Naki, Musa Mubarka' Muhammed, Ali ve Yahya beş erkek çocuğunun olduğu nakledilmiştir.[3]

Bize göre bu ihtilafın sebebi ilk kaynaklarda var olan farklı bilgilerdir. Belki de bunun sebebi bu evlatlarından daha bir soyun baki kalmayışıdır.

Kesin olan şu ki İmam Ali Naki ve Musa Mubarka'dan soyun kaldığıdır. Kum'da defnedilmiş olan Musa Mubarka'ın günümüze kadar Kum'da ve Rey'de soyları mevcuttur.[4] Irak'ta kendilerinin İmam Muhammed Taki'nin Yahya isimli evladına kendilerini intisap eden bir aile[5] olmasına rağmen bu konu tarihi kaynaklarda gelmemiştir.[1] Örneğin Şeyh Mufit İrşat'ta ve İbn-i Anbe'de Umdetu't-Talib'te ve İbn-i Sabbağ el-Fusulu'l-Muhimme'de, Tusteri, Tevarihin'nebi vel alda Levasani, ed-Durusu'l-Behiyye bu iki evlada işaret etmiştir. İbn-i Anbe Umdetu't-Talib kitabında yazdığından başka diğer kaynaklar sadece bu iki erkek çocuğunun olduğunu yazmıştır. bk ensabu'l-itert-ittahire, Lebib Beyzun, s. 107, Muessestu'l-a'lemi, Beyrut

[2] ade

[3] Recai, Seyyid Mehdi, elmuakkibun min al-i Ebi Talib, c. 2 s. 30 Muassetu'laşura, Kum.

[4] ade yine bk. Munteha'l-Amal, Şeyh Abbas Kummi, c. 2 s. 618, Hicret yay. 2. baskı

[5] Sultan Fathi, Abdu'l-Kadir, Tarih-i ve Buyutat alulbeyt, fi biladir'rafideyn, s. 372, Daru'l-mahacce el-Beyza, Beyut, 1423

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Kadın geçici evlilikle zevce olur mu?
  9409 Geçici Evliliğin Şartları 2012/12/23
  Her ne kadar muta nikahı şer’i bir nikah olsa ve bir kadın geçici olarak birinin nikahına girdiğinde ona zevce denilse de nikahın bütün hükümlerini taşıması gerekli değildir. Ve bunu karmaşık bir konu olarak algılayamayız. Şii rivayetlerinde daimi ve geçici evlilik arasındaki farklara açıkca işaret edilmiştir. Daimi nikahta ...
 • Doğum günü kutlaması haram mıdır?
  47574 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/03/11
  Doğum günü kutlaması İslamî geleneklerden değildir ve İslamî öğretilerde insanın kendi doğum gününü kutlaması tavsiye edilmemiştir. Biz bu yeni geleneği kınamak istemiyoruz. Elbette başkalarının geleneklerini körü körüne kabullenmeyi de benimsemiyoruz; zira geleneklerin ümmetin bilincinde derin kökleri olması gerektiğine inanıyoruz. Ama böyle bir geleneğin dayatılmasından sonra onun mükemmel ...
 • Diriliş cisimsel mi yoksa ruhani midir?
  15571 معاد و قیامت 2012/05/27
  Her ne kadar akli deliller ahiret ve bu dünyevi hayat dışındaki başka bir dünyanın gerekliliğine tanıklık etse de ahretin nitelik ve keyfiyeti, ahiretin sadece ruhani olup olmayacağı veya hem ruhani ve hem cismani olup olmayacağı ve de cisimsel dirilişi kabul etme durumunda bu cismin maddi mi yoksa ...
 • Annenin izni olmadan kızın evlenmesi doğru mudur?
  6620 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/07/24
  Şimdiki mercilerin çoğu bakire kız ile nikâh akdini (geçici veya daim) babanın veya baba tarafından atanın izni şartına bağlamışlardır. Ama kız bakire değilse yahut baba veya baba tarafından atası yoksa (vefat etmişlerse) bir başka şahsın iznine gerek yoktur. Ama bu evliliğin annenin üzülmesine ...
 • Acaba istimna (mastürbasyon) günah mıdır? Ondan kurtulmanın yolu nedir?
  531628 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2008/06/22
  İstimna (mastürbasyon) diye bilinen kendini tatmin etme büyük günahlardandır ve haramdır[i] ve ağır bir cezası vardır.İstimna ve kendini tatmin etmenin en güzel yolları pratik risalelerde şartları açıklanan evliliktir (daimi ve ya geçici). ...
 • Acaba Dinin öğrenilmesine özen gösterdiği, teşvik ve teyit ettiği dini ilimler midir, yoksa Kimya, tıp, fizik ve…gibi tüm beşeri ilimler de dahil midir?
  8068 Bilim Felsefesi 2011/06/20
  Bu sorunun cevabı dinin insan yaşamında kapsadığı alanları ve insanın yaratılış hedefini anladıktan sonra aydınlanması kolay olur. Bu bağlamda şunu söylemek gerekir ki, İslam dininin yaşamın tüm boyutlarını kapsayan alanlar için programı ver olmakta ve bu bağlamda kanunlar koymuştur. Hayata canlılık kazandıran ...
 • Ben on yıldır bir şahıs ile nişanlanmış bulunuyorum. Kanunî evlilik öncesi şerî akit yapabilir miyiz?
  4764 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/03/12
  Taklit mercilerinin bu husustaki yanıtı şudur: 1. Hz. Ayetullah Uzma Hamaney (ömrü uzun olsun): Onun şerî şartlarına riayet etmeyle zatı itibariyle bir engel yoktur. 2. Hz. Ayetullah Uzma Sistani (ömrü uzun olsun): Kızın akdi, kızın babasının izniyle olmalıdır. 3. Hz. Ayetullah ...
 • Doğru alışverişin şartları nelerdir?
  6097 Alış-Veriş 2012/06/14
  Bu soru çok geneldir; zira alışveriş kavramı fıkıh ve örfte değişik manalara sahiptir: Genel anlamıyla alışveriş/muamele, özel anlamıyla muamele ve özel ve genel arasında bulunan orta manasındaki muamele bu kabildendir. Genel anlamıyla muamele, yakınlık kastinin muteber olmadığı ve elbise ve bedeni temizlemek, alıveriş, nikâh ve boşanmak gibi ...
 • İslam toplumu liderinin serveti olsa da tecemmülden (lüks yaşantıdan) uzak kalarak sade bir yaşamı tercih etmesi mi gerekir?
  11221 Pratik Ahlak 2011/11/21
  Kur’an buyuruyor: ‘Bilin ki dünya yaşayışı ancak bir oyun, bir eğlence ve bir süstür...’ Ayette geçen ‘süs’ten maksat tecemmül (lüks yaşantı) ve savurganlık olup, aklı fikri hep lüks ev, lüks araba, pahalı elbiselerde olan, bir nevi refah hastalığına tutulan, dünyaya ve sınırsız eğlenceye düşkün olan, servetine servet ...
 • Velayet-i fakihi dile getiren rivayetler veliyy-i fakihin bir olmasını da yansıtmakta mıdır?
  5740 وحدت و تعدد ولی فقیه 2012/06/16
  Rivayetler ve velayet-i fakihin kelam eksenli diğer referanslarından veliyy-i fakihin bir veya çok oluşu anlaşılmamaktadır. Düzenin korunması ve kaosun engellenmesi durumunda birkaç fakihin ayrı bir şekilde veya şura şeklinde velayetlerini icra etmesi mümkündür. Şura türü İslam cumhuriyetinin ilk anayasasında (1980) mevcut idi, lakin bir takım sorunların önüne ...

En Çok Okunanlar