Gelişmiş Arama
Ziyaret
7711
Güncellenme Tarihi: 2011/09/12
Soru Özeti
Güneş elbise, battaniye veya halıyı da temizleyebilir mi?
Soru
Güneş elbise, battaniye veya halıyı da temizleyebilir mi?
Kısa Cevap

Güneş; yer ve binayı ve de kapı ve pencere gibi binada kullanılan şeyleri ve de duvara çakılmış çiviyi (binadan sayılır) beş şartla temizler:

1. Necis olan şey bir başka şey kendisine değdiği zaman yaş olacak kadar yaş olmalıdır. O halde kuru olması durumunda güneşin kurutması için bir vesileyle o ıslatmalıdır.

2. Necasetin kendisi söz konusu şeyde olursa güneş vurmasından önce onu kaldırmalıdırlar.

3. Güneş vurmasını engelleyen bir şey olmamalıdır. O halde güneş perde veya bulut ardından veyahut benzeri şeyler ardından vurur ve necis şeyi kurularsa, o şey temiz olmaz. Ama bulut güneş vurmasını engellemeyecek kadar ince olursa sakıncasızdır.

4. Güneş necis şeyi tek başına temizlemelidir. O halde necis bir şey mesela rüzgâr ve güneş eseriyle kurulanırsa temizlenmez. Ama rüzgâr necis şeyin kurulanmasında yardımcı olmadı denilecek kadar az olursa sakıncasızıdır.

5. Güneşin necasetin girdiği bina ve yapı kısmını bir defada kurulaması gerekir. O halde bir defada necis yer ve binaya vurur ve onun yüzeyini kurularsa ve diğer bir defa da onun altını kurularsa, onun sadece yüzeyi temizlenir ve altı necis kalır.

6. Güneşin vurduğu yer veya binanın yüzeyi ile onun içi arasında hava veya başka bir temiz şeyin fasıla olarak bulunmaması gerekir.[1] 

Aynı şekilde güneş necis olmuş hasırı temizler. Ağaç ve bitki de güneş vesilesiyle temizlenir.[2] 

Bu nedenle necis olmuş elbise, battaniye ve halı sadece suyla yıkama yoluyla temizlenir ve bu şeyler necis olduğu zaman güneşin onlara vurmasıyla temizlenmezler.[1] Tevzihü’l-Mesail, (el-Mahşi lil-İmam Humeyni), c. 1, s. 118.

[2] a.g.e., s. 119.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Melekler her yıl kadir gecesinde amel defterlerimizi İmam Mehdi’nin (a.s) huzuruna takdim ediyorlar mı? İmam (a.s) onları imzalıyor mu?
  11139 Tefsir 2011/07/28
  Muteber rivayetlere göre kulların bütün işleri Peygambere (s.a.a) ve Masum İmam’a (ilahi hüccete) nazil olmaktadır. Bu yüzden şu anda zamanın İmam’ı (a.f) yaşadığından kulların işlerinin takdiri ona sunulmaktadır. Soruların cevabına gelince:1- Geçmiş ümmetlerde kadir gecesi yoktu.
 • Eğer birisi ramazan ayında tutmamış orucunu bir sonraki ramazan ayına kadar kaza etmezse hükmü nedir?
  6196 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2015/09/14
  sorunuzun üç sureti var: biz mercii taklitlerin görüşlerini dikkati nazarda tutarak sorununuzun her bir suretini ayrı ayrı cevaplandırırız. Bir: eğer hastalıktan ötürü orucunu tutmamış ve hastalığı bir sonraki ramazana kadar devam etmişse, tutmamış oruçlarının kazası farz değildir ve her gün yerine yaklaşık on sir (750 gram) denkliğinde ...
 • Şerî mesafe miktarı ne kadardır?
  5394 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/01/23
  A. Şerî mesafenin miktarı hakkında birkaç görüş vardır: Bazıları mesafe miktarının 22/5 km olduğu görüşündedir.[1] Bazıları şerî mesafenin 21/5 km olduğu fikrini taşımaktadır.[2] Bir grup da şerî mesafenin 22 ...
 • Yaşamımda sürekli sorun ve buhranlarla karşı karşıyayım, benim için bir çözüm yolu var mıdır?
  6628 Eski Kelam İlmi 2011/04/11
  İnsanlar sürekli değişik yollarla Allah’ın sınamasına tabi tutulur ve başarılı şahıslar ancak bu sınamalardan yüz akıyla çıkanlardır. Bu esas uyarınca Allah’ın rahmetinden meyus olmayın ve Allah’a dua etmeyle, O’ndan rızık talebinde bulunmayla ve sorunları gidermeyi istemeyle birlikte mevcut durumunuzun iyilileşmesi için çalışın. Her halükarda ...
 • Tahtel Hanekten (Çene altı)Maksat nedir?
  7522 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/10/09
  Namaz esnasında (sarığın bir ucuyla) çene altını bağlamanın sünnet olduğu hakkında her hangi bir rivayet elimizde yoktur. Sadece şeyh Saduk “Men la Yahdurul-Fakih” adlı kitabında bu amelin meşhur oluşunu kendi şeyh ve üstatlarına nisbetlendirmiş. Ama yolculukta veya her hangi bir ihtiyacı gidermek peşinde olduğu esnada çene altını ...
 • Hangi surede hay ve kayyum sıfatları yer almaktadır?
  16291 Tefsir 2010/11/08
  Hay ve kayyum Yüce Allah’ın iki zatî sıfatıdır. “Hay” “diri” manasında ve “kayyum” da “zatıyla kaim olan ve başkalarının kendisiyle kaim olduğu varlık” anlamındadır. Bu iki sıfat beraber bir şekilde Kur’an surelerinin üç ayetinde yer almaktadır:1. Bakara suresi 255. ayet: “
 • Kur’an’da kaç tane kelime vardır?
  14784 Kur’anî İlimler 2011/04/28
  Müslümanlar, İslamın başlangıcından bu yana semavi kitapları Kur’an’a her yönüyle büyük önem vermiş, onun bütün kelimelerini hatta Mekki ve Medeni olanları bile ayrı ayrı saymışlardır. Bu sayımdan elde edilen rakamlar şöyledir:Mekki kelimeler 45653, Medeni kelimeler 32154’tür. Buna göre Kur’an-ı Kerim’deki kelimlerin toplamı: 77807’dir.
 • Peygamber Efendimize (s.a.a) göre başkalarına hediye vermenin adabı nasıldır?
  16001 Pratik Ahlak 2012/05/19
  Hediye vermek ve almak Peygamber Efendimizin (s.a.a) ameli siresinde vardı. Ama Peygamber Efendimizden (s.a.a) gelen rivayetler esasınca hediye verme işi kendi ve diğerlerine meşakkat ve zahmeti beraberinde getirmemelidir; zira bu işteki hedef ünsiyet ve ülfet oluşturmaktır ve eğer onun adap ve şartlarına riayet edilmezse uygun olan neticeye ...
 • İslam hükümlerini sormak uzmanlık gerektirir mi?
  5088 Pratik Ahlak 2010/09/06
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Geleneksel fıkıh nedir?
  8323 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/11/12
  Geleneksel fıkıh, Şia âlimlerinin, bin yılı aşkın kullandıkları yöntem esasınca, hatıralaşmış kendi kitaplarının yöntemiyle dini hükümleri elde edip içtihat etmektir. Hz. İmam Humeyni (r.a) bu yöntemi, hükümlerin araştırılıp incelenmesinde yöntemlerin en iyisi bilmiş ve şöyle demiştir: “Ben, fıkhı sünneti (geleneksel fıkıh) ve içtihadı cevahiriye inanıyorum ve buna muhalefet etmeyi caiz ...

En Çok Okunanlar