Gelişmiş Arama
Ziyaret
7314
Güncellenme Tarihi: 2010/04/29
Soru Özeti
Şia âlimlerine göre, İngiltere’nin Luxor şehrinde günlük namaz vakitlerini nasıl öğrenebiliriz?
Soru
Ben İngiltere’nin Luxor şehrinde yaşıyorum. Acaba namaz vakitlerini Şia âlimlerinin görüşüne göre açıklayabilir misiniz? Örneğin ben, sabah namazını ve yatsı namazını ne zaman kılacağımı bilmiyorum.
Kısa Cevap

Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız.

Ayrıntılı Cevap

Namaz vakitlerindeki ölçü, güneşin doğuşu, yükselişi ve batışıdır. Buna göre sabah namazının vakti, akşam vaktinin sona erip doğu tarafındaki beyazlığın gökyüzünde yukarı doğru hareket edip yavaş yavaş açılıp genişlediği zamandır. Sabah namazının son vakti ise, güneşin çıktığı zamandır.[1] Bu vakitte sabah namazının vakti sona erer ve sabah namazı kaza olur.

Öğle ve ikindi namazlarının vakitleri ise bir belirleyici (çubuk, demir bir mil vs.) ile belirlenir. Belirleyici dik bir şekilde yere dikilir. Güneş doğduğu zaman, gölgenin onun batı tarafına düştüğü ve güneş yukarı doğru ilerledikçe gölgenin batı tarafında en az seviyeye ulaşıp doğu tarafında çoğalmaya başladığı vakit, öğle namazının şer’i ve ilk vaktidir. Öğle namazını kıldıktan sonra (öğle namazının özel vakti olan dört rekâttan sonra) öğle ve ikindi namazının ortak vakti başlamaktadır. Öğle ve ikindi namazının ortak vakitlerinin bitiş vakti, güneşin kaybolmasına, dört rekât namaz kılabilecek kadar kalan vakittir. Bu vakitten sonra öğle namazı kaza olur. İkindi namazının son vakti ise, magribe dört rekât namaz kılabilecek kadar kalan vakittir. Bu vakit ikindi namazının özel vaktidir ve bu vakitten sonra ikindi namazı kaza olur.[2] Tabi güneşin batmasına bir rekâtlık namaz kılacak kadar vakit kalsa bile, mükellefin görevi, namazı kaza niyetiyle değil de eda niyetiyle kılmaktır. Yani böylesi bir durumda, namazın diğer üç rekâtı (ve yolcu için diğer bir rekâtı) güneş battıktan sonra gerçekleşse bile, mükellef, namazını eda niyetiyle kılmalıdır. Çünkü fıkhi kurala göre kim namazının bir rekâtını vaktinde kılarsa tıpkı bütün rekâtları vaktinde kılmış gibidir.

Akşam ve yatsı namazlarının vakitleri: Güneşin batışı ile gökyüzünde beliren kızıllığın doğuda tamamen kaybolduğu vakittir. Bu vakit, akşam namazının ilk vaktidir. Akşam namazının son vakti ise gecenin yarısına bir yatsı namazı (dört rekât ve yolcu için iki rekât) kılabilecek kadar kalan vakittir. Aynı şekilde akşam ve yatsı namazlarının ortak vakti, bir akşam namazı yani üç rekât namaz kılmak için gereken vakitten sonra başlar. Yatsı namazının son vakti ise gece yarısıdır.[3] (Tabi ikindi namazında değindiğimiz hususlara dikkat edilerek.)

Böylelikle, güneşin doğuş ve batış vakitlerine dikkat edilerek dünyanın her hangi mekânında olunursa olunsun, namaz vakitleri kolaylıkla belirlenebilir.

Şu konuyu da hatırlatmak gerekmektedir ki; sabah ve öğle namazı vakitlerinde Ehl-i Sünnet ve Şia mektebi arasında hiçbir fark yoktur ve akşam namazı da Ehl-i Sünnet’ten 10–15 dakika sonra kılınabilir.

Tabi ki siz, İngiltere’deki Şia merkezlerine başvurabilir ve şer’i vakitleri tespit eden takvimlerden yararlanabilirsiniz.   [1] Tevzih’ul Mesail-i Meraci’, c: 1, s: 411, 741. mesele

[2] Aynı kaynak, c: 1, s: 403, 731. mesele  

[3] Aynı kaynak, c: 1, s: 407, 735. ve 736. mesele

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Allah-u Teâlâ’nın hilesinin anlamı nedir?
  8427 Tefsir 2012/06/11
  Arap lügatinde hile (mekr), bir kimseyi hedefin­den (hedef iyi ya da kötü olsun) alı koymaktır. Bu anlam esasınca hile her zaman ve her yerde kötü değildir. Bu kelimenin Allah-u Teâlâ’ya nispet verilmesi, zararlı komployu hünsa etmek anlamındadır ve bozguncular hakkında kullanıldığında, programları ıslah etmenin önünün ...
 • Eğer Muaviye kâfir idiyse o halde neden İmam Hasan Mücteba (a.s) onun ile barış yaptı ve hilafeti ona devretti?
  10938 Masumların Siresi 2010/08/22
  Muaviye, Ehli Sünnet kitaplarının tanıklığıyla şeriat karşıtı işlere ve şarap içmek, “iki bayram” namazı için ezan okutmak bidati ve Cuma namazını Çarşamba günü kılmak gibi birçok bidate mürtekip olmuştur. Bu nedenle ona karşı hiçbir müsamaha ve tolerans gösterilemez. Öte taraftan tarihin tanıklığıyla İmam Hasan’ın (a.s) Muaviye ...
 • Acaba Rüşvet Yemek Haram mıdır?
  10709 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/07/21
  Rüşvet etimolojik olarak “r-ş-v” kökünden gelme ve Arapça bir kelimedir. Kelimede bulunan “r” harfı feth (e), dam (u) ve kesr (i) (yani reşeve, rüşeve ve rişeve) olmak üzere üç şekilde kullanılmıştır. Bu kelime müfrettir ve onun cemi “reşa” veya “rişa” şeklindedir. Farsçada mozd (el emeği)
 • Tefsir-i bi-Rey ile entelektüelsel bir görüşten (güvenir (müvassak) haber-i vahit) yararlanarak yapılan tefsir arasında fark nedir?
  8468 Tefsir 2012/07/21
  Bazı ilimlerin Kur’anla irtibatı öyle bir şekildedir ki onlar olmaksızın Kur’an ayetlerini tefsir ve tahlil etmek imkansızdır. Sarf ilmi, nahiv ilmi, meani, beyan lügat vb. ilimler gibi. Dolayısıyla müfessir olan bir kimse Kur’anın daha iyi anlaşılması için etkili olan ilimlerde uzman olmalıdır. Kur’anı kerimde “am-has, mutlak-mukayet, nasih-mensuh” ...
 • Ye’cüc ve Me’cüc kavmi kimlerdi? Onların akıbeti ne oldu? Zülkarneyn’in onlar karşısında yaptıkları neydi?
  9366 Tefsir 2010/11/27
  Bu husustaki Kur’an ayetleri ve Tevrat’taki konular bütününden ve de tarihi verilerden anlaşıldığı kadarıyla bu topluluk Kuzey Asya bölgesinde yaşamakta olup güney ve batıya vahşi saldırılarıyla facia yaratmıştır. Zülkarneyn setinin kapatılmasıyla onların saldırıları büyük bir müddet sona ermiştir, ama ahir-i zamanda yeniden döneceklerdir. Bazıları vuku bulan ...
 • 1- Bir Sünni erkeği nasıl şia mektebiyle tanıştırabiliriz? 2- Şia bir kız Sünni bir gençle evlenebilir mi?
  18810 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2009/02/28
  Hem şia hem sünni müslümandırlar. İnanç, şer’i hükümler ve diğer konularda ortak yönleri çok fazladır. Elbette inkâr edilmeyecek bir takım faklı inanç ve görüşlere de sahiptirler. Ancak bu farklı görüşler, aralarında ihtilaf ve düşmanlığa yol açmamalı ve İslami kardeşlik temeline halel getirmemelidir.Bunun yanı ...
 • Erkeğin küpe takması caiz midir?
  24881 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2007/11/05
  Erkeklerin ziynet eşyalarından kullanmadaki İslam’ın kural ve ölçüsü iki şeyden ibarettir:1. Ziynet eşyasının altından yapılmamış olması. Çünkü altın takmak süs olsun veya olmasın erkeklere haramdır.2. Kadınlara mahsus olan ziynetlerden olmaması.Buna göre eğer bir bölge veya şehirde küpe kadınlara özgü bir ziynet sayılmazsa altından yapılmadığı takdirde ...
 • Naiplikle yapılan ibadetler, ibadetleri satın almak gibi değil midir?
  5887 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/05/27
  Kanun eksenli her toplumda ve her kanun koyucunun görüşünde asıl kanunların uzantısında bir takım kanunların bulunması kesin bir husustur. Asıl kanunlardan sonraki merhalede yer alan kanunlar, kanundan kötü yararlanmanın caiz oluşu manasına gelmez. Namaz, oruç ve hac gibi yükümlülükleri her şahsın kendi hayatı döneminde ve yaşarken yapması ...
 • Acaba bebek giysi takımı almak için yatırım yapılan paraya ve hakeza! Yatırım için satın alınmış olan arsa ve apartmana humus düşer mi?
  5528 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/03/12
  Tüm taklidi mercilerin fetvasına göre eğer içinde oturacak eviniz varsa, arsa ve apartmanı da kendi maaşınızdan ve kendi işinizden kazandığınız parayla, sermaye etmek ve onun karından yararlanmak için satın almışsanız ona humus taalluk eder. Ama eğer içinde oturacak eviniz yok ve variyetinizin azlığı nedeniyle arsa ve apartmanı ...
 • Muta hakkında rivayet edilen bütün rivayetler güvenilir midir?
  10412 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü) 2012/02/19
  Kuranı kerimde geçici evliliğin caiz oluşu ilan edilmiş olan islami sünnetlerdendir. Bu sünneti hasene, Peygamber Efendimiz (s.a.a) zamanında ve birinci halifenin halifelik süresinde ve ikinci halifenin döneminin belirli bir kesiminde de İslam toplumu içinde uygulanılıyor. Bu durum ...

En Çok Okunanlar