Gelişmiş Arama
Ziyaret
5826
Güncellenme Tarihi: 2010/04/29
Soru Özeti
Şia âlimlerine göre, İngiltere’nin Luxor şehrinde günlük namaz vakitlerini nasıl öğrenebiliriz?
Soru
Ben İngiltere’nin Luxor şehrinde yaşıyorum. Acaba namaz vakitlerini Şia âlimlerinin görüşüne göre açıklayabilir misiniz? Örneğin ben, sabah namazını ve yatsı namazını ne zaman kılacağımı bilmiyorum.
Kısa Cevap

Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız.

Ayrıntılı Cevap

Namaz vakitlerindeki ölçü, güneşin doğuşu, yükselişi ve batışıdır. Buna göre sabah namazının vakti, akşam vaktinin sona erip doğu tarafındaki beyazlığın gökyüzünde yukarı doğru hareket edip yavaş yavaş açılıp genişlediği zamandır. Sabah namazının son vakti ise, güneşin çıktığı zamandır.[1] Bu vakitte sabah namazının vakti sona erer ve sabah namazı kaza olur.

Öğle ve ikindi namazlarının vakitleri ise bir belirleyici (çubuk, demir bir mil vs.) ile belirlenir. Belirleyici dik bir şekilde yere dikilir. Güneş doğduğu zaman, gölgenin onun batı tarafına düştüğü ve güneş yukarı doğru ilerledikçe gölgenin batı tarafında en az seviyeye ulaşıp doğu tarafında çoğalmaya başladığı vakit, öğle namazının şer’i ve ilk vaktidir. Öğle namazını kıldıktan sonra (öğle namazının özel vakti olan dört rekâttan sonra) öğle ve ikindi namazının ortak vakti başlamaktadır. Öğle ve ikindi namazının ortak vakitlerinin bitiş vakti, güneşin kaybolmasına, dört rekât namaz kılabilecek kadar kalan vakittir. Bu vakitten sonra öğle namazı kaza olur. İkindi namazının son vakti ise, magribe dört rekât namaz kılabilecek kadar kalan vakittir. Bu vakit ikindi namazının özel vaktidir ve bu vakitten sonra ikindi namazı kaza olur.[2] Tabi güneşin batmasına bir rekâtlık namaz kılacak kadar vakit kalsa bile, mükellefin görevi, namazı kaza niyetiyle değil de eda niyetiyle kılmaktır. Yani böylesi bir durumda, namazın diğer üç rekâtı (ve yolcu için diğer bir rekâtı) güneş battıktan sonra gerçekleşse bile, mükellef, namazını eda niyetiyle kılmalıdır. Çünkü fıkhi kurala göre kim namazının bir rekâtını vaktinde kılarsa tıpkı bütün rekâtları vaktinde kılmış gibidir.

Akşam ve yatsı namazlarının vakitleri: Güneşin batışı ile gökyüzünde beliren kızıllığın doğuda tamamen kaybolduğu vakittir. Bu vakit, akşam namazının ilk vaktidir. Akşam namazının son vakti ise gecenin yarısına bir yatsı namazı (dört rekât ve yolcu için iki rekât) kılabilecek kadar kalan vakittir. Aynı şekilde akşam ve yatsı namazlarının ortak vakti, bir akşam namazı yani üç rekât namaz kılmak için gereken vakitten sonra başlar. Yatsı namazının son vakti ise gece yarısıdır.[3] (Tabi ikindi namazında değindiğimiz hususlara dikkat edilerek.)

Böylelikle, güneşin doğuş ve batış vakitlerine dikkat edilerek dünyanın her hangi mekânında olunursa olunsun, namaz vakitleri kolaylıkla belirlenebilir.

Şu konuyu da hatırlatmak gerekmektedir ki; sabah ve öğle namazı vakitlerinde Ehl-i Sünnet ve Şia mektebi arasında hiçbir fark yoktur ve akşam namazı da Ehl-i Sünnet’ten 10–15 dakika sonra kılınabilir.

Tabi ki siz, İngiltere’deki Şia merkezlerine başvurabilir ve şer’i vakitleri tespit eden takvimlerden yararlanabilirsiniz.   [1] Tevzih’ul Mesail-i Meraci’, c: 1, s: 411, 741. mesele

[2] Aynı kaynak, c: 1, s: 403, 731. mesele  

[3] Aynı kaynak, c: 1, s: 407, 735. ve 736. mesele

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Kadın vatan ve ikamet konusunda eşine mi tabidir?
  5800 Vatan
  Taklidi mercilerin bu soruya vermiş oldukları cevaplar şöyledir: Yüce Rehberlik Makamı Ayetullah Hamanei: Acaba kadın vatan ve ikametgah bakımından kocaya mı bağlı? Cevap: Sırf zevce olmak, zorunlu olarak tabi olmaya sebep olmaz. Dolayısıyla, vatan seçiminde ve ikamet kastında kadın isterse kocasına ...
 • Ehl-i Sünnet ve Şia arasında, Hz. Mehdi (a.f.) hakkında farklılık var mıdır?
  22801 Eski Kelam İlmi
  Mehdilik inancı ve Hz. Mehdi (a.f.)’nin zuhur edeceği düşüncesi, İslamî inançlardan biri olarak kabul edilir. Bu inancın Peygamber-i Ekrem (s.a.a)’in müjdelemesi sonucu bütün İslamî fırkalar ve mezhepler arasında önemli bir yeri vardır. Ehl-i sünnete göre bu inanç temel inançlar arasında yer almamasına rağmen ama bunun temeli sağlam inançlarda olduğunda da ...
 • Başkalarına haksız yere lanette bulunmanın ve onları tekfir etmenin şeri hükmü ve eseri nedir?
  6207 Pratik Ahlak
  Dinsel öğretilerimizde başkalarına haksız yere lanette bulunmanın ve onları tekfir etmenin yasaklanması ve İslam dininin hiç kimseye böyle bir izin vermemesinin yanı sıra, din önderlerinden nakledilen rivayetler bir şahsın bir başkasına lanet etmesi ve o şahsın lanete müstahak olmaması durumunda, lanetin lanet edene döneceğini bildirmiştir. ...
 • ‘La İlahe İlla Huve’ ile ‘La İlahe İllallah’ arasındaki fark nedir?
  34287 Eski Kelam İlmi
  Bazı rivayetlerde ‘Ya Hu’ ‘Ya Men La Huve İlla Hu’ zikirinin İsm-i A’zam olduğu belirtilmiştir. Kur’an’da gelen ‘La İlahe İlla Huve’ ile ‘La İlahe İllallah’ arasındaki fark gerçekte ‘Allah’ ile ‘Huve’ arasındaki farktan kaynaklanmaktadır. Huve’den (O) maksat Allah’ın her zaman gaybda olan, tanınmayan ...
 • Bir adamın bin dirhem borcu vardır bin dirhem de nakit malı vardır. Bir başkası da ona zamin (kefil) olur. Bundan bir yıl geçer acaba bu durumda bin dirhemin zekatı kefilin mi üzerinedir yoksa borçlunun mu?
  4188 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Bu soru taklit mercilerinin bürolarına gönderildi ve şu cevapları aldık:Ayetullah Uzma Sistani'nin Fetva Bürosu:"Bu zamanda altın ve gümüşe zekat farz değildir, eğer maksat humus ise bu mal sahibinin üzerinedir, borçluya farz değil."Ayetullah Uzma Mekarim Şirazi'nin Fetva Bürosu:"Zekatı bin dirhemin sahibi üzerinedir."Ayetullah Safi Gülpeygani'nin Fetva Bürosu:
 • Tuhafu’l Ukul kitabında bulunan bir rivayet tüm faydasız işleri caiz görmektedir. Bu rivayetten istifade ederek İslam’ın bakışında tüm eğlenceler ve meşguliyetlerin yasak olduğu neticesi alınabilir mi?
  5556 لهو و لعب
  Her ne kadar hadisin zahiri ve özellikle tüm faydasız işler tabiri her türlü eğlencenin haram oluşuna delalet etse de Kur’an ayetleri ve diğer rivayetleri incelemeyle İslam’ın bakışında eğlenmek ve meşguliyetin farklı hükümlere sahip olduğunu kavrarız. Ayyaşlık ve ömrü tembellik içinde geçirme dışında bir hedefi olmayan meşguliyet türleri ...
 • Doğum günü kutlaması haram mıdır?
  44350 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Doğum günü kutlaması İslamî geleneklerden değildir ve İslamî öğretilerde insanın kendi doğum gününü kutlaması tavsiye edilmemiştir. Biz bu yeni geleneği kınamak istemiyoruz. Elbette başkalarının geleneklerini körü körüne kabullenmeyi de benimsemiyoruz; zira geleneklerin ümmetin bilincinde derin kökleri olması gerektiğine inanıyoruz. Ama böyle bir geleneğin dayatılmasından sonra onun mükemmel ...
 • İran’da halktan zekatı, devlet mi yoksa devlete bağlı kurumlar mı alır?
  4581 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  İslam Cumhuriyeti devleti, yetkililer ve ülkenin kültürel konulardaki uzmanlarının çabalarıyla, İslam dininin für’ûundan olan, Kur’an-ı Kerimde yer yer namazın yanında zikredilen ve İslamın önemli buyruklarından olan zekat kültürünün ihya ve yaygınlaşması için bir kaç yıldır bütün İran’da çalışmalar yapılmaktadır. Köylü ve çiftçilerden zekatın kolay ...
 • Hz. Mehdi ile irtibat ve ilişki mümkün mü?
  10364 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Birbirini tanımayan iki kişi arasında ilişkinin kurulması mümkün değildir İlişkinin meydana gelmesi için en azından iki taraftan birinin diğerini tanıması ve sonuçta ona bağlılık duyması onun mehabetini kalbinde oluşturması ile başlayabilir ve sonra karşılıklı bağ ve dostluk oluşmasına yol açabilir.
 • Zülkarneyn kimdir?
  17657 تاريخ بزرگان
  Zülkarneyn’in ismi Kehf suresinde geçmektedir. Zülkarneyn’in tarih açısından kim olduğu ve tarihin hangi meşhur şahsiyetine tekabül ettiği konusunda müfessirler ve tarihçiler arasında görüş ayrılıkları ve tartışmalar mevcuttur. Kur’an’da belirtilen özellikler ve tarihçilerin görüşleri dikkate alındığında Zülkarneyn, Kuroş’un kendisidir. Müfessirlerin çoğu, onun insan türünden olduğuna inanmaktadır. Birçok rivayette de onun ...

En Çok Okunanlar