Gelişmiş Arama
Ziyaret
5973
Güncellenme Tarihi: 2011/12/19
Soru Özeti
Bir mekân nasıl vatan olur? Bir mekânda bir mülk sahibi olmanın ve oraya sürekli bir şekilde gitmenin etkisi nedir?
Soru
Bir mekân nasıl vatan olur? Bir yerde ev sahibi olmak ve oraya sürekli bir şekilde gitmenin buna etkisi nedir? Üstat Ayetullah Hadevi’nin bu husustaki görüşü nedir?
Kısa Cevap

Mezkûr soru istediğiniz üzere, Hz. Ayetullah Mehdi Hadevi Tahrani’den (ömrü uzun olsun) soruldu ve kendisinden alınan cevabın açıklaması şudur:

Vatan örf ve akıllıların bakışında şahsın yolcu sayılmadığı ve neticede yolculuğun şerî hükümlerinin kendisi için geçerli olmadığı yerdir. Vatanın değişik örnek ve kısımları vardır:

1. Bireyin ve ailesinin doğduğu ve yıllarca yaşadığı ve söz konusu yerin ehli sayıldığı yer. Böyle bir yerde şahsın bir kökü olması ve oraya gittiğinde örfî olarak yolcu sayılmaması durumunda, orası kendisinin vatanıdır. O halde örneğin anne ve babası orada yaşıyorsa ve kendisi arada bir onları görmek için oraya gidiyorsa, orada yolcu sayılmaz. Elbette şahsın birinci derecedeki ailesinden orada kimse kalmamışsa, kendisinin oraya dönme kasti bulunmuyorsa, orda bir mülkü de yoksa ve nadiren oraya gidiyorsa, artık o mekân kendisinin vatanı sayılmaz.

2. Bireyin daimi yaşam yeri ve vatanı sıfatıyla seçtiği ve bir müddet kaldığı yer. Böyle bir mekândan birey yüz çevirmeyinceye kadar orası kendisinin vatanı sayılır.

3. Bireyin nispeten uzun bir müddet kaldığı ve de örf ve akıllıların bakışında yolcu sayılmadığı yerdir. İnsanın tahsil veya iş için bir şehre gitmesi ve orada birkaç yıl kalmayı kararlaştırması bu kabildendir. Böyle bir şahıs söz konusu şehirde yolcu olmayacaktır.

4. Belirtilen kısımlar anlamında bir vatanı olmayan kimsenin sakin olduğu ve bir müddet kaldığı her yer kendisinin vatanı sayılır.

5. Hepsi örfî vatan olan ve şahsın örf ve akıllıların bakışında oralarda yolcu sayılmadığı önceki kısımlara ek olarak, şerî vatanın da olması uzak bir ihtimal değildir ve o, şahsın oturulabilecek bir eve sahip olduğu ve onda altı ay boyunca ardı ardınca veya aralıklarla kaldığı yerdir.[1]

Daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki adreslere müracaat edilebilir:

1. İndeks: Birinci Vatanda Namaz Ve Orucun Hükmü, Soru Sayısı: 3041 (Site: 3291).

2. İndeks: İkinci Vatan, Soru Sayısı: 444 (473).[1] Bkz: Vesailü’ş-Şia, c. 8, s. 495 (Ebvab-u Salati’l-Misafir, b. 14, h. 11).

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Al-i İmran suresinin 144. ayeti Resul-i Ekrem’in (s.a.a) şehid olduğunu gösterir mi?
  14375 Tefsir 2012/02/18
  Sorudaki ayetin nüzul sebebinde, Uhud savaşında Müslümanların içinde Peygamberin öldüğünün söylentisi yayıldığı görülmektedir. Birçok Müslüman savaş meydanından kaçmış, bazıları da Peygamberin ölümüyle İslam dininden çıkıp putperestlerin reislerinden güvence dilemek düşüncesindeydiler. Bu arada ayet nazil olarak savaştan kaçan Müslümanları dinlerinde sabit olmadıkları için kınamış, Peygamber yaşasa veya ölse ...
 • İslam’ın intihar hakkındaki hükmü nedir?
  8341 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/08/17
  Kesinlikle her insanın hayatında dünyayı gözünde karanlık ve boş kılan rahatsızlıklar ve yenilgiler meydana gelmektedir. Bu durumda insanlar iki türlüdür: Bir grup bu sorunlar yumağından başı dik çıkmakta, tüm zorluklara göğüs germekte ve Allah’a tevekkül ederek yeniden yapılanmaya başlamaktadır. Bunun karşısında yer alan diğer grup ise eğilmekte, inzivaya çekilmekte ...
 • Kur’an tarafından teyit edilen İbrahimî dinlerin peygamberleri neden tümüyle İsrail oğulları kavmindendir?
  9171 Eski Kelam İlmi 2011/09/21
  Bu semavî kitapta ister kıssaları beyan edilmiş olsun ve ister adları belirtilmemiş olsun Kur’an müşterek hedefleri nedeniyle tüm ilahi peygamberleri onaylamaktadır. Kur’an’da ismi geçen tüm peygamberlerin ve hatta İbrahim dininin çağırıcılarının hepsinin İsrail oğullarından olduğu da doğru değildir. Lut ve Şuayb gibi bu kavimden olmayan peygamberlerin de Kur’an’da ismi ...
 • İslam devletinde medeni kurumların yeri nedir?
  7006 Düzenler 2010/12/04
  Toplumda halk kitleleriyle devlet arasındaki kuruluşlara medeni kurumlar denir. Köy ve şehirlerdeki kooperatifler, dernekler, spor kulüpleri ve birlikler (okul-aile birliği gibi) vb. medeni kurumlara örnek teşkil etmektedirler. Medeni kurumların varlığı halkçı düzenlerin temel özelliklerinden biridir. Bir işi ve mesleği olan herkes bu kurumlara üye olabilirler. Medeni kurumlar, toplumsal ...
 • Aşağıdaki rivayet doğru mudur? “İmam Muhammed (a.s.) Bakır’ın Oğlu İmam Cafer’den (a.s.a.) şöyle nakledilmiştir: “Peygamber Efendimiz (s.a.a) yatmadan önce yüzünü kızı Fatıma’nın (s.a) sinesinin arasına koyardı.” (“Bihar-ul Envar” c.43, s.78)
  10698 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü) 2012/02/15
  Bu bağlamda var olan rivayetlerimiz iki kısımdır: onlardan bir kısmı güvenilir, senetleri sahih ve güçlüdür… Bir diğer kısım ise zayıf ve güvenilir durumda olmayıp zayıf ve meçhuldür… Soruda sorulan ...
 • Hz Zehra (s.a) hangi yılda dünyaya gelmiştir?
  7954 تاريخ بزرگان 2012/03/10
  Eski zamanlarda imkanların az olması ve dakik zabıt tutma ve kaynakları dikkatli saklamaya özen göstermeme vb … tarihi olay ve vakıalarda ve büyük şahsiyetlerin doğum, ölüm ve şahadet tarihleri hakkında görüş farklılıklarının bulunması olağan ve doğaldır. Bu nedenle tarih ve hadis kitaplarında Hz Zehra’nın (s.a) doğum tarihi ...
 • Kadınları sınırlandırmak doğru bir şey midir?
  6551 Pratik Ahlak 2010/01/16
  Toplumun sağlıklı (huzurlu) olması, hangi cinsten (erkek veya kadın) olursa olsun bireyin yetiştirilmesine, bireylerin sağlığı da onların doğru bir şekilde eğitilmesine bağlıdır. İslam’ın çocuğun eğitimi (eğitimin ilk basamağı) alanında ve diğer alanlarda faydalı düsturları vardır. Onlara doğru bir şekilde amel edilirse ...
 • Kur’an’da Allah’ı ispat etmek için kesin bir delil öne sürülmüş müdür?
  8127 Eski Kelam İlmi 2011/10/22
  İnsanın temel kaygılarından ve aynı şekilde dinlerin temel ve önemli konularından birisi, tanrının varlığı meselesidir. Kur’an’da Allah’ı ispat etmek için birçok kesin delil mevcuttur. İmkân ve zorunluluk burhanı, imtina burhanı, doğrular burhanı ve hareket burhanı bu burhanlardır. Doğrular burhanı ile hareket burhanı ayrıntılı cevapta belirtilecektir. Düzen burhanı ve onun ...
 • Hz Zeyneb’in (s.a) defnedildiği mekân hangi ülkededir?
  29861 شخصیت های شیعی 2012/06/16
  Hz Zeynep’in (s.a) temiz kabrinin mekânı hakkında üç ihtimal mevcuttur[i]: Medine, Şam ve Kahire. Bu üç ihtimalden her birinin taraftarları mevcuttur ve onlar kendi görüşlerini ispatlamak için bir takım deliller getirmişlerdir. Kesin bir şekilde Hz. Zeyneb’in (s.a) kabrinin nerede olduğu belli olmasa bile, bu ...
 • Diriliş cisimsel mi yoksa ruhani midir?
  15555 معاد و قیامت 2012/05/27
  Her ne kadar akli deliller ahiret ve bu dünyevi hayat dışındaki başka bir dünyanın gerekliliğine tanıklık etse de ahretin nitelik ve keyfiyeti, ahiretin sadece ruhani olup olmayacağı veya hem ruhani ve hem cismani olup olmayacağı ve de cisimsel dirilişi kabul etme durumunda bu cismin maddi mi yoksa ...

En Çok Okunanlar