Gelişmiş Arama
Ziyaret
5180
Güncellenme Tarihi: 2011/11/21
Soru Özeti
Yolcu, on gün niyeti etmeksizin müstehap oruç tutabilir mi?
Soru
Yolcu, on gün niyeti etmeksizin müstehap oruç tutabilir mi? Ayetullah Hadevi’nin bu konu hakkındaki görüşü nedir?
Kısa Cevap

Taklit mercileri şöyle demektedir: Yolcu, müstehap oruç tutamaz. Eğer oruç tutmayı nezrederse ve onun gününü belirlemezse, onu yolculukta tutamaz. Ama yolculukta belirli bir günde oruç tutmayı nezrederse, onu yolculukta yerine getirmelidir. [1] Yolcu hacet istemek için Medine-i Münevvere’de üç gün müstehap oruç tutabilir. [2] Bugünlerin Çarşamba, Perşembe ve Cuma olması en ihtiyatlı olanıdır. Elbette bir grup yolculukta oruç tutmayı mekruh bilmekte ve hatta Medine’de hacet istemek için bu üç günde tutulan oruç için şöyle demektedir: Bu halde oruç tutmanın caiz oluşu delilden yoksun değildir, lakin en ihtiyatlı olan onu terk etmektir. [3]

Hz. Ayetullah Mehdi Hadevi Tahrani’nin (ömrü uzun olsun) belirtilen soru hakkındaki yanıtı şudur:

Yolculukta müstehap oruç tutmak caizdir. Elbette ihtiyat onu terk etmektedir. Medinetü’n-Nebi’de (s.a.a) hacetin kabul edilmesi için üç gün müstehap oruç tutmak gibi bazı durumlar istisnadır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki adreslere müracaat edilebilir:

İndeks: Memuriyette Orucun Hükmü, Soru Sayısı: 14283 (Site: 14066) .



[1] Tevzihü’l-Mesail (el-Mahşi lil-İmami’l-Humeyni), c. 1, s. 952.

[2] A.g.e, s. 952, (Hoyi, Tebrizi, Sistani, Zencani).

[3] Mecmeu’e-Resail (el-Mahşi li-Sahibi’l-Cevahir), c. 1, s. 432.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Araf suresinin Genel anlamı ve okumasının fazileti nedir?
  39021 Tefsir 2012/04/07
  Araf suresi Mekkede nazil olan surelerden ve iki yüz altı ayete sahiptir.[1] Bu surenin muhtevası ve fazileti hakkında tefsir ve hadis kaynaklarında bazı konular zikreilmiştir. Bizde sorduğunuz soruyu dikkate alarak bu konuyu iki kısımda sunmaya çalışacağız: Araf suresinin fazileti
 • Hz. Peygamberin (s.a.a) bakışında selam vermenin önemi nedir?
  11725 خوش رفتاری 2012/06/16
  İnsan toplumsal bir varlık olup kendi türlerinin ilişkisine, dostluğuna ve sevgisine ihtiyaç duyar. Selam vermek iki insan arasındaki sağlıklı ilişkinin ilk merhalesini oluşturur ve dostluk, samimiyet, sevgi, tevazu, hayır duası ve karşı tarafa güven vermek gibi değişik mesajlar içerir. Selam sözcüğü çok güzel ve manalı bir kavram ...
 • Müşriklere karşı arılar tarafından savunma altına alınan sahabenin ismi nedir?
  7098 تاريخ بزرگان 2010/11/22
  Arılar tarafından bedeni savunma altına alınıp muhafaza edilen sahabenin adı Asım b. Sabit Ansari, ebu Aflah veya ibni Aflahdır. Ama "Hamiyu Duber" (lakabı) ile tanınıyor."Zatu'r-Racii" savaşında –düşmanlardan birisi olan- Huzeyl tarafından Asım şehit edildikten sonra, müşrikler bedenini müsle[1] (parça parça) yapmak istediler. Düşmanlardan cenazesinin ...
 • İslam kelamı nasıl vücuda geldi ve kelamla isimlendirilmesinin illeti ve fırkalar hakkında kısa açıklama yapınız?
  7206 Eski Kelam İlmi 2012/08/16
  Hicretin birinci asrın sonunda İslam ülkelerinin alanları göze çarpacak bir şekilde değişti ve ilime özel bir konum ihtisas edildi. En önemli ilimlerden birisi kelam ilmidir ki dini konuları yeni bir bakışla değerlendirmeye tabi tuttu. Bu ilmin vücuda gelmesi için dâhili ve harici olmak üzere birçok amil neden ...
 • Bir insan rüya tabir etme becerisine nasıl sahip olabilir?
  20317 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü) 2011/10/23
  Rüya görmek, yaşam boyunca herkes için vuku bulan bir husustur. Rüyanın nitelik ve keyfiyeti henüz bilginler için iyice aydınlanmamıştır. Kur’an-ı Kerim Yusuf’u anmakta ve onun hem sadık rüya gördüğünü[1] ve hem de Allah’ın kendisine rüya tabirini öğrettiğini bildirmektedir.[2] Yusuf ...
 • Hâkimin kaçınana velayet etmesi kaidesinin manası nedir?
  4928 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/04/04
  Kaidenin kısa ve açık tanımı, Müslümanların hâkiminin bir şahsın üzerinde bulundurduğu yükümlülükleri yerine getirmekten kaçınması durumunda, onu yükümlülüğünde bulunan vazifeyi yerine getirmeye mecbur kılmasından ibarettir. Fıkhî mirasa kısa ve öz bir şekilde bakıldığında, hâkimin kaçınana vilayet etmesi konusunun tüm fakihler nezdinde kabul edilmiş bir kaide olduğu ve ...
 • Suhayb-i Rumi'nin kişiliği hakkında bilgi verir misiniz? Bu zat Ehl-i Beyt'in dostlarından mıdır? Hz. Ali'nin imametini kabul emiş midir?
  7833 تاريخ بزرگان 2008/05/25
  Suhayb b. Sinan, Irak asıllı ve Dicle’nin kıyılarında Musul şehrinin yakınlarında yaşayan kabilelere mensuptur. Babası ve amcası Kesra tarafından Ebelle şehrinin yönetimini üstlenmişler, İran ve Ruma arasında cereyan eden savaşlardan birinde Rumlulara esir düşmüş, onu Ruma’ya götürmüşler ve orada büyümüştür. Bu yüzden Suhayb-i ...
 • Din adamlarının cemaat imamı sıfatıyla kıldıkları namaz karşılığında halktan para almaları caiz midir?
  7358 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/08/22
  Büyük taklit mercilerinin bürolarından aşağıdaki yanıtlar alınmıştır:Yüce Rehberlik Makamı:Kıldıkları namaz karşılığında para alamazlar. Elbette geliş, gidiş ve araba ücreti vb. sıfatıyla alınırsa, sakıncası yoktur. Devletten (namaz kılma karşılığında) aylık maaş almanın ...
 • Kutsal kitapta teslis mevcut mudur?
  6405 Eski Kelam İlmi 2012/01/23
  Tarihçilerin geneli, kutsal kitabın hiçbir yerde açıkça teslisi beyan etmediği hususunda ortak görüş taşımaktadır. İlyade Ansiklopedisi teslis hakkında şöyle yazmaktadır: … Kutsal kitapta teslisi ispat eden bir ayet bulmak kilise için ciddi bir krize yol açmıştır. Bununla birlikte bazı Hıristiyanlar kutsal kitaptan kendi görüşlerince teslisi beyan eden bir takım ...
 • Kuranı kerim dağları yeryüzünün çivileri şeklinde tanımlamış, Kuranı kerimin bundan maksadı nedir?
  17802 Kur’anî İlimler 2011/06/14
  İslami kaynaklarda dağlar için değişik faydalar ve nitelikler dikkate alınmıştır. Yeryüzüne çakılmış çiviler misalinde olmaları bu niteliklerden bir tanesidir. Dağlar yeryüzü için ölçü aletleri gibi çalışmaktadırlar. Yeryüzü küresinin dağılmasını, dolayısıyla yeryüzünü üzerinde yaşanılamayacak bir alem konumuna gelmesini engellemektedir. Çağdaş bazı düşünürler de yeryüzünde yaşanılabilmesi için dağlar ...

En Çok Okunanlar