Gelişmiş Arama
Ziyaret
22420
Güncellenme Tarihi: 2009/11/14
Soru Özeti
Acaba bu alem sona erdikten sonra yani yaratılışlar olacak mı?
Soru
Kıyamet gününden sonra Allah u Teala yeni bir alemi yeni insanlarla yaratacak mı? Yaratılan insanlar bu yeni alemde yaşayacaklar ve yeniden dirilmeye sahip olacaklar mı?
Kısa Cevap

Allah u Teala mutlak feyyaz ve feyzi daimidir. Feyzinin devamlılığı daimi ve ardı ardına yaratmayı iktiza eder dolayısıyla vücut bulmayı (yaratılışı) hak eden her şeyi yaratır. Allahın feyyaz ve Cevat (gibi) sıfatları, yaratmak ve icat etmekle tahakkuk ve tecelli bulur. Dolayısıyla feyyaz oluşunun gereği yaratıcı olmaktır.

Allah u Teala hiçbir zaman feyzi men etmemiş ve etmeyecektir. Onun feyzi daimi olarak akmış ve cari olmuştur. Zira Allah u Teala’nın ne başlangıcı var ne sonu. O sürekli olmuş ve olacaktır. Netice itibarıyla onun feyzi de daimi olmuş ve olacaktır. Ancak Allahın feyzi her zaman bir nesli icat etmek olmuştur. Mevcut olan nesil ayetler ve rivayetlerin açıkladığına göre Adem’in zürriyetindendir ki Adem’in kendisi toprak ve sudan yaratılmıştır.

Tefsir-i Safide “Kaf” suresinin 15. Ayetin zeylinde imam Bakır’dan bir rivayet nakledilmiş. Dakik bir şekilde bu surunun cevabıdır. Ayet şöyle diyor: “İlk yaratmada âcizlik mi gösterdik ki (yeniden yaratamayalım)? Doğrusu onlar, yeniden yaratılış konusunda şüphe içindedirler”.[1]

İmam Bakır’dan (a.s.) mevcut insanlardan sonra yeni insanların yaratılışı hakkında soru soruldu. İmam şöyle cevap verdi: “Allah u Teala Adem’den olan şu anki neslin ömrü ve bu alemin müddeti tamamlandırıp cennet ehlini cennete ve cehennem ehli cehenneme yerleştirdiği vakit yeni bir dünyayı anne ve babası olmayan yeni insanlarla yaratacaktır. Tevhit anlayışına sahip olup Allaha ibadet eden insanlar için şu anki yerin dışında bir yer ve yeni bir gök yaratacak ve onları oraya (ikisinin arasına) yerleştirecektir. Siz Allah, beşerin babası olan Ademin nesli olan sizler dışında başka bir nesli yaratmayacağını mı sanıyorsunuz? Allaha yemin ederim ki Allah binlerce alem ve binlerce Adem yaratmıştır… buna binaen bu hadisin başında gelen göre bu alemin sonunda yaratılış sona ermiyor. Doğrusu yeni insanların yeni yeryüzü ve yeni gökyüzüyle yaratılacaktır.[2]

İlgili indeksler:

1- خلقت جسمانی حضرت آدم، سؤال شماره 506 (سایت: 547)

2- قرآن و خلقت انسان، سؤال شماره 731 (سایت: 911).

3- هدف خلقت، 1632 (سایت: tr1711).

4- آدم هشتمین نسل از انسان، 5901 (سایت: 6471).

 


[1] E fe ayina bil halkil evvel bel hum fi lebsim min halkin cedid (Kaf, 15).

[2] Şeyh Saduk, “Hisal”, Kum: Camiatu Mudderisin, 1403 kameri, c, 2, s. 652; FEYZİ KAŞANİ, Muhsin, “Tefsir-i es-Safi”, c. 5, s. 60. “(ennehu suile hazihil ayete fe kale tevilu zalik: innellahe Teala iza efna hazihil halke ve hazihil aleme ve sekene ehlel cenneti el-cennete ve ehlen-nar-i en-nare cededellahu alemen gayre hazalaleme ve cedede halken min gayri fehuletin ve la unasın. Yabudunehu ve yuvehidunehu ve haleke lehum erden gayre hazihil erde, tehmuluhum ve semae gayre Hazessemae tezilluhum. Lealleke tera innellahe haleke Hazal alemel vahide. Tera ennellahe lem yahluk beşeren gayrekum, bela vellahi lekad haleke elfe elfe alem ve elfe elfe ade,…)”.

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Çağdaş arifler kimlerdir?
  7361 Teorik İrfan 2011/12/19
  Hicrî birinci ve ikinci asırdan günümüze dek meşhur Müslüman arifler sırasıyla aşağıda yer almaktadır:Hicrî birinci ve ikinci asır: Ebu Haşim Sofu Kufi, Şakik Balhi, Maruf Kerehi, Fuzeyl b. Ayaz.Üçüncü asır: Bayezid Bestami, Sırri Sakti, Haris Mehasibi, Cüneyd Bağdadi, Zunnun ...
 • Dini öğreti ve ayinlere üstten bakmayı açıklar mısınız?
  6867 دین 2012/06/23
  Dinsel öğretilere yukarıdan bakmak, amel ve ibadetlerin ilahi rızayı kazanmak için vesile ve araç ve de manevi yetkinlikleri elde etmek için bir merdiven olması anlamına gelir. Birçok ibadetin felsefe ve hikmetinden bu anlam elde edilmektedir. Nitekim dünyanın sınanma yeri ve durak olduğu, kalınacak bir yer olmadığı, araç ...
 • Hz. Müslim kimdi?
  17378 Büyük Şahsiyetlerin Siresi 2010/12/22
  Akil’in oğlu olan Müslim üç imam (müminlerin önderi Ali, İmam Hasan, İmam Hüseyin (a.s) ) ile aynı asırda olup onları yakından görmüş, İmam Hüseyin’in (a.s) imameti zamanında imamının hedefleri için canını feda etmiş ve Übeydullah b. Ziyad emriyle şahadete ulaşmıştır. O bu zamanda İmam Hüseyin’in (a.s) ...
 • Humus yılının başlangıcından birgün önce alınan yiyeceklerin humusunun verilmesi neden gereklidir?
  4746 مؤونه(مخارج سال) 2012/03/14
  Herkes humus yılı boyunca şanına uygun şekilde ve israf etmeden gelirinden yaptığı -ailesine yiyecek almak gibi- harcamalarına humus gelmez. Ancak humus yılının sonunda humus yılından birkaç gün önce alınmış olsa bile bu yiyeceklerden fazla kalan kısmının humusunu vermesi gerekir. Zira sonuçta elindeki sermayeyle onları almıştır. Almasaydı ve ...
 • Modern dünyada dinin işlevi nasıldır?
  6004 Yeni Kelam İlmi 2010/01/14
  “Din” kelimesi, ilahi olan veya olmayan, tahrif olmuş veya olmamış (İslam dini) bütün dinleri kapsamaktadır. Bize göre, her asır ve yerde doğru işlevi olan tek din İslam dinidir; çünkü İslam dini kâmil ve son ilahi dindir. Bu yüzden, İslam dininin, bireysel olsun ...
 • İslam’ın içermiş olduğu programlar kaç kısımdır?
  4962 Düzenler 2011/04/13
  İslam Allahın en kâmil ve en son dini olma unvanıyla bütün insanların hidayetini ve dünyayı idare etmeyi üstlendiğini hak olarak iddia etmekte ve insanın sosyal ve bireysel olmak üzere tüm boyutlarını kapsayacak programlara sahiptir. Bu programları farklı perspektiflerden kısımlandırılması mümkündür. Bir perspektiften İslam’ın kapsadığı programları bireysel ve ...
 • Kadir gecesi bir gece midir yoksa bir geceden fazla mıdır? Gündüz de kadir gecesinden sayılır mı?
  18936 Tefsir 2010/03/09
  Kadir gecesi, mübarek ve önemli bir gecedir. Kur'an'ın nassıyla ramazan ayının içindedir. Bu soru birkaç ihtimali içermektedir:1- Kadir gecesinin çokluğundan maksat halkın bildiği şey olan bir ...
 • Gıybeti edilen bireyden rıza almadan tövbe edilebilir mi?
  6504 درمان رذائل اخلاقی 2014/05/20
  Gıybet kul hakkı olması nedeniyle iki merhalede başta gıybet edilenden rıza alınmalı ve sonrada Allah nezdinde bu günahtan dolayı tövbe edilmelidir. Ama gıybeti edilen bireyden herhangi bir nedenden ötürü rıza almak mümkün değilse veya ona bunu söylemek daha büyük bir probleme yol açacaksa böyle bir durumda masumların ...
 • Neden Allah Resulü (s.a.a) Usame adındaki bir genci İslam ordusunun komutanlığına seçti? Bazılarının muhalefet etmesine rağmen neden komutanı değiştirmedi?
  14423 تاريخ بزرگان 2011/06/20
  Bazılarının Usame’nin komutanlığına muhalefet etmesi bahaneydi; zira o şartlarda Medine’yi terk etmek istemiyorlardı. Usame dışında başka her kim seçilseydi de yine muhalefet edeceklerdi. İmam Ali (a.s) da bu makama seçilmedi; zira Peygamber-i Ekrem (s.a.a) bazıları olmadan Hz. Ali’nin (a.s) Medine’de kalmasını ve hilafeti üstlenmesini istemekteydi. Usame’nin komutanlığa seçilmesinin nedenleri ...
 • Bir takım şekilleri ve figürleri içeren dua kitaplarından yararlanmak caiz midir?
  9958 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/04/11
  1- Sorunuza nazaran söz konusu kitabın hangi ilim hakkında olduğunu anlamak güçtür. Bunu anlamak için daha geniş bilgiye ihtiyaç vardır. Ama kısaca söyleyebiliriz ki söz konusu kitap ulum-i garibe hakkındadır. Ulum-i garibe; cifr, reml ve nücüm gibi ilimlere denir. Ancak söz konusu kitabın hangi kısmına ait olduğunu ...

En Çok Okunanlar