Gelişmiş Arama
Ziyaret
21340
Güncellenme Tarihi: 2009/11/14
Soru Özeti
Acaba bu alem sona erdikten sonra yani yaratılışlar olacak mı?
Soru
Kıyamet gününden sonra Allah u Teala yeni bir alemi yeni insanlarla yaratacak mı? Yaratılan insanlar bu yeni alemde yaşayacaklar ve yeniden dirilmeye sahip olacaklar mı?
Kısa Cevap

Allah u Teala mutlak feyyaz ve feyzi daimidir. Feyzinin devamlılığı daimi ve ardı ardına yaratmayı iktiza eder dolayısıyla vücut bulmayı (yaratılışı) hak eden her şeyi yaratır. Allahın feyyaz ve Cevat (gibi) sıfatları, yaratmak ve icat etmekle tahakkuk ve tecelli bulur. Dolayısıyla feyyaz oluşunun gereği yaratıcı olmaktır.

Allah u Teala hiçbir zaman feyzi men etmemiş ve etmeyecektir. Onun feyzi daimi olarak akmış ve cari olmuştur. Zira Allah u Teala’nın ne başlangıcı var ne sonu. O sürekli olmuş ve olacaktır. Netice itibarıyla onun feyzi de daimi olmuş ve olacaktır. Ancak Allahın feyzi her zaman bir nesli icat etmek olmuştur. Mevcut olan nesil ayetler ve rivayetlerin açıkladığına göre Adem’in zürriyetindendir ki Adem’in kendisi toprak ve sudan yaratılmıştır.

Tefsir-i Safide “Kaf” suresinin 15. Ayetin zeylinde imam Bakır’dan bir rivayet nakledilmiş. Dakik bir şekilde bu surunun cevabıdır. Ayet şöyle diyor: “İlk yaratmada âcizlik mi gösterdik ki (yeniden yaratamayalım)? Doğrusu onlar, yeniden yaratılış konusunda şüphe içindedirler”.[1]

İmam Bakır’dan (a.s.) mevcut insanlardan sonra yeni insanların yaratılışı hakkında soru soruldu. İmam şöyle cevap verdi: “Allah u Teala Adem’den olan şu anki neslin ömrü ve bu alemin müddeti tamamlandırıp cennet ehlini cennete ve cehennem ehli cehenneme yerleştirdiği vakit yeni bir dünyayı anne ve babası olmayan yeni insanlarla yaratacaktır. Tevhit anlayışına sahip olup Allaha ibadet eden insanlar için şu anki yerin dışında bir yer ve yeni bir gök yaratacak ve onları oraya (ikisinin arasına) yerleştirecektir. Siz Allah, beşerin babası olan Ademin nesli olan sizler dışında başka bir nesli yaratmayacağını mı sanıyorsunuz? Allaha yemin ederim ki Allah binlerce alem ve binlerce Adem yaratmıştır… buna binaen bu hadisin başında gelen göre bu alemin sonunda yaratılış sona ermiyor. Doğrusu yeni insanların yeni yeryüzü ve yeni gökyüzüyle yaratılacaktır.[2]

İlgili indeksler:

1- خلقت جسمانی حضرت آدم، سؤال شماره 506 (سایت: 547)

2- قرآن و خلقت انسان، سؤال شماره 731 (سایت: 911).

3- هدف خلقت، 1632 (سایت: tr1711).

4- آدم هشتمین نسل از انسان، 5901 (سایت: 6471).

 


[1] E fe ayina bil halkil evvel bel hum fi lebsim min halkin cedid (Kaf, 15).

[2] Şeyh Saduk, “Hisal”, Kum: Camiatu Mudderisin, 1403 kameri, c, 2, s. 652; FEYZİ KAŞANİ, Muhsin, “Tefsir-i es-Safi”, c. 5, s. 60. “(ennehu suile hazihil ayete fe kale tevilu zalik: innellahe Teala iza efna hazihil halke ve hazihil aleme ve sekene ehlel cenneti el-cennete ve ehlen-nar-i en-nare cededellahu alemen gayre hazalaleme ve cedede halken min gayri fehuletin ve la unasın. Yabudunehu ve yuvehidunehu ve haleke lehum erden gayre hazihil erde, tehmuluhum ve semae gayre Hazessemae tezilluhum. Lealleke tera innellahe haleke Hazal alemel vahide. Tera ennellahe lem yahluk beşeren gayrekum, bela vellahi lekad haleke elfe elfe alem ve elfe elfe ade,…)”.

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Mersiye okuyucuların her yıl mersiyelerine ekledikleri yeni şeylerin sakıncası yok mudur?
  6289 تاريخ بزرگان
  Aşura kıyamı ve Kerbela tarihinin iki sayfası vardır: Biri yiğitlik ve iftiharla dolu nurlu ve beyaz bir sayfa, diğeri benzersiz veya eşine az rastlanır bir cinayetin işlendiği bir facia oluşu. Bu yüzden Kerbela’da meydana gelen musibetleri imkansız ve akla aykırı olarak algılamamak gerekir. ...
 • Sigara tiryakisi olan kimse hem oruç tutup hem de sigara içebilir mi?
  7022 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Taklit merciilerinin bu konuda ki görüşleri şöyledir:Farz ihtiyat gereği oruçlu kimse sigara, tütün vb. gibi şeylerin dumanını boğazına kaçırmamalıdır.[1] Ayetullah Hamanaei: Farz ihtiyat gereği oruçluyken sigara içmek caiz değildir.
 • Kravat takmanın hükmü nedir ve neden sadece İran’da kullanılmamaktadır?
  12534 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Bugünkü dünyada simge ve sembollerin kendine has bir dili vardır. Hatta bazen bir sembol bir mesajın mefhum ve manasını öylesine güzel ve hızlı bir şekilde aktarabilmektedir ki bir konuşma veya kitap telifi bunu yapmaktan aciz kalabilmektedir. Bugün dolandırıcılar da dâhil her grubun bir takım sembolleri bulunmaktadır ve ...
 • Niçin Kabil Habil’i Öldürdü?
  34727 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü)
  Kur’an ayetlerinden anlaşıldığı kadarıyla Habil’in kardeşi Kabil tarafından öldürülmesinin sebebi Kabil’in ruhuna kök salmış ve onun varlığına egemen olmuş haset (kıskançlık) vasfıdır. İşte bu kötü sıfata sahip oluşu onu kardeşini haksız yere öldürmeye sevk etmiştir. ...
 • Allah’ın insan yaşamı üzerindeki rolü nedir?
  5936 انسان و خدا
  Allah’ın bütün yaratılış aleminde ve insanların yaşamındaki rolü ilahi hikmete göredir ve Onun iradesi, varlık aleminde ilahi sünnetlerle her an uygulanmaktadır. ...
 • Yoga-Zen konsantrasyonu (meditation) hakkında görüşünüz nedir?
  8229 Pratik Ahlak
  Bu tekniği yapanların iddiasına göre konsantrasyon egzesizi yapmak, bizi şaşırtıcı bir şekilde düşüncelerimizin arasında yolculuk yapmamızı sağlıyor. Onun, daha sağlıklı, ıztrapsız, endişesiz bir yaşam sağlaması, yorgunluğu gidermesi gibi birçok faydalar vardır. Ve bizi zihnin çeşitli safhalarına ve farkındalığa ulaştırıyor.Konsantrasyon, ...
 • Neden cennetin kilidi namazdır?
  7336 Teorik Ahlak
  İnsanın yaratılış hedefi Yüce Allah’a kulluk etmek ve O’nu tanımaktır. İnsan ancak Allah’a tapmanın gölgesinde kemale ve ilahi yakınlık makamına erer. Namaz, aşkın yaratıcıya ibadet ve kulluk etmenin en güzel göstergesidir. Beş öğün namaza bağlılık, ruhun erdemliliğine ve gücüne sebep olur, insanı günaha ve çirkin davranışlara bulaşmaktan ...
 • Acaba Namazın şartı olan taharet için Zahiri (dış) temizliğin dışında Batın (iç) temizlikte, gerekli midir?
  5303 Hukuk ve Şer’I Hükümler
   Namaz için gerekli olan taharetten maksat bedenin dış, zahiri temizliğidir. Bedenin batını yani iç kısmında olan necaset bedenin zahir olan kısmına ulaşmadıkça taharete engel oluşturmaz. Bedenin batınından kasıt normal şartlar altında bedenin görünmeyen kısımları örneğin ağzın, burnun ve kulağın içi. Buna göre ağız içinin kanlı oluşu ...
 • Kur’an’ın tahrif olmayışı, Abdullah ibn-i Ebi Sereh’in Kur’an’ın değiştiğine dair hikâyesiyle nasıl uyuşmaktadır?
  6232 Kur’anî İlimler
  İşaret ettiğiniz rivayet, Abdullah ibn-i Ebi Sereh’in dinden çıkması hikâyesiyle ilgilidir. Abdullah ibn-i Ebi Sereh’in dinden çıkmasının şekli ve nedeni ile ilgili üç çeşit rivayet nakledilmiştir.Birinci olarak; bu rivayetler arasında, Abdullah ibn-i Ebi Sereh’in dinden çıkmasının şekli hakkında ...
 • Bize karşı kötü davranışta bulunan akrabalarımızla sıla-i rahimimiz (ilişkilerimiz) nasıl olmalıdır?
  17664 Pratik Ahlak
  Sıla-i rahim, soy akrabalığı olan yakınlarla ihsan ve lütufta bulunarak bağ kurmak demek olup herkesin yerine getirmesi gereken şer’i bir vazifedir. Sıla-i rahim yapmanın ömrün uzaması, güzel ahlaklı olmak, rızkın çoğalması gibi bir çok faydası vardır.Sıla-i rahimi bütün akrabalara (kadın, erkek, takvalı, takvasız, ...

En Çok Okunanlar